Tải bản đầy đủ - 0 (trang)
Cải tạo đất mặn

Cải tạo đất mặn

Tải bản đầy đủ - 0trang

Cải tạo đất kiềm – đất kiềm mặn

• cần phải làm giảm Na trao đổi và/hay

ECse phải giảm thấp,

• dùng Ca2+ trong gypsum (CaSO4.2H2O) để

trao đổi với Na+ trong keo đất sau đó

dùng nước rửa ion Na+ nàyBổ

sungKeo

đất-- Cl--Na+

- +

+Na

-NaCl

-- Na+

--Na+ +

Na+

-- Na Cl+

-- Na

+

--ClNa

-- NaCl

+

--Cl-Ca

Ca2+2+

Ca 2+

Ca 2+

2+Ca

Ca2+ Ca Ca2+2+

Ca

Ca2+

Ca2+

Ca2+

2+H2O

Ca2+

--- 2+

Ca

-Na--+ Ca2+

2+

Ca

--- 2+

Ca

-Na--+Ca2+

-- 2+

Ca

--Keo

đấtNa+

Na+

Na+

Na+Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Cải tạo đất mặn

Tải bản đầy đủ ngay(0 tr)

×