Tải bản đầy đủ - 0 (trang)
C. MẶT BẰNG SÂN CÔNG NGHIỆP

C. MẶT BẰNG SÂN CÔNG NGHIỆP

Tải bản đầy đủ - 0trang

Trường Đại học Mỏ địa chấtĐồ án Tốt nghiệpCác hạng mục cơng trình được xây dựng trong sân cơng nghiệp gồm:

Bảng V-12.1 Hạng mục cơng trình bố trí trong mặt bằng sân CN

TT Hạng mục cơng trìnhDiện tíchVật liệu1Văn phòng, giao ca, kho45 m2Tường gạch, mái Tol2Nhà ăn ca+nhà bếp30 m2Tường gạch, mái Tol3Nhà tắm, nhà vệ sinh15 m2Tường gạch, mái Tol4Trạm nén khí12 m2Tường gạch, mái Fibroximăng5Trạm quạt, nhà sửa chữa15 m2Tường gạch, mái Fibroximăng6Kho vật liệu nổ15 m2Tường gạch, đổ mái bằng7Bun ke30 m2Thép tấm 4 mm8San gạt mặt bằng8000 m39Sửa đường ôtô ra QL 371700 mRải đá hỗn hợp và lu lèn10Mở đường ôtô đến SCN200 mLàm mớiQuy mơ các cơng trình:

1. Trạm khí nén: Phục vụ đào lò chuẩn bị + khoan khai thác.

+ Diện tích 12m2(3x4m)

+ Kết cấu: Tường gạch, cột bê tông cốt thép, kèo thép, mái lợp Fibroximăng.

2. Trạm quạt, nhà sửa chữa:

+ Diện tích 15m2(3 x5m)

+ Kết cấu: Tường gạch, cột bê tơng cốt thép, kèo thép, mái lợp Fibroximăng.

3. Văn phòng làm việc, giao ca + kho vật tư:

+ Diện tích 45 m2( 4,5 x 10 m)

+ Kết cấu: Tường gạch, cột bê tông cốt thép, kèo thép, mái lợp tol 0,4 mm.

4. Nhà tắm + nhà vệ sinh:

+ Diện tích 15m2(3 x 5 m)

+ Kết cấu: Tường gạch, cột bê tông cốt thép, kèo thép, mái lợp tol 0,4 mm.

5. Kho vật liệu nổ:

Diện tích 12m2 (5 x 3), chia thành các ngăn chứa thuốc và kíp riêng biệt.

Kết cấu: Tường gạch, mái bằng đổ bê tông cốt thép, cửa thép, tường rào bảo

vệ cách tường nhà 10 mét .

6. Sữa chữa đường ôtô từ công trường ra quốc lộ 37:

Chiều dài tuyến đường: 1700m, rải đá hỗn hợp, lu, lèn, đào rãnh thốt nước.

SV: Hun Huy Hồng104Lớp: LT khai thác – K4Trường Đại học Mỏ địa chấtĐồ án Tốt nghiệp7. Mở đường mới lên sân công nghiệp khu vực thiết kế:

Dài 200m, rộng 4m, được mở từ mức +80 đến mức +88, độ dốc 8%.

8. San gạt mặt bằng sân công nghiệp tại mức +88

Sân công nghiệp để xây dựng các nhà cho phân xưởng, bãi chứa quặng +

vật liệu phục vụ khai thác, bãi quay đầu xe. Khối lượng san gạt 8000 m3.

Bảng V-12.2. Tổng hợp giá trị xây dựng các cơng trình phụ trợ

Đơn vị tính 1000đTTTên, hạng mục cơng trìnhĐơn vị Số lượng Đơn giáThành tiền1San gạt mặt bằng( Đào + đắp )m380001080.0002Trạm khí nénm2121.00012.0003Trạm quạt, nhà sửa chữam2151.20018.0004Văn phòng + kho vật tưm2451.50067.5005Nhà ăn ca+nhà bếpm230120036.0006Nhà tắm, nhà vệ sinhm21590013.5007Kho mìnm2152.00030.0008Sửa đường ơtơ ra QL 379m17005085.0009Mở đường ơtơ đến SCNm20025050.00010Rãnh thốt nước đườngm200102.00011Rãnh thốt mặt bằng kè đá hộcm200306.00010Cống qua đường bêton cót thépm122002.40013Chiều dài hàng ràom24010024.00014Đền bù15.000Cộng441.400V.12.2. Thời gian hồn thành cơng trình.

