Tải bản đầy đủ - 0 (trang)
CHƯƠNG 4: HƯỚNG DẪN KHAI THÁC HỆ THỐNG PHANH XE HYUNDAI-HD 270

CHƯƠNG 4: HƯỚNG DẪN KHAI THÁC HỆ THỐNG PHANH XE HYUNDAI-HD 270

Tải bản đầy đủ - 0trang

4.2. Quy trình tháo, lắp

hệ thống phanhQuy trình

tháoQuy trình

lắp4.3. Kỹ thuật bảo dưỡng,

sửa chữa phanhBảo dưỡng

hằng ngàyBảo dưỡng

cấp IBảo dưỡng

cấp II – IIIKẾT LUẬN

1. Tìm hiểu được về hệ thống phanh khí nén.

2. Đi sâu và phân tích về nguyên lý hoạt động của hệ thống

phanh, cấu tạo và nguyên lý hoạt động của các chi tiết

chính. Tính tốn kiểm nghiệm hệ thống phanh khí nén trên

xe tải HYUNDAI-HD 270 và phân tích các nguyên nhân

hư hỏng và các biện pháp khắc phục những hư hỏng đó.

Nhìn chung, hệ thống phanh trên xe tải HYUNDAI-HD

270 các đời là hệ thống phanh hồn thiện và có phần phức

tạp do vậy việc phân tích và tìm hiểu cũng có phần khó

khăn.

3. Cách sử dụng và các bước để tiến hành chẩn đoán hệ

thống bất kỳ trên ô tô.

4. Đưa ra được kết quả chẩn đốn hệ thống phanh với độ

chính xác cao.Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

CHƯƠNG 4: HƯỚNG DẪN KHAI THÁC HỆ THỐNG PHANH XE HYUNDAI-HD 270

Tải bản đầy đủ ngay(0 tr)

×