Tải bản đầy đủ - 0 (trang)
Bảng 9.1: Biến động TGTK theo loại tiền gửi tại Chi nhánh VPBank TháiBình giai đoạn 2012-2014

Bảng 9.1: Biến động TGTK theo loại tiền gửi tại Chi nhánh VPBank TháiBình giai đoạn 2012-2014

Tải bản đầy đủ - 0trang

Khóa luận tốt nghiệp

HạngGVHD: PGS – TS Đinh Xn

Thái Bình giai đoạn 2012-2014

(đơn vị tính: tỷ đồng)( Nguồn: Bộ phận kế tốn-Phòng tín dụng VPBank Thái Bình )

Bên cạnh việc huy động tiền gửi tiết kiệm bằng VNĐ, NH cũng thực

hiện huy động tiền gửi tiết kiệm bằng ngoại tệ. Dựa vào bảng trên, ta thấy

năm 2014 TGTK bằng ngoại tệ đạt 54,5 tỷ đồng, tăng không đáng kể so với

năm 2013 (năm 2013: 54tỷ đồng). Mặc dù, năm 2013 đạt 54 tỷ đồng, đã tăng

5 tỷ đồng, tương ứng tăng 10,2041% so với năm 2012. Trong năm 2014, tuy

tỷ lệ TGTK bằng ngoại tệ tăng nhưng không đáng kể

2.3. Đánh giá hiệu quả huy động tiền gửi tiết kiệm tại Ngân hàng TMCP

VPBank – Chi nhánh VPBank Thái Bình

2.3.1. Những kết quả đạt được

Ngân hàn TMCP VPBank nói chung và Chi nhánh VPBank nói riêng là

một trong những ngân hàng TMCP có lịch sử lâu đời. Đồng thời, là một trong

những Ngân hàng TMCP dẫn đầu về hoạt động bán lẻ. Với lợi thế như vậy đã

góp phần rất lớn trong hoạt động kinh doanh của mình trong thời gian qua, đặc

biệt là trong lĩnh vực huy động tiền gửi tiết kiệm của dân cư quanh khu vực.

Kết quả đạt được rõ nhất chính là tính ổn định trong hoạt động huy động

TGTK. Mặc dù năm 2014 có sự biến động về lãi suất theo thu hướng giảm lãi

suất huy động giảm.Nhưng trước tình hình đó, Chi nhánh vẫn đạt được một

lượng TGTK không nhỏ so với năm 2013. Hay nói cách khác, tình hình huy

động TGTK tại Chi nhánh vẫn là khá tốt. Có được kết quả này,là do sự linh

hoạt, tầm nhìn, phân tích, đưa ra những chiến lược và biện pháp để thích ứng

với những khó khăn về lãi suất từ phía ban lãnh đạo đồng thời là nhờ sự nỗ

lực khơng ngừng từ phía đội ngũ cán bộ, nhân viên tại Chi nhánh.

Chiến lược huy động nguồn vốn trong dân cư rất được ngân hàng coi

trọng vì đây là một nguồn vốn tương đối lớn và ổn định cho ngân hàng. Theo

SV: Nguyễn Thị Thu Hương

.46Mã SV: 1154011350Khóa luận tốt nghiệp

HạngGVHD: PGS – TS Đinh Xuânthực tế hiện nay nguồn vốn nhàn rỗi từ trong dân còn rất nhiều mà ngân hàng

chưa khai thác hết được, theo điều tra của Bộ kế hoạch đầu tư và tổng cục

thống kê thì phần lớn người dân cất giữ tiền nhàn rỗi của mình bằng cách mua

vàng, ngoại tệ cất trữ tại nhà hay họ đầu tư vào bất động sản, với tình hình

như vậy thì một bộ phận vốn đã không sử dụng hiệu quả trong khi xã hội rất

cần nguồn vốn này.

TGTK tại Ngân hàng ngày càng tăng theo nhu cầu của xã hội và trong

thời gian qua ngân hàng đã có kế hoạch sử dụng nguồnTGTK rất tốt và mang

lại nhiều hiệu quả lớn cho ngân hàng.

