Tải bản đầy đủ - 0 (trang)
THỰC TRẠNG HẠCH TOÁN NGUYÊN VẬT LIỆU VÀ TÌNH HÌNH SỬ DỤNG NGUYÊN VẬT LIỆU TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ XÂY DỰNG HUD 1

THỰC TRẠNG HẠCH TOÁN NGUYÊN VẬT LIỆU VÀ TÌNH HÌNH SỬ DỤNG NGUYÊN VẬT LIỆU TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ XÂY DỰNG HUD 1

Tải bản đầy đủ - 0trang

CHUN ĐỀ TỐT NGHIỆPCác cơng trình do HUD 1 thi công phần lớn thuộc dự án của Tổng

Công ty hoặc do Tổng Công ty đấu thầu và giao nhiệm vụ, với sự cố gắng của

tồnbộ cơng nhân viên, Cơng ty ln hồn thành tốt các nhiệm vụ do Tổng

Cơng ty giao, từng bước khẳng định vị trí của mình trên thị trường xây dựng

Hà Nội cũng như các tỉnh thành phố phía Bắc. Cơng ty cổ phần đầu tư và xây

dựng HUD 1 được biết đến với các cơng trình tại khu khách sạn Tây Hồ,

trung tâm du lịch và nhà ở B1 phố Kim Đồng, Khu đô thị mới Định Cơng,

Bắc Linh Đàm, dự án Mỹ Đình …Địa bàn thi cơng của Cơng ty khơng chỉ bó

hẹp ở Hà Nội mà đã vươn ra các tỉnh thành phố phía Bắc như Bắc Kạn, Hà

Nam, Thanh Hoá…cũng như các tỉnh phía Nam như dự án Chân Trạch Đồng Nai HUD 1 luôn phấn đầu mở rộng thị trường, gia tăng lượng và giá trị

cơng trình do Cơng ty tự khai bên cạnh việc hồn thành tốt các cơng trình

được Tổng Công ty giao.

Với tư cách là một doanh nghiệp hạch tốn độc lập với số vốn ban đầu

là 11 tỷ,Cơng ty bước đầu đã có những thuận lợi như được sự quan tâm chỉ

đạo thường xuyên của ban lãnh đạo Tổng Công ty trong mọi lĩnh vực, kịp thời

đáp ứng vón cho Cơng ty, uy tín của thương hiệu HUD ngày càng phát triển

Bên cạnh những thuận lợi, Công ty đã gặp một số khó khăn như là một đơn

vị mới thành lập nên lực lượng quản lý một số cán bộ còn trẻ còn thiếu kinh

nghiệm. Các cơng trình sử dụng vốn ngân sách, các nguồn vốn khác ngoài

các dự án của Tổng Công ty, việc cấp thi công chưa kịp thời, thanh qêt tốn

còn kéo dài.

2.1.2. Đặc điểm công nghệ sản xuất tổ chức hoạt động kinh doanh.

Công ty cổ phần đầu ư và xây dựng HUD 1 ra đời trong điều kiện dự án

phát triển đô thị Hà Nội đang được triển khai nên cho đến nay phần lớn các

cơng trình do HUD 1 thi cơng bao gồm các cơng trình do Cơng ty tự khai thác

và các cơng trình do Tổng Cơng ty giao nhiệm vụ. Nhìn chung, tổ chức sản

xuất kinh doanh của HUD 1 được thực hiện theo các công việc sau:

SV: Lê Thị Thu HàLớp: K39 – 21.13CHUYÊN ĐỀ TỐT NGHIỆP-Tổ chức tham gia đấu thầu hoặc nhận thầu trực tiếp từ Tổng Công ty.

- Ký hợp đồng giao nhận thầu.

- Tổ chức thi cơng cơng trình

- Bàn giao cơng trình.

Hồ sơ đấu thầu, hợp đồng giao nhận thầu chỉ được lập cho các cơng

trình do Cơng ty tự khai thác. Với các cơng trình do Tổng Cơng ty giao nhiệm

vụ, Cơng ty sẽ tiếp nhận giấy giao nhiện vụ và các hồ sơ liên quan đến việc

thi cơng cơng trình từ Tổng Công ty.