Theo thiết kế thờigian đào lò chuẩn bị là 8 tháng, thời gian hồn thành xây

dựng mặt bằng và các cơng trình trên mặt bằng lấy bằng thời gian xây dựng cơ

bản của mỏ.

Tổ chức thi công:

Ta tiến hành thi công đồng thời các cơng trình theo 3 nhóm.

- Nhóm I: Làm đường, san gạt mặt bằng và xây dựng nhà văn phòng, nhà

kho, nhà ăn ca+ bếp, nhà tắm-nhà vệ sinh, kho vật liệu nổ..

- Nhóm II: Xây dựng cơng trình, hệ thống điện, lắp máy, trạm, đường ray…

SV: Huyên Huy Hoàng105Lớp: LT khai thác – K4Trường Đại học Mỏ địa chấtĐồ án Tốt nghiệp- Nhóm III: Là đội xây dựng cơng trình ngầm: Mở cửa lò, đào lò xun vỉa,

dọc vỉa, lò thượng, lò hạ, hố bơm, rãnh …

V.12.3. Thứ tự thi cơng các cơng trình.

Xây dựng mặt bằng chia ra làm 2 giai đoạn:

Giai đoạn I:

- Sửa chữa đường và làm đường đến mặt bằng sân công nghiệp

- San gạt mặt bằng sân công nghiệp, kè ta luy, rãnh thốt nước

Giai đoạn II:

- Thi cơng hệ thống điện nước....

- Xây dựng các cơng trìnhSV: Hun Huy Hồng106Lớp: LT khai thác – K4Trường Đại học Mỏ địa chấtĐồ án Tốt nghiệpChương VI

KINH TẾ

VI.1. KHÁI NIỆMKinh tế là vấn đề quan trọng khơng thể thiếu trong q trình hoạt động sản

xuất kinh doanh của bất cứ ngành nào. Việc hạch toán kinh tế cho ta thấy hiệu quả

của việc đầu tư, kiểm sốt các chi phí trong q trình sản xuất của mỏ, nhằm nâng

cao năng xuất lao động, giảm giá thành sản phẩm, tăng thu nhập và lợi nhuận cho

xí nghiệp và cho cán bộ, công nhân.

VI.2 BIÊN CHẾ TỔ CHỨC CỦA MỎVI.2.1. Xác định số lượng cán bộ công nhân và từng bộ phận theo tổ chức của mỏ

1. Cơ cấu tổ chức của mỏ

Xí nghiệp Thiếc Bắc Lũng ttổ chức sản xuất ở 2 khu mỏ:

- Mỏ Thiếc gốc Kỳ Lâm

- Mỏ Thiếc sa khoáng Bắc Lũng

SƠ ĐỒ TỔ CHỨC QUẢN LÝ, SẢN XUẤT CỦA XÍ NGHIỆP

BAN GIÁM ĐỐC

P. KẾ HOẠCH - KỸ

THUẬTPHỊNG TC - HC

PHỊNG KẾ TỐNPX KT THIẾC

GỐC

KỲ LÂMTỔ

BẢO VỆTỔ KT

1PX KHAI-TUYỂN

SA KHOÁNG +

GỐC

TỔ KT SỐ

1TỔ KT

2

TỔ KT

3

TỔ

PHỤC VỤTỔ ĐIỆN –

BƠM

NƯỚCPHÂN

XƯỜNG

TUYỂN LUYỆN

TỔ HỐ

PHÂN

TÍCH

TỔ

TUYỂNTỔ KT SỐ

12

TỔ

PHỤC VỤTỔ

LUYỆN

TỔ

PHỤC VỤ2. Tổ chức sản xuất trong mỏ:

SV: Huyên Huy Hoàng107Lớp: LT khai thác – K4Trường Đại học Mỏ địa chấtĐồ án Tốt nghiệpTheo tính tốn, để đảm bảo sản lượng hàng năm của mỏ, mỏ chỉ cần có 1 lò

chợ hoạt động, nên khu vực thân quặng I thành lập 1 phân xưởng khai thác.

