Tải bản đầy đủ - 0 (trang)
Tổ chức kế toán hàng hoá trong điều kiện áp dụng kế toán máy.

Tổ chức kế toán hàng hoá trong điều kiện áp dụng kế toán máy.

Tải bản đầy đủ - 0trang

Luận Văn Tốt Nghiệp

Đối với hàng hố xuất bán ngồi việc phản ánh doanh thu còn phải

phản ánh giá vốn hàng xuất bán. Do đó cần thiết chứng từ phải phù hợp với

hoạt động này. Có thể cho phếp chứng từ hoá đơn bán hàng đặt sẵn bút toán

phản ánh giá vốn đi kèm khi phản ánh doanh thu thì trương trình đồng thời

lươ thơng tin về giá vốn hàng bán. Các chứng từ thường được thiết kế để phản

ánh các nghiệp v ụ xuất vật tư như: Phiếu xuất kho kiêm vận chuyển nội

bộ, hoá đơn bán hàng ...Nếu ở danh mục hàng hoá đã nhập giá bán, mức thuế

suất thuế GTGT thì chương trình sẽ tự động điền giá bán vào bút tốn phản

ánh doanh thu, tính thuế GTGT đầu ra để phản ánh và đưa lên bảng kê chứng

từ hàng hoá bán ra

Như vậy đối với phần hàng kế tốn hàng hố chương trình kế táon phải

theo dõi cho từng lần nhập, đồng thời cho biết số lượng hàng tồn kho khi xuất

và tính giá vốn của hàng xuất để phản ánh vào bút toán giá vốn cùng với các

bút toán khác. Các sổ sách báo cáo có thể xem như: sổ chi tiết, bảng kê nhập,

bảng cân đối hàng hoá, bảng tồn kho hàng hoá theo kho...Với việc áp dụng

phần mềm có thể cho phép kế toán biết số lượng tồn kho của từng hàng hoá

theo từng kho tại bất kỳ thời điểm nàoSV: Vũ Thị TrangK39 - 21.08Luận Văn Tốt Nghiệp

CHƯƠNG II

Thực trạng về tổ chức kế tốn hàng hố tại cơng ty cổ phần GasPetrolimex

2.1.Đặc điểm tình hình chung về cơng ty

2.1.1. Q trình hình thành và phát triển

Cơng ty cổ phần Gas-Petrolimex tiền thân là một doanh nghiệp nhà

nước, là một trong những thành viên quan trọng nhất của tổng công ty xăng

dầu Việt Nam được thành theo quyết định số 1635- 1998/QĐ- BTM ngày

25/12/1998 của Bộ Thương Mại với tổng số vốn trên 200 tỷ đồng.

Để có những thành quả như ngày hơm nay cơng ty đã có những bước

đi đầu tiên trong việc kinh doanh gas lỏng LPG (liquefied Petrolium gas),

với việc nắm bắt nhanh nhạy nhu cầu thị trường ngay từ năm 1993 tổng công

ty xăng dầu Việt Nam đã chính thức đưa sản phẩm gas lỏng ra thị trường mà

điểm xuất phát là thành phố Hồ Chí Minh

Thời kỳ đầu việc kinh doanh Gas do các công ty xăng dầu đảm nhận

với tư cách là hàng phụ.Sau đó hình thành nên các phòng kinh doanh gas, rồi

đến các xí nghiệp chuyên kinh doanh gas trực thuộc các công ty xăng dầu tại

các thành phố lớn như Hà Nội, Hải Phòng, Đà Nẵng, Thành phố Hồ Chí

Minh. Đến năm 1998 sau khi thị trường gas có sự cạnh tranh rõ rệt và ngày

càng gay gắt. Bên cạnh để nâng cao tính tự chủ và độc lập của ngành hàng,

ngày 25/12/1998 trên cơ sở tờ trình của Tổng cơng ty xăng dầu Việt Nam cho

phép thành lập công ty gas Petrolimex theo quyết định số 1653/QĐ- BTM và

được sở kế hoạnh đầu tư Hà Nội cấp giấy phép kinh doanh số 112425DNNN, trên cơ sở đó tiếp nhận ngành LPG của tổng công ty xăng dầu Việt