Ssu khi lập hợp đồng giao nhận thầu hoặc nhận giấy giao nhiệm vụ từ

Tổng Công ty, các đơn vị trực thuộc Công ty tiến hành thi công các cơng trình

theo sự phân cơng của Cơng ty . Cơng ty sử dụng kết hợp lao động thủ công

và máy móc trong thi cơng xây lắp. Quy trình cơng nghệ xây lắp một khu nhà

ở cao tầng bao gồm các giai đoạn, chuẩnbị mặt bằng, thi cơng phần móng, thi

cơng phần thơ và hồn thiện theo sơ đồ 1.SV: Lê Thị Thu HàLớp: K39 – 21.13CHUYÊN ĐỀ TỐT NGHIỆPThi công

phần móngThi cơng phần

thơHồn thiệnTrát

Thi cơng

cọc épChuẩn

bị mặt

bằngThi cơng

đãi cọc

giằng buộc

bể nước

ngầmThi công

bê tông cột

thépLăn sơnXây gạchỐng tườngLát nềnChống thấm

sàn vệ sinh

xe nô và

máiLắp thiết bị

điện nước

Vệ sinh kết

cấuLắp đặth ệ

thống

đường ống

cấp thốt

nướcSơ đồ 1: Quy trình xây lắp nhà cao tầngSV: Lê Thị Thu HàLớp: K39 – 21.13CHUYÊN ĐỀ TỐT NGHIỆPTrong quy trình này, xưởng mộc và trang trí nội thất sản xuất và lắp đặt cửa,

trong thiết bị vào cơng trình.

Đội quản lý thiết bị và thi cơng cơ giới thực hiện cơng việc lắp đặt hệ thống

cấp thốt nước trong q trình thi cơng phần thơ và lắp đặt thiết bị điện nước

trong phần hoàn thiện theo các bước như sơ đồ 2.Chuẩn bị và

gia công chi

tiết, thiết bịLắp đặtThử và

thu nghiệpSơ đồ 2: Các bước lắp đặt hệ thống điện nước.

Các đội xây dựng chịu trách nhiệm thi cơng các phần còn lại của cơng

trình từ chuẩn bị mặt bằng thi cơng cho đến hồn thiện cơng trình. Sau khi

chuẩn bị mặt bằng, đội tiến hành thi cơng phần móng bao gồm hai giai đoạn

thi cơng ọc ép và thi cơng đài cọc, giằng móng, bể nước ngầm. Trong thi

công cọc ép, đội phải thực hiện các công việc kiểm tra cọc, chuẩn bị giá đỡ

cọc và định hướng, neo và đối trọng, ép cọc, cuối cùng là sửa chữa và kéo dài

đầu cọc. Thi công đài cọc, giằng móng, bể nước ngầm gồm các giai đoạn, đổ

bể tơng lót, làm ván khn, thực hiện cơng tác cốt thép, công tác bê tông,

công tác dưỡng hộ bê tông và công tác tháo dỡ ván khuôn. Tiếp theo là thi

công phần thô bao gồm thi công bê tông cốt thép (thi công bê tông cốt thép và

thi công dầm sàn) xây gạch, chống thấm sàn vệ sinh, sẽ nơ và mái. Cuối cùng

là cơng tác hồn thiện cơng trình theo các cơng việc. trát, lăn sơn, ốp tường,

lát nền, vệ sinh kết cấu cơng trình.

2.1.3. Đặc điểm tổ chức quản lý của Công ty.

Bộ máy quản lý của Công ty được tổ chức theo kiểu trực tuyến chức

năng (sơ đồ 03)

SV: Lê Thị Thu HàLớp: K39 – 21.13CHUYÊN ĐỀ TỐT NGHIỆPĐứng đầu Công ty là ban Giám đốc gồm: Giám đốc Cơng ty và các phó

Giám đốc.

