Tải bản đầy đủ - 0 (trang)
CHƯƠNG 2: HOẠT ĐỘNG KIẾN TẬP TẠI VIỆN QUAN HỆ QUỐC TẾ - HỌC VIỆN CHÍNH TRỊ QUỐC GIA HỒ CHÍ MINH

CHƯƠNG 2: HOẠT ĐỘNG KIẾN TẬP TẠI VIỆN QUAN HỆ QUỐC TẾ - HỌC VIỆN CHÍNH TRỊ QUỐC GIA HỒ CHÍ MINH

Tải bản đầy đủ - 0trang

3Ngày 3

Thứ tư (14/3/2018)

Sáng: 7h30 - 11h30Thực hành các nghiệp vụ Vẫncònsựđơn giản dưới sự giám sát lúng túng khi

của giáo viên hướng dẫn;tiến hành cácĐi đến Thư viện Quốc công việc được

gia để lấy thêm tư liệu;

4Ngày 4

Thứ năm (15/3/2018)

Chiều: 13h30 - 17h30giaoThực hành các nghiệp vụ Đãbắtđầuđơn giản dưới sự giám sát quen dần với

của giáo viên hướng dẫn;các nghiệp vụ

được giao5Ngày 5Thực hành các nghiệp vụThứ sáu (16/3/2018)đơn giản dưới sự giám sátSáng: 7h30 - 11h30của giáo viên hướng dẫn;

Đi đến Thư viện Quốc

gia để lấy thêm tư liệu;6Ngày 6Nhận đề tài kiến tập từ Tiến hành họpThứ bảy (17/3/2018)giáo viên hướng dẫn (qua nhóm sau khi

mail)7nhận đề tàiNgày 7Tìm kiếm tài liệu, lấy Đề tài ít tàiChủ nhật (18/3/2018)thông tin phục vụ cho đề liệu và có phần

tài. (tại nhà)quá sức đối với

bản thân8Ngày 8Gặp giảng viên hướngXin đổi đềThứ hai (19/3/2018)dẫn để xin hướng dẫntài kiến tậpcách làm đề tàikhác.Sáng 7h30 – 11h309Ngày 9Tìm kiếm tài liệu, lấy Thực hiện tìmThứ ba (20/3/2018)

17Sáng: 7h30 – 11h30thông tin phục vụ cho đề kiến tài liệu

tài.10cho đề tài mớiNgày 10Tìm kiếm tài liệu, lấy Hướng nghiênThứ tư (21/3/2018)thông tin phục vụ cho đề cứu được chấpSáng: 7h30 – 11h30tài.nhận, tiến hànhGặp giảng viên hướng làm đề tài.

dẫn để trình bày hướng

nghiên cứu.

11Ngày 11Tìm kiếm tài liệu, lấyThứ năm (22/3/2018)thông tin phục vụ cho đềSáng: 7h30 – 11h3012tài.Ngày 12Tìm kiếm tài liệu, lấy Buổi học hữuThứ sáu (23/3/2018)thơng tin phục vụ cho đề ích, thu đượcChiều: 13h30 – 17h00tài.nhiềukiếnTham gia buổi học: Vấn thức mới về

đề Iran hiện nay nhìn từ địa – chính trị

góc độ địa chính trị

13Ngày 13Tìm kiếm tài liệu, lấyThứ bảy (24/3/2018)thơng tin phục vụ cho đềthế giới.tài (tại nhà).14Ngày 14Tìm kiếm tài liệu, lấyHồn thiệnChủ nhật (25/3/2018)thơng tin phục vụ cho đềbảntài (tại nhà).đề tài đểthảonộp trong

sáng hôm

18sau

15Ngày 15

Thứ hai (26/3/2018)Nộp lại bản thảo cho Phải chỉnh sửa

giảng viên hướng dẫnSáng: 7h30 – 11h301617Tìm kiếm tài liệu, lấyThứ ba (27/3/2018)thơng tin phục vụ cho đề

tàiNgày 17Tìm kiếm tài liệu, lấyThứ tư (28/3/2018)thơng tin phục vụ cho đềSáng: 7h30 – 11h3018nhiều lỗi khácNgày 16