3. Số công nhân của phân xưởng khai thác:

Bảng VI-1. Số công nhân trực tiếp của phân xưởng khai thác

Số lượng công nhân

Ca I

Ca II

Ca III

6

6

6

6

6

6

1

1

1

3

3

3TT Cơng vịêc

1

2

3

4Cơng nhân đào lò chuẩn bị

Cơng nhân khai thác lò chợ

Số cơng nhân cơ điện sửa chữa

Cơng nhân phục vụ khác

TổngTổng số

18

15

3

9

45Số gương khai thác là 1 nên số công nhân là:

N = 45 . 1 = 45 người

- Số công nhân trong danh sách:

Nds = hds . N người

hds: là hệ số danh sách, hds = 1,1.

Nds = 1,1 . 45 = 49 người

- Số Ca trưởng kiêm Kỹ thuật Ntc= 3 người

- Quản đốc, phó quản đốc: Nqđ = 2 người

Tổng số cán bộ công nhân trong biên chế là:

Nbc = Nds + Ntc + Nqđ = 49 + 3 + 2 = 54 người.

VI.2.2. Tính năng suất lao động chung của công nhân mỏ:

NS =6000

= 111 tấn/ người/năm = 0,37 tấn/ người/ngày

54VI.3. KHÁI TOÁN VỐN ĐẦU TƯ:1. Vốn đầu tư xây dựng lò chuẩn bị mở vỉa C1 ( bảng VIII-2)SV: Huyên Huy Hoàng108Lớp: LT khai thác – K4Trường Đại học Mỏ địa chấtĐồ án Tốt nghiệpBảng VI- 2. Đầu tư xây dựng lò mở vỉa (C1)

TT Tên cơng trình

Giai đoạn I

1

Lò xun vỉa trung tâm +88

2

Lò DV vận chuyển chính +88

3

Lò dọc vỉa mức + 108

4

Cặp thượng chính

5

Lò thượng cụt, thượng đơn TG

Giai đoạn II

1

Lò dọc vỉa vận tải chính + 88

2

Lò dọc vỉa các mức

3

Lò thượng

4

Cặp lò hạ

5

Hầm bơm nước

Tổng cộngSố

lượngĐơn

vịThành

Đơn giá

tiền (triệu

( triệu đ)

đ)81

127

32

22

53m

m

m

m

m4

4,6

3

5,0

3324

584

96

110

169,6112

334

218

17

12m

m

m

m

m34

3

3,2

5

2448

1.002

364,8

85

24

3.207Vậy vốn đầu tư xây dựng cơng trình ngầm là: C1 = 3.207.000.000 đ

2. Vốn đầu tư xây dựng công trình sản xuất C2 (theo bảng)

Bảng VI-3. Đầu tư xây dựng cơng trình nhà xưởng(C2)

Đơn vịSố lượngĐơn

giáThành tiền

(nghìn đ) (nghìn đ )80001080.000m2121.00012.000Trạm quạt, nhà sửa chữam2151.20018.0004Văn phòng + kho vật tưm2451.50067.5005Nhà ăn ca+nhà bếpm230120036.0006Nhà tắm, nhà vệ sinhm21590013.5007Kho mìnm2152.00030.0008Sửa đường ôtô ra QL 379m17005085.0009Mở đường ôtô đến SCNm20025050.00010Rãnh thoát nước đườngm200102.00011Rãnh thoát mặt bằng kè đá hộc m200306.00010Cống qua đường bêton cót thép m122002.40013Chiều dài hàng rào24010024.000TTTên, hạng mục cơng trình1San gạt mặt bằng( Đào + đắp ) m32Trạm khí nén3SV: Huyên Huy Hoàngm

109Lớp: LT khai thác – K4Trường Đại học Mỏ địa chất14Đồ án Tốt nghiệpĐền bù, đất đai, cây15.000Cộng441.400Tổng vốn đầu tư xây dựng cơng trình phục vụ sản xuất là:

441.400.000 đ.

