Tải bản đầy đủ - 0 (trang)
THỰC TRẠNG THỰC HIỆN THỦ TỤC HẢI QUAN ĐỐI VỚI HÀNG HÓA XUẤT KHẨU, NHẬP KHẨU BẰNG ĐƯỜNG HÀNG KHÔNG TẠI CÔNG TY TNHH KHO VẬN DANKO

THỰC TRẠNG THỰC HIỆN THỦ TỤC HẢI QUAN ĐỐI VỚI HÀNG HÓA XUẤT KHẨU, NHẬP KHẨU BẰNG ĐƯỜNG HÀNG KHÔNG TẠI CÔNG TY TNHH KHO VẬN DANKO

Tải bản đầy đủ - 0trang

20nhận kho vận liên quan khác. Các dịch vụ kinh doanh của Công ty: Dịch vụ tư

vấn hải quan; Dịch vụ thủ tục hải quan; Đại lý vận tải đường biển, vận tải

đường không, đường bộ; Đại lý vận tải đường sắt; Đại lý vận tải hàng cơng

trình và dự án; Vận chuyển hàng đồ dùng gia đình & cá nhân; Đại lý giao

nhận vận chuyển hàng triển lãm; Dịch vụ kho bãi và phân phối hàng.

2.1.2. Cơ cấu tổ chức, chức năng, nhiệm vụ và tình hình nhân sự của

Công ty.

2.1.2.1.Cơ cấu tổ chức của Công ty và chức năng nhiệm vụ của các phòng

ban, các vị trí.

Danko có tổng số lượng nhân viên khoảng 120 người cả trụ sở chính và

các chi nhánh khác như Hải Phòng, Hồ Chí Minh làm việc trong 4 bộ phận

phòng ban: phòng Đại lý giao nhận vận chuyển (Operation Department);

phòng Sales và Marketing (Sales & Marketing Department); phòng Kế tốn

(Accounting Department) và phòng Quản lý, nhân sự (Admin & Personnel

Department)21Hình 1.1: Sơ đồ cơ cấu Cơng ty TNHH Kho vận DankoTrong đó chức năng và nhiệm vụ của:

Giám đốc Công ty: tổ chức thực hiện quyết định của Hội đồng thành

viên hoặc Chủ tịch Công ty; tổ chức thực hiện kế hoạch kinh doanh và

phương án đầu tư của Công ty; ban hành quy chế quản lý nội bộ Cơng ty;

trình báo cáo quyết tốn tài chính hằng năm lên Hội đồng thành viên hoặc

Chủ tịch Công ty; tuyển dụng lao động; các quyền khác được quy định tại

Điều lệ Công ty, hợp đồng lao động mà Giám đốc hoặc Tổng giám đốc đã ký.

Phó giám đốc Cơng ty: hỗ trợ Giám đốc trong quản lý điều hành các hoạt

động của Công ty theo sự phân công của Giám đốc; chủ động và tích cực triển

khai, thực hiện nhiệm vụ được phân công và chịu trách nhiệm trước Giám đốc

về hiệu quả các hoạt động.

Phòng đại lý giao nhận vận chuyển: Có nhiệm vụ cử vận chuyển các lô

hàng xuất khẩu, nhập khẩu đến những địa điểm theo yêu cầu của khách hàng,

đồng thời cũng là phòng chịu trách nhiệm quản lý hoạt động cung cấp dịch vụ

Đại lý Hải quan của Công ty, xây dựng kế hoạch phát triển dịch vụ Đại lý Hải22quan và tìm kiếm khách hàng. Là phòng ban tổng hợp các vấn đề nghiệp vụ,

đối nội, đối ngoại của Công ty. Thu thập nắm bắt thông tin, xử lý quy trình

nghiệp vụ.

