Tải bản đầy đủ - 0 (trang)
CHƯƠNG III: MỘT SỐ GIẢI PHÁP NÂNG CAO CHẤT LƯỢNG CÔNG TÁC THẨM ĐỊNH DỰ ÁN ĐẦU TƯ TẠI CHI NHÁNH NHCT NINH BÌNH

CHƯƠNG III: MỘT SỐ GIẢI PHÁP NÂNG CAO CHẤT LƯỢNG CÔNG TÁC THẨM ĐỊNH DỰ ÁN ĐẦU TƯ TẠI CHI NHÁNH NHCT NINH BÌNH

Tải bản đầy đủ - 0trang

Chun đề tốt nghiệp.

trình cơng nghệ tạo thành một tổng thể giải pháp mang tính chiến lược trong

định hướng phát triển cũng như điều hành. Củng có và phát triển cơng tác này

trong thời gian tới, NHCT Ninh Bình đã đưa ra một số nội dung chính về

phương hướng nhiệm vụ cụ thể như sau:

-Xác định phương hướng nhiệm vụ trước tiên phải xuất pháttừ việc nhận thức đúng vai trò, vị trí và nội dung của cơng tác thẩm định dự án.

Thực hiện công tác này là một trong những yếu tố quyết định góp phần bảo vệ

và nâng cao vị thế, uy tín cũng như sức mạnh của Ngân hàng.

-Củng cố, hoàn thiện bộ máy tổ chức thẩm định dự án: Phòngtín dụng của Ngân hàng sẽ được phát triển mạnh cả về số lượng và chất lượng,

đảm đương tốt nhiệm vụm thực hiện tốt chức năng chỉ đạo, điều hành, kiểm tra

hướng dẫn công tác thẩm định dự án. Trong thời gian tới Ngân hàng sẽ xây

dung phòng thẩm đinh chun làm cơng tác này.

-Xây dung quy chế hoạt động, quy trình thực hiện, điều hànhcơng tác thẩm định dự án. Xác định rõ nội dung chức trách và mối quan hệ cơng

tác giữa phòng thẩm định với các phòng khác phối hợp phân cơng hợp lý giữa

cơng tác thẩm định và quản lý tín dụng.

+ Tổ chức xét duyệt theo nguyên tắc mà pháp luật quy định.

+ Hồn chỉnh hơn nữa quy trình cho vay.

-Ngồi việc tiếp tục thẩm định dự án trong kế hoạch Nhànước, Ngân hàng sẽ chủ động tìm kiếm các dự án có hiệu quả để cho vay. Để

đạt được nhu cầu vay Ngân hàng chủ động tiếp cận các dự án ngay từ đầu, từ

trong kế hoạch đến ý tưởng đầu tư của doang nghiệp để cùng với họ lập dự án.

-Tăng cường công tác khoa học kỹ thuật thông tin:Tổ chức thu thập thông tin, xử lý và quản lý thông tin nhằm cung cấp kịp

thời phục vụ cho công tác thẩm định dự án, đồng thời có kế hoạch báo cáo

thông tin cần thiết để tư vấn cho lãnh đạo.

+ Đẩy mạnh việc phân tích tổng hợp các thước đo chỉ tiêu khoa học kỹ

thuật, giá thành sản phẩm, tỷ suất hoàn vốn… với một số ngành hay loại hình

đầu tư. Thí điểm thành lập bộ phận chun nghiên cứu thị trường tập hợp thơng

tin liên quan đến tình hình hoạt động của dự án thuộc các ngành kinh tế khác

SV: Nguyễn Thế Hùng

CQ46/11.0360Lớp:Chuyên đề tốt nghiệp.

nhau. Tiến tới thành lập trung tâm dữ liệu về doanh nghiệp, thông tin kinh tế thị

trường trong và ngoài nước phục vụ cho hoạt động tín dụng nói chung và hoạt

động thẩm định dự án nói riêng.

+ Đầu tư trang thiết bị cơng nghệ hiện đại để thích ứng với xu hướng hội

nhập khu vực quốc tế.

