Tải bản đầy đủ - 0 (trang)
CHƯƠNG 3: GIẢI PHÁP HOÀN THIỆN THỦ TỤC HẢI QUAN ĐỐI VỚI HÀNG HÓA XUẤT KHẨU, NHẬP KHẨU BẰNG ĐƯỜNG HÀNG KHÔNG TẠI CÔNG TY TNHH KHO VẬN DANKO

CHƯƠNG 3: GIẢI PHÁP HOÀN THIỆN THỦ TỤC HẢI QUAN ĐỐI VỚI HÀNG HÓA XUẤT KHẨU, NHẬP KHẨU BẰNG ĐƯỜNG HÀNG KHÔNG TẠI CÔNG TY TNHH KHO VẬN DANKO

Tải bản đầy đủ - 0trang

453.1.2. Mục tiêu chiến lược

Dựa vào kết quả hoạt động kinh doanh của Công ty Danko từ năm 2009

– 2014, ta nhận thấy Công ty đang trên đà phát triển và sẽ ngày càng lớn

mạnh. Phương châm hoạt động của Cơng ty là: “uy tín – nhanh gọn – hiệu

quả”. Do vậy, Cơng ty sẽ rà sốt lại tất cả các mảng trong hợp đồng kinh

doanh như tăng cường tính hiệu quả của đồng vốn, hồn thiện quy trình thực

hiện hợp đồng xuất nhập khẩu. Vì thế việc thực hiện thủ tục hải quan cũng sẽ

là mối quan tâm của Cơng ty trong ngắn hạn để cắt giảm chi phí liên quan từ

giảm chi phí kinh doanh và nâng cao hiệu suất công việc.

Để đạt được mục tiêu này, Công ty cần đặt ra những bước đi cụ thể như

sau:

Giải quyết những vấn đề còn tồn tại để hồn thiện quy trình hiện tại

trên cơ sở tuân thủ những quy định của hải quan để nâng cao hiệu quả trong

thực hiện thủ tục hải quan xuất nhập khẩu các mặt hàng.

Tiếp tục củng cố và mở rộng mối quan hệ tốt đẹp với các khách hàng

uy tín.

Nâng cao hiệu quả hoạt động quản trị về mọi mặt như quản trị nhân sự,

quản trị chiến lược, quản trị tác nghiệp.3.2. GIẢI PHÁP HỒN THIỆN THỦ TỤC HẢI QUAN ĐỐI VỚI

HÀNG HĨA XUẤT KHẨU, NHẬP KHẨU BẰNG ĐƯỜNG HÀNG

KHÔNG TẠI CÔNG TY TNHH KHO VẬN DANKO

3.2.1. Về phía Cơng ty

Xây dựng quy trình hồn thiện, chun nghiệp đối với việc làm thủ tục

xuất khẩu, nhập khẩu hàng hóa qua đường hàng khơng, đặc biệt chú trọng

trong khâu chuẩn bị chứng từ, hồ sơ hải quan. Cần kiểm tra kỹ bộ hồ sơ hải46quan, các chứng từ cần thiết, chủ động xin giấy phép, giấy chứng nhận chất

lượng với các lô hàng yêu cầu phải có ngay khi nhận được hồ sơ của đối tác

để tránh bị chậm trễ gây nhiều thiệt hại về kinh tế và uy tín.

Đào tạo, nâng cao trình độ cho nhân viên: Ngay từ khâu tuyển dụng đòi

hỏi tuyển dụng một cách nghiêm túc, khách quan. Sau khi tuyển dụng cần có

một cơ chế cụ thể về quy trình kèm cặp, hỗ trợ nhân viên mới, giao việc cho

nhân viên cũ, phát triển ý tưởng cho các nhân viên,.... một cách bài bản và

chuyên nghiệp. Nhằm tăng cao hiệu quả cơng việc; góp phần xây dựng hình

ảnh, văn hóa doanh nghiệp và thương hiệu cho Cơng ty.

Cơng ty cập nhập thường xuyên các văn bản pháp luật đặc biệt là Luật

hải quan, nghị định, thông tư thay đổi có liên quan đến hoạt động xuất nhập

khẩu nói chung và xuất khẩu, nhập khẩu qua đường hàng không để chủ động

tránh sai sót, nhầm lẫn đáng tiếc xảy ra. Cử nhân viên tham gia các buổi tập

huấn thủ tục hải quan theo quy định mới do Tổng cục Hải quan tổ chức.

Phối hợp chặt chẽ với khách hàng, cập nhật thơng tin liên tục khi có sự

thay đổi, có sự liên kết giữa hai bên để tránh trường hợp thiếu thông tin, thông

tin cung cấp không kịp thời gây khó khăn cho q trình làm thủ tục hải quan.