Phòng Sales và Marketing: Nhiệm vụ chính của phòng là quản lý hoạt

động kinh doanh bán hàng của Công ty, xây dựng kế hoạch kinh doanh, tìm

kiếm khách hàng, phát triển thị trường, quản lý hàng hóa tồn kho và hàng hóa

xuất bán. Với người đại diện là trưởng phòng được giám đốc ủy quyền ký kết

các hợp đồng, ủy thác theo phương án kinh doanh đã được giám đốc duyệt và

phải chịu trách nhiệm trước ban giám đốc về sự ủy nhiệm đó. Xử lý, giải

quyết thắc mắc của khách hàng về quá trình mua, bán hàng, bàn giao sản

phẩm. Phòng kế tốn: Chức năng của phòng kế tốn là ghi chép, phản ánh

trung thực, kịp thời, đầy đủ mọi phát sinh thu, chi trong q trình sản xuất

kinh doanh; hướng dẫn, đơn đốc, kiểm tra, giám sát mọi hoạt động tài chính

của Cơng ty theo đúng chế độ, chính sách của Nhà nước, hướng dẫn của Tổng

cục Thuế quy định cho các doanh nghiệp; phân chia lợi nhuận thực hiện theo

điều lệ và chế độ phân phối lợi nhuận của nhà nước và các nhiệm vụ khác do

Giám đốc giao.

Phòng quản lý nhân sự: Hiện nay tại Công ty TNHH Kho vận Danko,

Giám đốc Nguyễn Thanh Hải là người chịu trách nhiệm trực tiếp đối với

phòng quản lý nhân sự. Nhiệm vụ của phòng quản lý nhân sự là tuyển dụng

nhân sự cho Công ty, nâng cao trình độ và năng lực làm việc của đội ngũ nhân

viên trong Công ty, đảm bảo chắc chắn nguồn lực đủ điều kiện về chất lượng

cho Công ty vận hành. Tổ chức quản lý lao động, giải quyết khiếu nại, vướng

mắc về quyền lợi của người

2.1.2.2.Tình hình nhân sự của Cơng ty

Cơng ty có đội ngũ cơng nhân viên trẻ, giàu tính sáng tạo, nhiệt tình,

năng nổ góp phần khơng nhỏ vào sự phát triển của Cơng ty.23Bảng 2.1: Số lao động và trình độ lao động của nhân viên Công ty qua

các năm từ 2011 - 2014

STTChỉ tiêu1 Tổng số lao động

2 Trên đại học

3 Đại học

4 Cao đẳng, trung

cấp

5 Lao động phổ

thôngNăm 2011Năm 2012Năm 2013Năm 20143040434666771016202368101081066[Nguồn: số liệu nhân sự từ phòng quản lý, nhân sự]

Nhận xét: Nhìn chung, số lượng nhân viên cũng như trình độ lao động

của nhân viên trong Cơng ty tăng lên qua các năm từ năm 2011 đến năm

2014. Cụ thể: Nếu số lao động năm 2011 là 30 người thì đến năm 2014 số lao

động tăng lên 46 người, tỷ lệ tăng là 53,33%. Số nhân viên có trình độ đại học

và trên đại học tăng từ 16 người (năm 2011) lên 30 người (năm 2014) tỷ lệ

tăng đạt 87,5%. Số nhân viên cũ làm cho Công ty qua các năm gần như là ổn

định. Hiện tượng nhân viên xin nghỉ rất hiếm thậm chí có những năm khơng

có. Trong 3 năm gần đây, trung bình mỗi năm chỉ có 1,5 nhân viên xin nghỉ.