Giám đốc là người có qun điều hành cáo nhất trong cơng ty đại diện

pháp nhân cho Công ty, chịu trách nhiệm trước Tổng Công ty và pháp luật về

điều hành hoạt động của Công ty.

Giúp việc cho Giám đốc Công ty có ba Phó giám đốc bao gồm một Phó

Giám đốc thi cơng phụ trách kỹ thuật, một phó giám đốc phụ trách kinh

doanh, một phó giám đốc phụ trách ISSO. Các phó giám đốc có nhiệm vụ

giúp giám đốc điều hành Công ty theo sự phân công và uỷ quyền của Giám

đốc, chịu trách nhiệm trước Giám đốc Công ty và pháp luật về nhiệm vụ được

phân công, uỷ quyền.

Các phòng ban chun mơn nghiệp vụ của Cơng ty bao gồm: Phòng

Tài chính kế tốn, phòng kinh tế kế hoạch, phòng kỹ thuật thi cơng và phòng

tổ chức hành chính được chun mơn hố theo các chức năng quản trị, tham

mưa giúp việc cho Giám đốc quản lý và điều hành công việc của Công ty

trong việc chuẩn bị các quyết định theo dõi, hướng dẫn các đơn vị trực thuộc

và các nhân viên cấp dưới thực hiện đúng đắn, kịp thời các quyết định quản lý

.SV: Lê Thị Thu HàLớp: K39 – 21.13CHUYÊN ĐỀ TỐT NGHIỆPBộ máy quản lý điều hành của HUD 1GIÁM ĐỐCPhó Giám đốcPhòng tổ chức

hành chínhPhòng tổ chức

kế tốnPhòng kinh tế

kế hoạchPhòng kỹ thuật

thi cơngPhòng quản lý

dự ánĐội

xây

dựng

số

101Đội

xây

dựng

số

102Đội

xây

dựng

số

103Đội

xây

dựng

số

104Đội

xây

dựng

số

105Đội

xây

dựng

số

106Đội

xây

dựng

số

107Đội

xây

dựng

số

108Đội

xây

dựng

số

109Chi

nhánh

tại

Bắc

KạnĐội

QL

thiết

bị thi

cơnggiớiXưởn

g mộctrang

trí nội

thấtSơ đồ 3

Phòng tài chính kế tốn có chức năng tham mưu, giúp việc cho giám

đốc Cơng ty về cơng tác tài chính kế tốn, đảm bảo phản ánh kịp thời , chính

xác các nghiệp vụ kinh tế phát sinh trong hoạt động sản xuất kinh doanh cuaSV: Lê Thị Thu HàLớp: K39 – 21.13CHUYÊN ĐỀ TỐT NGHIỆPCông ty, tổ chức, hướng dẫn và chỉ đạo hoạt động tài chính kế tốn của Cơng

ty.

Phòng kinh tế kế hoạch htam mưu giúp việc cho Giám đốc trong các

lĩnh vực kinh tế hợp đồng, kế hoạch sản xuất, thiết bị xe, máy thi công, cung

ứng vật tư, tổ chức quản lý hệ thống kho tàng của Công ty. Phòng kinh tế kế

hoạch có hai bộ phận là kế hoạch và hợp đồng, và kinh tế vật tư và thiết bị.

Phòng kỹ thuật thi cơng có chức năng tham mưu giúp việc giám đốc

trong công tác quản lý xây lắp, giám sát chất lượng cơng trình, quản lý kỹ

thuật, tiến độ, biện pháp thi cơng và an tồn lao động.

Phòng tổ chức hành chính tham mưu giúp Giám đốc trong lĩnh vực

quản nhân sự, sẵp xếp cải tiến tổ chức quản lý , bồi dưỡng đào tạo cán bộ,

thực hiện các chế độ chính sách Nhà nước đối với người lao động, thực hiện

chức năng lao động tiền lương và quản lý hành chính văn phòng của Cơng ty.

