Tải bản đầy đủ - 0 (trang)
Bảng 2.4: Số lượng đơn hàng của công ty Scavi Huếnhận được 2014- 2015

Bảng 2.4: Số lượng đơn hàng của công ty Scavi Huếnhận được 2014- 2015

Tải bản đầy đủ - 0trang

Khóa luận tốt nghiệpGVHD: TS. Phan Thanh Hồn

9,0,05,0,018(Nguồn: Phòng Thương Mại- Công ty Scavi Huế)SVTH: Nguyễn Thị Thu Thảo – K46A Thương Mại53Khóa luận tốt nghiệpGVHD: TS. Phan Thanh HồnCụ thể, số lượng đơn hàng mà mà Decathlon cung cấp mùa SS14

là 2135, chiếm 68,5% năng lực sản xuất của nhà máy, mùa AW14 là

380 đơn hàng, chiếm 58,7% . Đối với mùa SS15 là 3034 đơn hàng

chiếm 71,5% năng lực sản xuất và tăng 899 đơn hàng so với năm

2014, tức tăng đến 42,1%. Và số lượng đơn hàng mùa AW15 cũng

tăng 305 đơn hàng, tăng đến 80,3% so với mùa AW114. Điều này

chứng tỏ rằng, Decathlon là một khách hàng lớn, mang tầm chiến

lược của công ty và có ảnh hưởng rất lớn đến hoạt động sản xuất

kinh doanh của công ty, đã nhận thức được vấn đề này nên Scavi

Huế ln cố gắng khơng ngừng nhằm hồn thiện mọi quy trình đặc

biệt là quy trình quản lý đơn hàng để đáp ứng tối đa những yêu cầu

khắc khe của Decathlon nhằm nâng cao sự hài lòng của khách hàng

này cũng như duy trì mối quan hệ làm ăn lâu dài. Fruit of The Loom

cũng là một trong những khách hàng quan trọng của công ty đến từ

Mỹ, có số lượng đơn đặt hàng nhiều sau Decathlon. Có đến 450 đơn

hàng trong mùa SS14 và 165 đơn hàng trong mùa AW14, chiếm

phần lớn năng lực sản xuất còn lại của cơng ty. Đồng thời cũng có xu

hướng tăng qua các năm. Cụ thể mùa SS15 tăng 155 đơn hàng so

với mùa SS14 với tỉ lệ tăng phần trăm là 34,4%. Tuy nhiên, số lượng

đơn hàng mùa AW15 có giảm so với mùa AW14 là 15 đơn hàng, tức

giảm 9,1%. Các khách hàng còn lại là các khách hàng nhỏ lẻ như

Triump, Target, Eland,… đến từ nhiều quốc gia khác nhau, có số

lượng đơn hàng ít hơn so với khách hang Decathlon và khách hang

Fruit of The Loom, tuy nhiên công ty Scavi Huế luôn cam kết đáp ứng

tốt mọi yêu cầu của tất cả các khách hàng không chỉ riêng đối với

các khách lớn khác. Bởi vì cơng ty với mục tiêu thõa mãn tốt nhất

nhu cầu của mọi khách hang đến với cơng ty. Vì vậy, số lượng đơn

hàng của các khách hàng này cũng có xu hướng tăng qua các năm,SVTH: Nguyễn Thị Thu Thảo – K46A Thương Mại54Khóa luận tốt nghiệpGVHD: TS. Phan Thanh Hồnđặc biệt tăng với một tỷ lệ rất lớn như số lượng đơn hàng của khách

hàng Dimsa mùa AW15 tăng 820% so với mùa AW14.SVTH: Nguyễn Thị Thu Thảo – K46A Thương Mại55Khóa luận tốt nghiệpGVHD: TS. Phan Thanh Hồn2.2.1.2 Tình hình đơn hàng của cơng ty Scavi Huế đối với khách hàng Deacthlon

Bảng 2.5: Số lượng đơn hàng của Scavi Huế đối với khách hàng Decathlon năm 2014- 2015

ĐVT: Đơn hàng

2014

Tên nhãn hàngMùa Xuân

Hạ

(SS14)

SL20152015/2014Mùa Thu

Đông

(AW14)Mùa Xuân

Hạ

(SS15)Mùa Thu

Đông

(AW15)Mùa Xuân

Hạ

(SS)%SLSL%SL+/-1183,935151,23338,8%%+/-%Kalenji854,0150Nabaiji1.50070,300 2.19472,30069446,300Tribord30014,10036312,0006321,000Domyos25011,614538,135911,811016,110943,6-35-24,1Kipsta008522,40010415,2001922,4Btwin0000008011,70080Wed’ze000000405,800402.13

5100

,0380100

,03.03

4100

,0685100

,0899142,

1305TổngSVTH: Nguyễn Thị Thu Thảo – K46A Thương Mại39,5%Mùa Thu

Đơng

(AW)201 134,0180,

3

56Khóa luận tốt nghiệpGVHD: TS. Phan Thanh Hồn

(Nguồn: Phòng Thương Mại- Cơng ty Scavi Huế)SVTH: Nguyễn Thị Thu Thảo – K46A Thương Mại57Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Bảng 2.4: Số lượng đơn hàng của công ty Scavi Huếnhận được 2014- 2015

Tải bản đầy đủ ngay(0 tr)

×