Sở dĩ có sự ổn định về nhân sự như vậy là do môi trường làm việc tốt với

nhiều các chính sách đãi ngộ cũng như sự quan tâm của ban giám đốc Công ty

đến từng nhân viên trong Công ty. Tuy vậy, cũng phải thừa nhận rằng, số

lượng công việc của mỗi nhân viên trong Cơng ty khá nhiều, đơi lúc rất áp

lực. Vì vậy, vẫn tồn tại những nhân viên xin nghỉ hoặc xin thun chuyển

cơng tác.242.2.TÌNH HÌNH THỰC HIỆN THỦ TỤC HẢI QUAN CHO HÀNGHÓA XUẤT KHẨU, NHẬP KHẨU BẰNG ĐƯỜNG HÀNG KHÔNG

TẠI CÔNG TY TNHH KHO VẬN DANKO

2.2.1. Khái quát về một vài dịch vụ kinh doanh của Công ty TNHH Kho

vận Danko giai đoạn 2010 – 2014

2.2.1.1.Thủ tục hải quan

Giải quyết thủ tục nhanh chóng và hiệu quả hàng hố vận tải quốc tế là

một mắt xích hết sức quan trọng đối với sự thành công của cả một dây chuyền

cung ứng. Danko - với tư cách là nhà cung cấp các giải pháp giao nhận kho

vận đa phương thức, đã thể hiện được năng lực đáp ứng của mình trong lĩnh

vực này. Danko được hình thành bởi đội ngũ làm thủ tục thông quan chuyên

nghiệp và các chuyên gia về xuất nhập khẩu. Danko cung ứng dịch vụ thông

quan như: xác định giá hàng hóa; phân loại hàng hóa; tính thuế và áp mã thuế

phù hợp; thủ tục hàng hóa xuất nhập khẩu; thủ tục hàng hóa xuất nhập khẩu

tạm thời; thủ tục giao nhận tại Cảng; bảo lưu chứng từ; tư vấn.

2.2.1.2.Tư vấn hải quan

Thủ tục thông quan hàng hố xuất nhập khẩu đặc biệt phức tạp và

khơng được áp dụng giống nhau ở mỗi nước. Ðặc biệt, nếu chứng từ không

được chuẩn bị phù hợp và cẩn thận, thì bất kỳ sai lệch dù ở mức độ nào đều

có thể gây nên chậm trễ, phát sinh thêm các chi phí và thậm chí bị phạt vi

phạm. Danko luôn đem đến cho khách hàng cách giải quyết vấn đề này như

thế nào, với việc hướng dẫn các thủ tục thông quan tại Việt Nam cũng như tại

các nước khác nơi khách hàng sẽ xuất khẩu hàng đến.

Danko cung cấp các dịch vụ tư vấn hải quan sau: Thủ tục thơng quan

đối với tất cả các loại hình hàng hoá xuất nhập khẩu: hàng kinh doanh, hàng

viện trợ, hàng dự án, hàng triển lãm, hàng quá cảnh, hàng tạm nhập-tái xuất,25hàng tạm xuất-tái nhập, và hàng phi mậu dịch. Tư vấn về khai hải quan, tính

thuế, áp mã, áp giá hải quan và các chính sách thuế khác có liên quan. Tư vấn

các vấn đề liên quan về xuất nhập khẩu và thủ tục hải quan của các nước khác

nơi có hàng Việt Nam xuất khẩu đến.

2.2.1.3.Vận tải đường bộ

Vận tải đường bộ là phần không thể tách rời khỏi dây chuyền cung ứng

dịch vụ giao nhận kho vận khác. Danko cung ứng các dịch vụ vận tải theo lịch

trình, hàng gom và thuê nguyên chuyến. Dịch vụ vận tải đường bộ bao gồm:

bốc xếp và sắp đặt hàng; giao nhận vận tải hàng trọn gói; vận tải hàng siêu

trường, siêu trọng, hàng rời và hàng đặc biệt; vận chuyển hàng đồ dùng gia

đình và tài sản cá nhân; vận chuyển hàng quá cảnh; vận chuyển hàng tạm

nhập-tái xuất và tạm xuất-tái nhập; lưu kho và phân phối hàng hố

2.2.1.4.Vận tải đường sắt

Ngồi dịch vụ vận tải đường bộ, Danko còn chuyên tổ chức vận tải

bằng đường sắt. Danko cung ứng dịch vụ vận tải đường sắt hàng gom theo

lịch trình nhất định, vận chuyển nguyên toa xe, hàng không nguyên toa, đặc

biệt là vận chuyển hàng quốc tế nhập xuất tuyến Trung Quốc và các nước

trong khối OECD.

Dịch vụ vận tải đường sắt bao gồm: dịch vụ vận chuyển hàng theo hình

thức LCL và FCL; bốc xếp xắp hàng vào toa xe; vận tải trọn gói; vận chuyển

bằng các toa tàu chuyên dụng phù hợp với hàng rời và hàng siêu trường; vận

tải quốc tế tuyến Trung Quốc và khối OECD; thủ tục hải quan; lưu kho và

phân phối hàng.

