Tải bản đầy đủ - 0 (trang)
Thịnh Vượng – Chi Nhánh Thái Bình

Thịnh Vượng – Chi Nhánh Thái Bình

Tải bản đầy đủ - 0trang

Khóa luận tốt nghiệp

HạngGVHD: PGS – TS Đinh Xuânđầy tham vọng, VPBank đã triển khai chiến lược tăng trưởng quyết liệt trong

giai đoạn 2012 – 2017 với sự hỗ trợ của công ty tư vấn hàng đầu thế giới

McKinsey. Với chiến lược này, VPBank nỗ lực tăng trưởng hưu cơ trong các

phân khúc khách hàng mục tiêu, khẩn trương xây dựng các hệ thống nền tảng

để phục vụ tăng trưởng,và luôn chủ động theo dõi các cơ hội trên thị trường.

Nằm trong kế hoạch phát triển mạng lưới hoạt động, ngày 23 tháng 01 năm

2008 chi nhánh VPBank Thái Bình chính thức khai trương tại địa chỉ 259M, Lê

Q Đơn, phường Bồ Xuyên, Thành Phố Thái Bình, Tỉnh Thái Bình

b. Giới thiệu về Chi nhánh

Đơn vị kiến tập: Ngân hàng VPBank chi nhánh Thái Bình

Địa chỉ: 259M Đường Lê Quý Đơn, phường Bồ Xun, TP. Thái Bình

Điện thoại : 0363.642.159

Fax : 0363.642.169

Website : www.vpb.com.vn

Loại hình ngân hàng: Ngân hàng thương mại cổ phần

Hiện nay Chi nhánh VPBanh hoạt động với 03 PGD. Địa điểm:

VPBank Thái Bình : 259M Đường Lê Q Đơn,Phường Bồ Xun, TP.Thái

Bình

VPBank Trần Phú : 16 Đường Quang Trung, TP.Thái Bình

VPBank Kỳ Bá : 225 Đường Lý Thái Tổ, Phường Kỳ Bá, TP.Thái Bình

2.1.2. Cơ cấu tổ chức và phát triển cơ cấu

2.1.2.1. Cơ cấu tổ chứcSV: Nguyễn Thị Thu Hương

.26Mã SV: 1154011350Khóa luận tốt nghiệp

HạngSV: Nguyễn Thị Thu Hương

.GVHD: PGS – TS Đinh Xuân27Mã SV: 1154011350Khóa luận tốt nghiệp

HạngTổng Giám ĐốcGVHD: PGS – TS Đinh Xuân( nguồn: phòng hành chính chi nhánh VPBank Thái Bình)

2.1.2.2. Nhiệm vụGiám đốc - Ơng Lê Trung Hà

Có trách nhiệm điều hành tồn

diện hoạt

Phó Giám

Đốc động kinh doanh của Chi nhánh

VPBank Thái Bình theo ủy quyền của Tổng Giám đốc và theo chế độ thủ

trưởng, chịu trách nhiệm trước Tổng Giám đốc, trước pháp luật về mọi hoạtđộng của Chi nhánh

Phụ trách cơ cấu tổ chức, quản lý nội bộ, công tác vốn và tài sản của chinhánh.

• Phó giám đốc - Ông Nguyễn Trung Kiên

 Thay mặt giám đốc điều hành các cơng việc trong trường hợp giám đốc vắng

Phòng hành

Phòng Tín

Phòng dịch

Phòng Giao

mặt tại Chi nhánh.

chính

Dụngcơng tác quản trị điều hành,

vụ kịp thời báo cáo phát

Dịch

 Giúp giám đốc trong

sinhbất thường tại chi nhánh.

Ký những văn bản, giấy tờ thuộc thẩm quyền

Tham mưu với Tổng giám đốc về những vấn đề liên quan đến Chi nhánh

Phòng hành chính – Trưởng phòng Bà Phạm Thị Nguyệt

PGD VPBank

Thực hiện cơng tác hành chính, văn thư, lưu trữ: nhận cơng văn đi và đến cho

Trần Phú

ban lãnh đạo, mua sắm thiết bị văn phòng phẩm và cơng cụ dụng cụ, phục vụ

điện nước, vệ sinh cơ quan…

Tổ chức quản lý và bảo đảm phương tiện, điều kiện về cơ sở vật chất phục vụ

PGD VPBank

cho công tác của lãnh đạo, công tác bảo vệ và cán bộ, viênKỳ

chức.Xây dựng phương án, kế hoạch và tổ chức thực hiện công tác bảo vệ, phòng

chống cháy nổ tại cơ quan, giữ gìn an ninh trật tự chung đảm bảo an toàntuyệt đối.