3. Chi phí mua sắm thiết bị C3:

Bảng VI-4. Mua sắm thiết bị (C3)

TTThiết bịĐơn vịSLĐơn giá

(1000 đ)1

2

3

4

5

6

7

8

9

9

10

11

12

13

14

15

16MBA 10/0,4

Biến áp 220/36

Tủ và thiết bị điện

Cáp 3 pha

Cáp trạm bơm

Cáp ánh sáng

Máy nén khí+ khoan

Quạt gió cục bộ

Quạt gió chính

Máy bơm, đường ống

Tời trục

Gng

Hệ thống đường ray

Xe cải tiến

Máy bắn mìn

ống dẫn gió

Ơtơ tải 5 tấn

TổngCái

Cái

Bộ

m

m

m

Bộ

Chiếc

Bộ

Chiếc

Hệ

m

Chiếc1

1

1

300

100

300

2

2

2

2

2

4

1

4

2

300

1110.000

10.000

30.000

150

50

25

40.000

12.000

20.000

10.000

30.000

15.000

100.000

1.200

10.000

50

300.000Thành

tiền

( 1000 đ)

110.000

10.000

30.000

45.000

5.000

750

80.000

24.000

40.000

20.000

60.000

60.000

100.000

4.800

20.000

15.000

300.000

924.550C2Mức

khấu

hao %

10

20

20

20

20

20

30

15

15

20

20

20

10

40

15

30

10=Th tin

(1000)

11.000

2.000

3.000

9.000

1.000

150

24.000

3.600

6.000

4.000

12.000

12.000

10.000

1.920

3.000

4.500

30.000

137.170Tổng chi phí mua sắm thiết bị C3 = 924.550.000đ.

4. Chi phí các phơng tiện truyền thông liên lạc C5: Hệ thống

đờng dây đến công trình và máy điện thoại

C4 = 10.000.000 đ.

5. Chi phí quản lý công trình:

C5 = 5% . ( C1 + C2) = 5% . (3,207 + 0,441) =

0,182400tû ®ång

C5 = 182.400.000 ®.

Tỉng chi phÝ xây dựng cơ bản và mua sắm thiết bị

của mỏ C

C = C1 + C2 + C3 + C4 + C5

C = 3.207.000.000® + 441.400.000 ® + 924.550.000® +

10.000.000 ® + 182.420.000 ®

SV: Hun Huy Hồng110Lớp: LT khai thác – K4Trường Đại học Mỏ địa chấtĐồ án Tốt nghiệpC = 4.765.370.000 ®ång.

VI.4. GIÁ THÀNH MỘT TẤN QUẶNG:Giá thành khai thác 1 tấn quặng nguyên khai:

Gnk = g1 + g2 + g3 + g4 + g5 + g6 + g7 + g8

g1 là giá thành khai thác một tấn quặng ở gương khai thác, g1 = 190.942đ/t

g2 chi phí thơng gió, g2 = 52.919 đ/tấn

g3 là chi phí thốt nước, g3 = 7.700 đ/t.

g4 Chi phí điện ánh sáng và sinh hoạt(đã trừ điện ánh sáng tính cho cơng

đoạn khai thác):

=2kw / h * 24h * 0,85 *1100

= 2.220 đ/t

20,2tg4 là chi phí bảo vệ các đường lò:

C bv8.324.000g5 = T . A =

= 300 đ/t.

