Tải bản đầy đủ - 0 (trang)
Hình 2.1: Hình ảnh và logo của công ty cổ phần Scavi Việt Nam

Hình 2.1: Hình ảnh và logo của công ty cổ phần Scavi Việt Nam

Tải bản đầy đủ - 0trang

Khóa luận tốt nghiệpGVHD: TS. Phan Thanh Hồn- Fax: 054.751.761

- Thuộc tập đoàn: Corele International Scavi Group

- Email: scavi@scavihue.com

- Website: www.scavi.com.vn

 Cơ sở pháp lý của công ty:

- Căn cứ luật đầu tư nước ngoài tại Việt Nam năm 1996, Luật

sửa đổi bổ sung một số điều của Luật đầu tư nước ngoài tại Việt Nam

năm 2000, Nghị định 24/2000/NĐ-CP ngày 31 tháng 07 năm 2000 của

Chính phủ quy định chi tiết thi hành luật đầu tư nước ngoài tại Việt

Nam và Nghị định số 27/2003/NĐ-CP ngày 19 tháng 03 năm 2003 của

Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định 24/2000/NĐCP.

- Công ty Scavi Huế được thành lập theo giấy chứng nhận đầu

tư số 3023000011 chứng nhận lần đầu ngày 27 tháng 03 năm 2008

do Ban quản lý các khu công nghiệp tỉnh Thừa Thiên Huế cấp ( thay

thế Giấy phép đầu tư số 04/GP-KCN-TTH ngày 25 tháng 07 năm 2005

do Ban quản lý các khu cơng nghiệp tỉnh Thừa Thiên Huế cấp):

- Loại hình cơng ty: Công ty trách nhiệm hữu hạn hai thành viên

- Mã số thuế: 3300382362

- Vốn điều lệ: 90 tỷ đồng Việt Nam (tương đương 9 triệu USD)

- Công ty Scavi Huế có hai nhà máy, trong đó nhà máy chính là

nhà máy Scavi Phong Điền và nhà máy chi nhánh ở Đà Nẵng.

 Chức năng, nhiệm vụ của Nhà Máy Scavi Huế:

- Thực hiện hạch toán kinh doanh độc lập, tự chủ về mặt tài

chính và chiến lược, chính sách kinh doanh.SVTH: Nguyễn Thị Thu Thảo – K46A Thương Mại31Khóa luận tốt nghiệpGVHD: TS. Phan Thanh Hoàn- Xây dựng và thực hiện các chiến lược, kế hoạch sản xuất kinh

doanh.

- Quản lý và sử dựng vốn theo đúng các chế độ tài chính, bảo

tồn và phát triển vốn kinh doanh, tự trang trải về mặt tài chính bảo

đảm sản xuất kinh doanh có hiệu quả, thực hiện nghĩa vụ đối với Nhà

nước, chế độ chính sách cho người lao động, nâng cao đời sống cho

cán bộ công nhân viên trong công ty.

- Đàm pháp ký kết hợp đồng và đảm bảo thu nhập cho người

lao động.

- Quản lý điều hành công ty, tự phân phối thu nhập đảm bảo đời

sống cho cán bộ công nhân viên trong công ty.

- Không ngừng nâng cao kết quả và hiệu quả sản xuất kinh

doanh, nâng cao đời sống cho người lao động, thực hiện sản xuất

kinh doanh theo đúng pháp luật.

 Sứ mạng của nhà máy Scavi Huế: mở rộng quy mô nhà máy –

tăng sản lượng sản xuất hàng năm – giảm thời gian ngưng việc –

giảm tỷ lệ hư hỏng nguyên phụ liệu – xuất khẩu hàng đạt chất lượng

cao - ổn định và nâng cao đời sống cho cán bộ cơng nhân viên nhà

máy với mục đích gia tăng doanh thu để ngày càng phát triển hơn.

