Tải bản đầy đủ - 0 (trang)
Điều khiển tự động:

Điều khiển tự động:

Tải bản đầy đủ - 0trang

45-Cài đặt ứng dụng qua điện thoại dễ dàng điều khiển.b) Yêu cầu phi chức năng

-Hoạt động ổn định, chính xác.

Sản phẩm nhỏ gọn, dễ sử dụng và đẹp mắt.

Hệ thống chạy ổn định.2.3. Sơ đồ khối hệ thốngHình 2-1: Sơ đồ khối hệ thống

2.4 Chức năng của từng khối:

-NodeMCU Lua V3: Sử dụng module Esp8266 để lập trình và điều khiển tồn-bộ q trình hoạt động trong hệ thống.

Khối LCD: Hiển thị nhiệt độ, độ ẩm môi trường và độ ẩm đất.46-Khối Webserver: Hiển thị và lưu trữ dữ liệu từ module gửi về như: nhiệt độ,

độ ẩm không khí và độ ẩm đất, trạng thái hoạt động của các thiết bị vận hành-và điều khiển các thiết bị vận hành theo ý muốn.

Khối App smartphone: Hiển thị nhiệt độ, độ ẩm, trạng thái thiết bị vận hành-và điều khiển chúng theo ý muốn.

Khối cảm biến: Nhận biết các thông số từ môi trường đưa về module.

Khối thiết bị bật/tắt: Nhận lệnh từ module thay đổi trạng thái đóng mở để-thực hiện các yêu cầu mong muốn.

Khối nguồn: Cấp nguồn cho toàn bộ hệ thống.2.5 Nguyên lý hoạt động chung của hệ thống

a) Chế độ tự động:

Hệ thống hoạt động tự động dựa vào chương trình lập trình trước. Khi nhiệt độ

và độ ẩm từ cảm biến gửi về khơng đảm bảo thì sau thời gian cài đặt tự động các thiết

bị đóng/mở hoạt động đưa bơm vào hoạt động sau một khoảng thời gian định trước thì

thiết bị đóng/mở dừng hoạt động, sau đó cảm biến tiếp tục đo khi nhiệt độ và độ ẩm

khơng đảm bảo thì thiết bị đóng/mở tiếp tục hoạt động. Thời gian cảm biến đọc được

định trước, cứ mỗi lần cảm biến đọc thì dữ liệu được đẩy lên Blynk và màn hình LCD

để người dùng có thể trực tiếp kiểm sốt.

b) Điều khiển bằng App Blynk:

Thiết lập các nút điều khiển đầu ra vào để điều khiển bơm, khi nhận được tín

hiệu điều khiển thì tín hiệu được đưa về module ESP đến chân nối với thiết bị đóng/mở

bơm.472.6. Kết nối khối cảm biếnHình 2.2 : Kết nối khối cảm ứngKết nối chân:

Module Wifi ESP8266 nhận tín hiệu từ DHT qua chân D3, nhận tín hiệu analog

từ cảm biến độ ẩm đất qua chân A0.

2.7. Kết nối khối hiển thị

Kết nối khối LCD qua giao tiếp I2C để giảm thiểu số chân tới module chỉ còn 4

dây, có 2 chân D1, D2, chân đất và chân dương.48Hình 2.3: Kết nối khối LCD

2.8. Kết nối khối Relay

Kết nối khối relay qua chân D6 của module nhận tín hiệu điều khiển từ module

ESP8266.Hình 2.4: Kết nối khổi Relay2.9. Kết nối khối nguồn49Hình 2.5: Khối nguồn502.10. Kết nối tồn hệ thốngHình 2.6: Kết nối tồn khối51CHƯƠNG III: THI CƠNG HỆ THỐNG

3.1. Phần cứngHình 3.1: Sản phẩm sau khi kết nối523.2 Thiết kế phần mềm

3.2.1 Lưu đồ thuật tốnHình 3.2: Lưu đồ thuật tốn

3.2.2 Chương trình điều khiển

#define BLYNK_PRINT SerialTài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Điều khiển tự động:

Tải bản đầy đủ ngay(0 tr)

×