Nâng cao chất lượng dịch vụ, tìm kiếm khách hàng: Bởi khách hàng

chính là người “trả tiền” cho nhân viên Cơng ty, là người quyết định đến sự

tồn tại và phát triển của tồn bộ Cơng ty. Nên Cơng ty cần quan tâm đặc biệt

đến các khách hàng của mình từ giai đoạn khách hàng tiềm năng đến khi đã

trở thành khách hàng thân thiết. Tìm hiểu nhu cầu khách hàng và cố gắng để

đáp ứng hoàn hảo các nhu cầu đó chính là cách tốt nhất để duy trì sự phát

triển của Công ty.

Thâm nhập và mở rộng thị trường: để có thể mở rộng thị trường hoặc

thâm nhập sâu hơn phục vụ cho việc tìm kiếm khách hàng và tiếp cận họ ở

những thị trường khác nhau, Công ty cần tăng cường cơng tác nghiên cứu thị47trường để tìm hiểu nhu cầu của khách hàng, để tìm hiểu đối thủ cạnh trang từ

đó xây dựng lên sự khác biệt về sản phẩm, giới thiệu sản phẩm của Công ty

đến với khách hàng của mình.

Xây dựng đội bay, đội vận tải riêng của Công ty và kết hợp hiệu quả

giữa các phương thức vận tải với nhau: một trong những khâu quan trọng nhất

của dịch vụ logistics đó chính là bảo quản và vận chuyển hàng hóa. Như đã

nhắc đến ở trên, hàng hóa xuất nhập khẩu bằng đường hàng khơng có đặc

điểm là hàng tươi sống, hàng có giá trị cao hoặc hàng gấp cần vận chuyển

ngay,... tất cả những u cầu này đòi hỏi Cơng ty phải có một hệ thống kho,

bãi bảo quản tốt; đội vận tải làm việc tích cực và nhanh chóng, cẩn thận,...

Cơng ty nên có chính sách đãi ngộ với đội hiện trường, bởi họ là người trực

tiếp tham gia làm thủ tục hải quan (giáp mặt với công chức Hải quan); trực

tiếp phụ trách vận chuyển hàng hóa,... việc tận dụng thể tích và trọng tải của

phương tiện vận tải nhằm tối thiểu chi phí, tạo ra lợi thế cạnh tranh cho Công

ty cũng là một trong những điểm cần lưu ý.

Tối thiểu hóa chi phí: Nhằm hạn chế những chi phí khơng cần thiết,

góp phần nâng cao lợi nhuận của Cơng ty; Quản lý chặt chẽ đồng thời cân đối

hóa mọi chi phí phát sinh. Cơng ty nên hồn chỉnh lại bộ máy quản lý: cắt bớt

những phòng ban, nhân sự dư thừa, hoạt động khơng hiệu quả. Hợp lý hóa bộ

máy quản lý để không xảy ra hiện tượng công việc, trách nhiệm chồng chéo

dẫn đến đùn đẩy trách nhiệm cho nhau khi xảy ra sai sót. Bằng cách: Giảm

chi phí lưu trữ, bảo quản hồ sơ bằng cách sử dụng hồ sơ điện tử, lưu trữ dữ

liệu trên hệ thống máy tính và hệ thống điện tốn đám mây; Giảm thiểu chi

phí khác bằng cách: tận dụng những cơ hội giảm giá dịch vụ bên ngoài, mua

sắm trang thiết bị với giá ưu đãi, từ chối các dịch vụ bên ngoài, mua sắm thiết

bị với giá ưu đãi, từ chối các dịch vụ không cần thiết với hoạt động của doanh48nghiệp; Xây dựng định mức chi phí hợp lý cho các hoạt động trong quy trình

làm thủ tục hải quan;...

Đặc biệt để có thể chủ động trong q trình làm thủ tục, xử lý kịp thời

các khó khăn, vướng mắc khi xảy ra sự cố Công ty Danko nên chính thức

đăng ký chữ ký số làm đại lý hải quan. Điều này sẽ giúp Cơng ty chun

nghiệp hơn, có trách nhiệm hơn, uy tín hơn và cũng sẽ được cơ quan hải quan

đánh giá năng lực dựa trên những tờ khai mà cơng ty đã hồn thành.

3.2.2. Về phía Nhà nước

Phương hướng hiện đại hóa quy trình thủ tục hải quan: Hiện đại hóa

quy trình theo ngun tắc tập trung thống nhất dựa trên nền tảng công nghệ

thông tin và áp dụng kỹ thuật quản lý rủi ro với các nội dung như sau:

Quy trình nghiệp vụ được thực hiện trên hệ thống sử lý dữ liệu tập

trung ở cấp Tổng cục và Cục Hải quan tỉnh, liên tỉnh, thành phố bao gồm: Tự

động hóa hồn tồn việc quản lý thơng tin hàng hóa bằng việc hồn thiện hệ

thống VCIS, các doanh nghiệp hoàn toàn thực hiện thủ tục hải quan qua hệ

thống khai hải quan VNACCS. Tất cả tạo thành một quy trình chuẩn, thống

nhất và hồn chỉnh.

