Tải bản đầy đủ - 0 (trang)
THỰC TRẠNG TÌNH HÌNH TỔ CHỨC, SỬ DỤNG VỐN Ở CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG SỐ 4 THĂNG LONG

THỰC TRẠNG TÌNH HÌNH TỔ CHỨC, SỬ DỤNG VỐN Ở CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG SỐ 4 THĂNG LONG

Tải bản đầy đủ - 0trang

Luận văn tốt nghiệpHọc viện tài chínhTrụ sở giao dịch chính: đường Nam Thăng Long, xã Xuân Đỉnh, huyện

Từ Liêm, Hà Nội.

Công ty cổ phần xây dựng số 4 Thăng Long là doanh nghiệp hạng 1

– hạch toán độc lập trực thuộc Tổng công ty xây dựng Thăng Long (bộ giao

thơng vận tải).

Loại hình cơng ty: Cơng ty cổ phần.

Ngành nghề hoạt động: Xây dựng dân dụng.

Ngày tháng thành lập : 20/09/2000

Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh số 0103000198 do Sở kế

hoạch đầu tư thành phố Hà Nội cấp lần đầu ngày 19/12/2000 và đăng ký

thay đổi lần thứ 6 ngày 24/06/2009.

Vốn điều lệ: 6.800.000.000 VND

Điện thoại: (84-4) 38389945, 38387841, 38387060

Fax: (84-4) 38387841

Tài khoản tại ngân hàng: Ngân hàng Vietinbank Cầu Giấy.

2.1.1.2. Lịch sử hình thành của cơng ty:

Cơng ty cổ phần xây dựng số 4 Thăng Long thành lập ngày 17/10/1973

theo quyết định số 2347/QĐ – TC với tên “Công ty vật liệu và xây dựng”.

Đến ngày 21/07/1976, Công ty đổi tên thành “Công ty vật tư” với

nhiệm vụ tiếp nhận, bảo quản và quản lý cấp phát toàn bộ vật tư phục vụ cho

việc xây dựng cầu Thăng Long.

Đến năm 1985, cầu Thăng Long được hoàn thành và đưa vào sử dụng,

Công ty chuyển sang thu hồi vật tư, thiết bị tồn bộ cơng trường cầu Thăng

Long. Công ty bắt đầu nhiệm vụ mới là quản lý, cấp phát và tiếp nhận dầm

cầu Đuống, cầu Việt Trì, phục vụ cơng trình cầu Bến Thủy và sản xuất vật

liệu xây dựng. Thời gian này phù hợp với hình thức hoạt động, Cơng ty đổi

tên là “ Xí nghiệp cung ứng vật tư thiết bị Thăng Long”.

20Luận văn tốt nghiệpHọc viện tài chínhNăm 1995 với nhiệm vụ và yêu cầu của xã hội, Công ty lại được đổi tên

thành “Cơng ty xây dựng cơng trình Thăng Long” theo quyết định số

3376QĐ/TCCB – LĐ ngày 03/07/1995 của Bộ Giao thông vận tải , giấy

chứng nhận đăng ký kinh doanh số : 110000 cấp ngày 27/02/1995 tại sở kế

hoạch đầu tư thành phố Hà Nội.

Đến ngày 20/09/2000, Công ty đã chuyển đổi từ doanh nghiệp nhà nước

sang Công ty cổ phần theo quyết định số: 2750/2000/QĐBGTVT của Bộ

trưởng Bộ Giao thông vận tải với tên gọi mới “ Công ty cổ phần xây dựng số

4 Thăng Long”. Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh số 0103000198 do Sở

kế hoạch đầu tư thành phố Hà Nội cấp lần đầu ngày 19/12/2000 và đăng ký

thay đổi lần thứ 6 ngày 24/06/2009. Công ty được thành lập từ việc cổ phần

hóa doanh nghiệp nhà nước trên cơ sở tự nguyện cùng góp vốn của các cổ

đông được tổ chức và hoạt động theo quy định của luật doanh nghiệp đã

được Quốc hội nước CHXHCN Việt Nam khóa X kỳ họp thứ V thơng qua

ngày 10/02/1999.2.1.2. Tổ chức hoạt động kinh doanh của Công ty.