Các đơn vi trực thuộc Công ty bao gồm cácđội xây dựng101,102,103,104,102,106,107,108,109, đội quản lý thiết bị và thi công cơ

giới, xưởng mộc và trang trí nội thất, chi nhánh tại Bắc Kạn. Các đơn vị trực

thuộc có nhiệm vụ thực hiện kế hoạch sản xuất kinh doanh do Công ty giao,

chịu sự quản lý của Công ty về mọi mặt. Trong quá trình thực hiện chức năng

của mình, các đơn bvị trực thuộc Công ty chịu sự giám sát của các phòng, ban

chun mơn có liên quan.

Với cơ cấu tổ chức khá gọn nhẹ theo kiểu trực tuyến chức năng, Công

ty cổ phần đầu tư và xây dựng HU D 1 có thể phát huy năng lực chun mơn

của các phòng , ban chun mơn nghiệp vụ trng khi vẫn đảm bảo quyền chỉ

huy của hệ thống trực tuyến. Tổ chức bộ máy quản lý doanh nghiệp của HUD

1 đã đáp ứng được các yêu cầu. Thực hiện đầy đủ, toàn diện chức năng quản

lý doanh nghiệp, thực hiện nghiêm túc chế độ một thủ trưởng phù hợp với

quy mơ sản xuất và loại hình kinh doanh trong lĩnh vực xây lắp của Công ty.

2.1.4. Đặc điểm tổ chức cơng tác kế tốn

Đặc điểm tổ chức cơng tác kế toán.

SV: Lê Thị Thu HàLớp: K39 – 21.13CHUYÊN ĐỀ TỐT NGHIỆPBộ máy kế tốn của Cơng ty cổ phần đầu tư và xây dựng HUD 1 được

xây dựng theo mô hình kế tốn tập trung dựa trên mỗi quan hệ trực tuyến.

Theo mơ hình này, HUD 1 chỉ mở một bộ sổ kế toán, tổ chức một bộ máy kế

toán thực hiện tất cả cả giai đoạn hạch toán ở các thành phần kế tốn. Phòng

kế tốn Cơng ty thực hiện tồn bộ cơng tác kế tốn từ thu thập, ghi sổ đến xử

lý thơng tin kế tốn. Các đơn vị trực thuộc Cơng ty thực hiện hạch tốn ban

đầu theo chế độ bảo sổ. Mối quan hệ giữa kế toán trưởng và các kế toán viên

khác trong bộ máy kế tốn của Cơng ty là mối quan hệ trực tuyến. Theo đó,

kế tốn trưởng trực tiếp điều hành các nhân viên kế tốn phần hành thơng qua

khâu trung gian nhận lệnh. Mơ hình tổ chức bộ máy kế tốn này phù hợp với

HUD 1 hiện nay với tính chất là một đơn vị thống nhất độc lập, có tư cách

pháp nhân đầy đủ, khơng có sự phân tán quyền lực trong quản lý hoạt động

kinh doanh cũng như hoạt động tài chính

Với số lượng 18 nhân viên kế tốn, bộ máy kế toán của HUD 1 bao

gồm kế toán trưởng, kế toán tổng hợp, các kế toán phần hành và kế toán các

đơn vị trực thuộc. Các nhân viên kế toán trong bộ máy kế toán của HUD 1

được quy định rõ chức năng, quyền hạn, nhiệm vụ và có mối quan hệ chặt chẽ

với nhau trong q trình thực hiện cơng việc của mình.

_ Kế tốn trưởng là người giúp việc cho giám đốc Công ty trong việc

chỉ đạo, tổ chức thực hiện cơng tác tài chính kế tốn của Cơng ty, do Tổng

Giám đốc, tổng Cơng ty quyết định điều động, bổ nhiệm miễn nhiệm, khen

thưởng, kỷ luật theo đề nghị của Giám đốc Cơng ty. Ngồi việc chịu sự lãnh

đạo về mặt hành chính của Giám đốc Cơng ty, kế tốn trưởng còn chịu sự chỉ

đạo về mặt nghiệp vụ của kế tốn trưởng Tổng Cơng ty.