Phương thức quản lý hiện đại dựa trên kỹ thuật quản lý rủi ro kết hợp

với việc nâng cao ý thức tuân thủ pháp luật, tăng cường tuân thủ tự nguyện,

áp dụng các chế tài tuân thủ bắt buộc, đẩy mạnh công tác kiểm tra sau thông

quan.

Định hướng triển khai mở rộng quy trình thủ tục hải quan khai qua hệ

thống thơng quan tự động VNACCS/VCIS đối với hàng hóa xuất nhập khẩu

bằng đường hàng không theo cả chiều sâu (mở rộng về đối tượng và loại

hình) và cả theo chiều rộng. Theo đó sẽ được nhân rộng và các nội dung chưa

đủ điều kiện triển khai sẽ khớp nối với dự án WB (World Bank). Nhằm hướng49tới một quy trình thủ tục hải quan khai qua hệ thống thông quan tự động hiện

đại và thống nhất với phương thức truyền thống.

Một số giải pháp chủ yếu nhằm tăng cường hiệu quả của cơng tác hiện

đại hóa quy trình thủ tục hải quan đối với hàng hóa xuất nhập khẩu bằng

đường hàng khơng. Hiện đại hóa quy trình thủ tục hải quan thành công không

phải là một công việc đơn giản mà nó đòi hỏi một sự tiếp cận tồn diện, tức là

tiếp cận từ mọi khía cạnh của cơ quan hải quan, xem xét mối quan hệ giữa

quy trình thủ tục hải quan với các yếu tố khác từ đó xây dựng một trình tự

thời gian hợp lý, phương thức cải cách, hiện đại hóa cho phù hợp. Hiện đại

hóa quy trình phải kết hợp với hiện địa hóa các yếu tố tác động, ảnh hưởng

đến quy trình để quy trình được triển khai đạt hiệu quả cao nhất.

Xây dựng và hoàn thiện khung pháp lý thống nhất: hệ thống pháp luật

về hải quan được hoàn thiện tuân thủ các tiêu chuẩn, tập quán quốc tế, các

cam kết quốc tế có liên quan đến hoạt động hải quan: Cơng ước Kyoto sửa

đổi, các hiệp định của WTO, các hiệp định tự do thương mại khu vực hoặc

song phương.

Hệ thống văn bản pháp luật về hải quan, đặc biệt là văn bản quy phạm

pháp luật do các Bộ, ngành ban hành phải được đồng bộ và nhất quán: Luật

Hải quan, các Nghị định của Chính phủ, các Thơng tư hướng dẫn của Bộ Tài

chính, các Quyết định của Bộ trưởng Bộ Tài chính quy định quản lý về hải

quan phải thống nhất và đồng bộ.

Đặc biệt khi có sự thay đổi về pháp luật Hải quan cần tổ chức các buổi

hướng dẫn, giải đáp thắc mắc giúp doanh nghiệp thực hiện đúng luật. Cần xây

dựng trang Web để cộng đồng doanh nghiệp xuất nhập khẩu có thể đóng góp

thường xuyên những hạn chế, bất cập gây khó khăn trong q trình làm thủ

tục hải quan nhằm mục tiêu giảm giờ thông quan, tạo thuận lợi tối đa cho

doanh nghiệp phục vụ phát triển kinh tế đất nước.50Nâng cấp hạ tầng công nghệ thông tin: các doanh nghiệp cũng như cơ

quan hải quan thật sự đang gặp phải vấn đề lớn về việc tiến hành thủ tục hải

quan cho các lô hàng. Trong những ngày đầu thực hiện đưa hệ thống thông

quan tự động vào áp dụng, ta vẫn bắt gặp hàng trăm người đứng trước cửa chi

cục hải quan đến 9h đêm chờ xử lý tờ khai. Một trong những nguyên nhân

dẫn đến hiện tượng này chính là hạ tầng cơng nghệ thông tin. Hạ tầng công

nghệ thông tin là một trong những yếu tố quan trọng quyết định đến sự thành

cơng của quy trình thủ tục hải quan tự động. Hạ tầng công nghệ thông tin cần

được nâng cấp ở: trang thiết bị và mạng; phần mềm ứng dụng (sao cho phù

hợp với đặc điểm của ngành ở tại Việt Nam); cơ sở dữ liệu, sự kết nối thông

tin giữa hải quan- ngân hàng thương mại- kho bạc nhà nước cần được nâng

cấp để đảm bảo thời gian thông quan nhanh cho doanh nghiệp.

