Tải bản đầy đủ - 0 (trang)
Với thịt phải qua kiểm dịch thú y và đạt tiêu chuẩn thịt tươi

Với thịt phải qua kiểm dịch thú y và đạt tiêu chuẩn thịt tươi

Tải bản đầy đủ - 0trang

• Cá và thủy sản phải còn tươi, giữ nguyên màu

sắc bình thường, khơng có dấu hiệu ươn, ơi.Các thực phẩm đã chế biến phải được đóng hộp hoặc

đóng gói đảm bảo, phải có nhãn hàng hóa ghi đầy đủ

nội dung. Với đồ hộp không chọn hộp bị méo, phồng

hay gỉ.Không sử dụng thực phẩm khô đã bị mốc.Không sử dụng các loại thực phẩm lạ chưa biết rõ

nguồn gốc.Không sử dụng các phẩm màu, đường hóa học

khơng nằm trong danh mục Bộ Y tế cho phép.Giữ vệ sinh nơi ăn uống và chế biến thực

phẩm

Sử dụng đồ dùng nấu nướng và ăn uống

sạch sẽ

Chuẩn bị thực phẩm sạch sẽ và nấu chín kỹĂn ngay sau khi thức ăn vừa nấu xong hoặc

vừa chuẩn bị xong

Bảo quản cẩn thận thức ăn đã nấu chín và

đun kỹ lại trước khi ăn

Giữ vệ sinh cá nhân tốt

Sử dụng nước sạch trong ăn uống

Sử dụng vật liệu bao gói thực phẩm sạch sẽ,

đạt tiêu chuẩn vệ sinh

Thực hiện các biện pháp vệ sinh phòng

bệnh, giữ gìn mơi trường sống sạch sẽ• Cơ quan chức năng tăng cường thanh tra, kiểm

tra các hoạt động sản xuất, kinh doanh các mặc

hàng thực phẩm.

• Tăng cường tuyên truyền cho người dân về

VSATTP ở tại địa bàn các cơ quan đồn thể phụ

trách.

• Tăng cường xử phạt đối với các hộ kinh doanh,

sản xuất trái với pháp luậtTài liệu tham khảo

• [1]. Lê Thị Hồng Ánh, Cao Xuân Thủy (2015), Vệ sinh an toàn thực phẩm, Thành phố Hồ

Chí Minh

• [2]. Nguyễn Hải Nam (2010), Nghiên cứu thực trạng kiến thức thái độ thực hành về

ATVSTP của người tiêu dùng tại 10 tỉnh, Luận văn Thạc sỹ Y học, Học viện Quân y

• [3].Cao Xuân Thủy (2016), vệ sinh an tồn thực phẩm, Trường Đại Học Cơng Nghiệp Thực

Phẩm Thành Phố Hồ Chí Minh.

• [4]. Nguyễn Thị Thanh Hương (2012), thực trạng và giải pháp nâng cao năng lực quản lý

việc sử dụng một số phụ gia trong chế biến thực phẩm tại Quảng Bình, Luận văn tiến sĩ

dinh dưỡng , Viện Dinh Dưỡng, Bộ Y Tế

• [5]. Cục An toàn thực phẩm (2011), Tổng kết chương trình mục tiêu quốc gia an tồn thực

phẩm giai đoạn 2006-2010.

• [6]. Nguyễn Cơng Khẩn (2009), “Đảm bảo an tồn thực phẩm ở Việt Nam- Các thách thức

và triển vọng”, Kỷ yếu hội nghị khoa học An toàn thực phẩm lần thứ 5-2009, Nhà xuất bản

Hà Nội

• [7]. Phan Thị Kim, Bùi Minh Đức, Hà Thị Anh Đào (2002), An toàn thực phẩm-Sức khỏe,

đời sống và kinh tế xã hội, Nhà xuất bản Y học, Hà Nội, tr. 10-35.KẾT THÚC

THANK YOU FOR WATCHINGTài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Với thịt phải qua kiểm dịch thú y và đạt tiêu chuẩn thịt tươi

Tải bản đầy đủ ngay(0 tr)

×