Hiện nay,Chi nhánh VPBank Thái Bình với 03 PGD có địa điểm rất

thuận tiện, nằm ở trong trung tâm thành phố, khu vực đông dân cư. Điều này

rất thuận tiện cho người đến gửi tiền. Bên cạnh đó, thì Chi nhánh cũng đưa ra

nhiều hình thức huy động vốn hết sức phong phú, đa dạng để cho khách hàng

chọn lựa. Trong thời gian qua với sự ra đời của rất nhiều sản phẩm tiền gửi

tiết kiệm dự thưởng, tiết kiệm trả lãi trước, tiết kiệm trả lãi định kì, tiết kiệm

linh hoạt,… của VP Bank, Chi nhánh và các PGD đã thu hút được một lượng

lớn khách hàng sử dụng các sản phẩm tiền gửi này. Với sự đa dạng về sản

phẩm tiền gửi như vậy đã góp mang lại cho ngân hàng nhiều thuận lợi trong

việc thu hút nguồn vốn từ công chúng, và đồng thời cũng tăng cường khả

năng cạnh tranh của ngân hàng trong việc huy động nguồn tiền tiết kiệm so

với các ngân hàng khác trên cùng địa bàn thành phố.

Ngoài ra, ngân hàng cũng từng bước hiện đại hố cơng nghệ ngân hàng,

tăng cường cung cấp các dịch vụ và các sản phẩm ngân hàng hiện đại đáp ứng

yêu cầu của xã hội ngày càng cao. Vì vậy, mà hai năm qua khách hàng đến

giao dịch với ngân hàng ngày càng tăng lên rất nhiều. Đặc biệt, với khả năng

làm việc làm đầy kinh nghiệm, đề cao chất lượng phục vụ khách hàng của đội

ngũ nhân viên đã tạo được ấn tượng rất tốt cho khách hàng khi đến giao dịch.

Với sự nỗ lực trong hoạt động kinh doanh và sự cố gắng không ngừng của cácSV: Nguyễn Thị Thu Hương

.47Mã SV: 1154011350Khóa luận tốt nghiệp

HạngGVHD: PGS – TS Đinh Xuânthành viên trong Chi nhánh đã được minh chứng bằng một kết quả tốt trong

năm qua.

2.3.2. Những hạn chế còn tồn tại và nguyên nhân

Mặc dù trong thời gian qua ngân hàng đã thực hiện tốt cơng tác huy

động vốn của mình, nhưng vẫn khơng tránh khỏi những vấn đề còn hạn chế

mà chưa khắc phục kịp thời. Để công tác huy động tiền gửi tiết kiệm tại ngân

hàng trong thời gian tới được hồn thiện hơn thì ngân hàng cần có những biện

pháp thích hợp để nhanh chóng khắc phục được những hạn chế mà ngân hàng

đang gặp phải. Trước hết ta sẽ xem xét qua một số những vấn đề còn hạn chế

trong công tác huy động tiền gửi tiết kiệm tại Chi nhánh VPBank Thái Bình

trong thời gian qua:

Cơng tác quảng cáo tiếp thị về ngân hàng: Mặc dù ngân hàng đã đưa ra

nhiều hình thức huy động tiền gửi tiết kiệm đến với khách hàng nhưng vẫn

chưa thật chú ý đến công tác quảng cáo tiếp thị quảng cáo hiệu quả. Cho nên

nhiều khách hàng vẫn chưa biết đầy đủ các thơng tin về các sản phẩm tiền gửi

hiện có tại ngân hàng, do đó họ thường sử dụng các hình thức gửi tiền truyền

thống là chủ yếu. Chính điều này đã gây nên một sự chênh lệch lớn về lượng

tiền gửi trong cơ cấu tiền gửi. Như chúng ta đã biết để cho một sản phẩm mới

thì ngân hàng phải tốn thời gian cũng như chi phí, nhưng đến khi ra đời lại

khơng được khách hàng hưởng ứng thì điều này sẽ gây nên một sự lãng phí

rất lớn cho ngân hàng, ảnh hưởng lớn đến hiệu quả kinh doanh của ngân hàng.