Quan tâm phát triển công tác đào tạo và trao đổi nghiệp vụ,

tạo điều kiện cho cán bộ Ngân hàng nâng cao trình độ. Đào tạo nghiệp vụ thẩm

định chuyên sâu theo ngành nghề, lĩnh vực dựa trên đặc điểm thế mạnh của địa

phương.

Công tác thẩm định dự án phải trở thành một thế mạnh trong

cạnh tranh và trong kinh doanh, coi đó là một yếu tố thu hút khách hàng, tạo uy tín

cho Ngân hàng qua việc nâng cao chất lượng công tác thẩm định dự án đầu tư.

3.2. Một số giải pháp nâng cao chất lượng thẩm định DAĐT tại NHCT

Ninh Bình.

Qua học hỏi kinh nghiệm của cán bộ công nhân viên Ngân hàng, xem xét

các hồ sơ dự án của Ngân hàng, đọc tài liệu tham khảo, căn cứ vào những đánh

giá ở phần trước em xin đưa ra một số giải pháp nhằm nâng cao chất lượng

thẩm định DAĐT tại NHCT Ninh Bình như sau:

Giải pháp thu thập, lưu trữ và xử lý thông tin báo cáo về DAĐT.Để tránh những đánh giá khơng chính xác phiến diện thì cán bộ thẩm

định phải có đầy đủ các thơng tin xung quanh dự án. những thơng tin này

phải trung thực có độ tin cậy cao. Muốn vậy, cán bộ thẩm định không nên

sử dụng những thơng tin một chiều mà phải có sự đối chiếu, so sánh từ

nhiều nguồn khai thác khác nhau, cụ thể như:

Thơng tin trực tiếp từ phía khách hàng:Bằng sự khéo léo linh hoạt của cán bộ tín dụng trong khi thực hiện phỏng

vấn trực tiếp đã phát hiện được những gian lận mà khách hàng đã cố tình dấu

diếm. Mục đích của cuộc phỏng vấn nhằm thu được những thơng tin sau:

+ Làm rõ hơn mục đích và yêu cầu của vay vốn.

SV: Nguyễn Thế Hùng

CQ46/11.0361Lớp:Chuyên đề tốt nghiệp.

+ Biết rõ hơn khả năng trả nợ uy tín của người xin vay/

+ Thu thập thêm thông tin về lịch sử phát triển, xu hướng phát triển đội

ngũ cán bộ, trình độ quản lý và vị thế của doanh nghiệp trên thị trường.

+ Giải trình những điểm chưa rõ hoặc còn có những mâu thuẫn trong hồ

sơ vay vốn.

Để thu được kết quả tốt trong phỏng vấn, cán bộ thẩm định cần chuẩn bị

các kỹ năng thật tốt như phải nghiên cứu kỹ hồ sơ dự liệu về khách hàng để đưa

ra những điểm đặc biệt cần lưu ý. Xây dưng cơng trình phỏng vấn thật chi tiết

và chi tiết.

+ Khả năng tạo ra các nguồn thu nhập từ hoạt động sản xuất kinh doanh

bằng vốn vay của NH để trả nợ.

+ Các nguồn thu khác để huy động thay thế nguồn trả nợ cho NH khi

phương án sản xuất kinh doanh gặp nhiều rủi ro.

+ Những khó khăn thuận lợi có thể xảy ra khi tiến hành dự án và biện

pháp khắc phục nếu có rủi ro.

Ngồi ra, cán bộ thẩm định còn phải xuống tận nơi sản xuất của doanh

nghiệp để tham quan khảo sát thực tế, gặp gỡ nhân viên để tìm hiểu mối quan hệ

của họ với chủ doanh nghiệp.

Thơng tin từ bên ngồi:Nguồn thơng tin này mang tính đa dạng và khách quan sẽ góp phần giúp

cho cán bộ thẩm định nhận định một cách chính xác hơn và đưa ra những quyết

định có hiệu quả hơn.Các nguồn thông tin khai thác gồm:

+ Các Ngân hàng mà khách hàng có quan hệ tín dụng, thơng qua đó mà

Ngân hàng sẽ nắm bắt những thơng số cần thiết cho biết uy tín và khả năng hoạt

động của doanh nghiệp.

