Tải bản đầy đủ - 0 (trang)
Thái Bình giai đoạn 2012-2014

Thái Bình giai đoạn 2012-2014

Tải bản đầy đủ - 0trang

Khóa luận tốt nghiệp

HạngGVHD: PGS – TS Đinh Xuântháng để có mức lãi suất ổn định hơn. Chính vì thế, đối với những khoản

TGTK < 12 tháng có xu hướng giảm, còn TKTG > 12 tháng có xu hướng gia

tăng. Vì vậy, dựa trên mục đích của mình, NH có thể áp dụng các biện pháp

để huy động loại TGTK nào cho phù hợp và hiệu quả nhất.

b. Biến động của tiền gửi tiết kiệm theo thành phần kinh tế

Bảng 8.1: Biến động TGTK theo thành phần kinh tế tại Chi nhánh

VPBank Thái Bình giai đoạn 2012-2014

(đơn vị tính: tỷ đồng)

Đối tượng2012

2013

2014

Số tiền Tỷ trọng Số tiền Tỷ trọng Số tiền Tỷ trọng

TGTK dân cư

224,7

59,9%

237,2

61,1%

227,8

60,3%

TGTK các TCKT

150,3

40,1%

150,8

38,9%

150,2

39,7%

Tổng cộng

375

100%

388

100%

378

100%

( Nguồn: Bộ phận kế tốn-Phòng tín dụng VPBank Thái Bình )SV: Nguyễn Thị Thu Hương

.44Mã SV: 1154011350Khóa luận tốt nghiệp

HạngGVHD: PGS – TS Đinh XuânBảng 8.2: Biến động TGTK theo thành phần kinh tế tại Chi nhánh

VPBank Thái Bình giai đoạn 2012-2014

(đơn vị tính: tỷ đồng)

( Nguồn: Bộ phận kế tốn-Phòng tín dụng VPBank Thái Bình )

Dựa vào số liệu trên, nhận thấy TGTK của dân cư năm 2014 đạt 227,8 tỷ

đồng, giảm một lượng 9,4 tỷ đồng, tương ứng với 3,9629% so với năm 2013.

Năm 2013, TGTK của dân cư tăng một cách đáng kể 12,5 tỷ đồng; tương ứng

5,5630% so với năm 2013. Với TGTK của TCKT năm 2014 đạt được 150,2

tỷ, giảm 0,6 tỷ đồng tương ứng với 0,3979%. Dựa trên những đặc tính của

TGTK thì đối tượng chủ yếu của TGTK tập trung chủ yếu vào dân cư, để từ

đó giúp NH huy động được một lượng lớn tiền nhàn rỗi. Đối với các TCKT,

khi họ chưa có kế hoạch trong tương lai họ sẽ lựa chọn gửi tiền vào NH dưới

hình thức TGTK, đây cũng là một đối tượng tiềm năng trong nền kinh tế.

TGTK của dân cư giảm, lại một lần nữa thấy đươc sự ảnh hưởng của lãi suất

đối với khoản TGTK, khi lãi suất giảm thì TGTK của NH cũng giảm theo.

c. Biến động của tiền gửi tiết kiệm theo loại tiền

Bảng 9.1: Biến động TGTK theo loại tiền gửi tại Chi nhánh VPBank

TháiBình giai đoạn 2012-2014

(đơn vị tính: tỷ đồng)

Đồng tiền2012

2013

2014

Số tiền Tỷ trọng Số tiền Tỷ trọng Số tiền Tỷ trọng

Nội tệ

326

86,9%

334

86,1%

323,5

85,6%

Ngoại tệ

49

13,1%

54

13,9%

54,5

14,4%

Tổng cộng

375

100%

388

100%

378

100%

( Nguồn: Bộ phận kế tốn-Phòng tín dụng VPBank Thái Bình )

Bảng 9.2: Biến động TGTK theo loại tiền gửi tại Chi nhánh VPBank

SV: Nguyễn Thị Thu Hương

.45Mã SV: 1154011350Khóa luận tốt nghiệp

HạngGVHD: PGS – TS Đinh Xn

Thái Bình giai đoạn 2012-2014

(đơn vị tính: tỷ đồng)( Nguồn: Bộ phận kế tốn-Phòng tín dụng VPBank Thái Bình )