Chính sách thu hút khách hàng: Ngân hàng cần phải tăng cường chính

sách ưu đãi cũng như có các dịch vụ chăm sóc khách hàng sau khi họ đến giao

dịch vơí ngân hàng. Hiện nay sự cạnh tranh giữa các ngân hàng trên địa bàn

diễn ra rất gay gắt, ngồi sự cạnh tranh bằng cơng cụ lãi suất ra các ngân hàng

sẽ dùng chính sách ưu đãi khách hàng để giành khách hàng về mình.

Trong thời gian tới ngân hàng cần tiếp tục có những kế hoạch cụ thể để

nhanh chóng giải quyết một số vấn đề hạn chế mà ngân hàng còn gặp phải

trong cơng tác huy động vốn của mình. Qua đó góp phần hồn thiện cơng tác

SV: Nguyễn Thị Thu Hương

.48Mã SV: 1154011350Khóa luận tốt nghiệp

HạngGVHD: PGS – TS Đinh Xuânnày và đồng thời nâng cao khả năng thu hút nguồn tiền tiết kiệm tại ngân

hàng đáp ứng nhu cầu vốn cho xã hộiSV: Nguyễn Thị Thu Hương

.49Mã SV: 1154011350Khóa luận tốt nghiệp

HạngGVHD: PGS – TS Đinh XuânKẾT LUẬN CHƯƠNG II:

Thông qua việc phân tích thực trạng cơng tác huy động TGTK và các chỉ

tiêu đánh giá hiệu quả công tác huy động TGTK cho ta thấy tình hình huy

động TGTK tại Ngân hàng TMCP VPBank – Chi nhánh VPBank Thái Bình là

khá tốt. Tuy nhiên, bên cạnh những thành tích đã đạt được chi nhánh vẫn còn

tồn tại một số vấn đề tồn tại cần giải quyết như: chính sách marketing, chăm

sóc KH, đội ngũ nhân viên một sỗ vẫn còn thiếu kinh nghiệm, cơ sở vật chất

vẫn chưa thật sự đảm bảo… Chính vì vậy, trong thời gian tới chi nhánh cần có

những giải pháp hiệu quả để khắc phục những hạn chế và phát huy những

thành tựu đã đạt được nhằm góp phần nâng cao hơn nữa cơng tác huy động

TGTK tại chi nhánh, nâng cao hiệu quả kinh doanh đồng thời phát huy vị thế

của chi nhánh trên địa bàn.SV: Nguyễn Thị Thu Hương

.50Mã SV: 1154011350Khóa luận tốt nghiệp

HạngGVHD: PGS – TS Đinh XuânChương III: Giải pháp nâng cao hiệu quả huy động tiền gửi tiết kiệm tại Ngân

hàng TMCP VPBank – Chi nhánh VPBank Thái Bình

3.1. Định hướng nâng cao hiệu quả huy động tiền gửi tiết kiệm của Ngân

hàng TMCP VPBank – Chi nhánh VPBank Thái Bình đến năn 2020

3.1.1. Định hướng phát triển hoạt động kinh doanh

Để tồn tại và phát triển thì khơng chỉ Ngân hàng TMCP VPBank – Chi

nhánh Thái Bình mà các đơn vị khác đều phải vạch ra cho riêng mình một kế

hoạch cụ thể. Để định hướng đó khả thi thì cần dựa trên những điều kiện hiện

tại cũng như những mục tiêu trong tương lại.

- Nâng cao chất lượng dịch vụ. Ln có bộ phận kiểm tra, giám sát thực

hiện tn thủ qui trình để tạo sự hài lòng của khách hàng khi đến với ngân hàng.

- Phát triển con người, đưa ra những khóa đào tạo chuyên biệt về kỹ

năng nghiệp vụ để cung cấp nguồn nhân lực chất lượng cao cho Ngân hàng.

- Nâng cao năng lực khai thác, ứng dụng công nghệ trong hoạt động kinh

doanh NH tạo khâu đột phá giải phóng sức lao động, tăng tính lan tỏa của

khoa học công nghệ tới mọi hoạt động kinh doanh của VPBank.

