Tải bản đầy đủ - 0 (trang)
Chương 4 NÂNG CAO HIỆU QUẢ SỬ DỤNG PHÂN BÓN BÀI 1: CẢI THIỆN pH ĐẤT CHUA VÀ SỬ DỤNG ĐẤT CHUA

Chương 4 NÂNG CAO HIỆU QUẢ SỬ DỤNG PHÂN BÓN BÀI 1: CẢI THIỆN pH ĐẤT CHUA VÀ SỬ DỤNG ĐẤT CHUA

Tải bản đầy đủ - 0trang

Tiểu Luận Nhóm

1.Qui trình bón phân cho cây nho

2. Qui bón phân cho cây măng tây

3. Qui trình bón phân cho cây táo

4. Qui trình bón phân cho cây hành tây

5. Qui trình bón phân cho rau húng

6. Qui trình bón phân cho cây nha đamHướng dẫn

• Phỏng vấn 10 nơng hộ (nhóm 8 sv)

• Nội dung phỏng vấn:

– Địa điểm: nhà….tổ (xóm, ấp, thơn)….,xã phường)…..,

huyện….

– số người/hộ:……

– Diện tích đất nông nghiệp: ………

– Cây trồng: cây 1:……..m2 ,cây 2……..m2 , …

– Số lần bón phân: (bón lót, bón thúc)

– Liều lượng lần 1:………….kg, loại phân:……

– Lần 2:…….kg, loại phân:…………• Năng suất trung bình:…………….tấn/ha

(kg/ha)

• Chi phí:………….., thu nhập:…………..

• Lợi nhuận:……………..

 báo cáo: hình ảnh +nội dungCác khái niệm tổng quát về độ

chua và độ kiềm

Acid-Base

RH  R - + H+

ROH  R+ + OH-Khái niệm pH

• pH = log10 1 / [H+]= -log10 [H+]Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Chương 4 NÂNG CAO HIỆU QUẢ SỬ DỤNG PHÂN BÓN BÀI 1: CẢI THIỆN pH ĐẤT CHUA VÀ SỬ DỤNG ĐẤT CHUA

Tải bản đầy đủ ngay(0 tr)

×