2.1.2.1. Chức năng của công ty:

Là một trong số những đơn vị tiêu biểu của Tổng Công ty xây dựng Thăng

Long, đóng góp vào sự nghiệp xây dựng Tổng Cơng ty xây dựng Thăng

Long trở thành một tập đoàn kinh tế mạnh. Công ty cổ phần xây dựng số 4

Thăng Long luôn đi đầu trong công tác đổi mới phương pháp kinh doanh,

phong cách phục vụ khách hàng, nghiên cứu khai thác triệt để khả năng và

tiềm lực sẵn có để mở rộng thị trường, tìm kiếm và thiết lập các mối quan hệ

hợp hợp tác lâu dài với các bạn hàng trong và ngoài nước. Với phương châm

“Đơn vị giỏi một nghề, Công ty đa nghành nghề”, Công ty cổ phần xây dựng

số 4 Thăng Long luôn đổi mới đáp ứng nhu cầu của khách hàng.

Công ty hoạt động trên các lĩnh vực:

21Luận văn tốt nghiệpHọc viện tài chính- Xây dựng cơng trình giao thơng, phá nổ mìn trên cạn – dưới nước.

- Xây dựng cơng trình thủy lợi, cơng nghiệp dân dụng, thi cơng các loại

nền móng cơng trình.

- Gia công lắp đặt kết cấu thép, cấu kiện bê tông đúc sẵn.

- Kinh doanh xuất nhập khẩu vật tư, thiết bị giao thông vận tải, vật liệu

xây dựng, cho thuê sân bãi.

- Xây dựng hệ thống cơ sở hạ tầng cụm dân cư đô thị, hệ thống điện

lưới 35KW, hệ thống nước sinh hoạt.

- Sửa chữa thiết bị thi cơng.

- Sản xuất thủ cơng nghiệp.

Hiện nay ngành đóng vai trò mũi nhọn của Cơng ty là xây dựng các

cơng trình giao thơng, các cơng trình dân dụng.

2.1.2.2. Nhiệm vụ của Công ty:

- Công ty căn cứ vào phương hướng nhiệm vụ và các chỉ tiêu kế hoạch

của Nhà nước, của Bộ Giao thông và của Tổng Công ty xây dựng Thăng

Long, và căn cứ vào nhu cầu thị trường để chủ động đề ra kế hoạch sản xuất

kinh doanh và triển khai thực hiện kế hoạch có hiệu quả.

- Trên cơ sở các luận chứng kinh tế kỹ thuật, dự án đầu tư, công ty tổ

chức nhận thầu xây lắp các cơng trình dân dụng cơng nghiệp.

- Tổ chức quản lý chặt chẽ và sử dụng có hiệu quả tiền vốn, vật tư trang

thiết bị, lực lượng lao động… đạt kết quả tốt nhất.

2.2. ĐẶC ĐIỂM VỀ BỘ MÁY QUẢN LÝ, BỘ MÁY KẾ TỐN TÀI

CHÍNH VÀ HỆ THỐNG TỔ CHỨC SẢN XUẤT CỦA CÔNG TY.2.2.1.Đặc điểm về lao động.

22Luận văn tốt nghiệpHọc viện tài chínhLực lượng lao động của Công ty không ngừng lớn mạnh qua các năm.

Hiện nay, tổng số cán bộ công nhân viên của Công ty gồm 333 người. Trong

đó:

- Trình độ đại học : 108 người

- Trình độ cao đẳng : 42 người

- Cơng nhân kỹ thuật tay nghề bình quân bậc 4: 138 người

Còn lại là lao động phổ thơng.

Độ tuổi lao động bình qn trong Cơng ty là 42 tuổi.2.2.2. Bộ máy quản lý của công ty.

Là một Công ty CP xây dựng nên Công ty CP xây dựng số 4 Thăng

Long có bộ máy quản lý tuân thủ theo đùng quy định của pháp luật.

Bao gồm:

- Hội đồng quản trị ( HĐQT ) : là cơ quan quản lý Công ty, có tồn

quyền thay mặt Cơng ty quyết định mọi vấn đề lien quan đến mục đích,

quyền lợi của Cơng ty.

- Chủ tịch HĐQT theo dõi quá trình thực hiện các quyết định của

HĐQT và các hoạt động của Công ty; lập chương trình kế hoạch hoạt động

và tổ chức việc thông qua quyết định của HĐQT.

- Giám đốc điều hành là đại diện theo pháp luật của Công ty, quyết định

các vấn đề liên quan đến hoạt động hàng ngày của Công ty, tổ chức thực

hiện các quyết định của HĐQT.