- Tối ưu hóa chi phí hoạt động , chuẩn hóa quy trình dịch vụ.

- Phát triển mạng lưới hoạt động, chi nhánh và kênh phân phối sản phẩm

dịch vụ của NH.

- Không ngừng mở rộng, phát triển thương hiệu.

3.1.2. Định hướng nâng cao hiệu quả huy động tiền gửi tiết kiệm

Định hướng phát triển nguồn TGTK của VPBank chi nhánh Thái Bình

trong thời gian tới tiếp tục hoàn thiện các biện pháp khơi tăng TGTK. Trong đó

nguồn TGTK trong nước là quyết định, nguồn TGTK từ bên ngồi là quan trọng.

Do đó, ngân hàng đưa ra định hướng huy động TGTK trong nước bằng cách:

- Tiếp tục triển khai việc mở tài khoản cá nhân vì theo các chuyên gia

TGTK có thể khai thác được trong dân cư còn rất lớn. Do đó, việc phát triển

tiền gửi cá nhân không những làm tăng khả năng thu được nguồn vốn nhàn

rỗi của dân cư mà còn tạo điều kiện để thanh tốn khơng dùng tiền mặt, áp

SV: Nguyễn Thị Thu Hương

.51Mã SV: 1154011350Khóa luận tốt nghiệp

HạngGVHD: PGS – TS Đinh Xndụng các cơng cụ thanh tốn hiện đại. Nhưng do tập quán của người dân vẫn

thích sử dụng tiền mặt cho nên Chi nhánh cần có biện pháp khuyến khích mọi

người dân mở tài khoản, tạo thói quen sử dụng dịch vụ ngân hàng trong hoạt

động giao dịch.

- Tiếp tục phát triển mối quan hệ chặt chẽ với các đơn vị, tổ chức cá

nhân là khách hàng truyền thống, đồng thời mở rộng quan hệ khách hàng mới

nhằm huy động nguồn vốn nhàn rỗi từ những khách hàng này.

- Nắm bắt thị trường, để từ đó theo dõi sát sao những biến động có thể

ảnh hưởng đến Chi nhánh, đặc biệt là sự thay đổi của lãi suất trong cơ chế lãi

suất của NHNN Việt Nam, vừa đáp ứng được yêu cầu cạnh tranh huy động

TGTK vừa bảo đảm yêu cầu hạch toán kinh doanh. Nghiên cứu và theo dõi sự

biến động của cung cầu vốn, để có sự điều chỉnh phù hợp chính sách huy

động TGTK.

- Tiếp tục nâng cấp và trang bị hiện có thêm các trang thiết bị phục vụ

cho hoạt động thanh toán liên ngân hàng sao cho đúng với vị thế là ngân hàng

đầu mối thanh tốn.

- Có một chiến lược khách hàng đúng đắn: thu hút khách hàng mới, duy

trì mối quan hệ với khách hàng cũ, giữ vững thị trường nông nghiệp, nông

thôn. Thắt chặt mối quan hệ giữa khách hàng với ngân hàng, cần có những

chính sách ưu đãi đối với những khách hàng lớn.

- Áp dụng rộng rãi mọi hình thức để huy động tiền gửi trong dân cư.

Nâng cao một bước về chất lượng hoạt động trong điều kiện mới, tình hình

mới, đảm bảo chắc chắn về khả năng thanh toán.

- Tiếp tục nâng cao chất lượng phục vụ khách hàng, chất lượng dịch vụ

mà ngân hàng cung cấp. Mở thêm một số loại dịch vụ mới như: tư vấn đầu tư,

tư vấn tài chính, tư vấn về pháp luật...