Nam

Cùng với xu hướng cổ phần hoá các doanh nghiệp nhà nước tạo sự

cạnh tranh bình đẳng giữa các thành phần kinh tế, thực hiện Quyết định

số:0683/2002/QĐ- BTM ngày 06/06/2002 của Bộ Thương Mại về việc cổSV: Vũ Thị TrangK39 - 21.08Luận Văn Tốt Nghiệp

phần hố cơng ty Gas, được sự chỉ đạo sát sao của tổng công ty xăng dầu Việt

Nam Công ty Gas đã hoàn thành những bước cần thiết để cổ phần hố doanh

nghiệp

Từ ngày 14 tháng 01 năm 2004 cơng ty đa chính thức đi vào cổ phần

hố với tên gọi :Công ty cổ phần Gas - Petrolimex (tên viết tắt làPGC), việc

cổ phần hố cơng ty là phù hợp với sự cạnh tranh của thị trường hiện nay

nhằm mở rộng thị trường hơn nữa đảm bảo đáp ứng đấy đủ nhu cầu tiêu dùng

ngày một tăng.

Ngồi trụ sở chinh cơng ty đóng tại 775 đường Giải Phóng Quận

Hồng Mai thành phố Hà Nội cơng ty còn có các chi nhánh tại: Hải Phòng,

Đà Nẵng, Cần Thơ, Thành phố Hồ Chí Minh...cùng với mạng lưới dày đặc đại

lý tiêu thụ, cửa hàng trên tồn quốc

*Năng lực kinh doanh:

Tính đến ngày 31/12/2004 tổng số vốn kinh doanh của công ty là

375.987 triệu đồng.Trong đó :

Vốn cố định: 112.796 triệu đồng

Vốn lưu động: 263.191 triệu đồng

Vốn ngân sách Nhà nước cấp: 191.753 triệu đồng

Vốn tự bổ xung: 105.276 triệu đồng

Vốn huy động: 78.958 triệu đồng

* Về cơ sở vật chất kỹ thuật:

Do được thừa hưởng từ Tổng công ty xăng dầu Việt Nam nên ngay từ

nhừng ngày mới thành lập công ty đã quan tâm chỉ đạo công tác đầu tư cơ sở

vật chất kỹ thuật theo kế hoạch của tổng công ty phê duyệt

Trong năm 2003 việc đấu tư khoa học công nghệ đã được đặc biệt chú

trọng, lãnh đạo công ty và các chi nhánh đã tập trung chỉ đạo,đẩy mạnh công

tác tiếp thị và phát triển khách hàng, đã thực hiện 9675 triệu đồng, đạt 104%

kế hoạch được giao.Đã thực hiện sửu chữa cải tạo các cơng trình phục cụ sảnSV: Vũ Thị TrangK39 - 21.08Luận Văn Tốt Nghiệp

xuất kinh doanh của công ty, sửu chữa bảo quản kho, mua sắm thiết bị.Trong

năm công ty đã đầu tư 4000 triệu đồng mua hai xe bồn 10 tấn phục vụ vận

vhuyển gas rời của chi nhánh Hải Phòng và chi nhánh Thành phố Hồ Chí

Minh.

Đến nay về cơ bản hạ tầng cơ sở vật chất kỹ thuật-công nghệ của Công

ty Gas đã đáp ứng được với nhu cầu sản xuất kinh doanh và góp phần đắc lực

trong việc nâng cao sức canh tranh và mở rộng thị trường trên toàn

quốc.Trong những năm tới Công ty Gas Petrolimex tiến hành cải tạo, xây mới

, nâng cơng xuất đóng nạp gas để nâng tổng sức chứa của công ty là trên 4000

tấn- cụ thể: Hà Nội (120 tấn), Cần Thơ (500 tấn), Đà Nẵng (700 tấn), Thành

phố Hồ Chí Minh (2000 tấn).

2.1.2.Chức năng, nhiệm vụ của công ty

Công ty cổ phần Gas Petrolimex có chức năng chính là xuất nhập khẩu

kinh doanh khí đốt hoá lỏng LPG và các thiết bị phụ kiện bồn bể phục vụ cho

việc kinh doanh LPG

Nhiệm vụ của công ty :

- Đảm bảo đáp ứng nguồn hàng theo nhu cầu của các đơn vị

- Chỉ đạo, tổ chức mạng lưới kinh doanh phù hợp với nhu cầu thị

trường và định hướng phát triển của công ty.Xây dựng chiến lược cho ngành

hàng, chỉ đạo thống nhất quản lý kinh doanh thông qua cơ chế định giá, điểm

giao nhận hàng, phân công thị trường và các định mức kinh tế kỹ thuật

- Chỉ đạo phối hợp với các đơn vị trong công tác đầu tư liên quan tới

việc xây dựng cơ sở vật chất kỹ thuật phục vụ cho các ngành hàng tại các đơn

vị .

