Tải bản đầy đủ - 0 (trang)
CHƯƠNG I: GIỚI THIỆU SƠ BỘ VỀ ĐỊA ĐIỂM THIẾT KẾ

CHƯƠNG I: GIỚI THIỆU SƠ BỘ VỀ ĐỊA ĐIỂM THIẾT KẾ

Tải bản đầy đủ - 0trang

Đại học VinhĐồ án môn học Cung cấp điệnKhu nhà A bao gồm 4 dãy nhà A1, A2, A3, A4 với thiết kế tạo thành một

khối hình chữ nhật tạo nên mỹ quan cho trường cũng như thuận tiện cho việc

học tập, đi lại của cán bộ giảng viên và sinh viên.

- Nhà A1 là một dãy nhà 4 tầng chủ yếu dùng làm văn phòng làm việc với

diện tích mỗi phòng là 55. Phụ tải của khu nhà này gồm bóng đèn huỳnh quang,

quạt trần, điều hòa…

- Nhà A2, A3 là dãy nhà 4 tầng dùng làm phòng học với diện tích mỗi

phòng tự phân chia. Mỗi phòng có diện tích 75. Phụ tải trong phòng như bóng

đèn huỳnh quang, quạt trần, máy chiếu…

- Nhà A4 là dãy nhà 2 tầng dùng làm phòng học, diện tích phòng học

tương đối lớn phục vụ cho việc dạy và học online với lượng sinh viên đơng.

Diện tích phòng lớn là 200 với các phụ tải như quạt trần, đèn huỳnh quang, máy

chiếu, tivi…Lê Thị Hà – Lớp 54K1_CNKTĐ_ĐT

Trang 6Đại học VinhĐồ án môn học Cung cấp điện

Nhà A – Trường Đại học vinh.Khu nhà B với thiết kế tương tự như khu nhà A với 4 dãy nhà B1, B2, B3

tạo thành một khối hình chữ nhật - tạo mỹ quan cho trường cũng như thuận lợi

cho việc học tập, đi lại của giảng viên và sinh viên.

- Nhà B1 là một dãy nhà 3 tầng được dùng làm phòng học, các phòng có

diện tích lớn nhỏ khác nhau. Mỗi phòng có diện tích 75, phụ tải trong phòng

gồm quạt trần, đèn huỳnh quang, máy chiếu…

- Nhà B2, B3 là các dãy nhà 5 tầng, riêng nhà B3 gồm 2 dãy nhà thiết kế

liền nhau, tất cả được dùng làm phòng học, các phòng có diện tích lớn nhỏ khác

nhau. Mỗi phòng có diện tích 75, phụ tải trong phòng gồm quạt trần, đèn huỳnh

quang, máy chiếu…Khu nhà B - Trường Đại học Vinh.Lê Thị Hà – Lớp 54K1_CNKTĐ_ĐT

Trang 7Đại học VinhĐồ án mơn học Cung cấp điệnHình ảnh một phòng học của nhà B:Phòng B2.104.Lê Thị Hà – Lớp 54K1_CNKTĐ_ĐT

Trang 8Đại học VinhĐồ án môn học Cung cấp điệnSơ đồ mặt bằng tổng thể của ba khu nhà:1.2. Danh mục phụ tải.

- Nhà A0: 5 tầng, tầng 1, 2 dùng làm văn phòng, tầng 3 dùng làm văn

phòng vừa có một số phòng máy tính dùng cho việc học tập, tầng 4, 5 gồm

phòng thực hành và phòng máy tính dùng cho việc học tập. Mỗi phòng với diện

tích tự phân chia.

Lê Thị Hà – Lớp 54K1_CNKTĐ_ĐT

Trang 9Đại học VinhĐồ án môn học Cung cấp điện- Nhà A1: 4 tầng, mỗi tầng gồm 3 phòng được dùng làm văn phòng với

diện tích tự phân chia.

- Nhà A2: 4 tầng, cả 4 tầng đều là phòng học, mỗi tầng gồm 4 phòng học

với diện tích tự phân chia.

- Nhà A3: 4 tầng, cả 4 tầng đều là phòng học, mỗi tầng gồm 5 phòng học

với diện tích tự phân chia.

- Nhà A4: 2 tầng, tầng 1 gồm 3 phòng học, tầng 2 gồm 1 phòng giám sát

và 2 phòng học với diện tích tự phân chia.

- Nhà B1: 3 tầng, mỗi tầng gồm 3 phòng, cả 3 tầng đều dùng làm phòng

học với diện tích tự phân chia.

- Nhà B2: 5 tầng, mỗi tầng gồm 2 phòng, cả 5 tầng đều dùng làm phòng

học với diện tích tự phân chia.