2.1.2.2 Phương thức sản xuất

Scavi Việt Nam nói chung và nhà máy Scavi Huế nói riêng hoạt

động, sản xuất và kinh doanh theo phương thức Sourcing và

Outsourcing. Tức công ty vừa sản xuất dưới nhãn hiệu của công ty

để phân phối đến người tiêu dùng cuối cùng, vừa thực hiện gia công

dưới nhãn hiêu của cơng ty khác. Điểm làm Scavi khác biệt hồn

tồn so với đa số các công ty khác ở Việt Nam đó là cơng ty thực

hiện gia cơng trọn gói từ khâu thiết kế mẫu mã, tìm kiếm nguồn

nguyên phụ liệu tới sản xuất và giao hàng cho khách hàng. Trong khi

SVTH: Nguyễn Thị Thu Thảo – K46A Thương Mại32Khóa luận tốt nghiệpGVHD: TS. Phan Thanh Hồnđó, đa số các công ty may ở Việt Nam chỉ thực hiện sản xuất, khơng

phải mua và tìm kiếm nguồn ngun phụ liệu, mẫu mã,…

Phương thức sản xuất của Scavi Huế là make-to-order, tức chỉ

sản xuất khi nhận được đơn hàng chính thức từ khách hàng. Tuy

nhiên đối với một số khách hàng như Decathlon thì cơng ty sẽ tiến

hành mua ngun phụ liệu trước dựa trên cơ sở Forecast khách hàng

gửi trước đó để đảm bảo khi nhận được đơn hàng là có thể tiến hành

sản xuất ngay. Đảm bảo đáp ứng kịp thời và tốt nhất nhu cầu người

tiêu dùng về sản phẩm. Đối với việc sản xuất sản phẩm mang nhãn

hiệu của công ty, bộ phận tiếp thị của Scavi Europe sẽ chuyển đơn

hàng nội bộ cho Scavi Việt Nam và Scavi Việt Nam sẽ tiến hành mua

nguyên phụ liệu, sản xuất theo đơn hàng nội bộ đó.

Nhà máy Scavi Huế nhận thông tin, mẫu thiết kế từ các đơn hàng

của khách hàng cũng như đơn hàng nội bộ từ Scavi Việt Nam, từ nhà

máy Scavi Biên Hòa (Trung ương), các bộ phận liên quan theo đó để

tiến hành thực hiện hợp đồng và đặc biệt phòng kế hoạch theo đó để

lập kế hoạch sản xuất và triển khai cho nhà máy sản xuất.

2.1.2.3 Sơ đồ bộ máy quản lý của cơng ty

 Các hình thức cơ cấu tổ chức của công ty

- Cơ cấu tổ chức theo chức năng: Thể hiện vai trò của từng vị trí

được bố trí theo chức năng nhằm đạt được mục tiêu, nhiệm vụ

chung. Quản lý của từng bộ phận chức năng: sản xuất, tài chính, bán

hàng,… sẽ có nhiệm vụ báo cáo lại với giám đốc, người chịu trách

nhiệm phối hợp các hoạt động trong công ty và cũng là người chịu

trách nhiệm cuối cùng về kết quả hoạt động kinh doanh của cơng ty.

- Cơ cấu tổ chức phòng ban: nhóm các khách hàng có mối liên

hệ với nhau thành phòng ban. Các phòng ban được phân chia được

tập trung vào sẽ tập trung vào các nhóm khách hàng khác nhau.

Đồng thời các cơng việc chung của các phòng ban như phân bổ tài

SVTH: Nguyễn Thị Thu Thảo – K46A Thương Mại33Khóa luận tốt nghiệpGVHD: TS. Phan Thanh Hồnchính, các vấn đề liên quan đến luật pháp, các cơng việc hành

chính… sẽ được tổ chức ở cấp công ty.

- Cơ cấu tổ chức giữa chức năng và cơ cấu phòng ban: cho phép

tập trung vào sản phẩm và khách hàng đồng thời cho phép có sự

chuyên sâu vào chức năng. Cơ cấu có sự hợp tác, trao đổi thơng tin

với nhau.SVTH: Nguyễn Thị Thu Thảo – K46A Thương Mại34Khóa luận tốt nghiệpGVHD: TS. Phan Thanh HồnGiám đốc nhà

máy

BP.Hành

chính- Nhân

sựBP. Sản xuấtSupply ChainBP. Thương

MạiBP. AQLIT3IT2

Logistic

BP. Kế

hoạch

BP. KhoKế

hoạch

NPLBP. Tài chínhKế tốnNhà máy

1

BP.

