Tải bản đầy đủ - 0 (trang)
4 NHẬN XÉT THỰC TRẠNG KẾ TOÁN QUẢN TRỊ CHI PHÍ SẢN XUẤT TRONG CÔNG TY CỔ PHẦN SX-TM HỮU NGHỊ ĐÀ NẴNG

4 NHẬN XÉT THỰC TRẠNG KẾ TOÁN QUẢN TRỊ CHI PHÍ SẢN XUẤT TRONG CÔNG TY CỔ PHẦN SX-TM HỮU NGHỊ ĐÀ NẴNG

Tải bản đầy đủ - 0trang

65kê kinh nghiệm nghĩa là dựa trên cơ sở thống kê số liệu thực tế, đó là dự tốn tĩnh.

Là căn cứ để ban quản trị có thể đưa ra quyết định kinh doanh trong tương lai

nhưng đối với dự tốn tĩnh thì chỉ được thiết lập cho 1 mức hoạt động kế hoạch

trong khi với thị trường nhiều biến động thì cần thiết lập dự tốn cho nhiều mức

hoạt động khác nhau (gọi là dự toán linh hoạt).

2.4.4 Về hệ thống báo cáo bộ phận

Các báo cáo về chi phí đã phần nào đáp ứng u cầu kiểm sốt chi phí

ngun vật liệu, kiểm sốt thời gian lao động, tính lương của cơng nhân. Báo cáo

về chi phí ngun vật liệu đã gắn kết được tránh nhiệm của từng phân xưởng với

việc thực hiện chi phí nguyên vật liệu. Nhưng vẫn chưa thể giúp doanh nghiệp

thực hiện việc kiểm sốt một cách tồn diện. Về chi phí ngun vật liệu vẫn chưa

chỉ ra các nguyên nhân dẫn đến biến động chi phí như giá chi phí thu mua, chất

lượng vật liệu...

2.4.5 Hệ thống kế toán

Hệ thống tài khoản kế toán chi tiết sử dụng phù hợp với việc kế tốn chi phí

sản xuất phục vụ mục đích tính giá thành của sản phẩm sản xuất nhưng chưa phù

hợp với việc phân tích chi phí theo định phí, biến phí và từ đó tiến hành phân tích

chênh lệch giữa chi phí thực tế và định mức hầu như khơng được thể hiện khi sử

dụng hệ thống tài khoản kế toán của kế tốn tài chính.

Hầu hết các doanh nghiệp đều khơng hoặc rất ít lập các báo cáo kế tốn quản

trị do vậy chưa cung cấp đủ thông tin phục vụ cho các nhà quản trị trong việc điều

hành quản lý hoạt động sản xuất.66KẾT LUẬN CHƯƠNG 2

Chương này của luận văn đã giới thiệu tổng quan về đặc điểm hoạt động kinh

doanh, về cơ cấu tổ chức quản lý, tổ chức kế tốn của Cơng ty cổ phần SX-TM Hữu

Nghị Đà Nẵng, tìm hiểu về thực trạng kế tốn chi phí nói chung và kế tốn quản trị

chi phí sản xuất nói riêng.Cơng tác kế tốn quản trị tại cơng ty được thể hiện qua

cơng tác lập dự tốn chi phí, chi phí sản xuất,đánh giá sản phẩm dỡ dang, tính giá

thành sản phẩm. Trên cơ sở tìm hiểu thực trạng cơng tác kế tốn quản trị tại cơng ty,

luận văn đánh giá ưu điểm và tập trung phân tích những mặt hạn chế của cơng tác kế

tốn quản trị chi phí sản xuất tại cơng ty. Qua đó đề tài còn khẳng định được mục tiêu

trước mắt của các doanh nghiệp là phải xây dựng được hệ thống kế tốn quản trị chi

phí sản xuất đáp ứng được yêu cầu và phục vụ tốt hơn nữa cho việc ra quyết định của

các nhà quản lý.

Phần nghiên cứu này sẽ là cơ sở để đưa ra giải pháp khoa học và hợp lý

nhằm hồn thiện cơng tác kế tốn chi phí sản xuất tại Cơng ty cổ phần SX-TM Hữu

Nghị Đà Nẵng ở chương 3.67Chương 3

GIẢI PHÁP NHẰM HOÀN THIỆN KẾ TOÁN QUẢN TRỊ

CHI PHÍ SẢN XUẤT TRONG CƠNG TY CỔ PHẦN

SẢN XUẤT - THƯƠNG MẠI HỮU NGHỊ ĐÀ NẴNG

3.1 SỰ CẦN THIẾT PHẢI HỒN THIỆN CƠNG TÁC KẾ TOÁN QUẢN TRỊ

CHI PHÍ SẢN XUẤT TRONG CƠNG TY CỔ PHẦN SX - TM HỮU NGHỊ

ĐÀ NẴNG

Công ty Hữu Nghị Đà Nẵng là doanh nghiệp Nhà nước lớn trên địa bàn

Thành phố Đà Nẵng, chuyên về lĩnh vực sản xuất, kinh doanh giày cho thị trường

nội địa và xuất khẩu cho các thị trường Châu Âu và Mỹ.