- Thực hiện các hoạt động kinh doanh bảo đảm an toàn lao động, vệ

sinh môi trường.

- Thực hiện đầy đủ các quyền lợi của công dân viên theo luật lao động

và tham gia các hoạt động có ích cho xã hội.SV: Vũ Thị TrangK39 - 21.08Luận Văn Tốt Nghiệp

2.1.3. Phân tích kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh

2.1.3.1. Những thuận lợi

Sau gần 8 năm thành lập và đi hoạt động, công ty đã tạo lập và khẳng

định được uy tín của mình trên thị trường với những thuận lợi to lớn:

- Cơ sở vật chất kỹ thuật đựoc đầu tư mới, đồng bộ, hiện đại tương đối

hoán chỉnh và phân bố đều khắp trong phạm vi toàn quốc.

- Mạng lưới các điểm bán hàng của cơng ty tồn quốc với sự giúp đỡ

của các cơng ty trực thuộc hệ thống Petrolimex có khả năng đáp ứng nhu cầu

thị trường tại tất cả các tỉnh , thành phố trong cả nước.

- Thương hiệu sản phẩm Gas Petrolimex đã được khẳng định trên thị

trường, tạo dựng được lòng tin đối với khách hàng thơng qua công tác đảm

bảo nguồn hàng, công tác tiếp thị, dịch vụ...

- Nhu cầu trường ngày càng tăng đối với sản phẩm này do đây là nguyên

liệu sạch lại tiện dụng.

2.1.3.2.Những khó khăn

Bên cạnh những thuận lợi trên đây, trong các q trình hoạt động cơng

ty cũng gặp khơng ít khó khăn:

- Tình hình cạnh tranh trên thị trường đang diễn ra khốc liệt với sự có

mặt của trên 20 cơng ty có uy tín và tiềm lực tài chính cũng như linh nghiệm

hoạt động trong ngành hàng.Mặt khác thị trường gas hiện nay đang đựoc đánh

giá là mới ở giai đoạn đầu nên các công ty đều chu yếu dựa vào giá để tranh

giành thị trường nên đã làm ảnh hưởng đáng kể tới lợi nhuận của các công ty

như chất lượng sản phẩm đem lại cho khách hàng.

- Tình trạng sang nạp gas trái phép còn phổ biến, chính sách phân phối

hàng cũng như việc định giá của Petro Việt Nam chưa bình đẳng, sự can thiệp

của nhà nước vào việc quản lý ngành hàng còn chậm và chưa đựơc chú trọng.SV: Vũ Thị TrangK39 - 21.08Luận Văn Tốt Nghiệp

- Tình hình cơng nợ của khàch hàng, giá trị hàng tồn kho còn lớn, thời

gian nợ của khách hàng kéo dài. Một số đơn vị trong hệ thống các tổng đại lý

thành viên chưa quan tâm thoả đáng tới mặt hàng gas.

* Tuy nhiên nhờ có đội ngũ với bề dày kinh nghiệm trong kinh doanh

gas và các sản phẩm dầu mỏ, kế thừa các nguồn lực mạnh mẽ của Petrolimex

cơng ty đã có những kết quả rất khả quan.kết quả sản xuất kinh doanh của

công ty trong 3 năm vừa qua(2002- 2004) như sau:

Bảng : Các chỉ tiêu kết quả kinh doanh của công ty gas Petrolimex thời

kỳ(2002- 2004)

Chỉ tiêuĐơn vịNămNămNămtính200220032004So sánh

2003/20022004/200

21.Tổng khối lượng hàng tấn92000nhập10000120.0001,0871,3040- Nhập khẩutấn4560050000700001,0961,535-Nhập nội địatấn4640050000500001,0781,0782.Khối lượng hàng bán tấn92240105001300001,1381,4099572701,3211,769ra03.Tổng doanh thu bán triệu

hàngđồng4.Nộp nhân sáchtriệu54095071457

23575050000622501,3991,7411030015628187561,5171,821đồng

Trệu

5. LN sau thuếđồng2.1.4.Đặc điểm tổ chức hoạt động kinh doanh.

Tất cả các nguồn hang đều do văn phòng công ty tự nhập và xuất trực

tiếp cho các chi nhánh nên các đơn vị thành viên công ty đều là đơn vị báo

sổ.Công ty chụi trách nhiệm trước Tổng công ty về tổ chức hoạt đông kinh

doanh gas, phụ kiện và các thiết bị phụ kiện trong toàn tổng công ty, ở thị

trường công ty với nguyên tắc không cạnh tranh nội bộ. Hoạt động kinh

doanh chủ yếu được thực hiệ ở phòng kinh doanh. Cơng ty giao hàng cho

SV: Vũ Thị TrangK39 - 21.08Luận Văn Tốt Nghiệp

tổng đại lý thành viên theo hợp đông kinh tế.Tổ đại lý thành viên chỉ nhận

được duy nhất nguồn hàng từ công ty, khơng bán hàng ngồi luồng trừ bếp và

các phụ kiện.