_ Kế tốn các đơn vị trực thuộc Cơng ty: Bao gồm kế toán các đội,

xưởng tại Hà Nội và bộ phận kế tốn. Các đơn vị trực thuộc Cơng ty thực

hiên hạch toán ban đầu theo chế độ báo sổ. Hàng tháng, kế tốn các đơn vị

trực thuộc có nhiệm vụ lập kế hoạch tài chính gồm kế hoạch chi phí cố định,

vốn thi cơng đề nghị phòng tài chính kế tốn tạm ứng vốn theo khối lượngSV: Lê Thị Thu HàLớp: K39 – 21.13CHUYÊN ĐỀ TỐT NGHIỆPcông việc được giao. Ngồi ra kế tốn đội phải tập hợp các hợp đồng mua

bán vật tư của đội, chứng từ chi phí để lập các bảng kê bảng tập hợp chi phí

chuyển vừê phòng kế tốn để hạch tốn. Để theo dõi tình hình biến động của

vốn thi cơng, kế tốn các đội, xưởng mở sổ theo hình thức Nhật ký – Sổ cái.

- Kế toán phần hành: Bao gồm kế toán TSCĐ, CCDC, kế toán lao động

tiền lương, kế toán doanh thu thuế, kế toán thanh toán tiền gửi Ngân hàng, kế

tốn chi phí và các phần hành còn lại do kế toán tổng hợp kiêm nhiệm.

Kế toán phần hành có trách nhiệm tiếp nhận, kiểm tra chứng từ do kế

toán các đội, đối chiếu kiểm tra với các kế tốn phần hành có liên quan, kế

tốn tổng hợp và kê kế tốn các đơn vị trực thuộc. Ngồi ra, kế tốn phần

hành còn lập các báo cáo kế tốn về phần hành được giao

Thủ quỹ: Có nhiệm vụ quản lý quỹ tiền mặt của Công ty thủ quỹ hoặc

xuất quỹ tiền mặt theo phiếu thu, phiếu chi do kế toán thanh toán lập sau khi

được kế toán trưởng phê duyệt.

Cuối mỗi quỹ, thu quỹ them giá công tác kiểm kê quỹ và lập báo cáo

kiểm kưê quỹ.

_ Kế tốn tổng hợp: Có nhiệm vụ cập nhật sổ Nhật ký chung sổ cái các

tài khoản tổng hợp, lập báo cáo quản trị và báo cáo tài chính theo quỹ, năm và

khi được yêu cầu. Kế toán tổng hợp phải có trách nhiệm liên hệ với các kế

tốn, xem xét, đối chiếu số liệu tổng hợp từ các phần hành trên các sổ tổng

hợp. Cuối mỗi quý kế toán tổng hợp nhận báo cáo kiểm kê của kế toán các

phần hành, các báo cáo khác để lập bao cáo tài chính và các báo cáo quạn trị

khác.

* Đặc điểm hệ thống chứng từ sử dụng

Công ty cổ phần đầu tư và xây dựng HUD 1 trước là một doanh nghiệp

Nhà nước sản xuất, kinh doanh trong lĩnh vực xây dựng thực hiện hạch toán

kế toán chế độ kế toán doanh nghiệp xây lắp ban hành theo quyết định số

1864/1998/QĐ - BTC ngày 16/12/1998 của Bộ Tài chính. Nay được chuyển

đổi cổ phần hoá từ doanh nghiệp hạng 1 theo quyết định số 1636/QĐ BXDSV: Lê Thị Thu HàLớp: K39 – 21.13CHUYÊN ĐỀ TỐT NGHIỆPngày 3/12/2003 của Bộ Xây dựng. Công ty hạch tốne kế tốn theo hình thức

sổ Nhật Ký chung. Kỳ kế tốn được tính theo quỹ. Cơng tác kế toán tại HUD

1 được thực hiện với sự trợ giúp của phần mền kế toán CADS.