Giám

định

Phân

xưởng

cắt

Phân xưởng may

1Nhà máy 2Phân

xưởng may

2

Khu vực 5Khu vực

1

Khu vực

2

Khu vực

3

Khu vực

4

BP. Cơ

điện

BP. Kĩ

thuật

(Nguồn: Phòng Hành chính- Nhân sự- Cơng ty Scavi Huế)

SVTH: Nguyễn Thị Thu Thảo – K46A Thương Mại35Khóa luận tốt nghiệpGVHD: TS. Phan Thanh HoànSơ đồ 2.1: Sơ đồ bộ máy quản lý của công ty Scavi Huế

 Chức năng của các bộ phận trong công ty

- Giám đốc nhà máy:là người điều hành toàn bộ hoạt động của

nhà máy

 Hoạch định chiến lược thực hiện tầm nhìn, sứ mệnh, giá trị cốt

lõi của nhà máy

 Hoạch định chiến lược kinh doanh của nhà máy, phát triển hệ

thống kinh doanh, phân phối. Chiến lược, kế hoạch kinh doanh của

các phòng ban, phân xưởng để thực thi kế hoạch kinh doanh của nhà

máy

 Chịu trách nhiệm về mọi vấn đề của nhà máy trước hội đồng

quản trị

- Bộ phận Hành chính – Nhân sự

 Giúp việc cho Ban Giám Đốc nhà máy quản lý tài sản của cơ

quan.

 Tham mưu cho Ban Giám đốc và trực tiếp tổ chức thực hiện các

văn bản quản lý hành chính trong nhà máy.

 Tổ chức và thực hiện các hoạt động quản trị nhân sự theo quy

định.

 Quản lý hồ sơ, thông tin người lao động theo quy định hiện

hành.

 Xây dựng chiến lược phát triển nguồn nhân lực của toàn nhà

máy, ngân sách liên quan đến chi phí lao động.

 Xây dựng các quy trình, quy chế trong cơng tác tuyển dụng,

đào tạo, bổ nhiệm, cách chức, khen thưởng, kỷ luật, đánh giá đối với

người lao động.

SVTH: Nguyễn Thị Thu Thảo – K46A Thương Mại36Khóa luận tốt nghiệpGVHD: TS. Phan Thanh Hồn- Bộ phận Kế toán

 Xét duyệt các khoản thu – chi của nhà máy dựa trên yêu cầu

xác đáng của từng bộ phận.

 Bảo đảm tài chính cho nhà máy, vốn luân chuyển không bị

thiếu.

 Là đầu mối phối hợp với các phòng, ban tham mưu, đơn vị

thành viên trong việc mua sắm, thanh lý, nhượng bán… tài sản của

công ty.

 Trực tiếp thực hiện các chế độ, chính sách tài chính, kế tốn,

thống kê, cơng tác quản lý thu chi tài chính, thực hiện thanh tốn

tiền lương và các chế độ khác cho cán bộ công nhân viên.

- Bộ phận Thương Mại

Tất cả các hoạt động liên quan đến đơn hàng từ giá cả, màu sắc,

số lượng,… sự cố trong sản xuất cần ý kiến khách hàng thì bộ phận

Thương Mại sẽ đứng ra làm việc

Bộ phận Thương Mại gồm hai nhóm:

 Nhóm MDS – Market Development Stage: chịu trách nhiệm

xuyên suốt từ lúc bắt đầu làm việc với khách hàng về chi tiết sản

phẩm cho đến lúc đúc kết thị trường, chuẩn bị cơ sở dữ liệu cho quá

trình vào sản xuất đại trà.

 Phát triển đơn hàng, phân tích mẫu, tài liệu kỹ thuật từ khách

hàng để có cơ sở ước lượng giá thành

 Phát triển và hoàn thiện mẫu sản phẩm trước khi đưa vào giai

đoạn sản xuất

 Đảm bảo mục tiêu thắng thị trường và mục tiêu doanh số cho

từng mùa đúng thời điểm.

SVTH: Nguyễn Thị Thu Thảo – K46A Thương Mại37Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Hình 2.1: Hình ảnh và logo của công ty cổ phần Scavi Việt Nam

Tải bản đầy đủ ngay(0 tr)

×