5.6000

m

Cbv là chi phí bảo vệ các đường lò.

g5 chi phí vận tải : 64.526 đ/tấn, trong đó :

+ Từ lò đến sân CN : 49.526 đ/tấn

+ Từ sân CN về xưởng tuyển : 15.000 đ/t

g7 là chi phí khấu hao máy thiết bị (đã trừ các thiết bị tính cho các cơng đoạn):

C khg7 = A =

m29.150.000

= 4.858 đ/t.

6000Ckh là tiền khấu hao thiết bị trong một năm

g8 là khấu hao các cơng trình và nhà xưởng(đã trừ trạm quạt và trạm khí nén)

g8 =C1 + C2

3.648.400.000 − 10% * 3.648.400.000

=

= 112.837 đ/tấn

Am

29.100* Giá thành một tấn quặng nguyên khai là:

Gnk = 190.942 + 52.919 + 7.700 +2.220 +300 + 64.526 + 4.858 + 112.837

= 435.892 đ/t

* Chi phí chế biến quặng:

= 250 000đ/tấn.

* Chi phí luyện và quản lý Cơng ty

= 230 000đ/tấn.

Tổng chi phí cho 1 tấn( = 5 kg thiếc thỏi):

= 915.892 đ/tấn

Giá thành 1 tấn thiếc thỏi = 915.892 đ/5 * 1.000 = 183.178.400 đ/tấn

VI.5. TÍNH HIỆU QUẢ KINH TẾ VÀ THỜI GIAN THU HỒI VỐN:1. Doanh thu bán hàng dự kiến:

- Giá bán một tấn Thiếc thỏi tại FOB Hải Phòng là: 17.000 USD/ tấn

SV: Hun Huy Hồng111Lớp: LT khai thác – K4Trường Đại học Mỏ địa chấtĐồ án Tốt nghiệpQuy ra tiền Việt Nam: 17.000 x 17.000đ/USD = 289 000 000đ/tấn

Bảng VI-5. Doanh thu và thu nhập từ bán hàng

T

Các chỉ tiêu

T

I

1

2

3

II

II

I

1

2

3

4

V

ISản lượng

Quặng nguyên khai

Tinh quặng quy ra

70%Sn

Quy ra thiếc thỏi

99,75%Sn

Doanh thu bán hàng

Các khoản chi phí

trực tiếp

Chi phí bán hàng 1%

Thuế xuất khẩu 2%

Thuế TN 1,8 triệu/t

70%Sn

Thuế gia tăng 5% VT

Thu nhập từ bán

hàngĐVTNăm sản xuất

1

2345Tổng

cộngTấn6000600060006000510029100Tấn4545454538218Tấn3030303025145103đ8.670.0008.670.0008.670.0008.670.0007.225.00041.905.000103đ478.500478.500478.500478.500399.6502.313.650103đ

103đ86.700

173.40086.700

173.40086.700

173.40086.700

173.40072.250

144.500419.050

838.100103đ81.00081.00081.00081.00068.400392.400103 đ137.400137.400137.400137.400114.500664.100103đ8.191.5008.191.5008.191.5008.191.5006.825.35039.591.350SV: Huyên Huy Hoàng112Lớp: LT khai thác – K4Trường Đại học Mỏ địa chấtĐồ án Tốt nghiệpBảng VI-6. Bảng cân đối tài chính hàng năm

Nguồn vốn đầu tư:

- Tự có:

- Vốn vay:

TTCác chỉ tiêuISản lượng

Quặng nguyên

khai

Quặng quy ra

70%Sn

Thiếc

thỏi

99,75%Sn

Thu nhập từ

bán hàng

Các khoản chi

phí

Chi phí khai

thác1

2

3

II

III

1

24.765.370.000 đ, trong đó:

3.000.000.000 đồng

1.765.370.000 đồngĐVTNăm sản xuất

1

2345Tấn6000600060006000510029100Tấn4545454538218Tấn3030303025145103đ8.191.500 8.191.500 8.191.500 8.191.500 6.825.350 39.591.350103đ5.716.352 5.716.352 5.716.352 5.716.352 4.892.049 27.757.457