23Luận văn tốt nghiệpHọc viện tài chính- Ban kiểm sốt do đại hội đồng cổ đông bầu ra và bãi nhiệm theo đa số

cổ phiếu của cổ phần hiện diện bằng thể thức trực tiếp bỏ phiếu kín. Kiểm

sốt các hoạt động sản xuất kinh doanh và tài chính của Công ty, tiến hành

giám sát đối với các hành vi vi phạm pháp luật và điều lệ của Công ty, của

HĐQT, Giám đốc điều hành trong quá trình thi hành nhiệm vụ.

- Phó giám đốc điều hành kỹ thuật thi công là người phụ trách về mặt

kỹ thuật sản xuất và xây dựng, trực tiếp theo dõi các phòng vật tư, kế hoạch,

kỹ thuật, thiết bị.

- Phó giám đốc điều hành sản xuất công nghiệp là người làm công tác

tham mưu cho giám đốc về kế hoạch sản xuất kinh doanh, vấn đề cung

tiêu… trực tiếp theo dõi phòng tài chính kế tốn, phòng kinh doanh.

- Phó giám đốc điều hành là người phụ trách đời sống vật chất cho cán

bộ CNV, trực tiếp theo dõi các phòng tổ chức các bộ và lao động, phòng

hành chính, bảo vệ.

Nhiệm vụ các phòng ban:

- Phòng tổ chức hành chính: đảm bảo công tác quản lý lao động, theo

dõi thi đua, công tác văn thư, tiếp khách, bảo vệ tài sản…

- Phòng tài chính – kê tốn : có nhiệm vụ hạch tốn tài vụ cũng như q

trình SXKD của cơng ty. Tổ chức thực hiện việc ghi chép, xử lý, cung cấp số

liệu về tình hình kinh tế, tài chính, phân phối và giám sát vốn, giám sát và

hướng dẫn nghiệp vụ đối với những người làm cơng tác kế tốn trong Cơng

ty.

- Phòng kinh tế kế hoạch dự án: xây dựng kế hoạch sản xuất, giá thành

kế hoạch của sản phẩm, ký kết hợp đồng sản xuất, quyết toán sản

24Luận văn tốt nghiệpHọc viện tài chínhlượng,tham gia đề xuất với giám đốc các quy chế quản lý kinh tế áp dụng

nội bộ.

- Phòng kỹ thuật thiết bị thi cơng và vật tư: phụ trách vấn đề xây dựng

và quản lý các quy trình trong sản xuất, nghiên cứu ứng dụng công nghệ mới

đưa vào sản xuất, tổ chức hướng dẫn nhằm nâng cao tay nghề cho công

nhân, tăng khả năng nhiệm vụ cho các kỹ thuật viên…

- Phòng kinh doanh: phân tích hoạt động sản xuất kinh doanh trước,

trong và sau khi sản xuất, thiết lập mối quan hệ với các cấp, lập tồn bộ hồ

sơ dự tốn cơng trình, định giá và lập phiếu thanh toán, làm tham mưu đảm

bảo tính pháp lý của mọi hoạt động kinh tế,kiểm tra bản vẽ thiết kế,tổng hợp

khối lượng cơng trình,bám sát kế hoạch,tiến độ, biện pháp thi công và tham

mưu nghiệm thu.

Như vậy, mỗi phòng ban trong Cơng ty đều có chức năng nhiệm vụ

riêng nhưng giữa chúng có mối quan hệ chặt chẽ dưới sự điều hành của ban

giám đốc và HĐQT nhằm đạt hiệu quả cao nhất cho Công ty.

Biểu 1: Sơ đồ tổ chức bộ máy của công ty cổ phần xây dựng số 4 Thăng

Long

Hội đồng quản trịChủ tịch hội đồng

quản trị

Phòng tổ

chức cán

bộ lao

độngđội cơng trình

Các

PGĐ nội chính

Từ đội 1 đến 9Giám đốc điều hành

Phòng

kinh tế kế

hoạch dự

25 án

PGĐ ĐH kỹ thuật

thi cơngBan kiểm sốt

Phòng tài

Phòng

chính kế

kinh

tốn

doanh

Đội sửa chữa cơ giới

PGĐ ĐH sản

xuất cơng nghiệpTài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

THỰC TRẠNG TÌNH HÌNH TỔ CHỨC, SỬ DỤNG VỐN Ở CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG SỐ 4 THĂNG LONG

Tải bản đầy đủ ngay(0 tr)

×