- Tiến hành đào tạo đội ngũ cán bộ nhằm nâng cao trình độ năng lực đáp

ứng được yêu cầu của nhiệm vụ đặt ra để theo kịp với các nước trên thế giớiSV: Nguyễn Thị Thu Hương

.52Mã SV: 1154011350Khóa luận tốt nghiệp

HạngGVHD: PGS – TS Đinh Xuân3.2. Một số giải pháp nâng cao hiệu quả huy động tiền gửi tiết kiệm tại

Ngân hàng TMCP VPBank – Chi nhánh VPBank Thái Bình

3.2.1. Mở rộng và phát triển các sản phảm dịch vụ huy động tiền gửi tiết kiệm

Tiếp tục hồn thiện các hình thức tiết kiệm hiện có tại ngân hàng ngồi ra

thì có thể mở rộng các hình thức tiền gửi tiết kiệm trong dân, chẳng hạn như:

- Đa dạng hoá kỳ hạn tiền gửi tiết kiệm: Hiện nay, NH khơng chỉ dừng

lại chỉ có tiền gửi khơng kì hạn và có kì hạn theo kiểu 1, 2, 3, 6, 12 tháng như

ở các ngân hàng hiện nay mà còn có thể mở rộng thêm kì hạn ngày, tuần,…

Linh hoạt về thời hạn cũng là một sự hấp dẫn với đối với người gửi tiền.

Ngoài ra, hiện nay Ngân hàng TMCP VPBank có thể có giải pháp tự động

chuyển hố tiền gửi khơng kì hạn sang có kì hạn cho người dân sau một

khoảng thời gian nào đó .

- Áp dụng nhiều hình thức gửi TGTK dưới dạng sản phẩm đa năng như:

khách đến gửi TGTK được tặng bảo hiểm nhân thọ miễn phí, kết hợp với các

cơng ty vui chơi, giải trí, ngành y tế, bảo hiểm,…chăm sóc tốt hơn cho khách

hàng,…

- Đưa ra nhiều sản phẩm tiền gửi mới lạ phù hợp, mang lại nhiều tiện lợi

cho các đối tượng sử dụng như :

+ Tiết kiệm tuổi già: đây là hình thức tương tự như bảo hiểm tuổi già,

bảo hiểm nhân thọ của các công ty bảo hiểm. Ai cũng có lúc đến tuổi già, do

đó khi còn mạnh khoẻ còn lao động tốt mỗi người dành ra một ít tiền từ thu

nhập hàng tháng của mình gửi tiết kiệm tuổi già để đến lúc hết tuổi lao động

có thêm nguồn thu nhập để sinh sống.

+ Tiết kiệm nhà ở: những người dân có nhu cầu làm nhà, mua nhà ở

nhưng nguồn tài chính có hạn, gửi dần tiền tích luỹ được vào ngân hàng đến

lúc nào đó có thể rút ra để mua nhà, xây nhà. Ngân hàng có chính sách cho

vay ưu đãi để làm nhà, mua nhà đối với những người gửi thường xun đều

đặn và có quy mơ đến một độ lớn nào đó thì có thể vay thêm để mua nhà xây

dựng nhà bằng cách kết hợp với lợi ích của ngân hàng sẽ mở ra triển vọng tốt

đẹp cho hình thức này.

SV: Nguyễn Thị Thu Hương

.53Mã SV: 1154011350Khóa luận tốt nghiệp

HạngGVHD: PGS – TS Đinh Xuân+ Tiết kiệm cho con: đây là đối tượng mầm xanh của đất nước, tiết kiệm

cho con là điều rất cần thiết trong kế hoạch tất yếu của bất cứ gia đình nào.

