Tải bản đầy đủ - 0 (trang)
I. ĐẠI CƯƠNG HỆ XƯƠNG

I. ĐẠI CƯƠNG HỆ XƯƠNG

Tải bản đầy đủ - 0trang

I. ĐẠI CƯƠNG HỆ XƯƠNG

A. CHỨC NĂNG:1.

4. VẬN

TẠO

2. ĐỘNG

MÁU

NÂNG

3. (Xương

BẢO

(cùng

ĐỠ VỆhệ

dẹt,

THỂ

cơ-khớp)

tủy đỏ)

5.

DỰ

TRỮ

KHỐNG

CHẤT

10/7/184I. ĐẠI CƯƠNG HỆ XƯƠNG

B. PHÂN LOẠI:HÌNH THỂ & CẤU TẠO

Xương dài

Xương ngắnNGUỒN GỐC & CẤU TRÚC

Xương màng

Xương sụnXương dẹt

Xương bất định hình10/7/185Phân loại theo hình thể & cấu tạoXƯƠNG DÀIXƯƠNG

XƯƠNG

CÁNH

ĐÙITAY10/7/18XƯƠNG NGẮNCÁC XƯƠNG

XƯƠNG

BÀN VÀ

ĐỐT

NGĨN

SỐNG

TAY6Phân loại theo hình thể & cấu tạo10/7/18XƯƠNG DẸTXƯƠNG BẤT ĐỊNH HÌNHXƯƠNG

XƯƠNGỨC

SƯỜNXƯƠNG THÁI DƯƠNG7I. ĐẠI CƯƠNG HỆ XƯƠNG

C. PHƯƠNG THỨC MÔ TẢ:1.

−.

−.

10/7/18Loại tiếp khớp:

Tiếp khớp lõm: Ổ cối, ổ chảo

Tiếp khớp lồi: Chỏm, lồi cầu, ròng rọc

8I. ĐẠI CƯƠNG HỆ XƯƠNG

C. PHƯƠNG THỨC MƠ TẢ:1.

−.

−.

10/7/18Loại khơng tiếp khớp:

Chỗ lồi: Lồi củ, củ, mỏm, ụ, gai, mào

Chỗ lõm: Hố, rãnh, khe, khuyết

9I. ĐẠI CƯƠNG HỆ XƯƠNG

C. PHƯƠNG THỨC MƠ TẢ:Riêng ở một số xương sọ mặt có các hốc xương: Gọi là xoang hay hang.10/7/1810I. ĐẠI CƯƠNG HỆ XƯƠNG

D. CẤU TẠO & TÍNH CHẤT:SỤNMƠ XƯƠNG XỐPXƯƠNG

ĐẶC

XƯƠNG XỐP

KHOANG XƯƠNGỐng

HAVARMÀNG XƯƠNG

MƠ XƯƠNG ĐẬCMÀNG

XƯƠNGCẤU TẠO XƯƠNG DÀI

10/7/18HÌNH XƯƠNG CẮT NGANG

11I. ĐẠI CƯƠNG HỆ XƯƠNG

D. CẤU TẠO & TÍNH CHẤT:

MƠ XƯƠNG CỨNGMÔ XƯƠNG XỐPCẤU TẠO XƯƠNG NGẮN10/7/1812I. ĐẠI CƯƠNG HỆ XƯƠNG

E. CỐT HÓA – TĂNG TRƯỞNG & TÁI TẠO:1. Sự cốt hóa:Cốt hố trưc tiếp (cốt hố màng): Chất căn bản của mơ liên kết ngấm canxi và biến

thành xươngCốt hố sụn: Chất căn bản của mô liên kết ngấm Cartiragen thành sụn, sau đó sụn

này biến thành xương.10/7/1813I. ĐẠI CƯƠNG HỆ XƯƠNG

E. CỐT HÓA – TĂNG TRƯỞNG & TÁI TẠO:2. Tăng trưởng:Tăng trưởng theo chiều dài: Nhờ sụn đầu xương nối giữa đầu và thân xương làm

xương tiếp tục tăng trưởng cho đến khoảng 25 tuổi thì ngừng.10/7/18Tăng trưởng theo chiều dày: Là do sự phát triển của cốt mạc.14Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

I. ĐẠI CƯƠNG HỆ XƯƠNG

Tải bản đầy đủ ngay(0 tr)

×