PGD VPBank

Giúp Ban lãnh đạo trình cấp có thẩm quyền hoặc quyết định theo thẩm quyền

Trần Lãm

về: bổ nhiệm, miễn nhiệm, khen thưởng, kỷ luật, tuyển dụng nhân sự.... Thực

hiện các nhiệm vụ khác mà Giám đốc giao.

Phòng tín dụng – Trưởng phòng: Ơng Phạm Văn Đồn

Tìm kiếm thị trường, tìm kiếm khách hàng để mở rộng nguồn vốn huy độngcho ngân hàng.

Phân tích kinh tế ngành, nhận đơn xin vay của khách hàng thẩm định và đề

xuất cho vay, nghiên cứu khách hàng để nâng cao hiệu quả tín dụng.

SV: Nguyễn Thị Thu Hương

.28Mã SV: 1154011350Khóa luận tốt nghiệp

HạngGVHD: PGS – TS Đinh XnPhân loại nợ, phân tích nợ q hạn, đơn đốc thu nợ, thu lãi khi đến hạn và xửlý nợ khi khách hàng không trả đủ nợ hoặc không trả nợ đã cam kết theo nhưHợp đồng tín dụng đã ký kết.

Phòng Dịch vụ – Trưởng phòng: Bà Trần Thị Hòa

Hướng dẫn thủ tục mở và sử dụng tài khoản, thực hiện và quản lý các nghiệpvụ liên quan đến các loại tài khoản của khách hàng

Thực hiện các giao dịch và dịch vụ khách hàng, có nhiệm vụ quản lý các tàikhoản tiền gửi của khách hàng

Nắm tình hình nguồn vốn và sử dụng vốn, quản lý, kiểm tra và tổ chức hạch

tốn thu nhập, chi phí cũng như tài sản khác của Chi nhánh.

2.1.3. Tình hình hoạt động kinh doanh tại Ngân hàng TMCP VPBank –

Chi nhánh Thái Bình

2.1.3.1. Cơng tác huy động vốn

Vốn giữ vai trò rất quan trọng trong hoạt động sản xuất kinh doanh của bất

kỳ một tổ chức nào. Đặc biệt đối với ngân hàng, thì nguồn vốn có vai trò quan

trọng hơn cả vì ngân hàng là một tổ chức kinh doanh tiền tệ. Chính vì lý do đó,

hoạt động huy động vón có một tác động to lớn đến các hoạt động khác của ngân

hàng. Phòng Giao Dịch Trần Lãm nói riêng và chi nhánh VPBank Thái Bình nói

chung ln quan tâm, chú ý hàng đầu đến công tác huy động vốn và đưa ra

nhiều biện pháp để thu hút được nguồn tiền nhàn rỗi trong dân cư.

Bảng 1: Tình hình huy động vốn Chi Nhánh Thái Bình giai đoạn 2012 - 2014

( Đơn vị tính: tỷ đồng)

Chỉ tiêu

Phân theo thành phần kinh tế

- Tiền gửi dân cư

- TG các TCKTVốn huy động

Năm

TỷNămTỷNămTỷ2012trọng2013trọng2014trọng22619,324013,322811,8%947%

80,71.565%

86,71.71288,2%

Phân theo kỳ hạn huy động

- Tiền gửi không kỳ hạn

SV: Nguyễn Thị Thu Hương

.21518,3

29%

20211,2%

24012,4Mã SV: 1154011350Khóa luận tốt nghiệp

Hạng

- Tiền gửi ≤ 12 tháng

- Tiền gửi > 12 thángGVHD: PGS – TS Đinh Xuân576%

49,1382%

32,6883%

48,9720%

39,9%

Phân theo đồng tiền huy động

- Nội tệ

- Ngoại tệ99084,4183%

15,6877%

45,2823%

42,4%

1.48382,2322%

17,8%

1.61683,3324%

16,7%

%

%

Tổng cộng

1173 100% 1805 100% 1940 100%

( Nguồn: Bộ phận kế tốn-Phòng tín dụng VPBank Thái Bình )SV: Nguyễn Thị Thu Hương

