Tải bản đầy đủ - 0 (trang)
Cấu Trúc liên kết các phần tử mạng (Topology)

Cấu Trúc liên kết các phần tử mạng (Topology)

Tải bản đầy đủ - 0trang

cho biểu đồ topology. Biểu đồ topology hiển thị cấu trúc mạng của các thiết bị được quản

lý. Nó truyền tải mối quan hệ cha-con giữa các thiết bị thông qua các lớp và mối quan hệ

kết nối giữa các thiết bị thông qua các đường nối. Cây topology hiển thị tất cả các nút

trong mạng, trong khi biểu đồ tôpô chỉ hiển thị các nút của lớp hiện tại.

Để bật cấu trúc liên kết các phần tử mạng. Từ memu bar Topology  View

TopologyTừ giao diện main topology ta có thể thực hiện các thao tác giám sát, quản lý và

truy vấn với các RNCTừ Cây Topology ta có thể thực hiện tính năng tìm kiếm tới các BTS/Node B bằng

việc gõ tên site vào khung tìm kiếmTừ giao diện của Topology Graphic ta có thể tìm kiếm tới site bằng cơng cụ tìm kiếm

(Ctrl +F5) hoặc icontrên toolbar của Topology GraphicTừ giao diện kết quả tìm kiếm site ta có thể thực hiện các thao tác giám sát và truy vấn

với site3. Thiết lập xem và truy xuất cảnh báo

3.1. Alarm Monitoring

Alarm monitoring là chức năng giúp người dùng có thể giám sát các cảnh báo hiện

tại đang tồn tại trên hệ thống. Đề bật chức năng này ta thực hiện các bước sau:

Từ Menu Bars  Fault  Alarm MonitoringNgồi ra có thể chọn nhanh bằng click vào icontrên Tool barCửa sổ Alarm monitoring hiện ra và hiển thị toàn bộ các cảnh báo trên toàn hệ

thống như hình dưới.3.2. Query Active Alarm

Vì có q nhiều alarm hiện thị đồng thời trên mạng như mục 2.1, với các cấp độ

khác nhau như “Critical”, “Major”, “Minor”, “Warning”. Nên rất khó theo dõi được các

cảnh báo chính và cấp thiết. Để có thể giám sát các cảnh báo quan trọng để phát hiện kịp

thời thì cần lọc ra các cảnh báo để tiện việc theo dõi bằng cách query các alarm đang tồn

tại trên hệ thống

Từ Menu Bars  Fault  Query Active AlarmsNgồi ra có thể chọn nhanh bằng click vào iconCửa sổ Query Active Alarms xuất hiện.trên Tool barTài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Cấu Trúc liên kết các phần tử mạng (Topology)

Tải bản đầy đủ ngay(0 tr)

×