Tải bản đầy đủ - 0 (trang)
3 Một số khuyến nghị đối với ban lãnh đạo công ty cổ phần Thương mại và Dịch vụ Mạnh Hưng Phát về công tác Phát triển nhân lực

3 Một số khuyến nghị đối với ban lãnh đạo công ty cổ phần Thương mại và Dịch vụ Mạnh Hưng Phát về công tác Phát triển nhân lực

Tải bản đầy đủ - 0trang

Viện ĐH Mở Hà NộiKhoa Kinh TếPHẦN 5: KẾT LUẬN

Có thể nói, nguồn nhân lực là vốn quý nhất của bất kỳ một xã hội hay một tổ

chức nào. Chỉ khi nào nguồn nhân lực được tuyển dụng đầy đủ và sử dụng mộ cách

hiệu quả thì tổ chức đó mới có thể hoạt động một cách trơn tru và đạt được những

thành công như mong đợi. Hoạt động của mỗi tổ chức đều chịu ảnh hưởng và chi

phối bởi các nhân tố và mức độ ảnh hưởng khác nhau qua các thời kỳ, nhưng nguồn

nhân lực vẫn luôn giữ được vai trò nhất định trong hoạt động của bất cứ tổ chức nào.

Tuy nhiên, với vai trò quan trọng của mình thì nguồn nhân lực trong các tổ

chức cũng phải ngày càng tự hồn thiện để có thể đáp ứng được các nhu cầu đặt ra.

Các doanh nghiệp để có thể tồn tại và phát triển trong mơi trường cạnh tranh gay gắt

cùng với sự phát triển ngày càng mạnh mẽ của khoa học cơng nghệ thì phải tìm mọi

cách để trang bị cho đội ngũ lao động lớn mạnh cả về số lượng và chất lượng. Để

làm được việc này doanh nghiệp cần phải thực hiện đồng thời nhiều cơng việc và

một trong số đó là cơng tác phát triển nguồn nhân lực. Phát triển nguồn nhân lực

giúp doanh nghiệp có thể nâng cao cả về số lượng và chất lượng đội ngũ lao động

trong công ty, đồng thời có thể tạo điều kiện để có thể thu hút, giữ được lao động

trong công ty làm việc và cống hiến. Phát triển nguồn nhân lực là công tác thu nhân

người lao động vào làm việc tại công ty đồng thời đào tạo những kỹ năng và kiến

thức để người lao động có thể vận dụng chúng một cách linh hoạt vào q trình thực

hiện cơng việc thường ngày và chuẩn bị để thực hiện tốt hơn những công việc trong

tương lai.

Mặc dù đã có nhiều cố gắng song do hạn chế về thời gian và phạm vị kiến

thức nên báo cáo này khơng tránh khỏi sự thiếu sót. Em mong nhận được sự góp ý

của thầy, cơ giáo cũng như nhận xét của các cô chú, anh chị tại cơng ty để e hồn

thành tốt hơn nữa báo cáo thực tập này.

Một lần nữa em xin chân thành cảm ơn sự ủng hộ và giúp đỡ nhiệt tình của

các cô chú, anh chị cán bộ công nhân viên làm việc tại công ty đã cung cấp cho e tài

Bùi Đình Nghĩa K9N2 QT59Viện ĐH Mở Hà NộiKhoa Kinh Tếliệu cần thiết trong thời gian thực tập tại công ty. Đồng thời em cũng xin gửi lời cảm

ơn sâu sắc nhất tới Tiến sĩ Nguyễn Tiến Hùng, người đã hướng dẫn chỉ bảo một

cách tận tình giúp em hồn thành báo cáo này.

Em xin chân thành cảm ơn!Bùi Đình Nghĩa K9N2 QT60Viện ĐH Mở Hà NộiKhoa Kinh TếDanh mục tài liệu tham khảo:1. Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh các năm 2013-2017 của công ty cổ phần

Thương mại và Dịch vụ Mạnh Hưng Phát

2. Báo cáo thống kê về lao động, về công tác đào tạo công ty cổ phần Thương mại

và Dịch vụ Mạnh Hưng Phát 2013-2017

3. Thủ tục quản lý nguồn nhân lực của công ty cổ phần Thương mại và Dịch vụ

Mạnh Hưng Phát

4. Giáo trình “Quản trị nhân lực” – Viện ĐH Mở Hà Nội

5. Ths. Nguyễn Văn Điền, PGS Nguyễn Ngọc Quân - Giáo trình “Quản trị nhân

lực” (2004) – Trường đại học Kinh tế Quốc dân, Nxb Lao động xã hội.