.30Mã SV: 1154011350Khóa luận tốt nghiệp

HạngGVHD: PGS – TS Đinh XuânDựa vào số liệu trên, nhận thấy tổng nguồn vốn huy động của Chi nhánh

năm 2014 đạt được 1940 tỷ đồng, tăng về mặt tuyệt đối là 135 tỷ đồng, tương

ứng với 7,4792% so với năm 2013. Tốc độ tăng này là chậm hơn so với tốc độ

tăng của năm 2013( năm 2013 tăng 632 tỷ đồng, tương ứng tăng 53,8789% so

với năm 2012). Cụ thể, năm 2014 chiếm 88,2%/tổng nguồn vốn tăng 1,5% so

với năm 2013(năm 2013: 86,7%/tổng nguồn vốn). Nguồn vốn huy động bằng

Tiền gửi của các TCKT năm 2014 đạt 1.712 tỷ đồng, tăng về mặt tuyệt đối

147 tỷ đồng, tương ứng tăng 9,3930% so với năm 2013. Tốc độ tăng này

chậm hơn so với tốc độ tăng của năm 2013 ( năm 2013: tăng618 tỷ đồng,

tương ứng tăng 65,2587% so với năm 2012)

Đối với tiêu chí “kỳ hạn huy động” biểu hiện rõ rệt nhất là loại tiền gửi

kỳ hạn >12 tháng, năm 2014 tăng 103 tỷ đồng, tương đương với tăng

14,3056% so với năm 2013, tốc độ tăng này chậm hơn so với tốc độ tăng của

năm 2013 ( năm 2013 tăng về mặt tuyệt đối 338 tỷ đồng, tương đương tăng

88,4817% so với năm 2012).

Đối với tiêu chí “đồng tiền huy động”; dựa vào bảng trên, ta thấy năm

2014 TGTK bằng ngoại tệ đạt 324 tỷ đồng, tăng không đáng kể so với năm

2013 (năm 2013: 322 tỷ đồng). Mặc dù, năm 2013 đã tăng 139 tỷ đồng, tương

ứng tăng 75,9563% so với năm 2012. Việc này dẫn đến tỷ trọng của tiền gửi

bằng ngoại tệ trong tổng TGTK giảm xuống, biểu hiện năm 2014 chiếm

16,7% trong tổng nguồn vốn huy động; và giảm 0,61% so với năm 2013

( năm 2013: 17,8% trong tổng nguồn vốn).

Đối với tiêu chí “thành phần kinh tế”, tiền gửi của các TCKT chiếm tỷ

trọng lớn trong tổng số vốn mà Chi nhánh huy động được, và tỷ trọng này có

xu hướng tăng trong cả giai đoạn 2012 – 2014. Điều này thể hiện hoạt động

huy động vốn của Chi nhánh đạt hiệu quả tốt. Do đó, Chi nhánh cần phải có

kế hoạch sử dụng tốt nguồn vốn huy động được để giảm thiểu những chi phí

huy động vốn cũng như những rủi ro khơng đáng có.

2.1.3.2. Hoạt động tín dụng

SV: Nguyễn Thị Thu Hương

.31Mã SV: 1154011350Khóa luận tốt nghiệp

HạngGVHD: PGS – TS Đinh XuânHoạt động cho vay là một hình thức kinh doanh chủ yếu của một ngân

hàng thương mại để tạo ra lợi nhuận. Ngày nay, doanh số cho vay tại các ngân

hàng càng tăng nhanh và loại hình cho vay cũng trở nên đa dạng theo. Do đó,

dựa trên những điều kiện và nhu cầu khác nhau mà Phòng Giao Dịch Trần

Lãm thực hiện cho vay đối với khách hàng khác nhau.

Bảng 2: Tình hình cho vay Chi Nhánh Thái Bình giai đoạn 2012 - 2014

( Đơn vị tính: tỷ đồng)

STT

1.

2.

3.

3.1Chỉ tiêu

2012

2013

2014

Doanh số cho vay

325,7

697,3

856,2

Doanh số thu nợ

131,5

241

342

Tổng dư nợ

195,5

651,8

725,5

Dư nợ phân theo Số dư

Tỷ

Số

Tỷ

Số dư

Tỷ

ngành kinh tế

trọng

dư Trọng

Trọng

A Cho vay tiêu dùng,

4,5

2,3%

20

3%

38,4

5,3%

đời sống

B

Cho vay sản xuất

191,0 97,7% 631,8 97%

687,1 94,7%

kinh doanh.

3.2

Dư nợ phân theo Số dư

Tỷ

Số

Tỷ

Số dư

Tỷ

thành phần kinh tế

trọngtrọng

trọng

A

Doanh nghiệp Nhà 178,9 91,5% 343,2 52,7% 391,4 53,9%

nước

B Doanh nghiệp ngồi

4,0

2%

276 42,3%

304

41,9%

quốc doanh

C Hộ gia đình, cá nhân, 12,6

6,5% 32,6

5%

30,5

4,2%

tổ hợp tác

3.3

Dư nợ phân theo Số dư

Tỷ

Số

Tỷ

Số dư

Tỷ

thời hạn cho vay

trọngtrọng

trọng

A

Cho vay ngắn hạn

13,2

6,8%

243 37,3%

280

38,6%

B

Cho vay trung dài

182,3 93,2% 408,8 62,7% 445,5 61,4%

hạn

4.