Trong năm 2004, theo số lượng thống kê của các hãng kinh doanh,

nhu cầu tiêu thụ gas chiếm 3000000 tấn. Nhu cầu tiêu thụ gas trong năm

2004 tăng gần 14% so với năm 2003 và sẽ giữ vững trong các năm tới.Trong

năm 2004 song song với việc đầu tư,hỗ trợ khách hàng, khuyến mại quảng

cáo số lượng sản phẩm của sản phẩm công ty bán được khoảng trên 800000

tấn chiếm khoảng 24% thị phần LPG trong cả nứơc.

Tình hình tổ chức kinh doanh của công ty được thể hiện qua sơ đồ

Sơ đồ 01: Tổ chức kinh doanh của Công ty Gas- Petrolimex

VĂN PHỊNG CƠNG TY

GAS - PETROLIMEXHệ thống cửa hàng bán lẻ tại

Hà nộiChi nhánh

Hải PhòngKhoCửa

hàngChi nhánh

Đà NẵngKhoCửa

hàngHệ thống cửa hàng bán lẻ

Hà nộiChi nhánh

Cần thơKhoCửa

hàngChi nhánh

Sài GònKhoCửa

hàng2.1.4. Đặc điểm tổ chức quản lý kinh doanh.

2.1.4.1. Tổ chức bộ máy quản lý.

Do đặc điểm của công ty là hoạt động kinh doanh trải dài trên tồn

quốc nên cơng ty đã tổ chức một cơ cấu bộ máy quản lý phù hợp theo hình

SV: Vũ Thị TrangK39 - 21.08Luận Văn Tốt Nghiệp

thức trực tuyến chức năng:đứng đầu là lãnh đạo và một hệ thống phòng ban

chức năng giúp việc (xem sơ đồ 03)SV: Vũ Thị TrangK39 - 21.08Luận Văn Tốt Nghiệp

Sơ đồ 02: Tổ chức bộ máy quản lý Công ty Gas- Petrolimex

(Trước khi cổ phần hố)

BAN GIÁM

ĐỐCPhòng

tổ

chức

hành

chínhPhòng

Kinh

doanhPhòng

quản

lý kỹ

thuậtPhòng

bán

hàngdịch

vụPhòng

Tài

chính

Kế

tốnSau khi cổ phần hố, mơ hình tổ chức bơ máy Cơng ty như sau (sơ đồ

03)

Sơ đồ 03: Mơ hình bộ máy quản lý Công ty Gas - Petrolimex

Đại hội đồng cổ đơngHội đồng quản trịBan kiểm sốtBan giám đốcPhòng tổ

chức

hành

chínhChi nhánh

Hải PhòngKho gas Đức

Giang – Hà NộiSV: Vũ Thị TrangPhòng

Kinh

doanhChi nhánh

Đà NẵngPhòng kế

tốn Tài

chính –

Kế tốnChi nhánh

Sài GònPhòng

quản

lý kỹ

thuậtChi nhánh

Cần ThơHệ thống cửa hàng

bản lẻ Hà NộiK39 - 21.08Luận Văn Tốt Nghiệp

Tuy mơ hình tổ chức bộ máy cơng ty có sự thay đổi sau khi cổ phần

hố nhưng nhìn chung hoạt động của ban lãnh đạo: kiểm tra kiểm sốt tình

hình hoạt động kinh doanh và sự phối hợp giữa các phòng ban trong cơng ty.

Ban lãnh đạo cơng ty có thẩm quyền phê duyệt các chứng từ ngồi quy định

dùng nội bộ trong công tác quản trị, chịu trách nhiệm quản lý tình hình tài

chính và vốn của công ty. Bên cạnh ban lãnh đạo là một hệ thống các phòng

ban chức năng giúp việc cho ban lãnh đạo trong công tác sản xuất kinh doanh

của công ty.Cụ thể:

- Phòng tổ chức hành chính : Có chức năng giúp giám đốc trong việc

quản lý nhân sự, hành chính, thực hiện các chế độ, chính sách của nhà nước

và cơng ty.