2.2.1.5.Vận tải hàng khơng

Hàng hóa nhạy cảm hay hàng trị giá cao luôn luôn là áp lực về thời hạn

giao hàng đối với tất cả các bên tham gia. Vì vậy, phòng Ðại lý vận tải hàng

khơng của Danko cung cấp dịch vụ vận tải hàng không trọn vẹn đáp ứng yêu26cầu đặc biệt này của khách hàng. Dịch vụ vận tải hàng không của Danko cung

ứng nhiều sự lựa chọn vận tải cho khách hàng, gồm: vận tải hàng khơng hàng

hóa xuất nhập khẩu; đóng gói và bao bì hàng hố; giao nhận hàng từ nơi nhận

đến nơi giao cuối cùng; thủ tục thông quan; kho bãi và phân phối hàng hoá.

2.2.1.6.Vận tải đường biển

Với Danko, khách hàng có được sự lựa chọn linh hoạt và rộng rãi các

dịch vụ vận tải đường biển. Công ty cung ứng dịch vụ vận tải hàng nguyên

container, hàng gom, hàng rời và dịch vụ môi giới tàu. Dịch vụ vận tải biển

của Danko bao gồm: vận tải hàng hóa xuất nhập bằng FCL và LCL; vận

chuyển hàng trọn gói; phát hành chứng từ vận tải; thủ tục thơng quan hàng

hóa xuất nhập khẩu; đóng gói và bao bì; kho bãi và phân phối; môi giới tàu

biển; vận tải hàng rời; bảo hiểm vận tải.

2.2.1.7.Vận tải hàng cơng trình

Danko cung cấp các dịch vụ liên quan đến tổ chức giao nhận và vận

chuyển hàng cơng trình, từ khâu đặt kế hoạch đến thực hiện, cho dù khách

hàng có nhu cầu dịch chuyển một thiết bị siêu trường siêu trọng hay cả một

nhà máy từ điểm nhận hàng đến công trường xây dựng.

Dịch vụ vận tải hàng cơng trình bao gồm: tư vấn vận tải; nghiên cứu

khả thi; kiểm tra tuyến đường; tính giá trọn gói; chi tiết thực hiện; giám sát

trong quá trình vận chuyển và bốc xếp; mơi giới vận tải hàng khơng và đường

biển; gom hàng, đóng gói và đóng hàng; bảo hiểm vận tải; vận tải hàng siêu

trường siêu trọng; vận chuyển bằng xà lan; vận chuyển bằng rơ moóc; phương

tiện bốc xếp đặc chủng.

2.2.1.8.Vận chuyển hàng, đồ dùng gia đình

Dịch vụ vận chuyển hàng đồ dùng gia đình và cá nhân bao gồm: kiểm

tra miễn phí; tư vấn đóng gói hàng hố; lập kế hoạch đóng gói và vận chuyển;27đóng gói hàng hố; chuẩn bị chứng từ; kho bãi và vận tải; thủ tục thông quan;

vận tải hàng không và đường biển; bảo hiểm.

2.2.1.9.Giao nhận hàng triển lãm

Danko cung cấp dịch vụ vận tải hàng triển lãm trọn gói đến và đi từ hội

trợ thương mại và triển lãm quốc tế. Dịch vụ giao nhận hàng triển lãm và hội

trợ của Danko bao gồm: đặt kế hoạch và chuẩn bị; vận tải nội địa; thu gom

hàng; thủ tục thông quan; thu xếp vận tải hàng không và đường biển; chuyển

tiếp hàng hóa tới triển lãm; bốc xếp hàng tại triển lãm; các dịch vụ trợ giúp tại

gian hàng; thu xếp lưu kho hàng hóa; tái xuất hàng và chuyển tiếp hàng hóa.