+ Số liệu đánh giá của công ty kiểm toán cũng là một căn cứ khi đánh giá

về khách hàng.

SV: Nguyễn Thế Hùng

CQ46/11.0362Lớp:Chuyên đề tốt nghiệp.

+ Liên hệ với các chuyên gia kỹ thuật để biết chính xác vềtình trạng máy

móc, thiết bị để so sánh, đánh giá, đối chiếu với phần khách hàng đã trình bày.

+ Tham khảo tài liệu về chu trương chính sách của Nhà nước, các phân

tích thị trường, mạng Internet … sẽ giúp cán bộ nhìn nhậnDAĐT tổng thể và đi

đến kết luận dự án hồn thiện hệ thống cung cấp thơng tin.

.Giải pháp về tổ chức điều hành, nhân sự.- Liên tục tổ chức đào tạo và đào tạo lại, tập huấn cho cán bộ thẩm định

tín dụng tạo điều kiện nâng cao trình độ kiến thức và năng lực kinh nghiệm làm

việc. Đặt ra những yêu cầu chuyên môn bắt buộc, đòi hỏi đội ngũ này phải có

kiến thức chun sâu về lĩnh vực tài chính NH, có khả năng phân tích tài chính.

Kiên quyết điều chuyển những cán bộ không đáp ứng yêu cầu công việc.

- Tổ chức đội ngũ cán bộ thẩm định phải bố trí sao cho hợp lý, tránh sự

chồng chéo, đảm bảo sắp xếp các cán bộ có đủ trình độ, năng lực chun mơn,

trách nhiệm làm công việc này. Trong phân công công tác cũng phải căn cứ vào

trình độ kinh nghiệm, thế mạnh của từng người để công tác thẩm định đạt kết

quả cao nhất.Nên phân các CBTĐ phụ trách khối doanh nghiệp theo ngành

nghề, cho cán bộ đi tìm hiểu, học tập về loại ngành nghề đó nhằm tiến tới

chun mơn hố công tác thẩm định.

- Khi phân công việc cho cán bộ thẩm định cũng phải gắn quyền hạn và

trách nhiệm trực tiếp của cán bộ đối với kết quả, chất lượng thẩm định. Chi

nhánh phải có biện pháp kiểm tra thường xuyên tránh những sai sót và ngăn

ngừa những hành vi cố tình làm sai, tránh rủi ro đạo đức nghề nghiệp.

-Đối với những DA có vốn đầu tư lớn, phức tạp chi nhánh nên tổ chức

cho nhiều cán bộ cùng thẩm định, kết hợp thuê chuyên gia thẩm định để đánh

giá chính xác các số liệu tài chính mà DN đưa ra, từ đó có quyết định đúng đắn

cho việc tài trợ.

- Phải có chính sách ưu đãi, khen thưởng thoả đáng đối với cán bộ giỏi,

có trách nhiệm, hiệu quả công việc cao và kỷ luật hành vi tiêu cực.

SV: Nguyễn Thế Hùng

CQ46/11.0363Lớp:Chuyên đề tốt nghiệp.

- Nên phân cơng cán bộ tín dụng giỏi, có kinh nghiệm kèm cặp hướng dẫn

những cán bộ trẻ, ít kinh nghiệm từ đó nâng cao trình độ đội ngũ nhân viên.

Giải pháp hồn thiện quy trình, kỹ thuật thẩm định.Sử dụng phương pháp giá trị hiện tại:NHCT Ninh Nình chưa áp dụng triệt để biện pháp này trong tất cả các dự

án. Ngân hàng nên sử dụng các giá trị như NPV,IRR, thời gian hồn vốn có

chiết khấu và nên được dùng trong mọi dự án, xem đó là chỉ tiêu quan trọng để

đánh giá tính khả thi về mặt tài chính.

Phân tích độ nhạy, tính điểm hồ vốn:Cần phải u cầu tất cả các dự án phải phân tích độ nhạy để ước lượng và

quản lý rủi ro.Chỉ cần giả thiết sự biến động bất lợi của vài yếu tố chủ chốt

nhằm tránh sự rắc rối quá mức từ đó lập thành bảng để so sánh, tiến hành ước

lượng xác suất các yếu tố có thể xảy ra, từ đó có những điều chỉnh cần thiết.

