Tải bản đầy đủ - 0 (trang)
Nhận định được một số bước đầu sau

Nhận định được một số bước đầu sau

Tải bản đầy đủ - 0trang

12

5.2.1. Tổng thế mục tiêu: toàn bộ sinh viên trường đại học Kinh tế Quốc

dân Hà Nội.

5.2.2. Kế hoạch lấy mẫu

Kích thước mẫu: 50 phần tử. Do hạn chế kinh phí và điều kiện thời gian

phỏng vấn, tơi quyết định lựa chọn 50 phần tử trong mẫu tổng thế sinh viên trường

đại học Kinh tế Quốc dân Hà Nội.

Phương pháp lấy mẫu: thuận tiện (phi xác suất). Người phỏng vấn đến các địa

điểm KTX, khu vực giảng đường trường Đại học Kinh Tế Quốc dân tiến hành

phỏng vấn. Sau khi phỏng vấn xong một người thì tiến hành phỏng vấn người kế

tiếp ở gần người được phỏng vấn trước đó.

Việc thực hiện phương pháp phỏng vấn trực tiếp cá nhân là phù hợp vì số phần

tử được phỏng vấn ít. Hơn nữa, để khai thác triệt để thông tin của người được phỏng

vấn và giải thích cho họ những câu hỏi còn chưa rõ, nhằm thu được thơng tin sạch

và chất lượng. Nếu phỏng vấn bằng thư tín và điện thoại thì mức độ đa dạng và tính

chính xác của thông tin thu được không cao. mất thời gian. Bởi vì thời gian nghiên

cứu quá ngắn, để chờ thư gửi đi và nhận lại thì q lâu, có thể người được phỏng

vấn không hiểu hết câu hỏi nên thông tin trả lời sẽ dễ đi sai hướng người phỏng vấn

muốn hỏi. Nếu phỏng vấn qua điện thoại, thì người hỏi sẽ không quan sát được cử

chỉ, điệu bộ của người được hỏi, dẫn đến khó đốn bắt và nắm hết thơng tin mà

người trả lời muốn nói.

Đơn vị mẫu: sinh viên đại học Kinh tế Quốc dân Hà Nội.

5.2.3. Thu thập dữ liệu và các công việc hiện trường

Quy mô điều tra và phương thức chọn mẫu được xác định trên cơ sở kết quả

của cuộc khảo sát và các dữ liệu thứ cấp.

Phương pháp điều tra: phỏng vấn trực tiếp cá nhân, nhóm tập trung.

Thành viên tham gia điều tra: Thái Thị Hồng. có nhiệm vụ tiến hành điều tra

và đồng thời theo dõi tiến trình của cuộc điều tra để có những điều chỉnh kịp thời để

cuộc điều tra theo kịp tiến độ.

5.2.4: Phương pháp xử lý số liệu và trình bày báo cáo

Các thơng tin, số liệu sẽ được làm sạch và hiệu đính, sau đó chúng sẽ được xử

lí thơng tin qua các phương pháp thống kê, sử dụng phần mềm chuyên dụng SPSS

phiên bản 13.0.

SVTH: Thái Thị HồngGVHD: GS. TS Trần Minh Đạo13

Phương pháp thống kê được sử dụng: Phương pháp thống kê mô tả.

Kết quả gồm:

oBảng tần xuất và tính tỉ lệ phần trăm (tất cả các câu hỏi trong phiếu điều tra

nghiên cứu “Thái độ của sinh viên trường Đại học Kinh tế Quốc dân với người mẫu

quảng cáo mới nhất trên ti vi của dầu gội đầu Sunsilk _ Unilever”.

oĐánh giá xu hướng hội tụ

oBảng so sánh chéo (mức độ thường xuyên xem ti vi và mức độ thường xuyên

theo dõi quảng cáo của dầu gội đầu Sunsilk…)

oĐồ thị và các biểu đồ

Đồ thị minh hoạ được sử lý bằng phần mềm Microsoft ExExxcel 2007. Tất cả

các số liệu, đồ thị sau khi xử lí được tổ chức lại thành báo cáo nghiên cứu bằng

phần mềm Micrrosoft Word 2007.SVTH: Thái Thị HồngGVHD: GS. TS Trần Minh Đạo14PHẦN II

KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU VÀ NHỮNG PHÁT HIỆN MỚI

I. Cơ cấu mẫu phỏng vấn

Trong tổng thể mẫu ngẫu nhiên gồm 50 sinh viên trường đại học Kinh tế Quốc

dân Hà Nội. Có hơn 2/3 người được hỏi là nữ giới, đồng thời số sinh viên có độ tuổi

21 cũng chiếm số đơng với tỉ lệ phần trăm 48%. Tiếp theo đó là số người có độ tuổi

22 chiếm 32%, số sinh viên có độ tuổi trên 22 chiếm 18%, cuổi cùng là số người có

độ tuổi 20 ít nhất chiếm 2%. Điều nãy này một phần cũng phản ánh đúng sự thật khi

tổng số sinh viên nữ của trường đại học Kinh tế Quốc dân chiếm tới 2/3 tổng số

sinh viên của cả trường. Thứ hai, Sunsilk gần như là sản phẩm dầu gội dầu dành cho

nữ giới, vì thế để đảm bảo thu được thơng tin chính xác hơn, bảng điều tra được

thiết kế đa phần dùng để hỏi các bạn nữ.

Hình 1: Biểu đồ giới tính

Bảng 1: Giới tính

Giới

tính

Nam

Nữ

TổngTần

xuất

12

38

50Phần

trăm

24%

76%

100%Bảng 2: Độ tuổiSVTH: Thái Thị HồngGVHD: GS. TS Trần Minh Đạo15

Độ

tuổi

20

21

22

Trên

22

TổngTần

xuất

1

24

16Phần

trăm

2%

48%

32%9

5018%

100%Hình 2: Biểu đồ độ tuổiII. Mức độ thường xuyên xem ti vi của sinh viên.

Các cuộc phỏng vấn được diễn ra ngẫu nhiên các KTX và giảng đường đại

học cho thấy có rất ít sinh viên xem ti vi (rất thường xuyên 14%), khi được hỏi

vì sao bạn ít xem ti vi thì một số sinh viên trả lời do điều kiện học hành q vất

vả, khơng có thời gian xem ti vi, một số trả lời do khơng có ti vi, còn số khác thì

trả lời xem ti vi khơng hay, lượng thơng tin thu được q ít, khơng theo u cầu

như khi lướt Web, nếu bạn thích xem phần nào chỉ cần kích chuột vào, lượng

thơng tin nhận được nhiều hơn mấy lần xem ti vi, lại có thể chủ động thời gian

theo lịch học của mình. Theo điều tra, cho thấy có số sinh viên thỉnh thoảng xem

ti vi là 22 (48%), chiếm gần ½ số sinh viên được hỏi.

Bảng 3: Mức độ thường xuyên xem ti viIII. Xem

mức độ thường

tìm hiểu quảng

Sunsilk.

Sunsilk là

có thương hiệu

quảng cáo của

SVTH: Thái Thị HồngMức độ thường

xuyên xem ti vi

Rất thường

xuyên

Thường xuyên

Thỉnh thoảng

Ít khi

Hiếm khi

TổngTần

xuất

7

14

22

4

3

50Phần

trăm

14%

28%

44%

8%

6%

100%quảng cáo và

xuyên quan tâm

cáo mới của

một sản phẩm đã

trên thị trường,

Sunsilk thườngGVHD: GS. TS Trần Minh ĐạoTài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Nhận định được một số bước đầu sau

Tải bản đầy đủ ngay(0 tr)

×