Để khuyến khích TGTK cho đối tượng này, Ngân hàng TMCP VPBank có thể

có những ưu đãi nhất định như: tặng vé vào khu vui chơi, giải trí, tặng học

bổng, khen thưởng học sinh đạt danh hiệu ở trường, tài năng trẻ,…

Ngoài ra có thêm một số hình thức tiết kiệm khác như tiết kiệm vàng, tiết

kiệm mua sắm phương tiện đắt tiền …

Một cơng việc đáng chú ý nữa đó là cải tiến giờ giấc làm việc để thuận

tiện cho người gửi và rút tiền, có thể các quầy giao dịch bố trí người làm việc

sớm hơn và nghỉ muộn hơn. Ngoài ra, ngân hàng cần đẩy mạnh phát triển hệ

thống giao dịch, xử lý nghiệp vụ ngân hàng online, vừa thuận lợi cho khách

hàng giao dịch mọi lúc, mọi nơi, vừa tiết kiệm nguồn nhân lực…

3.2.2. Áp dụng chính sách lãi suất huy động linh hoạt, hợp lý

Tiếp tục triển khai các gói lãi suất linh hoạt với từng kỳ hạn và loại tiền

khác nhau, các gói lãi suất thả nổi, đặc biệt là gói sản phẩm “ tiết kiệm gửi

góp Easy Saving”, “tiết kiệm Bảo Tồn Thịnh Vượng”. Bởi đối với đại bộ dân

cư thì lãi suất là nhân tố hàng đầu người ta quan tâm khi gửi tiền vào ngân

hàng. Tuy nhiên, xét về dài hạn, đây không phải là giải pháp hiệu quả. Nếu

nâng lãi suất huy động, tất yếu phải nâng lãi suất cho vay để đảm bảo NH

kinh doanh có lãi. Một khi các doanh nghiệp làm ăn không hiệu quả, không

chịu được gánh nặng lãi suất của NH thì khó khăn lại dồn về phía ngân hàng

và từ đó NH sẽ khơng tạo ra được lợi nhuận.

Ngược lại, lãi suất thấp sẽ gây khó khăn cho NH huy động TGTK. Hơn

nữa, lãi suất của NH còn chịu sự điều chỉnh bởi chính sách, qui định lãi suất

trần của NHNN nữa. Chính các sản phẩm lãi suất thả nổi theo thị trường có

thể trung hòa lợi ích của cả NH và khách hàng gửi TGTK.

Chính vì thế, chính sách lãi suất cần phải được xây dựng hợp lý, phản

ánh kịp thời lãi suất thị trường, tùy theo nhu cầu về vốn của NH trong từng

thời kỳ mà NH nên có một chính sách lãi suất mềm dẻo và linh hoạt.

SV: Nguyễn Thị Thu Hương

.54Mã SV: 1154011350Khóa luận tốt nghiệp

HạngGVHD: PGS – TS Đinh Xuân3.2.3. Thực hiện chính sách Marketing, chính sách quảng bá sản phẩm

Cơng tác marketing là một trong những công việc chiếm phần quan

trọng của bất kì một ngân hàng nào. Khách hàng biết về ngân hàng ở một mức

độ nào thì một phần nó sẽ tuỳ thuộc vào sự truyền thơng về ngân hàng đến với

cơng chúng. Chi nhánh VPBank Thái Bình cũng đã nhận thức về tầm quan

trọng của công tác này. Tuy nhiên trong thời gian qua, hình thức quảng cáo

tiếp thị về các sản phẩm tiền gửi của ngân hàng, cũng như thương hiệu hình

ảnh của ngân hàng còn quá đơn điệu, mức độ xuất hiện qua các phương tiện

thơng tin đại chúng còn thấp. Trong thời gian tới để thương hiệu Chi nhánh

VPBank Thái Bình ngày càng nhiều người dân trên địa bàn biết đến hơn, ngân

hàng cần đẩy mạnh công tác marketing lên, cụ thể :

- Ngân hàng có thể tăng cường quảng cáo các sản phẩm, dịch vụ của

ngân hàng mình thơng qua các trang báo điện tử có uy tín. Bên cạnh đó ngân

hàng có thể thiết kế những trang web riêng thật đặc sắc lôi cuốn người xem để

giới thiệu về các sản phẩm tiền gửi của ngân hàng, công bố lãi suất tiền gửi

hằng ngày cũng như các hình thức khuyến mãi của những đợt huy động tiền

gửi tiết kiệm một cách hấp dẫn. Với những cách thức quảng cáo một cách

thường xuyên, đầy ấn tượng như vậy sẽ dễ dàng để người dân biết tới thương

hiệu cũng như uy tín của ngân hàng nhiều hơn, từ đó góp phần mang lại hiệu

quả kinh doanh cho ngân hàng .