2.2.1.10.Kho bãi và phân phối

Danko cung ứng các dịch vụ kho bãi tại các điểm đến chính tại Việt

Nam. Hàng hố của khách hàng ln được bảo vệ hợp lý và có thể lưu tại kho

của Danko tuỳ theo thời gian mà họ mong muốn. Hệ thống dịch vụ và phân

phối của Danko sẽ nhận, đóng gói, lưu kho và giao hàng tới bất kỳ nơi nào tại

Việt Nam. Dịch vụ về kho bãi và phân phối bao gồm: nhận hàng và lập phiếu

nhập; phân loại hàng hoá; bốc xếp hàng bằng xe nâng và cần cẩu; nhận hàng,

đóng gói và dán tem mác; đóng thùng hàng; giao hàng và phân phối hàng

khẩn; an ninh; bảo hiểm.

Tỷ trọng doanh thu của dịch vụ này trong những năm gần đây tăng

vượt trội, đạt gần 20% tổng doanh thu… Hiện tại, Danko Hà Nội cũng đang

tiến hành hệ thống kho bãi CFS, trang bị thiết bị nâng hạ, phương tiện vận tải

đặt tại các khu cảng Hải Phòng, thành phố Hồ Chí Minh,… mở rộng thị

trường của Cơng ty trong lĩnh vực dịch vụ kho bãi.

2.2.1.11.Dịch vụ giao nhận hàng triển lãm

Danko cung cấp dịch vụ vận tải hàng triển lãm trọn gói đến và đi từ hội

trợ thương mại và triển lãm quốc tế. Dịch vụ nhận hàng triển lãm và hội chợ

của Danko bao gồm: đặt kế hoạch và chuẩn bị; vận tải nội địa; thu gom hàng;28thủ tục thông quan; thu xếp vận tải hàng không và đường biển; chuyển tiếp

hàng hóa tới triển lãm; bốc xếp hàng tại triển lãm; các dịch vụ trợ giúp tại

gian hàng; thu xếp lưu kho hàng hóa.

2.2.2. Thực trạng thực hiện thủ tục hải quan đối với hàng hóa xuất khẩu,

nhập khẩu bằng đường hàng không tại Công ty TNHH Kho vận Danko

giai đoạn 2009 – 2014

2.2.2.1. Khái quát tình hình hoạt động xuất khẩu, nhập khẩu bằng đường

hàng không của Công ty TNHH Kho vận Danko giai đoạn 2010 – 2014

Trong giai đoạn 2010 – 2014, kim ngạch xuất khẩu, nhập khẩu của Công ty

được thể hiện qua bảng sau:

Bảng 2.2: Tình hình kim ngạch xuất nhập khẩu của Công ty TNHH Kho

vận Danko giai đoạn 2009 – 2014

Đơn vị tính: triệu USD

Chỉ tiêuNămNămNămNămNăm20102011201220132014Xuất khẩu5.13.5759.54310.1210.76Nhập khẩu20.124.83627.0043537.43Tổng25.228.44136.54745.1248.19[Nguồn: Báo cáo tài chính Cơng ty]

Dựa vào các số liệu trong bảng 2.2, ta có thể dễ dàng nhận thấy tổng kim

ngạch xuất nhập khẩu của Công ty TNHH Kho vận Danko tăng liên tục qua

các năm, điều này thể hiện hoạt động kinh doanh của Công ty đang đi đúng

hướng và đã cho nhiều kết quả khởi sắc. Cụ thể như kim ngạch xuất nhập

khẩu năm 2010 của Công ty là 25.2 triệu USD thì đến năm 2014 là 48.19 triệu

USD, tăng lên 91,23%. Tuy nhiên, ta thấy rõ sự chênh lệch giữa kim ngạch

xuất khẩu và kim ngạch nhập khẩu. Năm 2010, kim ngạch xuất khẩu là 5.129triệu USD chỉ bằng 25.37% so với kim ngạch nhập khẩu và chiếm 20.23%

