Tải bản đầy đủ - 0 (trang)
B. Bảng hỏi khảo sát

B. Bảng hỏi khảo sát

Tải bản đầy đủ - 0trang

B1

Cơ sở

vật chấtB2

B3

B4

C1Khả

năng đáp

ứngC2

C3

D1Giá cảD2

D3

E1Mức độ

tin cậyE2

E3

F1Sự cảm

thơngSự hài

lòng của

sinh viênF2

F3

H1

H2

H3

H4KTX đảm bảo yêu cầu về phòng chống cháy

nổ

Các dịch vụ cung cấp điện, nước ổn định.

Hệ thống thoát nước của kí túc xá khá tốt.

Vị trí và diện tích phơi đồ thuận tiện và rộng

rãi.

Dịch vụ y tế, chăm sóc sức khỏe cho sinh

viên được đáp ứng đầy đủ.

Dịch vụ ăn uống, giải khát (căngteen) phù

hợp với nhu cầu sinh viên

Nơi giữ xe an toàn và rộng rãi.

Giá cả KTX phù hợp với dịch vụ nhà trường

đưa ra

Giá của KTX phù hợp so với các nhà trọ

khác.

Giá của các loại dịch vụ tại KTX (điện, nước,

căngteen,giữ xe...) là hợp lý.

Khi cơ sở vật chất hư hỏng thì KTX ln giữ

đúng hạn sửa chữa.

Khi bạn khiếu nại, phàn nàn thì KTX giả

quyết rất nhanh và linh hoạt.

Bạn tin tưởng vào lời cam kết của nhân viên

KTX.

Nhà trường thường xuyên cử người đến KTX

hỏi thăm, nghe ý kiến của sinh viên.

Ban quản lý KTX thường xuyên tổ chức các

buổi giao lưu, nói chuyện với sinh viên.

Thời gian đóng, mở cửa KTX là hợp lý.

Tơi hài lòng với giá của KTX

Tơi hài lòng với cơ sở vật chất của KTX

Tơi hài lòng với khả năng đáp ứng của KTX

Tơi hài lòng với chất lượng KTX123451

1

12

2

23

3

34

4

45

5

512345123451

12

23

34

45

5123451234512345123451234512345123451

1

1

1

12

2

2

2

23

3

3

3

34

4

4

4

45

5

5

5

5Xin trân trọng cảm ơn và chúc các bạn có nhiều niềm vui trong cuộc sống!Phụ lục số 2: Kết quả kiểm định KMO và Bartlett

Phụ lục số 2a: Kết quả kiểm định KMO và Bartlett (lần 1)

KMO and Bartlett's Test

Kaiser-Meyer-Olkin Measure of Sampling Adequacy.

Bartlett's Test of Sphericity

Approx. Chi-Square.786

1132.500Df

Sig.190

.000Total Variance Explained

Initial Eigenvalues

Component

Total% of

Cumulative

Variance

%1

25.127

2.44225.635

12.21231.7054

5Extraction Sums of Squared

Loadings

Total% of

Cumulative

Variance

%Rotation Sums of Squared

Loadings

Total% of

Cumulative

Variance

%25.635 5.127 25.635

37.848 2.442 12.21225.635 2.823

37.848 2.81514.117

14.07414.117

28.1918.52446.372 1.7058.52446.372 2.29811.49139.6811.4887.43953.811 1.4887.43953.811 2.11810.59050.2711.1585.79159.601 1.1585.79159.601 1.8669.33059.6016

7.9914.95464.555.9394.69769.2528.7853.92773.1799.7653.82777.00610.6673.33380.33911.6143.07083.40912.5582.78886.19713

14.5202.60288.799.4112.05690.85515

16.3871.93392.788.3391.69794.48517.3251.62396.10818

19.288

.2871.439

1.43597.547

98.98220.2041.018100.000Extraction Method: Principal Component

Analysis.Rotated Component MatrixaComponent

12A2.872A1.849A3.613A4.5053C1.753C2.718B4.641C3.585B3.572E3.808E1.721E2.677F1.5224F3.720F2.679B2.5515B1

D3.816D2.774D1.629Extraction Method: Principal Component Analysis.

Rotation Method: Varimax with Kaiser Normalization.

a. Rotation converged in 7 iterations.Phụ lục số 2b: Kết quả kiểm định KMO và Bartlett (lần 2)

KMO and Bartlett's Test

.783

1046.061Kaiser-Meyer-Olkin Measure of Sampling Adequacy.