Bên cạnh việc huy động tiền gửi tiết kiệm bằng VNĐ, NH cũng thực

hiện huy động tiền gửi tiết kiệm bằng ngoại tệ. Dựa vào bảng trên, ta thấy

năm 2014 TGTK bằng ngoại tệ đạt 54,5 tỷ đồng, tăng không đáng kể so với

năm 2013 (năm 2013: 54tỷ đồng). Mặc dù, năm 2013 đạt 54 tỷ đồng, đã tăng

5 tỷ đồng, tương ứng tăng 10,2041% so với năm 2012. Trong năm 2014, tuy

tỷ lệ TGTK bằng ngoại tệ tăng nhưng không đáng kể

2.3. Đánh giá hiệu quả huy động tiền gửi tiết kiệm tại Ngân hàng TMCP

VPBank – Chi nhánh VPBank Thái Bình

2.3.1. Những kết quả đạt được

Ngân hàn TMCP VPBank nói chung và Chi nhánh VPBank nói riêng là

một trong những ngân hàng TMCP có lịch sử lâu đời. Đồng thời, là một trong

những Ngân hàng TMCP dẫn đầu về hoạt động bán lẻ. Với lợi thế như vậy đã

góp phần rất lớn trong hoạt động kinh doanh của mình trong thời gian qua, đặc

biệt là trong lĩnh vực huy động tiền gửi tiết kiệm của dân cư quanh khu vực.

Kết quả đạt được rõ nhất chính là tính ổn định trong hoạt động huy động

TGTK. Mặc dù năm 2014 có sự biến động về lãi suất theo thu hướng giảm lãi

suất huy động giảm.Nhưng trước tình hình đó, Chi nhánh vẫn đạt được một

lượng TGTK không nhỏ so với năm 2013. Hay nói cách khác, tình hình huy

động TGTK tại Chi nhánh vẫn là khá tốt. Có được kết quả này,là do sự linh

hoạt, tầm nhìn, phân tích, đưa ra những chiến lược và biện pháp để thích ứng

với những khó khăn về lãi suất từ phía ban lãnh đạo đồng thời là nhờ sự nỗ

lực khơng ngừng từ phía đội ngũ cán bộ, nhân viên tại Chi nhánh.

Chiến lược huy động nguồn vốn trong dân cư rất được ngân hàng coi

trọng vì đây là một nguồn vốn tương đối lớn và ổn định cho ngân hàng. Theo

SV: Nguyễn Thị Thu Hương

.46Mã SV: 1154011350Khóa luận tốt nghiệp

HạngGVHD: PGS – TS Đinh Xuânthực tế hiện nay nguồn vốn nhàn rỗi từ trong dân còn rất nhiều mà ngân hàng

chưa khai thác hết được, theo điều tra của Bộ kế hoạch đầu tư và tổng cục

thống kê thì phần lớn người dân cất giữ tiền nhàn rỗi của mình bằng cách mua

vàng, ngoại tệ cất trữ tại nhà hay họ đầu tư vào bất động sản, với tình hình

như vậy thì một bộ phận vốn đã không sử dụng hiệu quả trong khi xã hội rất

cần nguồn vốn này.

TGTK tại Ngân hàng ngày càng tăng theo nhu cầu của xã hội và trong

thời gian qua ngân hàng đã có kế hoạch sử dụng nguồnTGTK rất tốt và mang

lại nhiều hiệu quả lớn cho ngân hàng.

Hiện nay,Chi nhánh VPBank Thái Bình với 03 PGD có địa điểm rất

thuận tiện, nằm ở trong trung tâm thành phố, khu vực đông dân cư. Điều này

rất thuận tiện cho người đến gửi tiền. Bên cạnh đó, thì Chi nhánh cũng đưa ra

nhiều hình thức huy động vốn hết sức phong phú, đa dạng để cho khách hàng

chọn lựa. Trong thời gian qua với sự ra đời của rất nhiều sản phẩm tiền gửi

tiết kiệm dự thưởng, tiết kiệm trả lãi trước, tiết kiệm trả lãi định kì, tiết kiệm

linh hoạt,… của VP Bank, Chi nhánh và các PGD đã thu hút được một lượng

lớn khách hàng sử dụng các sản phẩm tiền gửi này. Với sự đa dạng về sản

phẩm tiền gửi như vậy đã góp mang lại cho ngân hàng nhiều thuận lợi trong

việc thu hút nguồn vốn từ công chúng, và đồng thời cũng tăng cường khả

năng cạnh tranh của ngân hàng trong việc huy động nguồn tiền tiết kiệm so

với các ngân hàng khác trên cùng địa bàn thành phố.