Ngồi ra chi nhánh còn phải thực hiện tính điểm hồ vốn cho dự án, chú ý

điểm hồ vốn trả nợ.Việc tính tốn này nhằm xác định công suất huy động tối

thiểu cần thiết để dự án không bị thua lỗ, không mất khả năng thanh tốn, cơ sở

cho việc u cầu chủ dự án có kế hoạch điều chỉnh cơng suất, kế hoạch sản xuất

thích hợp.

Đánh giá kế hoạch trả nợ:Để nâng cao chất lượng thẩm định , NHCT Ninh Bình phải tránh tình

trạng chỉ chú trọng vào kế hoạch trả nợ, đánh giá dự án theo quan điểm của

người cho vay và coi năng lực trả nợ là hàng đầu. Phải phân tích tồn bộ thời

gian tồn tại của dự án, đánh giá một cách khách quan.

Thẩm định dự án sau khi giải ngân và khi dự án đang hoạt động:Cần liên tục tiến hành kiểm tra sự hoạt động của dự án, giám sát việc sử

dụng vốn đầu tư, quá trình sản xuất kinh doanh, tình hình sử dụng bảo quản tài

sản thế chấp. Định kỳ phân tích tình hình tài chính dự án từ đó có những yêu

SV: Nguyễn Thế Hùng

CQ46/11.0364Lớp:Chuyên đề tốt nghiệp.

cầu, giúp đỡ chủ dự án hoặc đề ra phương án thu hồi vốn. Phân tích đánh giá

tình hình thực hiện các kế hoạch, chú ý kế hoạch trả nợ.

Quy trình thẩm định:Chi nhánh NHCT Ninh Bình cần xây dựng bản hướng dẫn quy trình thẩm

định dự án một cách chi tiết cụ thể, cập nhật các phương pháp, chỉ tiêu mới,

không nên dựa vào bản hướng dẫn chung của các Nghị định, thông tư…

Giải quyết những khúc mắc trong vấn đề tài sản thế chấp.Khi thực hiện hoạt động cho vay, nếu có tài sản thế chấp thì phải thực

hiện một cách nghiêm túc mọi nguyên tắc thủ tục quy trình cho vay, giám sát và

thu nợ như trường hợp khơng có thế chấp. Điều đó giúp chúng ta có cách xử lý

đúng đắn với mức độ rủi ro thấp nhất. Vì vậy cán bộ thẩm định cần tập trung

vào các điểm sau:

-Tài sản thế chấp phải có đầy đủ tính pháp lý tức phải thuộc quyềnsở hữu hợp pháp của người đi vay.

-Tài sản thế chấp không thuộc đối tượng bị pháp luật cấm mua bánchuyển nhượng, khơng có tranh chấp hoặc đang khơng có thế chấp ở một tổ

chức tín dụng khác.

-Ngân hàng phải nắm giữ các giấy tờ gốc chứng nhận quyền sở hữuhợp pháp tài sản thế chấp.

-Phải kiểm tra chất lượng cũng như khả năng dự trữ lâu dàicủa tài sản, căn cứ vào cung cầu của tài sản trên thị trường ở thời điểm hiện tại .

Phải thường xuyên đánh giá lại tài sản để yêu cầu bổ sung thế chấp hoặc điều

chỉnh mức cho vay tránh giảm giá tài sản thế chấp khi hết thời hạn cho vay.

-Nên nhờ các chuyên gia cân nhắc kỹ lưỡng trước khi đánhgiá tài sản thế chấp.

-Phải kết hợp chặt chẽ với các cơ quan chức năng để đánh giátình hình cũng như kiểm tra, quản lí tài sản thế chấp.

SV: Nguyễn Thế Hùng

CQ46/11.0365Lớp:Chuyên đề tốt nghiệp.

