Tải bản đầy đủ - 0 (trang)
GIẢI PHẪU HỆ CƠ

GIẢI PHẪU HỆ CƠ

Tải bản đầy đủ - 0trang

1. GIẢI PHẪU HỆ CƠ

1.3. Cơ vùng cổ:

1.3.1. Nhóm cơ mặt ngồi & nơng:

- Nhóm mặt ngồi:CƠ ỨC ĐỊN CHŨM

MỎM CHỦMCƠ BÁM DA CỔ

Động tác cơ ức đòn chũmXƯƠNG ĐỊNXƯƠNG ỨC221. GIẢI PHẪU HỆ CƠ

1.3. Cơ vùng cổ:

1.3.1. Nhóm cơ mặt ngồi & nơng:

- Nhóm trên móng:CƠ HÀM MĨNGCƠ NHỊ THÂNCƠ CẰM MÓNGCƠ TRÂM MÓNG

Nguyên ủy: Xương sọ

Bám tận: Xương móng

231. GIẢI PHẪU HỆ CƠ

1.3. Cơ vùng cổ:

1.3.1. Nhóm cơ mặt ngồi & nơng:

- Nhóm dưới móng:CƠ VAI MĨNGCƠ GIÁP MÓNGCƠ ỨC GIÁP

CƠ ỨC MÓNG

Nguyên ủy: Lồng ngực, đai vai

Bám tận: Xương móng

241. GIẢI PHẪU HỆ CƠ

1.3. Cơ vùng cổ:

1.3.2. Nhóm cơ sâu:

- Nhóm bên:CƠ BẬC THANG GIỮACƠ BẬC THANG SAUCƠ BẬC THANG TRƯỚCNếu gập 1 bên & cố định xương sườn thì cổ gập và nghiêng. Co cả hai phía thì gập đầu về

phía trước.

251. GIẢI PHẪU HỆ CƠ

1.3. Cơ vùng cổ:

1.3.2. Nhóm cơ sâu:

- Nhóm cơ giữa:CƠ THẲNG ĐẦU BÊN

CƠ DÀI ĐẦUCƠ DÀI CỔChức năng khi cơ co làm đầu cúi về trước và nghiêng261. GIẢI PHẪU HỆ CƠ1.4. Cơ chi (trên, dưới):(xem bài GP chi trên – chi dưới)

271. GIẢI PHẪU HỆ CƠ1.5. Cơ thân:1.5.3. Cơ lưng

1. 5.2. Cơ bụng

1. 5.1. Cơ ngựcNhóm

Nhóm cơ

cơ sâu

sâuvà nơng

nơng

Các

Các cơ

cơ ở

ở ngồi

ngồi vàNhóm

Nhóm cơ

cơ sau

saubên

Nhóm

Nhóm cơ

cơ trước

trước bên

Cơ hồnh

hồnhngồiCơ gian

gian sườn

sườn ngoàitrongCơ gian

gian sườn

sườn trongtrong cùng

cùngCơ gian

gian sườn

sườn trong

Cơ ngang

ngang ngực

ngựctrong cùng

cùngcơ gian

gian sườn

sườn trong

cơ dưới

dưới sườn

sườn281. GIẢI PHẪU HỆ CƠ

1.5. Cơ thân:

1.5. Cơ thân:

1.5.1. Cơ ngực:

- Cơ gian sườn:CƠ GIAN SƯỜN NGOÀICƠ GIAN SƯỜN

TRONG CÙNGCƠ GIAN

SƯỜN TRONG291. GIẢI PHẪU HỆ CƠ1.5. Cơ thân:

1.5.1. Cơ ngực:

- Cơ dưới sườn, cơ ngang ngực:CƠ DƯỚI SƯỜNCƠ NGANG NGỰCChức năng khi cơ co làm nâng, hạ sườn tham gia vào hô hấp.301. GIẢI PHẪU HỆ CƠ1.5. Cơ thân:

1.5.2. Cơ bụng:

- Cơ hoành:LỖ ĐM CHỦLỖ THỰC QUẢNLỖ TM CHỦCơ hoành là cơ giữ vai trò chính trong sự hơ hấp và góp phần làm tăng áp lực trong ổ bụng.311. GIẢI PHẪU HỆ CƠ1.5. Cơ thân:

1.5.2. Cơ bụng:

- Nhóm cơ trước bên:

5CƠ THẲNG BỤNG6

7

2/3 trên1/3 dướiĐộng tác cúi thân, nâng chậu hông.32Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

GIẢI PHẪU HỆ CƠ

Tải bản đầy đủ ngay(0 tr)

×