Tải bản đầy đủ - 0 (trang)
Sự đóng góp của khí hậu đối với du lịch

Sự đóng góp của khí hậu đối với du lịch

Tải bản đầy đủ - 0trang

Sự đóng góp của khí hậu đối với du

lịchVề phía cung:

+ Tạo nên tính mùa vụ trong du lịch

+ Góp phần tạo nên sức hấp dẫn

của tài nguyên và sản phẩm du

lịchThuỷ văn

Nước là nguồn tài nguyên quan

trọng, gắn với việc phục vụ các

nhu cầu sinh hoạt, sản xuất của

con người

Nhiều loại hình du lịch cũng gắn

với đối tượng nước như du lịch tắm

biển, du lịch tắm khoáng…Đặc điểm thuỷ văn nước ta

- Mạng lưới sơng ngòi dày đặc (trung

bình 0.5-1km/km2

- Các sông lớn đều chảy trong các

đứt gãy sâu do kiến tạo của địa

hình (Sơng Hồng, sơng Chảy, Đà,

Cả..)

- Cả nước có 2.360 con sơng dài trên

10km, có 10 lưu vực sơng chính

diện tích trên 10.000km2Đặc điểm thuỷ văn nước ta

- Nước ngầm

khá phong phú

(ước tính nguồn

nước ngầm có thể

khai thác 6 – 7 tỉ

m3/năm), chủ yếu

ở đồng bằng châu

thổ và vùng ven

biển- Nước khoáng:

nước thiên nhiên, chứa

một số thành phần vật

chất đặc biệt ( các

nguồn hố học, các

khí, chất phóng xạ,)

hoặc có một số tính

chất vật lý(nhiệt độ,

độ pH..) có tác động

sinh lý với con người,

có giá trị an dưỡng,

chữa bệnhTài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Sự đóng góp của khí hậu đối với du lịch

Tải bản đầy đủ ngay(0 tr)

×