Giải pháp về chiến lược khách hàng.Củng cố và phát triển khách hàng truyền thống:Việc thiết lập mối quan hệ lâu dài giữa khách hàng và Ngân hàng quyết

định sự tồn tại và phát triển của Ngân hàng, từ đó có điều kiện tham gia vào các

dự án ở giai đoạn tiền khả thi, làm công tác tư vấn đầu tư giúp doanh nghiệp

phân tích các dự án và cũng là cách thu thập thông tin về khách hàng một cách

chính xác, đầy đủ, là cơ sở để Ngân hàng thực hiện tốt công tác thẩm định dự

án, tránh rủi ro đạo đức, kế hoạch hoá nguồn vốn của mình đáp ứng nhu cầu tín

dụng trung dài hạn.

Mở rộng chọn lọc đối với khách hàng mới:Bằng mọi biện pháp thu hút khách hàng thuộc khu vực quốc doanh và

ngoài quốc doanh để cho vay ngắn, trung và dài hạn đồng thời nâng cao hiệu quả

xử lý thơng tin tín dụng và mở rộng thị phần khách hàng với công ty. Tuy nhiên

đối với những khách hàng mới việc thẩm định sẽ khó khăn hơn, tính rủi ro cao

hơn nên Ngân hàng cần chú ý, phải chủ động trực tiếp tham gia vào những dự án

của doanh nghiệp ngay từ giai đoạn đầu, qua đó nắm rõ hơn dự án, giúp cho việc

thẩm định được tiến hành nhanh chóng và đơn giản hơn.

Tư vấn cho khách hàng:Đối với những doanh nghiệp vừa và nhỏ hay tư nhân thì chi nhánh nên có

sự tư vấn để giúp khách hàng lựa chọn được dự án có hiệu quả, loại được những

dự án khơng khả thi. Từ đó Ngân hàng có thể chủ động tìm và khai thác những

dự án khả thi để ra quyết định cho vay.

Chi nhánh có thể cung cấp cho khách hàng các dịch vụ tư vấn sau:

- Tư vấn về lập DAĐT

- Tư vấn về thẩm định DA

- Tư vấn về quy trình và việc lựa chọn cơng nghệ của DA

SV: Nguyễn Thế Hùng

CQ46/11.0366Lớp:Chuyên đề tốt nghiệp.

- Tư vấn về quy mô sản xuất sản phẩm hàng năm.

- Tư vấn về lựa chọn thị trường tiêu thụ cho DA

- Tư vấn về quản lý DAGiải pháp về hỗ trợ thẩm định

Trang bị cơ sở vật chất kỹ thuật, ứng dụng tin học trong côngtác thẩm định dự án đầu tư.

Công tác thẩm định diễn ra hết sức phức tạp và khối lượng cơng việc rất

lớn đòi hỏi mất rất nhiều công sức và thời gian của cán bộ thẩm định. Vì vậy

dẫn đến tư tưởng bỏ qua những công đoạn mà cán bộ cho là “ không cần thiết”.

Để giảm bớt khối lượng công việc, tạo thuận hợi cho cán bộ thẩm định trong

việc tính tốn các chỉ tiêu nhất thiết phải ứng dụng tin học vào thẩm định. Như

đã biết việc phân tích các chỉ tiêu NPV, IRR hay phân tích độ nhạy của dự án

trên thực tế khá phức tạp và độ chính xác khơng cao, thời gian lại lâu vì các lý

do sau:

- Với mỗi sự thay đổi về công suất của dự án, thông tin đầu vào hay đầu ra

đều làm ảnh hưởng đến kết quả thẩm định.

- Việc tính IRR phải áp dụng phương pháp gần đúng và rất nhiều lần mới

đưa ra được kết quả.

- Với mỗi thay đổi của tỷ suất hiện đại hoá sẽ làm thay đổi giá trị hiện tại

ròng của dự án. Trong trường hợp dự án có vấn đề cần phải điều chỉnh thời hạn

thu nợ thì việc tính tốn chọn phương án thích hợp là phức tạp. Vì vậy Ngân

hàng nên đưa ra các thơng tin tổng hợp về doanh nghiệp và dự án đầu tư vào

máy tính để ứng dụng các chương trình phần mềm.

Việc tính tốn các chỉ tiêu thực chất là q trình xử lý thông tin. Khi công

việc xử lý này được đơn giản hố, giảm chi phí và thời gian thì cơng việc thu

thập thơng tin mới nhiều hơn, chính xác hơn, chất lượng thẩm định cao hơn.SV: Nguyễn Thế Hùng

CQ46/11.0367Lớp:Chuyên đề tốt nghiệp.