Trong những năm qua, do khó khăn về vốn, nhân lực, thị trường, dẫn đến

hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty gặp nhiều bất lợi, thua lỗ liên tục nhiều

năm, mất cân đối nghiêm trọng về mặt tài chính, thu nhập và đời sống của hơn

1.800 công nhân lao động gặp khó khăn do khơng có việc làm và nợ lương, nợ

BHXH, nợ ngân sách kéo dài...

Tính đến 30/09/2008, vốn chủ sở hữu của Công ty âm (-) 131 tỷ đồng, nợ

phải trả quá hạn là 229 tỷ đồng và kế hoạch cổ phần hố khơng thực hiện được do

doanh nghiệp đang đứng trên bờ vực phá sản. Vấn đề của Công ty Hữu Nghị Đà

Nẵng làm đau đầu các nhà quản lý địa phương trong xử lý các vấn đề tồn tại của

Công ty. Nhiều giải pháp đã được thực hiện nhưng đều rơi vào bế tắc, nếu thực hiện

phá sản doanh nghiệp thì các chủ nợ khơng thu hồi được nợ, người lao động khơng

có việc làm và thu nhập, nợ lương, nợ BHXH, nợ ngân sách không xử lý được ...

Các vấn đề chính trị, xã hội trên địa bàn sau khi thực hiện phá sản công ty này cũng

bị ảnh hưởng ít nhiều.

Nhưng từ sau khi cổ phần hố năm 2009 đến nay, tình hình tài chính đã được

cải thiện, doanh nghiệp đã bắt đầu làm ăn có lãi, Cơng ty Hữu Nghị Đà Nẵng thực

hiện đổi mới dây chuyền công nghệ, tổ chức hợp lý quy trình tiêu thụ sản phẩm xuất68khẩu với chất lượng cao, nâng cao năng lực quản lý, để có thể tận dụng và phát huy

tiềm năng xuất nhập khẩu nhằm khôi phục hoạt động sản xuất kinh doanh, tạo thêm

việc làm cho người lao động, góp phần phát triển kinh tế xã hội địa phương, nâng

cao sức cạnh tranh của Công ty.

Ngồi ra cơng ty cần chú trọng hơn trong cơng tác kế tốn quản trị chi phí,

đó sẽ là yếu tố ảnh hưởng quan trọng đến vấn đề lợi nhuận của cơng ty. Xuất phát từ

nhu cầu đó, tác giả đề xuất một số biện pháp nhằm hồn thiện cơng tác kế tốn quản

trị chi phí sản xuất tại cơng ty cổ phần SX - TM Hữu Nghị Đà Nẵng.

3.2 CÁC GIẢI PHÁP HỒN THIỆN CƠNG TÁC KẾ TOÁN QUẢN TRỊ

CHI PHÍ SẢN XUẤT TRONG CƠNG TY CỔ PHẦN SX - TM HỮU NGHỊ

ĐÀ NẴNG

3.2.1 Phân loại chi phí sản xuất

Có nhiều cách đề phân loại chi phí trong doanh nghiệp sản xuất nhưng phân

loại theo ứng xử chi phí là phù hợp nhất vì phân loại này sẽ cho phép nhà quản trị

doanh nghiệp biết được biến động chi phí tương ứng như thế nào đối với sự biến

động của mức độ hoạt động. Mối quan hệ giữa chi phí và mức hoạt động đóng vai trò

quan trọng đối với nhà quản lý trong việc lập kế hoạch, kiểm sốt và ra quyết định.

Theo cách phân loại chi phí được chia thành 3 loại: biến phí, định phí và chi

phí hỗn hợp như sau:

+ Khoản mục chi phí NVL trực tiếp: nội dung khoản mục này gồm vải, da, chỉ

may, hoá chất, cao su, ... dùng trực tiếp sản xuất sản phẩm và những nguyên vật liệu

này sẽ thay đổi theo số lượng sản phẩm sản xuất nên được xếp vào chi phí biến đổi.

+ Khoản mục chi phí nhân cơng sản xuất trực tiếp

- Chi phí tiền lương cơng nhân sản xuất trực tiếp, do chính sách tiền lương

tại Công ty trả cho công nhân sản xuất theo hình thức lương sản phẩm nên sự biến

động của chi phí này ln quan hệ với sản lượng sản phẩm do đó chi phí này được

xếp là chi phí biến đổi.

- Các khoản trích theo tiền lương gồm chi phí BHXH, BHYT, BHTN, KPCĐ

được tính theo tiền lương của cơng nhân sản xuất theo quy chế lương tài chính hiệnTài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

4 NHẬN XÉT THỰC TRẠNG KẾ TOÁN QUẢN TRỊ CHI PHÍ SẢN XUẤT TRONG CÔNG TY CỔ PHẦN SX-TM HỮU NGHỊ ĐÀ NẴNG

Tải bản đầy đủ ngay(0 tr)

×