Bartlett's Test of Sphericity

Approx. Chi-Square

Df171Sig..000Total Variance Explained

Initial Eigenvalues

Component

TotalExtraction Sums of Squared

LoadingsRotation Sums of Squared

Loadings% of Cumulative

% of

Cumulative

% of

Cumulative

Total

Total

Variance

Variance

Variance

%

%

%14.89425.75825.758 4.89425.75825.758 2.96815.62315.62322.39212.59038.349 2.39212.59038.349 2.61413.75729.38031.6788.82947.178 1.6788.82947.178 2.14311.27940.66041.4777.77254.950 1.4777.77254.950 1.98610.45151.11151.1235.90860.858 1.1235.90860.858 1.8529.74760.8586.9414.95165.8097.8814.63570.4448.7854.13374.5789.6863.61178.18910.6263.29281.48211.5873.09084.57212.5432.85887.42913.4742.49589.92414.4082.14892.07215.3561.87393.94516.3391.78695.73117.3201.68597.41718.2871.51198.92719.2041.073100.000Extraction Method: Principal Component

Analysis.Rotated Component MatrixaComponent

12A2.878A1.844A3.652A4.552345B2

C1.751C2.734B4.641C3.602B3.562E3.780E1.736E2.734F1

F3.769F2.766D3.819D2.781D1.611Extraction Method: Principal Component Analysis.

Rotation Method: Varimax with Kaiser Normalization.

a. Rotation converged in 6 iterations.Phụ lục số 2c: Kết quả kiểm định KMO và Bartlett (lần 3)

KMO and Bartlett's Test

.751

887.878Kaiser-Meyer-Olkin Measure of Sampling Adequacy.

Bartlett's Test of Sphericity

Approx. Chi-Square

Df136Sig..000Total Variance Explained

Initial Eigenvalues

Component

Total% ofCumulativeVariance%Extraction Sums of SquaredRotation Sums of SquaredLoadingsLoadingsTotal% ofCumulativeVariance%Total% ofCumulativeVariance%14.29025.23825.238 4.29025.23825.238 2.77816.34116.34122.27513.38438.622 2.27513.38438.622 2.47714.57330.91431.6129.48248.104 1.6129.48248.104 1.97111.59542.50941.4768.68556.788 1.4768.68556.788 1.81410.67053.17951.0936.42863.217 1.0936.42863.217 1.70610.03863.2176.9315.47668.6927.8304.88473.5768.6884.04977.6259.6653.91381.53810.5583.28484.82111.5253.08787.90912.4342.55590.46413.4232.48892.95214.3632.13395.08515.3401.99997.08416.2881.69798.78117.2071.219100.000Extraction Method: Principal Component

Analysis.Rotated Component MatrixaComponent

12A2.881A1.853A3.661A4.5453C1.767C2.722B4.655C3.610B3.563E3.779E2.775E1.7294D3.820D2.778D1.6265F2.799F3.783Extraction Method: Principal Component Analysis.

Rotation Method: Varimax with Kaiser Normalization.

a. Rotation converged in 6 iterations.Phụ lục số 3: Kết quả Cronch’s Alpha thang đo các biến Y, X1, X2, X3, X4, X5.

Reliability Statistics

Cronbach's Alpha

N of Items

.8166

Item-Total StatisticsScale Mean if Scale VarianceCorrected Item-Cronbach's Alpha ifItem Deleted if Item DeletedTotal CorrelationItem DeletedY17.966.515.698.759X118.037.012.742.755X217.978.537.304.838X317.846.894.616.779X417.946.961.698.762X517.967.573.451.816Phụ lục số 4: Kết quả phân tích hệ số tương quan Pearson

Correlations

Y

Pearson Correlation

YX1

1Sig. (2-tailed)

N

Pearson CorrelationX1 Sig. (2-tailed)

N

Pearson Correlation

X2 Sig. (2-tailed)

N

Pearson Correlation

X3 Sig. (2-tailed)

N

Pearson Correlation

X4 Sig. (2-tailed)

N

Pearson Correlation

X5 Sig. (2-tailed)

NX2.625** .269**X3X4X5.532**.632**.427**.000.000.000.000.000165165165165165.625**1 .404**.528**.654**.420**.000.000.000.000.000165165165165165165165.269**.404**1.201**.270**.068.000.000.010.000.386165165165165165165.528** .201**1.562**.401**.000.000.532**

.000.000.010165165165165165165.654** .270**.562**1.361**.632**

.000.000.000.000165165165165165165.427**.420**.068.401**.361**1.000.000.386.000.000165165165165165**. Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed)..000165Phụ lục số 5: Kết quả kiểm định các giả thiết

Phụ lục số 5a: Kết quả kiểm định giả thiết G1

Test of Homogeneity of Variances

Gioi tinh

Levene Statisticdf110.949df2

11Sig.150.000ANOVA

Gioi tinh

Sum of Squares

Between GroupsDfMean Square4.72214.337Within Groups35.254150.235Total39.976164F

1.435Sig.

.143Phụ lục số 5b: Kiểm định giả thiết G2

Test of Homogeneity of Variances

Khoa hoc

Levene Statistic

2.211df1df2

11Sig.150.017ANOVA

Khoa hoc

Sum of Squares

Between GroupsDfMean Square16.992141.214Within Groups109.711150.731Total126.70316480F

1.659Sig.

.070Phụ lục số 5c: Kiểm định giả thiết G3

Test of Homogeneity of Variances

Khoa

Levene Statistic

.845df1df2

11Sig.150.595ANOVA

Khoa

Sum of Squares

Between GroupsDfMean Square9.78514.699Within Groups71.790150.479Total81.576164F

1.460Sig.

.133Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

B. Bảng hỏi khảo sát

Tải bản đầy đủ ngay(0 tr)

×