- Phòng kinh doanh: Có chức năng tổ chức kinh doanh cơng ty từ việc

tìm kiếm nguồn hàng, lập các kế hoạch và xây dựng các chiến lược kinh

doanh nhằm phát triển thị trường, thị phần của công ty trên thị trường...

- Phòng quản lý kỹ thuật: Do LPG là mặt hàng kinh doanh đòi hỏi yêu

cầu kỹ thuật đảm bảo an tồn rất cao nên vai trò, nhiệm vụ của phòng quản lý

kỹ thuật là rất lớn .Nhiệm vụ chính của phòng là kiểm tra, hướng dẫn lập kế

hoạch sản xuất...để phù hợp với yêu cầu kỹ thuật đặt ra.

-Phòng bán hàng- dịch vụ: Phụ trách khâu bán hàng tại văn phòng

cơng ty, kho Đức Giang và trực tiếp các trang thiết bị phục vụ cho việc kinh

doanhLPG.

- Phòng kế tốn tài chính: Có nhiệm vụ hướng dẫn, kiểm tra kiểm

sốt, thực hiện cơng tác tài chính, kế tốn, thống kê...trong tồn cơng ty theo

quy định của tổng công ty xăng dầu Việt Nam ban hành.

2.1.4.2.Mối liên hệ giữa các phòng chức năng.

Mỗi phòng đều có nhiệm vụ riêng biệt nhưng lại liên hệ chặt chẽ với

nhau tạo nên một khối thống nhất giúp cỗ máy kinh doanh của cơng ty hoạt

động một cách hiệu quả. Phòng kỹ thuật giúp đảm bảo việc kinh doanh gas

thuận lợi, an tồn, phòng kinh doanh là đầu mối trong việc kiến tạo nguồn

SV: Vũ Thị TrangK39 - 21.08Luận Văn Tốt Nghiệp

hàng, ký kết hợp đơng mua bán. Phòng bán hàng- dịch vụ sẽ đảm bảo thoả

mãn tối đa nhu cầu khách hàng của mình. Phòng tài chính-kế tốn sẽ có

nhiệm vụ điều hồ dòng tài chính trong cơng ty giúp cơng ty lớn mạnh. Phòng

tổ chức điều hồ và phân bổ thù lao cho người lao động theo sản lượng bán

ra một cách hợp lý...Tất cả đều vì lợi ích người lao động, lợi ích của tồn

cơng ty và của xã hội.

2.1.5. Đặc điểm tổ chức cơng tác kế tốn tại cơng ty cổ phần GasPetrolimex:

2.1.5.1.Hình thức và cơ cấu tổ chức bộ máy kế tốn.

Cơng ty Gas- Petrolimex tiến hành hoạt động sản xuất kinh doanh với

quy mô lớn , địa bàn hoạt động rộng khắp trên phạm vi cả nước. Để đáp ứng

cấu quản lý, điều hành có hiệu quả hoạt động sản xuất kinh doanh, công ty đã

tổ chức kế tốn theo mơ hình vừa tập trung vừa phân tán. Đây là mơ hình phù

hợp với đặc điểm hoạt động sản xuất kinh doanh của công ty; áp dụng hình

thức này đảm bảo cơng tác kế tốn được đầy đủ, thúc đẩy hạch tốn kinh tế

nội bộ.Theo mơ hình này các kho hàng của chi nhánh thực hiện hình thức kế

tốn báo sổ.Tại các chi nhánh thực hiện hạch tốn kinh tế phụ thuộc theo phân

cơng quản lý. Các phòng kế tốn chi nhánh có nhiệm vụ kiểm tra xử lý thơng

tin, chứng từ ban đầu, hạch tốn chi tiết tại đơn vị mình. Định kỳ các phòng

này sẽ gửi báo cáo về các phòng kế tốn cơng ty. Các chi nhánh chỉ xác định

kết quả kinh doanh chứ không lập quỹ, việc lập quỹ được công ty thực hiện

sau khi quyết tốn tồn cơng ty.

Xuất phát từ những nhiệm vụ và yêu cầu trên của bộ máy kế tốn tại cơng

ty được tổ chức theo sơ đồ sau:SV: Vũ Thị TrangK39 - 21.08Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tổ chức kế toán hàng hoá trong điều kiện áp dụng kế toán máy.

Tải bản đầy đủ ngay(0 tr)

×
x