Tải bản đầy đủ - 0 (trang)
Thuế suất GTGT 0%

Thuế suất GTGT 0%

Tải bản đầy đủ - 0trang

Luận văn tốt nghiệpKích chuột trái vào cuối ơ mã chứng từ xuất hiện danh mục chứng từ, chọn

chứng từ “Phiếu nhập vật tư, tiền VNĐ, giá thực tế”

Ngày chứng từ: 31/07/2004

Số chứng từ: 26

Mã đối tượng:

Kho: ZK03

Vật tư: PLS

Số lượng: 512, đơn giá 3.000. Sau khi nhập xong, ấn ENTER máy tự động

tính tiền và điền vào ơ tiền VNĐ số tiền: 1.536.000

Diễn giải: Nhập phế liệu thu hồi từ cơng trình QL 14 – Pleiku

Định khoản:

TK ghi Có 621CTA03

TK ghi Nợ 1521 (Máy tự định khoản)

Ấn lưu.

Nhập xong ta có màn hình nhập liệu như sau:Phiếu nhập xuất (F2 lọc, F3 sửa, F4 mới, F5 chọn, F6 tiếp, F7 in, F8 xoá, F9 mt, F10 nhân, F12 xem)

Mã chứng từ

1. HNFV - Phiếu nhập vật tư, tiền VNĐ, giá thực tế

Mã đtSố chứng từ Ngày chứng từLưuLuận văn tốt nghiệp

Ơng, bà: Lê Huy Độ

Kho: ZK03

Nhóm:

.Bộ phận:

Vật tư: PLS.26

Nợ

1521

Mã ct, sp có31/7/2004621

Mã ct, sp nợTên vật tư: Sắt vụn

Số lượng

Tồn kho

Vụ việc512Đơn giá tiền NT

.Thuế VATTiền thanh toán

Diễn giải: Nhập phế liệu thu hồi từ cơng trình QL 14 - PleikuMã vật tư

PLSTên vật tư

Sắt vụnSố lượngSố lượng

512512Giá VNĐ

3.000Tiền thanh toánĐơn giá VNĐ 3.000

Tiền VNĐ 1 536 000

VNĐ 1 536 000Thành tiền NT Thành tiền VNĐ

1 536 000198 000 000• Sổ sách báo cáo:

CADS là chươmg trình phần mềm kế tốn được thiết kế dạng mở nên ngồi

các sổ sách theo quy định của Nhà nước, chương trình còn cho phép mở các sổ

theo yêu cầu quản trị của Cơng ty. Với chương trình phần mềm kế tốn đã cài đặt,

khi có lệnh chương trình tự động chạy cho phép kết xuất, in ra các sổ sách tương

ứng từ chi tiết đến tổng hợp tuỳ theo yêu cầu của người sử dụng.

Các loại sổ sách, báo cáo nguyên vật liệu của Cơng ty bao gồm:

-Sổ kế tốn tổng hợp: Sổ cái TK 152, TK 111, TK 331 …Sổ tổng hợp phản ánh tổng hợp các nghiệp vụ liên quan đến nguyên

vật liệu của Công ty theo chỉ tiêu giá trị và chỉ tiêu thành tiền. Số liệu trên sổ tổng

hợp làm căn cứ lập các Báo cáo tài chính.

bán…Sổ chi tiết: Sổ chi tiết nguyên vật liệu, sổ chi tiết phải trả cho ngườiTiếp

Mới

Sửa

Xoá

Lọc

In

ThoátLuận văn tốt nghiệpSổ chi tiết dùng để phản ánh các nghiệp vụ kinh tế phát sinh theo từng đối

tượng kế toán riêng biệt mà trên sổ kế toán tổng hợp chưa phản ánh được. Số liệu

trên sổ kế toán chi tiết làm căn cứ lập báo cáo quản trị.

-Báo cáo kế toán: Báo cáo tồn khoĐể xem, in các sổ sách, báo cáo kế toán thực hịên các thao tác sau:

+ Thực hiện menu “Báo cáo/ Báo cáo kế toán”

+ Lựa chọn các sổ sách, báo cáo tương ứng.

+ Vào điều kiện lọc để lọc ra các sổ sách, báo cáo tương ứng..

Sau khi thực hiện các thao tác đó thì chương trình sẽ hiện ra kết quả dưới

dạng bảng, dùng phím mũi tên để xem thông tin chi tiết.

VD : Để xem, in sổ chi tiết Phải trả người bán

Menu thực hiện: “Báo cáo/ Báo cáo kế toán” chọn sổ chi tiết Phải trả cho

người bán. Điều kiện lọc từ ngày 01/07/2004 đến ngày 31/07/2004. Kích chọn Xí

nghiệp đá xây dựng Xuân Thuỷ trong danh mục khách hàng. Máy sẽ tự động đưa

ra sổ chi tiết. Nếu in thì ấn nút “In”.

Khi đó ta có các báo cáo sau:TỔNG CƠNG TY XD THĂNG LONG

CƠNG TY XÂY DỰNG SỐ 8 THĂNG LONG

----------------***---------------BẢNG KÊ CHỨNG TỪ NHẬP VẬT TƯ, NHIÊN LIỆU, CCDC

(Từ ngày 01/07/2004 đến ngày 31/07/2004)Luận văn tốt nghiệpBộ phận công tác: Đội xây dựng số 2

Cơng trình: Cơng trình QL 14 – TP Pleiku – Gia LaiSố

PN

12ChứngtừSố HĐ Ngày

03647810/7/04ĐơnSốTổngDiễn giảivịlượngsố tiềnỐng cốngbê tơngMTrong đó500Số tiền

chưa VAT

198000000 188571429VAT

9428571ly tâm Φ80 loại 1

lưới thép

13022773812/7/04Đá cấp phối loại Im31113111300000 1060000005300000022777812/7/04Đá cấp phối loạiIIm31286122170000 1163523815817619431470000 41092381020546190CộngNgày 31 tháng 07 năm 2004

Giám đốcP.TC – KTCông ty xây dựng số 8 Thăng LongP.VT – TBĐội trưởngThống kêBan hành theo QĐ số 1864/1998/QĐ/BTC

Ngày 16 tháng 12 năm 1998 của BTCCHỨNG TỪ GHI SỔ

Ngày 31 tháng 12 năm 2004

Số CTGS: 185Luận văn tốt nghiệpTrích yếu

Phải trả cho người bán

Nguyên liệu, vật liệu

Thuế GTGT được khấu trừ

Tổng cộngTK đối ứng

TK ghi Nợ TK ghi Có

3312

1521

1331Số tiền

Nợ410.923.810

20.546.190

431.470.000

431.470.000431.470.000Ngày 31 tháng 12 năm 2004

Kế tốn trưởngCơng ty xây dựng số 8 Thăng LongTài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Thuế suất GTGT 0%

Tải bản đầy đủ ngay(0 tr)

×