Sáng: 7h30 – 11h30tàiNgày 18Tham gia buổi học: YếuThứ năm (29/3/2018)tố địa - Chính trị trongChiều: 13h30 – 16h30chiến lược tồn cầu của

Mỹ từ sau Chiến tranh

lạnh đến nay (Buổi 1)19Ngày 19Tham gia buổi học: YếuThứ sáu (30/3/2018)tố địa - Chính trị trongChiều: 13h30 – 16h30chiến lược toàn cầu của

Mỹ từ sau Chiến tranh

lạnh đến nay (Buổi 2)20Ngày 20

Thứ bảy (31/3/2018)21Ngày 21

Chủ nhật (1/4/2018)lại mục lục vàHoàn thiện đề tài (tại

nhà).Hoàn thiện đề tài (tại

nhà).

1922Ngày 22

Thứ hai (2/4/2018)Nộp đề tài kiến tập cho Nhận

giảng viên hướng dẫnSáng: 7h30 – 11hđượcđánh giá tốt từ

giảngviênhướng dẫn

23Ngày 23

Thứ ba (3/4/2018)

Chiều: 13h30 – 17hTiếp tục các công việc

được giao;

Học thêm một số kỹ năng

nghiệp vụ cần thiết khác;

Cảmơngiảngviênhướng dẫn và chào tạm

biệt các cán bộ tại Viện

và chụp ảnh kỷ niệm.

24Ngày 24Viết báo cáo kiến tậpThứ tư (4/4/2018)25Ngày 25Viết báo cáo kiến tậpThứ năm (5/4/2018)26Ngày 26

Thứ sáu (6/4/2018)Hoàn thiện báo cáo kiến

tập.

Kết thúc thời gian kiến

tập.2.3. Kết quả kiến tập

2.3.1.Những kết quả đạt được

- Có sự quan sát và hiểu biết ban đầu về hoạt động của cơ quan kiến tập. Cụthể là Viện Quan hệ quốc tế - Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh.

- Được tham gia học hỏi, tìm hiểu về cơ cấu tổ chức của từng phòng ban tại

Viện Quan hệ quốc tế - Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh.

20- Thơng qua các hoạt động thực tế, sinh viên được trực tiếp gặp gỡ, tiếp xúc

với những phó giáo sư, tiến sĩ, thạc sĩ nổi tiếng với kiến thức chuyên sâu trong lĩnh

vực quan hệ quốc tế.

- Tham gia các hoạt động như học tập, nghiên cứu tài liệu về quan hê quốc

tế, địa – chính trị thế giới, nghiệp vụ ngoại giao; thực hiện nghiên cứu khoa học

với đề tài được giao

- Hoàn thiện thêm kiến thức về chuyên ngành Thông tin đối ngoại thông qua

sự chỉ bảo của cán bộ và nhân viên trong Viện Quan hệ quốc tế.

- Tìm tòi tư liệu phục vụ cho học tập thông qua hệ thống thư viện của Viện

Quan hệ quốc tế.

2.3.2.Những kết quả chưa đạt được

- Ban đầu nhóm sinh viên còn bỡ ngỡ chưa quen với giờ giấc, quy trình làmviệc của 1 cơ quan hành chính cơng sở.

- Kiến thức chưa hồn thiện về mặt lý thuyết dẫn đến tình trạng hoạt động

thực tiễn chưa đạt hiệu quả cao.

- Kỹ năng giao tiếp còn kém.

- Chưa thực sự năng động, nhạy bén trong công việc.

- Vẫn thiếu sự chủ động trong cơng việc, còn rụt rè, thiếu hoà đồng.

2.3.3.Đánh giá về phương diện lý luận

Viện Quan hệ quốc tế - Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh là nơi cóđiều kiện rất tốt để sinh viên tìm hiểu những họat động liên quan tới nghiên cứu,

tìm hiểu về chun ngành Thơng tin đối ngoại cũng như kiến thức về quan hệ quốc21tế, địa - chính trị thế giới, lịch sử phong trào cộng sản, cơng nhân quốc tế và giải

phóng dân tộc.