Ngoài ra, ngân hàng cũng từng bước hiện đại hố cơng nghệ ngân hàng,

tăng cường cung cấp các dịch vụ và các sản phẩm ngân hàng hiện đại đáp ứng

yêu cầu của xã hội ngày càng cao. Vì vậy, mà hai năm qua khách hàng đến

giao dịch với ngân hàng ngày càng tăng lên rất nhiều. Đặc biệt, với khả năng

làm việc làm đầy kinh nghiệm, đề cao chất lượng phục vụ khách hàng của đội

ngũ nhân viên đã tạo được ấn tượng rất tốt cho khách hàng khi đến giao dịch.

Với sự nỗ lực trong hoạt động kinh doanh và sự cố gắng không ngừng của cácSV: Nguyễn Thị Thu Hương

.47Mã SV: 1154011350Khóa luận tốt nghiệp

HạngGVHD: PGS – TS Đinh Xuânthành viên trong Chi nhánh đã được minh chứng bằng một kết quả tốt trong

năm qua.

2.3.2. Những hạn chế còn tồn tại và nguyên nhân

Mặc dù trong thời gian qua ngân hàng đã thực hiện tốt cơng tác huy

động vốn của mình, nhưng vẫn khơng tránh khỏi những vấn đề còn hạn chế

mà chưa khắc phục kịp thời. Để công tác huy động tiền gửi tiết kiệm tại ngân

hàng trong thời gian tới được hồn thiện hơn thì ngân hàng cần có những biện

pháp thích hợp để nhanh chóng khắc phục được những hạn chế mà ngân hàng

đang gặp phải. Trước hết ta sẽ xem xét qua một số những vấn đề còn hạn chế

trong công tác huy động tiền gửi tiết kiệm tại Chi nhánh VPBank Thái Bình

trong thời gian qua:

Cơng tác quảng cáo tiếp thị về ngân hàng: Mặc dù ngân hàng đã đưa ra

nhiều hình thức huy động tiền gửi tiết kiệm đến với khách hàng nhưng vẫn

chưa thật chú ý đến công tác quảng cáo tiếp thị quảng cáo hiệu quả. Cho nên

nhiều khách hàng vẫn chưa biết đầy đủ các thơng tin về các sản phẩm tiền gửi

hiện có tại ngân hàng, do đó họ thường sử dụng các hình thức gửi tiền truyền

thống là chủ yếu. Chính điều này đã gây nên một sự chênh lệch lớn về lượng

tiền gửi trong cơ cấu tiền gửi. Như chúng ta đã biết để cho một sản phẩm mới

thì ngân hàng phải tốn thời gian cũng như chi phí, nhưng đến khi ra đời lại

khơng được khách hàng hưởng ứng thì điều này sẽ gây nên một sự lãng phí

rất lớn cho ngân hàng, ảnh hưởng lớn đến hiệu quả kinh doanh của ngân hàng.

Chính sách thu hút khách hàng: Ngân hàng cần phải tăng cường chính

sách ưu đãi cũng như có các dịch vụ chăm sóc khách hàng sau khi họ đến giao

dịch vơí ngân hàng. Hiện nay sự cạnh tranh giữa các ngân hàng trên địa bàn

diễn ra rất gay gắt, ngồi sự cạnh tranh bằng cơng cụ lãi suất ra các ngân hàng

sẽ dùng chính sách ưu đãi khách hàng để giành khách hàng về mình.