Tổ chức quản lý sau thẩm định, đánh giáDAĐT

Tại phòng tín dụng của chi nhánh, nên thực hiện đánh giá hiệu quả hoạt

động của dự án, so sánh các ý kiến thẩm định trước đó rút ra kinh nghiệm. Mặt

khác nên thường xun kiểm sốt q trình bỏ vốn đầu tư, xem xét vòng luân

chuyển vốn, vòng quay hàng tồn kho, nhu cầu đầu tư cho tong giai đoạn, từng

hạng mục. Từ đó có biện pháp giải ngân hợp lý, tránh lãng phí và ứ đọng vốn,

kết hợp kiểm sốt chủ đầu tư sử dụng vốn có mục đích.

3.3. Kiến nghị đối với Nhà nước, NHNN Việt Nam, Bộ ngành liên

quan, NHCT Việt Nam

- Nhà nước nên thành lập các công ty tư vấn chuyên mua bán thông tin

đáp ứng nhu cầu thông tin đúng đủ, kịp thời. Chính phủ cần đẩy mạnh hơn nữa

việc cải cách hệ thống Tài chính - Ngân hàng theo hướng mềm dẻo hơn, trao

quyền độc lập và tự chủ hơn nữa cho khu vực này. Đồng thời quy định rõ các

biện pháp, chế tài, xử lý nghiêm những trường hợp doanh nghiệp cung cấp

thơng tin khơng chính xác.

Nhà nước cũng nên ban hành các quyết định cụ thể để hồn thiện cơng

tác công chúng, biện pháp nghiêm khắc những sai phạm quan trọng trong cơng

tác này.

- Hệ thống hố những kiến thức cơ bản về DAĐT; Tư vấn NHTM những

thông tin phương hướng, nhiệm vụ, mục tiêu phát triển kinh tế địa bản hoạt

động, quy hoạch tổng thể phát triển kinh tê - xã hội, những ngành kinh tế mũi

nhọn, giúp sở đầu tư đúng hướng.

-NHCT Việt Nam nên có biện pháp đẩy mạnh chất lượng tín dụng trung

dài hạn. NHCT Việt Nam nên bám sát thực tiễn để hoàn thiện quy chế, quy trình

nghiệp vụ cho vay; Tổ chức thường xuyên hiệu quả các buổi hội thảo, các lớp

tập huấn nghiệp vụ cho cán bộ lãnh đạo và cán bộ nghiệp vụ, từ đó kinh nghiệm

của các cán bộ được nâng lên đáng kể giúp cho Ngân hàng thành viên hạn chế

SV: Nguyễn Thế Hùng

CQ46/11.0368Lớp:Chuyên đề tốt nghiệp.

rủi ro và an toàn hiệu quả vốn đầu tư; nâng cao hiệu quả cơng tác thơng tin

phòng ngừa rủi ro nắm bắt được sự cần thiết của thông tin. NHCT Việt Nam cần

trang bị mạng lưới thông tin hiện đại từ các cơ sở lên, phải có quan hệ trao đổi

thơng tin với các tổ chức lớn khác chứa nhiều thông tin như các NHTM khác,

các cơ quan tư pháp, các tổ chức phi Ngân hàng…để có thơng tin chính xác, để

kịp thời chỉ đạo hoạt động của chi nhánh. Ngoài ra, NHCT Việt Nam nên nhanh

chóng nâng cao trình độ cán bộ, tăng cường cơng tác kiểm tra, kiểm sốt hoạt

động tín dụng tại các chi nhánh.

- Đối với NHCT Ninh Bình cần chủ động tiếp cận doanh nghiệp để thẩm

định các thơng tin từ phía khách hàng, mở rộng thị trường, nắm bắt kịp thời các

chủ trương kế hoạch của Nhà nứơc, ngành, tăng cường hoạt động Marketing,

cải tiến phong cách làm việc, xây dựng chính sách khách hàng cụ thể.