Q trình hoạt động thực tiễn giúp cho kiến thức chuyên ngành được hoàn

thiện hơn. Hoạt động nghiên cứu lý luận và thực tiễn có mới quan hệ chặt chẽ với

nhau.

Những lý thuyết trừu tượng được cụ thể hóa trong hoạt động thực tiễn.

Quá trình kiến tập sinh viên được tìm hiểu kiến thức thơng qua những cơng

trình nghiên cứu, cơng trình xuất bản thành sách được bày trí tại Viện Quan hệ

quốc tế - Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh.

2.3.4.Bài học thực tế

Q trình hoạt động thực tế có thể gặp nhiều khó khăn hơn việc nghiên cứuqua sách vở. Đây là thách thức đối với sinh viên nhưng cũng là cơ hội để tăng sự

hiểu biết và kĩ năng thực hành và làm việc nhóm.

Q trình hoạt động thực tế cũng giúp nhóm sinh viên nhận ra rằng hoạt

động nghiên cứu lý thuyết tại trường học là cơ sở nền tảng quan trọng cho người đi

làm.

Kỹ năng làm việc nhóm và làm tư duy độc lập cũng đóng vai trò hết sức

quan trọng đối với hoạt động thực tiễn.

Trong quá trình hoạt động thực tiễn việc mắc sai lầm ban đầu là không thể

tránh khỏi, những sai lầm này thường đem lại hậu quả nghiêm trong hơn việc sai

lầm trong nghiên cứu lý thuyết.

2.3.5.Đề tài tập trung nghiên cứu trong quá trình kiến tậpTên đề tài: “Ngoại giao phục vụ phát triển kinh tế Việt Nam từ năm 2007 đến nay”

22(Được in trong bản riêng nộp kèm báo cáo)CHƯƠNG 3. PHẦN KIẾN NGHỊ

3.1. Với cơ quan kiến tập

- Kính mong quý cơ quan tạo điều kiện để sinh viên có cơ hội tiếp tục học

hỏi thơng qua hệ thống thư viện cũng như các hoạt động thực tế tại Viện Quan hệ

quốc tế - Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh.

23- Tạo điều kiện để sinh viên có cơ hội tham gia thực tập năm cuối tại Viện

Quan hệ quốc tế - Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh.

- Sau q trình kiến tập kính mong cán bộ Viện Quan hệ quốc tế tạo điều

kiện hướng dẫn giúp đỡ sinh viên khi trong việc học tập, nghiên cứu đề tài.

3.2. Với nhà trường

- Kính mong nhà trường xây dựng thêm hệ thống mơn học mang tính ứng

dụng thực hành cao.

- Tăng thời lượng học thực tế và giảm tải lượng kiến thức lý thuyết cho sinh

viên.

3.3. Với khoa Quan hệ quốc tế – Học viện Báo chí và Tuyên truyền

Kính mong khoa Quan hệ quốc tế tăng thời lượng học thực tế, tăng thời

lượng làm việc nhóm và tư duy cá nhân cho sinh viên có khả năng vững vàng trong

mơi trường tập thể!

Tạo điều kiện để sinh viên có nhiều cơ hội học tập rèn luyện kỹ năng thuyết

trình trước đám đông.CHƯƠNG 4: KINH NGHIỆM HỌC HỎI SAU ĐỢT KIẾN TẬPKiến tập là giai đoạn chuyển tiếp giữa môi trường học tập với môi trường xã

hội thực tiễn tạo điều kiện cho em có cơ hội cộ sát với thực tế, gắn kết những lý

thuyết đã học được trên ghế của trường đại học với mơi trường thực tiễn bên ngồi.

24Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

CHƯƠNG 2: HOẠT ĐỘNG KIẾN TẬP TẠI VIỆN QUAN HỆ QUỐC TẾ - HỌC VIỆN CHÍNH TRỊ QUỐC GIA HỒ CHÍ MINH

Tải bản đầy đủ ngay(0 tr)

×