Tải bản đầy đủ - 0 (trang)
BÀI 2 CẢI THIỆN VÀ SỬ DỤNG ĐẤT MẶN, ĐẤT KIỀM VÀ ĐẤT MẶN KIỀM

BÀI 2 CẢI THIỆN VÀ SỬ DỤNG ĐẤT MẶN, ĐẤT KIỀM VÀ ĐẤT MẶN KIỀM

Tải bản đầy đủ - 0trang

• Trong các vùng khô hạn và bán khô hạn,

tốc độ bốc hơi nước cao sẽ làm tích tụ các

muối hồ tan trong đất

• Sự mất nước do bốc hơi nước dần dần sẽ

làm cho muối tích tụ và hình thành các

loại đất mặn, mặn kiềm hay đất kiềm.Đất mặn

Đất mặn là đất có độ dẫn điện của dịch trích

bảo hoà (ECse) > 4 mmhos/cm,

pH < 8,5,

và Na trao đổi (ESP) <15 %.

Đất này trước đây được gọi là đất kiềm

trắng do sự tích lũy một lớp muối trắng

trên bề mặt sau khi nước bốc hơi và có

pH kiềmĐất kiềm

• Đất kiềm có ESP >15 %, ECse <

4mmohs/cm, và pH > 8,5Đất mặn kiềm

Có nồng độ muối cao như đất mặn (ECse >

4 mmohs/cm)

và Na trao đổi cao như đất kiềm (ESP > 15

%);

nhưng đất này có pH < 8,5.

Ngược lại với đất mặn, khi muối được rửa

trôi, Na trao đổi sẽ thủy phân và làm tăng

pH, kết quả là hình thành nên đất kiềm.Các ảnh hưởng của muối đến sự

sinh trưởng của cây trồng

• Tính độc của Na+ và Cl- ức chế sự sinh

trưởng đối với cây mẩn cảm với muối,

• Khi nồng độ các ion này cao, dung dịch

đất sẽ có áp suất thẩm thấu cao, nên khi

tiếp xúc với tế bào rễ, nước và các chất

hoà tan trong tế bào rễ có khuynh hướng

di chuyển ra ngồi dung dịch đất, làm cho

tế bào rễ bị co nguyên sinhCải tạo đất mặn

• Tưới hoặc rửa, và đất cần có tính chất tiêu

nước mặt và nước trong đất tốt.

• Yêu cầu rửa mặn là muối phải được rửa

sâu xuống dưới vùng rễ.

• Nên phủ chất hữu cơ trên mặt đất để làm

giảm được sự bốc hơi nước và tăng khả

năng tiêu nước của đấtTài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

BÀI 2 CẢI THIỆN VÀ SỬ DỤNG ĐẤT MẶN, ĐẤT KIỀM VÀ ĐẤT MẶN KIỀM

Tải bản đầy đủ ngay(0 tr)

×