- Dựa trên nền tảng đội ngũ nhân viên chuyên huy động, tìm khách hàng

mới để tuyên truyền, giới thiệu rộng rãi sản phẩm của VP Bank. Ngồi ra đội

này ln khảo sát diễn biến thị trường để đưa ra những sản phẩm tiền gửi một

cách đa dạng, mới mẻ đáp ứng nhu cầu của khách hàng.

Định kỳ nên có sự điều tra những nhận định từ cơng chúng về những

hình thức huy động tiền gửi tiết kiệm của ngân hàng trong đợt huy động qua.

Để từ những thông tin phản hồi từ khách hàng mà ngân hàng rút ra những

kinh nghiệm cho những đợt huy động tiền gửi tiết kiệm tiếp theo.

- Tăng cường cơng tác quảng cáo tiếp thị các hình thức tiền gửi tiết kiệm

thơng qua các hình thức truyền thống như:

SV: Nguyễn Thị Thu Hương

.55Mã SV: 1154011350Khóa luận tốt nghiệp

HạngGVHD: PGS – TS Đinh Xuân+Phát hành ấn phẩm định kì, tờ rơi, brochure về các sản phẩm tiền gửi hiện

có để phát cho các khách hàng khi đến ngân hàng giao dịch hay thăm hỏi…

+Tăng cường sự xuất hiện thương hiệu của ngân hàng tới cơng chúng

qua truyền hình, qua đài, qua các trang báo địa phương .

+Với những nơi mà khơng có điều kiện để tiếp nhận được thơng điệp mà

ngân hàng đã truyền đi bằng các hình thức trên thì ngân hàng có thể cho nhân

viên đi đến đó để tư vấn, tiếp thị … cho họ biết.

- Vào các đợt mà ngân hàng tăng cường huy động nguồn tiền gửi tiết

kiệm, ngân hàng có thể quảng cáo sản phẩm kèm theo các hình thức khuyến

mãi có giá trị hấp dẫn đến với người gửi. Tương ứng với mỗi mức tiền gửi mà

ngân hàng đưa ra sẽ nhận được những phần quà tương xứng như là nhận được

phiếu mua hàng giảm giá tại siêu thị, ở một số công ty lớn, hay là được miễn

phí làm thẻ ATM tại ngân hàng, hay một chuyến du lịch nội địa …

- Hằng năm vào các ngày lễ lớn ngân hàng tiếp tục gửi điện hoa tới chúc

mừng, tổ chức giao lưu với khách hàng truyền thống của mình trong các dịp lễ

tết … Với sự quan tâm duy trì mối quan hệ với khách hàng sau khi họ đã gửi tiền

tại ngân hàng như vậy thì khách hàng sẽ giữ vững lòng tin nơi ngân hàng hơn.

Điều quan trọng hơn là chính từ những người khách hàng này sẽ mang thương

hiệu của ngân hàng đến cho nhiều người khác nữa, như vậy sẽ góp phần mang

lại hiệu quả cho cơng tác huy động nguồn tiền gửi tại ngân hàng.

3.2.4. Nâng cao trình độ giao dịch viên, cán bộ quan hệ khách hàng

Khách hàng có thể hài lòng và sẽ trở lại giao dịch với ngân hàng hay

không là cũng do thái độ làm việc của nhân viên giao dịch vì thế để có được

một đội ngũ nhân viên làm việc tốt khơng chỉ về chun mơn nghiệp vụ mà

còn tốt về cả đạo đức nghề nghiệp.

Hiện nay đội ngũ cán bộ nhân viên của Chi nhánh VPBank Thái Bình có

thể đáp ứng được yêu cầu kinh doanh nhưng với sự phát triển của xã hội, sự

cạnh tranh gay gắt ngày một tăng thì đòi hỏi nhân viên ngân hàng, đặc biệt giao

dịch viên phải am hiểu thị trường nhiều hơn và nhanh chóng nắm bắt được thịSV: Nguyễn Thị Thu Hương

.56Mã SV: 1154011350Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Bảng 9.1: Biến động TGTK theo loại tiền gửi tại Chi nhánh VPBank TháiBình giai đoạn 2012-2014

Tải bản đầy đủ ngay(0 tr)

×