Tải bản đầy đủ - 0 (trang)
Chương 2: Các loại tài nguyên du lịch

Chương 2: Các loại tài nguyên du lịch

Tải bản đầy đủ - 0trang

2.1. Tài nguyên du lịch tự nhiên

2.1.1. Khái niệm

a. Các khái niệm

• Tài nguyên tự nhiên là các đối tượng,

hiện tượng trong mơi trường tự nhiên

bao quanh chúng ta

• Tài nguyên du lịch tự nhiên gồm các

yếu tố địa chất, địa hình, địa mạo, khí

hậu, thuỷ văn, hệ sinh thái, cảnh quan

thiên nhiên có thể được sử dụng phục

vụ mục đích du lịch2.1. Tài nguyên du lịch tự nhiên

2.1.1. Khái niệm

b. Đặc điểm

- Có tác dụng giải trí nhiều hơn nhận thức

- Thường tập trung ở những khu vực xa trung

tâm dân cư

- Có tính mùa rõ nét, phụ thuộc nhiều vào các

điều kiện tự nhiên

- Việc tìm hiểu thường diễn ra trong thời gian

dài

- Những người quan tâm đến du lịch tự nhiên

tương đối đồng đều về sở thích

- Tiêu chuẩn đánh giá tài nguyên du lịch tự

nhiên có tính chất định lượng nhiều hơn2.1. Tài nguyên du lịch tự nhiên

2.1.1. Khái niệm

b. Đặc điểm (tiếp)

- Tài nguyên du lịch tự nhiên tác động

đến du khách theo một quá trình

+ Thơng tin

+ Tiếp xúc

+ Nhận thức

+ Đánh giá, nhận xét2.1. Tài nguyên du lịch tự nhiên

2.1.1. Khái niệm

c. Vai trò

• Là 1 trong 2 bộ phận cấu thành tài ngun du

lịch

• Góp phần tạo nên sức hấp dẫn của vùng du lịch

• Là 1 trong những yếu tố cơ bản hình thành nên

các sản phẩm du lịch

• Là cơ sở quan trọng để phát triển các loại hình

du lịch

• Ảnh hưởng trực tiếp đến tổ chức lãnh thổ du lịch,

lĩnh vực kinh doanh và tính chất chun mơn

hố của vùng du lịch

• Xác định quy mơ hoạt động của một vùng du

lịch2.1. Tài nguyên du lịch tự nhiên

2.1.2. Các loại tài ngun du lịch tự

nhiên

a. Địa hình

b. Khí hậu

c. Thuỷ văn

d. Động - thực vậtĐịa hình                                -Địa hình là hình dạng của bề mặt trái đất

tại một khu vực địa lý nhất định, là nơi

diễn ra mọi hoạt động của con người

Các dạng địa hình là yếu tố tạo nền cho

phong cảnh

Phong cảnh nguyên sinh

Phong cảnh tự nhiên

Phong cảnh nhân tạo

Phong cảnh suy biến

Một số kiểu địa hình đặc biệt và các di tích

tự nhiên có giá trị cho nhiều loại hình du

lịch.Các thành phần của địa hình được khai

thác phục vụ du lịchCác vùng núi có phong cảnh đẹp

Các hang động

Các bãi biển và các đảo, quần đảo

trên biển

Các di tích tự nhiênKhí hậu                                                         Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Chương 2: Các loại tài nguyên du lịch

Tải bản đầy đủ ngay(0 tr)

×