2.615.35

2

1.500.00

02.223.04

9

1.275.00

0

1.173.00

1.380.000 1.380.000 1.380.000 1.380.000

0103đ

103đChi phí tuyểnChi phí luyện và

quản lý

Chi phí trả lãI

4

vay vốn

Cân đối thu

IV

chi=(II-III)

Thuế thu nhập

V

DN 32%

Lợi nhuận sau

VI

thuế

Lợi nhuận sau

VII

thuế luỹ tiến103đ32.615.35

2

1.500.00

02.615.35

2

1.500.00

02.615.35

2

1.500.00

0Tổng cộng12.684.457

7.275.000

6.693.000103đ221.000103đ2.475.148 2.475.148 2.475.148 2.475.148 1.933.301 11.833.893103đ792.047103đ1.683.101 1.683.101 1.683.101 1.683.101 1.314.645 8.047.047221.000792.047221.000792.047221.000792.047221.000618.6561.105.0003.786.8461.683.101 3.366.201 5.049.302 6.732.403 8.047.0472. Thời gian thu hồi vốn:

Tth =C 4.765.370.000

=

= 2,83 năm.

R 1.683.101.0003. Hiệu quả vốn đầu tư:

1H = 2,83 = 0,35

VI.6. KẾT LUẬNMỏ đạt được cơng suất thiết kế, ta có được các chỉ tiêu kinh tế sau:

+ Doanh thu 41.905.000.000 đồng

+ Thời gian thu hồi vốn : 2,83 năm

+ Lợi nhuận là : 8.047.047.000 đ

+ Hiệu quả vốn đầu tư : 0,35SV: Huyên Huy Hoàng113Lớp: LT khai thác – K4Trường Đại học Mỏ địa chấtĐồ án Tốt nghiệpKẾT LUẬN CHUNG

Mỏ Thiếc gốc tại thơn Kỳ Lâm là mỏ kim loại mầu có trữ lượng không lớn,

nhưng việc thiết kế phù hợp và đưa mỏ vào sản xuất khai thác có ý nghĩa rất lớn

đối với Xí nghiệp thiếc Bắc Lũng, Cơng ty cổ phần Kim loại mầu Tuyên Quang :

- Tạo tiền đề chắc chắn cho việc khai tuyển quặng Thiếc gốc khu vực Bắc

Lũng - Kỳ Lâm, đồng thời làm cơ sở cho việc thăm dò mở rộng vùng khai thác

Thiếc gốc trong khu vực Tam Đảo

- Kéo dài tuổi mỏ trong lúc các mỏ Thiếc sa khoáng vùng Bắc Lũng đã cạn kiệt

- Phát huy hết năng lực của xưởng tuyển ;

- Bổ xung lượng quặng Thiếc 70% cho Nhà máy luyện Thiếc có cơng xuất

500 tấn thiếc thỏi/năm

Sau khi thiết kế, tính tốn đã khẳng định được: Việc sản xuất Thiếc gốc dù với

trữ lượng nhỏ, hàm lượng không cao và khai thác bằng phương pháp hầm lò,

nhưng vẫn có hiệu quả kinh tế.

Qua những năm học tập tại Trường Đại học Mỏ - Địa chất, được các Thầy, Cô

trang bị những kiến thức cơ bản về Chuyên môn, Kinh tế, Chính trị, Xã hội và được

Bộ mơn Khai thác hầm lò giao cho em Đề tài tốt nghiệp thiết kế mở vỉa và khai thác

cho Mỏ Thiếc gốc Kỳ Lâm (Thân qụăng I), em rất cảm ơn, đây là cơ hội thuận lợi để

em được vận dụng kiến thức đã học vào thực tế tại nơi mình đang làm việc.SINH VIÊNSV: Huyên Huy Hoàng114Lớp: LT khai thác – K4Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

C. MẶT BẰNG SÂN CÔNG NGHIỆP

Tải bản đầy đủ ngay(0 tr)

×