*Đặc điểm hệ thống sổ kế toán.

Căn cứ để nhập dữ liệu vào máy tính và cập nhật các sổ kế tốn là

chứng từ kế tốn. Ngồi chứng từ kế tốn bắt buộc thực hiện theo quy định

của Bộ Tài chính, Cơng ty sử dụng một hệ thống chứng từ hướng dẫn được

vận dụng linh hoạt phù hợp với đặc điểm riêng của Công ty. Chứng từ kế

toán được các kế toán phần hành lâp dựa trên các chứng từ nguồn của các

phòng, đơn vị trực thuộc và các cá nhân có liên quan. Đối với các nghiệp vụ

không phát sinh chứng từ trực tiếp (như các nghiệp vụ kết chuyển cuối kỳ.)

Minh chứng cho sự phát sinh của các nghiệp vụ này là phiếu kế toán khác.

Chứng từ kế toán phải qua sự kiểm sốt của kế tốn trưởng. Sau q trình

ln chuyển, chứng từ kế toán sẽ được kế toán phần hành quản lý, đến cuối

năm tài chính được đóng lưu và lưu theo quyđịnh của chế độ.

Sổ chi tiết các tài khoản được mở cho từng tài khoản chi tiết và chi tiết

cho từng đối tượng có liên quan. Cơng ty sử dụng sổ chi tiết thiết kế theo

kiểu nhật ký tập hợp các nghiệp vụ kinh tế phát sinh theo thứ tự ngày tháng

của chứng từ, với các chứng từ có cùng thời gian, các nghiệp vụ được tập hợp

theo thứ tự tăng dần của số chứng từ. Sổ chi tiết của tất cả các tài khoản được

lập theo một mẫu chung.

Tuỳ theo khối lượng nghiệp vụ kinh tế phát sinh và đặc điểm của từng

phần hành kế toán mà kế tốn phần hành nhập dữ liệu vào máy tính hàng

ngày hoặc theo định kỳ. Trên cơ sở dữ liệu cho kế tốn phần hành nhập vào

máy tính, phần mềm kế tốn sẽ tự động chuyển các thơng tin cần thiết vào sổ

nhật ký chung, sổ cái và sổ chi tiết các tài khoản có liên quan. Hệ thống sổ

sách kế toán của doanh nghiệp sẽ được in vào cuối mỗi quý, sau khi được kế

toán trưởng ký sẽ được lưu theo quy định.

Hệ thống sổ kế tốn của Cơng ty đang áp dụng bao gồm:SV: Lê Thị Thu HàLớp: K39 – 21.13CHUYÊN ĐỀ TỐT NGHIỆPCác sổ kế toán tổng hợp: Sổ nhật kí chung

Sổ cái các tài khoản

Các sổ chi tiết là: Sổ chi tiết tài khoản công nợ

Sổ chi tiết từng tài khoản

Sổ quỹ tiền mặt

Sổ tiền gửi ngân hàng

Sổ theo dõi thuế GTGT

Sổ theo dõi doanh thuChứng từ

kế tốn

Sổ nhật kí

đặc biệtSổ quỹSổ cái

Bảng CĐTKSổ NKCSổ chi tiếtBảng

tổng hợp

chi tiếtBáo cáo

Tài chínhGhi hàng ngày

Ghi cuối tháng

Đối chiếu, kiểm tra

* Đặc điểm hệ thống tài khoản kế tốn.

Cơng ty sử dụng hệ thống chứng từ kế toán, Nhật ký chung, sổ chi tiết,

sổ cái để hạch tốn. Cơng ty áp dụng, phương pháp kê khai thường xuyên

SV: Lê Thị Thu HàLớp: K39 – 21.13Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

THỰC TRẠNG HẠCH TOÁN NGUYÊN VẬT LIỆU VÀ TÌNH HÌNH SỬ DỤNG NGUYÊN VẬT LIỆU TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ XÂY DỰNG HUD 1

Tải bản đầy đủ ngay(0 tr)

×