Nợ quá hạn

2,45

7,6

9,92

5.

Tỷ lệ NQH/Tổng

0,31%

1,17%

1,37%

dư nợ

( Nguồn: Bộ phận kế tốn-Phòng tín dụng VPBank Thái Bình )SV: Nguyễn Thị Thu Hương

.32Mã SV: 1154011350Khóa luận tốt nghiệp

HạngGVHD: PGS – TS Đinh XuânQua bảng số liệu trên ta thấy, tổng doanh số cho vay của Chi nhánh năm

2014 đạt 856,2 tỷ đồng, tăng về tuyệt đối là 158,9 tỷ đồng, tương đương tăng

22,7879% so với năm 2013, và tăng chậm hơn so với tốc độ tăng của tổng

doanh số cho vay năm 2013 (năm 2013 tăng 114,0927%, tương ứng tăng về

mặt tuyệt đối 371,6 tỷ đồng so với năm 2012). Nhận thấy, hoạt động cho vay

của Chi nhánh có thành tích đáng khích lệ, đồng thời nó cũng tạo đà cho sự

tăng trưởng cao hơn. Có được kết quả này là dựa trên những chiến lược của

ban lãnh đạo và sự phấn đấu của toàn bộ cán bộ trong Chi nhánh.

Đối với chỉ tiêu doanh số thu nợ của chi nhánh năm 2014 đạt 342 tỷ

đồng, tăng về mặt tuyệt đối là 101 tỷ đồng, tương đương với 41,9087% so

với doanh số thu nợ của năm 2013, và tăng chậm hơn so với tốc độ tăng của

doanh số thu nợ của năm 2013 ( năm 2013 tăng 109,5 về mặt tuyệt đối, tương

ứng với 83,2670% so với năm 2012). Qua đây, ta thấy được tình hình thu nợ

của Chi nhánh vẫn là khá tốt, nó cũng chính là yếu tố góp phần làm giảm

thiểu tỷ lệ nợ xấu trong năm gia tăng.

Đối với chỉ tiêu tổng dư nợ của Chi nhánh tính đến cuối năm 2014 đạt

725,5 tăng về mặt tuyệt đối là 73,7 tỷ đồng, tương ứng với 11,3071% so với tổng

dư nợ cuối năm năm 2013,và tăng chậm hơn so với tốc độ tăng của tổng dư nợ

cuối năm 2013(cuối năm 2013 tăng 456,3 tỷ đồng, tương ứng với 233,4015% so

với cuối năm 2012). Trong đó, đối với dư nợ phân theo ngành kinh tế, nhận thấy

dư nợ cho vay tiêu dùng, đời sống cuối năm 2014 đạt 38,4 tỷ đồng, chiếm 5,3%

trong tổng dư nợ của Chi nhánh; tăng về tuyệt đối là 18,4 tỷ đồng, tương ứng với

92% so với cuối năm 2013. Dư nợ cho vay sản xuất kinh doanh cuối năm 2014

đạt 687,1 tỷ đồng, chiếm 94,7% trong tổng dư nợ của Chi nhánh; tăng về tuyệt

đối là 55,3 tỷ đồng, tương ứng với 8,7528% so với cuối năm 2013. Đối với dư

nơ phân theo thời hạn cho vay, dư nợ cho vay ngắn hạn cuối năm 2014 đạt 280

tỷ đồng, chiếm 38,6% trong tổng dư nợ của Chi nhánh; tăng về tuyệt đối 37 tỷ

đồng tương ứng với 15,2263% so với cuối năm 2013. Dư nợ cho vay trung dài

hạn cuối năm 2014 đạt 445,5 tỷ đồng, chiếm 61,4% trong tổng dư nợ của toàn

Chi nhánh; tăng về mặt tuyệt đối là 36,7 tỷ đồng tương ứng với 8,9775% so với

cuối năm 2013. Nhận thấy, kết quả của hoạt động tín dụng là có triển vọng, mặc

SV: Nguyễn Thị Thu Hương

.33Mã SV: 1154011350Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Thịnh Vượng – Chi Nhánh Thái Bình

Tải bản đầy đủ ngay(0 tr)

×