Tải bản đầy đủ - 0 (trang)
ĐỊNH NHÓM ABO 3. Gelcard

ĐỊNH NHÓM ABO 3. Gelcard

Tải bản đầy đủ - 0trang

Ưu điểm:

 Kết quả có thể đọc sau nhiều giờ

 Có thể lưu trữkiểm tra, chứng cứ

 Giải thích kết quả khách quan

 Đọc kết quả dễ dàng

 Tăng độ nhạy

 Khuyết điểm:

 Tốn thời gian

 Đắt tiền

 Kết quả

Kết quả có giá trị: pp trực

tiếp và gián tiếp phù hợp nhau

Phân Loại Trực TiếpPhân Loại Gián Tiếp

KẾT LUẬN- B- ABAcBcOc3+ - 4+03+ - 4+03+ - 4+0Α03+ - 4+3+ - 4+3+ - 4+00B3+ - 4+3+ - 4+3+ - 4+000AB0003+ - 4+3+ - 4+0OĐỊNH NHĨM RHESUS (Rh)

1. Thuốc thử: antiD (IgM) 

2. Cách tiến hành: tương tự nhóm ABO

3. Kết quả:

 P/ư dương tính: D dương (Rh dương)

 P/ư âm tính: D âm (Rh âm)KỸ THUẬT THỬ PHẢN ỨNG CHÉO

1. Ngun lý:

 Thăm dò máu của người nhận & người cho cóphù hợp khơng

 Phân thành 2 loại:

 P/ư chéo chính (Ống I) 

 P/ư chéo phụ (Ống II)2. Chuẩn bị:3.  Tiến hành:

 Tách huyết thanh của máu BN & người cho

 Pha chế huyền dịch hồng cầu 3% của BN &

người cho

 Chuẩn bị 2 ống nghiệmỐng I (chéo chính) 

Huyết tương bệnh nhânỐng II (chéo phụ)2 giọtHồng cầu bệnh nhân 3%1 giọtHuyết tương người cho2 giọtHồng cầu người cho 3%- Lắc đều 2 ống1 giọtỐng 1HC người cho +

Huyết tương

ngườinhậnỐng 2HC bệnh nhân +

Huyết tương người choKỸ THUẬT THỬ PHẢN ỨNG CHÉO

Tiến hành phản ứng chéo qua 3 giai đoạnNgưng.

Tìm túi

máu khácTài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

ĐỊNH NHÓM ABO 3. Gelcard

Tải bản đầy đủ ngay(0 tr)

×