- Nhà B3: 5 tầng, mỗi tầng gồm 5 phòng, cả 5 tầng đều dùng làm phòng

học với diện tích tự phân chia.Lê Thị Hà – Lớp 54K1_CNKTĐ_ĐT

Trang 10Đại học VinhĐồ án môn học Cung cấp điệnCHƯƠNG II: XÁC ĐỊNH PHỤ TẢI TÍNH TỐN

2.1. u cầu của hệ thống cung cấp điện.

Mục tiêu chính của thiết kế cung cấp điện là đảm bảo cho hộ tiêu thụ luôn

đủ điện năng với chất lượng trong phạm vi cho phép và một phương án cung cấp

điện được xem là hợp lý khi thỏa mãn các yêu cầu sau:

- Vốn đầu tư nhỏ, chú ý tiết kiệm ngoại tệ và các vật tư hiếm.

- Đảm bảo độ tin cậy cung cấp điện tùy theo tính chất hộ tiêu thụ.

- Chi phí vận hành hàng năm thấp.

- Đảm bảo an toàn cho người và thiết bị.

- Thuận tiện cho vận hành và sửa chữa.

- Đảm bảo chất lượng điện năng.

- Đạt yêu cầu về kỹ thuật và mỹ thuật.

- Ngồi ra còn phải chú ý đến các điều kiện khác như: môi trường, sự phát

triển của phụ tải, thời gian xây dựng…

2.1.1. Độ tin cậy cung cấp điện.

Tùy theo tính chất của hộ dùng điện có thể chia thành 3 loại:

- Hộ loại 1: Là những hộ mà khi có sự cố dừng cung cấp điện có thể gây

nên những hậu quả nguy hiểm đến tính mạng con người, gây thiệt hại lớn về

kinh tế, hư hỏng thiết kế, gây rối loạn q trình cơng nghiệp hoặc có ảnh hưởng

khơng tốt về phương diện chính trị. Đối với hộ loại 1 phải cung cấp với độ tin

cậy cao, thường dùng hai nguồn điện đến, có nguồn dự phòng nhằm hạn chế

mức thấp nhất việc mất điện. Thời gian mất điện thường được coi bằng thời

gian đóng nguồn dự trữ. Ví dụ như sân bay, hải cảng, khu quân sự, ngoại giao,

các khu công nghiệp, bệnh viện…Lê Thị Hà – Lớp 54K1_CNKTĐ_ĐT

Trang 11Đại học VinhĐồ án môn học Cung cấp điện- Hộ loại 2: Là những hộ tiêu thụ khi ngừng cung cấp điện chỉ gây thiệt

hại về kinh tế, hư hỏng sản phẩm, sản xuất bị đình trệ, gây rối loạn q trình

cơng nghệ. Để cung cấp điện cho hộ loại 2 ta sử dụng phương pháp có hoặc

khơng có nguồn dự phòng, ở hộ loại 2 cho phép ngừng cung cấp điện trong thời

gian đóng nguồn dự trữ bằng tay. Ví dụ như các nhà máy, xí nghiệp, trường đại

học…

- Hộ tiêu thụ điện loại 3: là nhũng hộ cho phép với mức độ tin cậy điện

thấp, cho phép mất điện trong thời gian sửa chữa, thay thế thiết bị sự cố nhưng

thường không cho phép quá 1 ngày đêm bao gồm các khu nhà ở, nhà kho,

trường học...Với các phụ tải loại này không cần có nguồn dự phòng.

Cách chia hộ như vậy chỉ là tạm thời trong giai đoạn nền kinh tế còn chưa

phát triển, đang hướng đến mục tiêu các hộ đều là hộ loại 1 và được cấp điện

liên tục.

2.1.2. Chất lượng điện.

Chất lượng điện được thể hiện qua hai thông số là tần số (f) và điện áp

(U). Các trị số này phải nằm trong phạm vi cho phép.

Trung tâm điều độ quốc gia và các trạm điện có nhiệm vụ giữ ổn định các

thông số này: tần số được giữ 50 ± 0,5Hz và điện áp yêu cầu độ lệch:

│δU│= U - ≤ 5%

2.1.3. Tính kinh tế.

Tính kinh tế của một phương án cung cấp điện thể hiện qua 2 chỉ tiêu: vốn

đầu tư và chi phí vận hành.

- Vốn đầu tư một cơng trình điện bao gồm tiền mua vật tư, thiết bị, tiền

vận chuyển, thí nghiệm, thử nghiệm, mua đất đai, đền bù, tiền khảo sát thiết kế,

lắp đặt và nghiệm thu.

- Phí tổn vận hành bao gồm các khoản tiền phải chi phí trong q trình

vận hành cơng trình điện: lương cho cán bộ quản lí, kỹ thuật, vận hành, chi phí

Lê Thị Hà – Lớp 54K1_CNKTĐ_ĐT

Trang 12Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

CHƯƠNG I: GIỚI THIỆU SƠ BỘ VỀ ĐỊA ĐIỂM THIẾT KẾ

Tải bản đầy đủ ngay(0 tr)

×