Tóm lại, nâng cao chất lượng thẩm định DAĐT đối với NHCT Ninh Bình

là vấn đề cần thiết. Để đạt đựơc mục tiêu này, đòi hỏi phải có sự nỗ lực của các

bộ phận trong Ngân hàng. Bên cạnh đó rất cần sự phối hợp của các cơ quan, tổ

chức, các ngành các cấp cùng thực hiện thì chất lượng thẩm định dự án sẽ được

nâng cao, đáp ứng yêu cầu hoạt động cho vay của NHCT Ninh Bình nói riêng

và hệ thống Ngân hàng nói chung.Kết luận.

Nâng cao chất lượng thẩm định dự án nói chung và chất lượng thẩm định

tài chính dự án nói riêng là một u cầu cấp thiết, khách quan đối với công tác

thẩm định dự án của NHTM, nhằm đảm bảo cho các quyết định tài trợ cho các

dự án đầu tư của NH thực sự đem lại lợi ích cho cả 2 bên. Về phía Ngân hàng là

an tồn, sinh lời và bảo tồn được nguồn vốn cho vay, không phát sinh nợ quá

SV: Nguyễn Thế Hùng

CQ46/11.0369Lớp:Chun đề tốt nghiệp.

hạn, nợ khó đòi. Về phía khách hàng vay vốn là dự án hoạt động hiệu quả, đem

lại lợi nhuận đảm bảo nhu cầu chi trả đúng hạn cho Ngân hàng. Muốn làm được

điều đó, trong công tác thẩm định của NH phải được thực hiện thật kỹ càng, cẩn

thận, chính xác, khoa học theo đúng trình tự và lượng hố được các rủi ro có thể

xảy ra đối với các dự án đầu tư.

Thơng qua việc nghiên cứu lý thuyết kết hợp với thực tiễn cơng tác thẩm

định tài chính dự án đầu tư tài Chi nhánh NHCT Ninh Bình, em đã hồn thiện

đề tài này. Trong bài viết này, em đã tập trung giải quyết một số vấn đề cơ bản

sau:

 Khái quát chung nhất những vấn đề liên quan đến thẩm định tài chính

dự án đầu tư: Những khái niệm liên quan đến dự án; hệ thống các chỉ tiêu đánh

giá; tầm quan trọng của cơng tác thẩm định tài chính dự án; các nhân tố ảnh

hưởng ...

 Tìm hiểu thực tiễn cơng tác thẩm định tài chính dự án đầu tự tài Chi

nhánh NHCT Ninh Bình: Thực trạng hoạt động cơng tác thẩm định; kết quả đạt

được và một số hạn chế .

 Trên cơ sở lý thuyết và thực tiễn hoạt động thẩm định tài chính dự án tại

NHCT Ninh Bình, em xin đề xuất một số giải pháp và kiến nghị nhằm nâng cao

chất lượng thẩm định tài chính dự án đầu tư tại NHCT Ninh Bình nói riêng và

NHTM nói chung.

Tuy nhiên, đây là một đề tài có phạm vi rộng, phức tạp liên quan đến

nhiều lĩnh vực của đời sống kinh tế - xã hội, không những đòi hỏi kiến thức

chuyên sâu và cần sự hiểu biết rộng, sự nhạy cảm và kinh nghiệm. Do đó, bài

viết của em khơng tránh khỏi thiếu sót, em cần phải nghiên cứu cả lý thuyết và

thực tiễn nhiều hơn nữa để hoàn thiện đề tài này.

Một lần nữa, em xin chân thành cám ơn sự giúp đỡ và chỉ bảo tận tình

của thầy giáo – PGS.TS Vũ Cơng Ty và các cô chú, anh chị làm việc tại Chi

nhánh NHCT Ninh Bình để em hồn thiện đề tài này.SV: Nguyễn Thế Hùng

CQ46/11.0370Lớp:Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

CHƯƠNG III: MỘT SỐ GIẢI PHÁP NÂNG CAO CHẤT LƯỢNG CÔNG TÁC THẨM ĐỊNH DỰ ÁN ĐẦU TƯ TẠI CHI NHÁNH NHCT NINH BÌNH

Tải bản đầy đủ ngay(0 tr)

×