6. Giáo trình “Phân tích hoạt động kinh doanh” – Viên ĐH Mở Hà Nội

7. TS. Hà Văn Hội (2007), “Quản trị nhân lực trong doanh nghiệp”, tập 2. NXB Bưu

Điện

8. Một số Website

• www.tailieu.vn

• www.docs.vnBùi Đình Nghĩa K9N2 QT61Viện ĐH Mở Hà NộiKhoa Kinh TếPhụ lục

1,Mẫu biểu nhu cầu đào tạo

CÔNG TY CỔ PHẦN Thương mại và Dịch vụ Mạnh Hưng Phát

NHU CẦU ĐÀO TẠO

STTBộ phậnSố lượng/

Họ và tênSố thểNội dung

đào tạoGhi chú1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

TRƯỞNG BỘ PHẬNBùi Đình Nghĩa K9N2 QTHà Nơi, ngày…tháng… năm

NGƯỜI LẬP BIỂU62Viện ĐH Mở Hà NộiKhoa Kinh Tế2,Bài kiểm tra

CÔNG TY CỔ PHẦN Thương mại và Dịch vụ Mạnh Hưng Phát

Số thể lao động

BÀI KIỂM TRA

Môn thi:………………………………………………………………………………

Họ và tên học viên:………………………Bộ phận……………………………….......

Ngày kiểm tra:………………………………………………………………………...

ĐiểmÝ kiến giáo viên1. Câu hỏi

………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………

2. Bài làm

………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………Bùi Đình Nghĩa K9N2 QT63Viện ĐH Mở Hà NộiKhoa Kinh Tế………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………

3, Phiếu thi tay nghề

CÔNG TY CỔ PHẦN Thương mại và Dịch vụ Mạnh Hưng Phát

PHIẾU THI TAY NGHỀ

Họ và tên:……………………………….Bộ phận…………………………………

Địa điểm thi:…………………………….Ngày thi…………………………………

Nội dung thi:…………………………………………………………………………

Nội dung chi

tiếtThời gian

Bắt đầuSản

phẩm/Tổng SP

thiKết thúcĐiểm sản

phẩmNgười trông thi nhận xét về ATLĐ và VSMT:

TốtTrung bìnhKhơng đạtTrưởng ban giám khảo kết luận:

Đạt

TRƯỞNG BAN GIÁMKhơng đạt

GIÁM KHẢOKHẢOBùi Đình Nghĩa K9N2 QT64TP TỔ CHỨCViện ĐH Mở Hà NộiKhoa Kinh Tế4, Phiếu tổng hợp kết quả

CÔNG TY CỔ PHẦN Thương mại và Dịch vụ Mạnh Hưng Phát

BIỂU TỔNG HỢP KẾT QUẢ ĐÀO TẠO

Thời gian đào tạo:

……………………………………………………………………..

Nội dung đào tạo:

……………………………………………………………………...

STTHọ và tênBộ phậnSố thẻGIÁM ĐỐC CÔNG TYĐánh giá kết quả

đào tạoGhi chúHà nội,ngày…tháng...năm

NGƯỜI LẬP BIỂUBùi Đình Nghĩa K9N2 QT65Viện ĐH Mở Hà NộiKhoa Kinh Tế5, Sổ theo dõi kết quả quá trình đào tạo bộ phận

CÔNG TY CỔ PHẦN Thương mại và Dịch vụ Mạnh

Hưng PhátSỔ THEO DÕI QUÁ TRÌNH ĐÀO TẠO

Bộ phận:…………………………………..

Người theo dõi:……………………………ST

THọ và

tênThời

gian đào

tạoBùi Đình Nghĩa K9N2 QTNội

dung

đào

tạoGiáo viên

giảng dạy66Đánh giá kết quả đào

tạo

ĐạtKhông

đạt

nhânGhi chúViện ĐH Mở Hà NộiKhoa Kinh Tế6, Kế hoạch và chương trình đào tạo:

CƠNG TY CỔ PHẦN Thương mại và Dịch vụ Mạnh Hưng Phát

KẾ HOẠCH VÀ CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠOSTTĐối

tượng

đào tạo

lượngThời gian

đào tạoNơi dung đào

tạoNGƯỜI PHÊ DUYỆTGiáo viênGhi chúHà nội, ngày…tháng…năm

NGƯỜI LẬP BIỂUBùi Đình Nghĩa K9N2 QT67Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

3 Một số khuyến nghị đối với ban lãnh đạo công ty cổ phần Thương mại và Dịch vụ Mạnh Hưng Phát về công tác Phát triển nhân lực

Tải bản đầy đủ ngay(0 tr)

×