Trong thời gian tới ngân hàng cần tiếp tục có những kế hoạch cụ thể để

nhanh chóng giải quyết một số vấn đề hạn chế mà ngân hàng còn gặp phải

trong cơng tác huy động vốn của mình. Qua đó góp phần hồn thiện cơng tác

SV: Nguyễn Thị Thu Hương

.48Mã SV: 1154011350Khóa luận tốt nghiệp

HạngGVHD: PGS – TS Đinh Xuânnày và đồng thời nâng cao khả năng thu hút nguồn tiền tiết kiệm tại ngân

hàng đáp ứng nhu cầu vốn cho xã hộiSV: Nguyễn Thị Thu Hương

.49Mã SV: 1154011350Khóa luận tốt nghiệp

HạngGVHD: PGS – TS Đinh XuânKẾT LUẬN CHƯƠNG II:

Thông qua việc phân tích thực trạng cơng tác huy động TGTK và các chỉ

tiêu đánh giá hiệu quả công tác huy động TGTK cho ta thấy tình hình huy

động TGTK tại Ngân hàng TMCP VPBank – Chi nhánh VPBank Thái Bình là

khá tốt. Tuy nhiên, bên cạnh những thành tích đã đạt được chi nhánh vẫn còn

tồn tại một số vấn đề tồn tại cần giải quyết như: chính sách marketing, chăm

sóc KH, đội ngũ nhân viên một sỗ vẫn còn thiếu kinh nghiệm, cơ sở vật chất

vẫn chưa thật sự đảm bảo… Chính vì vậy, trong thời gian tới chi nhánh cần có

những giải pháp hiệu quả để khắc phục những hạn chế và phát huy những

thành tựu đã đạt được nhằm góp phần nâng cao hơn nữa cơng tác huy động

TGTK tại chi nhánh, nâng cao hiệu quả kinh doanh đồng thời phát huy vị thế

của chi nhánh trên địa bàn.SV: Nguyễn Thị Thu Hương

.50Mã SV: 1154011350Khóa luận tốt nghiệp

HạngGVHD: PGS – TS Đinh XuânChương III: Giải pháp nâng cao hiệu quả huy động tiền gửi tiết kiệm tại Ngân

hàng TMCP VPBank – Chi nhánh VPBank Thái Bình

3.1. Định hướng nâng cao hiệu quả huy động tiền gửi tiết kiệm của Ngân

hàng TMCP VPBank – Chi nhánh VPBank Thái Bình đến năn 2020

3.1.1. Định hướng phát triển hoạt động kinh doanh

Để tồn tại và phát triển thì khơng chỉ Ngân hàng TMCP VPBank – Chi

nhánh Thái Bình mà các đơn vị khác đều phải vạch ra cho riêng mình một kế

hoạch cụ thể. Để định hướng đó khả thi thì cần dựa trên những điều kiện hiện

tại cũng như những mục tiêu trong tương lại.

- Nâng cao chất lượng dịch vụ. Ln có bộ phận kiểm tra, giám sát thực

hiện tn thủ qui trình để tạo sự hài lòng của khách hàng khi đến với ngân hàng.

- Phát triển con người, đưa ra những khóa đào tạo chuyên biệt về kỹ

năng nghiệp vụ để cung cấp nguồn nhân lực chất lượng cao cho Ngân hàng.

- Nâng cao năng lực khai thác, ứng dụng công nghệ trong hoạt động kinh

doanh NH tạo khâu đột phá giải phóng sức lao động, tăng tính lan tỏa của

khoa học công nghệ tới mọi hoạt động kinh doanh của VPBank.

- Tối ưu hóa chi phí hoạt động , chuẩn hóa quy trình dịch vụ.

- Phát triển mạng lưới hoạt động, chi nhánh và kênh phân phối sản phẩm

dịch vụ của NH.

- Không ngừng mở rộng, phát triển thương hiệu.

3.1.2. Định hướng nâng cao hiệu quả huy động tiền gửi tiết kiệm

Định hướng phát triển nguồn TGTK của VPBank chi nhánh Thái Bình

trong thời gian tới tiếp tục hoàn thiện các biện pháp khơi tăng TGTK. Trong đó

nguồn TGTK trong nước là quyết định, nguồn TGTK từ bên ngồi là quan trọng.

Do đó, ngân hàng đưa ra định hướng huy động TGTK trong nước bằng cách:

- Tiếp tục triển khai việc mở tài khoản cá nhân vì theo các chuyên gia

TGTK có thể khai thác được trong dân cư còn rất lớn. Do đó, việc phát triển

tiền gửi cá nhân không những làm tăng khả năng thu được nguồn vốn nhàn

rỗi của dân cư mà còn tạo điều kiện để thanh tốn khơng dùng tiền mặt, áp

SV: Nguyễn Thị Thu Hương

.51Mã SV: 1154011350Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Thái Bình giai đoạn 2012-2014

Tải bản đầy đủ ngay(0 tr)

×