tổng kim ngạch xuất nhập khẩu của cả năm. Cho đến năm 2014 mặc dù kim

ngạch xuất khẩu có tăng lên đáng kể so với những năm trước nhưng nếu so

với tổng kim ngạch xuất nhập khẩu mà Công ty đạt được trong năm thì con số

này vẫn chỉ chiếm 22,32%. Sở dĩ như vậy là do Việt Nam là một nước đang

phát triển, mặc dù vẫn xuất khẩu một số mặt hàng nông sản, thủy sản, xuất

khẩu một số sản phẩm thô, sản phẩm gia công,.... tuy nhiên do chúng ta vẫn

chưa có đủ trình độ cũng như nguồn lực để sản xuất nên hầu hết những trang

thiết bị kỹ thuật hiện đại, những mặt hàng xa xỉ cũng như một số mặt hàng

tiêu dùng thiết yếu chúng ta vẫn phải nhập khẩu để đáp ứng nhu cầu tiêu dùng

trong nước. Và lượng hàng hóa nhập khẩu cũng như giá trị của nó lớn hơn

hẳn với lượng hàng hóa xuất khẩu và giá trị hàng hóa xuất khẩu đó. Vì vậy,

khơng chỉ riêng Danko mà với các doanh nghiệp khác trong cùng lĩnh vực

cũng có sự chênh lệch này. Nhà nước Việt Nam đã thực hiện nhiều chính sách

liên quan đến quản lý thuế cũng như thủ tục xuất nhập khẩu để khuyến khích,

thúc đẩy xuất khẩu hàng Việt Nam, hạn chế nhập khẩu đưa đất nước thốt

khỏi tình trạng nhập siêu, bảo hộ cho các doanh nghiệp kinh doanh xuất nhập

khẩu đứng vững trước làn sóng nhập ngoại tràn vào thị trường Việt Nam, tuy

nhiên việc thực hiện các chính sách ấy cũng khơng đem thực sự đem lại kết

quả theo ý muốn một sớm một chiều được. Vì vậy, các doanh nghiệp thuộc

lĩnh vực xuất nhập khẩu Việt Nam nói chung và Danko nói riêng đang ngày

ngày cố gắng, nỗ lực để nâng cao kim ngạch xuất khẩu qua từng năm.

Là một Công ty Kho vận nên Danko nhận làm thủ tục xuất nhập khẩu

cho nhiều mặt hàng khác nhau, bất cứ khi nào khách hàng có nhu cầu. Dịch

vụ của Danko được đánh giá là tốt hơn so với các doanh nghiệp khác cùng

ngành vì vậy Danko ln có những khách hàng lớn nhập khẩu hoặc xuất khẩu

những mặt hàng cố định hàng năm.30Sau đây là cơ cấu mặt hàng xuất khẩu và nhập khẩu qua đường hàng

khơng tính theo trị giá mặt hàng của Cơng ty Danko từ năm 2010 đến năm

2014

Bảng 2.3: Cơ cấu mặt hàng nhập khẩu bằng đường hàng không của Công

ty Danko tính theo trị giá lơ hàng giai đoạn 2010 – 2014

Đơn vị tính: USD

STT

1Mặt hàng

Linh kiện điện tử,NămNămNămNăm2010201120122013800,000chi tiết máyNăm 20141,239,004,590,003,578,000055,620,9302Hàng mẫu200,000103,000246,700204,560280,4503Rượu1,400,001,209,001,345,001,568,601,956,00000004Mỹ phẩm87,00094,500104,500168,320246,8705Hoa quả78,80082,60098,425145,028187,0006Hàng khác68,00071,64054,68059,87060,0242,633,802,799,746,439,305,724,388,351,2740053Tổng[Nguồn: Báo cáo hoạt động xuất nhập khẩu theo từng năm phòng chứng từ]

Trong cơ cấu mặt hàng nhập khẩu qua đường hàng không mặt hàng

nhập khẩu có trị giá lớn nhất là linh kiện điện tử, chi tiết máy do sự phát triển

công nghiệp của Việt Nam những năm qua rất nhanh chóng nên nhu cầu về

mặt hàng này tăng cao. Tổng trị giá lô hàng nhập khẩu tăng dần theo mỗi

năm, so với năm 2010 thì trị giá hàng nhập khẩu bằng đường hàng không năm

2014 tăng lên 217.08%.Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

THỰC TRẠNG THỰC HIỆN THỦ TỤC HẢI QUAN ĐỐI VỚI HÀNG HÓA XUẤT KHẨU, NHẬP KHẨU BẰNG ĐƯỜNG HÀNG KHÔNG TẠI CÔNG TY TNHH KHO VẬN DANKO

Tải bản đầy đủ ngay(0 tr)

×