Tải bản đầy đủ - 0 (trang)
Bệnh galactose huyết (galactosemia)

Bệnh galactose huyết (galactosemia)

Tải bản đầy đủ - 0trang

BẠN CĨ BIẾT?

1. Hormon insulin có vai trò tăng

Tổng hợp glycogen

……………………………………...và

làm

glucose

giảm

…………………..máu2. Glucocorticoid được tạo ra từ

Vỏ thượng thận

……………………………………

có vai

Tiêu

dùng glucose

trò giảm

……………………………….BẠN CÓ BIẾT?

1. Bệnh hạ đường huyết tự phát là do:.U tế

Đảo Langerhans→ ………

Tăng tiết

bào ………………………

Hạ đường

Hôn mê do ……………….

insulin

→ ……………

huyết2 . Galactosemia là tên bệnh di truyền

Galactose huyết

UDP

………………………do

thiếu men ………

transferase

Glu-gal phosphat……………..làm

ảnh

Suy thận giảm

hưởng chức năng thận (……………..)

Đục thủy tinh

thị lực (……………………).

thểBẠN CĨ BIẾT?Trong q trình đường phân:

3 lần

1.Số lần phosphoryl hóa……………2.Số lần đồng phân2 hoặc 3

hóa……………

lần

2 lần3.Số lần khử phosphoryl hóa……..

1 lần

4.Số lần khử nước…………………….Mơ tả đúng về enzyme amylase:

1 . α-amylase gọi là endoamylase

2. β-amylase gọi là exoamylase

3 . α và β -amylase phân cắt LK 1-4 và

1-6- glycosid

4 . α-amylase hình thành từ tuyến nước

bọt, tuyến tụy.

5. β-amylase gặp ở thực vậtCHU TRÌNH KREKS ?

1. Chu trình Krebs có 9 phản ứng

2. Phản ứng 1 và 4 chỉ xảy ra 1 chiều

3. Succinyl CoA được tạo ra ở giai đoạn 4

4. Succinyl CoA được tạo ra từ succinat

5. Fumarat là sản phẩm của phản ứng số 7

6. Chu trình Krebs còn được gọi là chu trình

uronic acid

7. Chất tiếp nhận acetyl CoA là oxaloacetate

8. Sản phẩm cuối là citratCHUỖI HÔ HẤP TẾ BÀO

?

1. Giai đoạn 5 tạo ra CO2

2. Giai đoạn 3 có sự tham gia cyt b

3. Sản phẩm cuối cùng có thể tạo ra

H2O

4. Antimycin A là chất ức chế đặc hiệu

5. Chuỗi dài cần có LTPPTrắc nghiệm

Các enzyme tiêu hóa glucid ở cơ thể gồm:

A. Amylase, saccarase

B. Pyvuvat kinase, saccarase

C. Cellulase, lipase

D. Amylase, invertaseLUẬN VĂN TỐT NGHIỆP116Trắc nghiệm

Tổ chức chứa Glycogen cao nhất là:

A.Não

B. Thận

C. Gan

D. CơLUẬN VĂN TỐT NGHIỆP117Trắc nghiệm

Enzym amylase có đặc điểm:

A.Xúc tác phản ứng phân giải

glucid

B.Xúc tác phản ứng phân giải

glucose

C.Chỉ có ở thực vật

LUẬN VĂN TỐT NGHIỆP118Trắc nghiệmLactat được chuyển hóa trong chu trình nào:

A.Chu trình Ure

B. Chu trình Cori

C. Chu trình β oxy hóa

D. Chu trình KrebsLUẬN VĂN TỐT NGHIỆP119Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Bệnh galactose huyết (galactosemia)

Tải bản đầy đủ ngay(0 tr)

×