Tải bản đầy đủ - 0 (trang)
Các thành phần của địa hình được khai thác phục vụ du lịch

Các thành phần của địa hình được khai thác phục vụ du lịch

Tải bản đầy đủ - 0trang

Khí hậu                                                         Khí hậu là một cảnh quan điển hình của

một nơi nào đó hoặc là tập hợp các

trạng thái khí quyển và các q trình

thời tiết của một khoảng khơng gian lớn

quan sát được gần mặt đất, có tác động

đến bề mặt trái đất trong một khoảng

thời gian dài

Các dạng thức của tài nguyên khí hậu,

bao gồm nguồn lợi về ánh sáng, nhiệt

độ, độ ẩm, gió... của một vùng, có thể

được khai thác nhằm phục vụ những

mục đích kinh tế - xã hội nào đóSự đóng góp của khí hậu đối với du

lịchVề phía cầu:

+ Tác động trực tiếp đến sức khoẻ

của con người nói chung và khách

du lịch nói riêng

+ Ảnh hưởng đến nhịp độ dòng

khách và quyết định đi du lịch của

kháchSự đóng góp của khí hậu đối với du

lịchVề phía cung:

+ Tạo nên tính mùa vụ trong du lịch

+ Góp phần tạo nên sức hấp dẫn

của tài nguyên và sản phẩm du

lịchTài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Các thành phần của địa hình được khai thác phục vụ du lịch

Tải bản đầy đủ ngay(0 tr)

×