Ngoài các biện pháp nêu trên, cơ quan Hải quan cũng nên chú ý đến một

số biện pháp khác như: Nâng cấp hệ thống quản lý rủi ro và thu nhập, xử lý

thông tin nghiệp vụ hải quan nhằm đảm bảo vận hành tốt quy trình; sắp xếp,

kiện toàn bộ máy tổ chức, nâng cao năng lực quản trị điều hành; nâng cao

chất lượng đội ngũ cán bộ, cơng chức tham gia quy trình thủ tục hải quan;

hiện đại hóa cơ sở vật chất và trang thiết bị nghiệp vụ của ngành;... để q

trình thơng quan của hàng hóa nhanh chóng, chính xác hơn, tạo điều kiện cho

các doanh nghiệp xuất nhập khẩu trong nước nói chung và Cơng ty TNHH

Kho vận Danko nói riêng.51KẾT LUẬN

Từ ngày 01/11/2007 Việt Nam đã trở thành thành viên chính thức của Tổ

chức thương mại thế giới (WTO). Việc gia nhập WTO đã tạo ra nhiều cơ hội

thúc đẩy tăng trưởng kinh tế, thu hút đầu tư trong và ngoài nước; kim ngạch

XNK hàng hóa của Việt nam với các nước trên thế giới tăng lên nhanh chóng,

hàng hóa XNK ngày càng đa dạng, thị trường ngày càng mở rộng. Tuy nhiên

việc gia nhập (WTO) cũng đem đến nhiều thách thức, đòi hỏi các cơ quan

quản lý Nhà nước và ngành Hải quan phải có những thay đổi mang tính đột

phá. Hải quan Việt Nam phải không ngừng đẩy mạnh công tác cải cách, hiện

đại hóa hải quan, nhất là cải cách thủ tục hải quan, cải cách quy trình thủ tục

hải quan. Tuy vậy, thành công trong công cuộc này không phải chỉ đến từ sự

cố gắng nỗ lực của một phía, mà quan trọng hơn cả là ý thức tự giác chấp

hành luật pháp Hải quan của các doanh nghiệp xuất nhập khẩu trong nước.

Công ty TNHH Kho vận Danko ln ln đặt mục tiêu cho tồn bộ nhân

viên trong Công ty là làm sao để giải quyết tất cả các yêu cầu của khách hàng

một cách hiệu quả nhất (chi phí thấp, thời gian nhanh, kết quả tốt, không vi

phạm pháp luật Hải quan, được hải quan công nhận là doanh nghiệp trong

sạch, vững mạnh). Chính vì vậy, đội ngũ nhân viên trong Công ty ngày ngày

cố gắng cải tiến quy trình làm việc, hỗ trợ tối đa các cán bộ hải quan từ đó

góp phần khơng nhỏ giảm bớt thời gian, chi phí cho bản thân Cơng ty nói

riêng và tồn ngành xuất nhập khẩu nói chung.52DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO

1. Công ước Kyoto sửa đổi

2. Quốc Hội (2001), Luật Hải Quan 2001. Hà Nội

3. Quốc Hội (2005), Luật sửa đổi bổ xung một số điều Luật Hải quan

2005. Hà Nội

4. Quốc Hội (2014), Luật Hải Quan 2014. Hà Nội

5. Chính phủ(2015) Nghị định 08/NĐ-CP ngày 21/01/2015 quy định chi

tiết và biện pháp thi hành Luật Hải quan về thủ tục hải quan, kiểm tra, giám

sát, kiểm sốt hải quan.

6.Bộ tài chính(2015) Thơng tư 38/TT-BTC ngày 25/03/2015 quy định về

thủ tục hải quan; kiểm tra, giám sát hải quan; thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu

và quản lý thuế đối với hàng hoá xuất khẩu, nhập khẩu

7.Báo cáo tài chính của Cơng ty TNHH Kho vận Danko ( 2009, 2010,

2011, 2012, 2013,2014)

8.Báo cáo tổng kết của Công ty TNHH Kho vận Danko (2010, 2011,

2012, 2013,2014 )

9.Báo cáo tình hình xuất nhập khẩu của Cơng ty TNHH Kho vận Danko

(2010, 2011, 2012, 2013,2014)

10. Website : http://www.customs.gov.vn/default.aspxTài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

CHƯƠNG 3: GIẢI PHÁP HOÀN THIỆN THỦ TỤC HẢI QUAN ĐỐI VỚI HÀNG HÓA XUẤT KHẨU, NHẬP KHẨU BẰNG ĐƯỜNG HÀNG KHÔNG TẠI CÔNG TY TNHH KHO VẬN DANKO

Tải bản đầy đủ ngay(0 tr)

×