Tải bản đầy đủ - 0 (trang)
2 Đánh giá chung về công tác Phát triển nhân lực tạo công ty cổ phần Thương mại và Dịch vụ Mạnh Hưng Phát

2 Đánh giá chung về công tác Phát triển nhân lực tạo công ty cổ phần Thương mại và Dịch vụ Mạnh Hưng Phát

Tải bản đầy đủ - 0trang

Viện ĐH Mở Hà NộiKhoa Kinh Tế3.2.3 Những nguyên nhân dẫn đến tồn tại yếu kém trong công tác Phát triển

nhân lực ở cơng ty

Có thể nói cơng ty cổ phần Thương mại và Dịch vụ Mạnh Hưng Phát rất

quan tâm đến công tác Phát triển nguồn nhân lức. Hiệu quả của công tác Phát

triển nhân lực ở công ty chưa đáp ứng được hầu hết các yêu cầu của tình hình

thực tế mà nó vẫn còn một số tồn tại hạn chế. Những tồn tại này là do một số

ngun nhân chính sau:

Một là: Có nhiều lớp học bồi dưỡng nghiệp vụ chuyên môn. Song do đội

ngũ giáo viên, cơ sở vật chất còn rất nhiều hạn chế, yếu kém không theo kịp yêu

cầu của thực tế. Số lượng các chương trình mới còn q ít, nhất là những chương

trình đạt chuẩn khu vực và thế giới; nhiều trường vẫn dạy theo chương trình cũ

chưa cập nhật kiến thức, nên không đáp ứng yêu cầu của doanh nghiệp.

Hai là: Kinh phí dành cho cơng tác Phát triển chưa đủ, cơ sở vật chất trang

thiết bị phục vụ cho hoạt động này còn thiếu và lạc hậu. Chế độ khuyến khích

cán bộ cơng nhân viên đi học còn chưa cụ thể và chưa hợp lý. Mặc dù, Cơng ty

có quan tâm đầu tư cho chi phí đào tạo tăng dần quan các năm nhưng tổng chi

phí này vẫn còn thiếu so với yêu cầu của công tác đào tạo. Việc dành kinh phí

thấp cho cơng tác Phát triển đã ảnh hưởng rất lớn đến chất lượng và hiệu quả

công tác này. Hơn nữa việc lập kế hoạch chi tiêu cho từng đối tượng, từng q

trình của cơng tác Phát triển chưa được thực hiện, do đó dễ gây những lãng phí

khơng cần thiết. Điều này đòi hỏi Cơng ty phải đầu tư xây dựng một chiến lược

dài hạn nhằm cụ thể hố hơn nữa các quy định về cơng tác đào tạo, phát triển.

Ba là: Công ty chưa xây dựng được kế hoạch phát triển nguồn nhân lực dài

hạn một cách cụ thể vì thế cơng tác Phát triển nhân lực khơng có cơ sở để định

hướng phát triển lâu dài. Chưa xây dựng được mục tiêu của chương trình đào tạo

làm căn cứ cho các học viên báo cáo kết quả học tập.

Bốn là: Một số phòng ban chưa tạo nên được khơng khí hăng say học tập,

chưa dấy lên phong trào nghiên cứu khoa học, phát huy sáng kiến cải tiến để

Bùi Đình Nghĩa K9N2 QT52Viện ĐH Mở Hà NộiKhoa Kinh Tếnâng cao năng suất, chất lượng công việc. Thiếu đội ngũ chuyên trách, cán bộ

kiêm nhiệm công tác Phát triển nhân lực ở công ty. Do vậy, việc quản lý cơng tác

Phát triển còn lỏng lẻo và bất cập.Bùi Đình Nghĩa K9N2 QT53Viện ĐH Mở Hà NộiKhoa Kinh TếPHẦN 4

XU HƯỚNG, TRIỂN VỌNG PHÁT TRIỂN CỦA CÔNG TY VÀ KHUYẾN

NGHỊ NHẰM THÚC ĐẨY HOẠT ĐỘNG ĐÀO TẠO NHÂN LỰC TẠI

CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ MẠNH HƯNG PHÁT

4.1 Phương hướng hoạt động kinh doanh của công ty đến năm 2025

 Mục tiêu- Phát triển Công ty cổ phần Thương mại và Dịch vụ Mạnh Hưng Phát trở

thành doanh nghiệp phân phối có thương hiệu, uy tín trên thị trường trong nước và

quốc tế, doanh thu bình quân hàng năm giai đoạn 2018- 2025 tăng 12 % và đạt 162

tỷ đồng.

- Trở thành công ty hàng đầu trong các lĩnh vực sản xuất kinh doanh, trở thành

1 đơn vị lớn mạnh phát triển bền vững, là lựa chọn số 1 đối với người tiêu dùng

cũng như các chủ đầu tư nhờ uy tín và khả năng cung cấp sản phẩm dịch vụ.

- Xây dựng công ty thành một tổ chức chuyên nghiệp, tạo dựng công ăn việc làm ổn

định, môi trường làm việc chuyên nghiệp, năng động, thu nhập cao cho tồn bộ cán

bộ cơng nhân viên công ty.

 Định hướng và phát triểnLấy tiêu chí " TẬN - TÂM - TÍN - NGHĨA" làm nền tảng phát triển bền vững,

Công ty cổ phần Thương mại và Dịch vụ Mạnh Hưng Phát đã, đang và sẽ vượt qua

mọi khó khăn để đến được cái đích của mình.

- Cơng ty cổ phần Thương mại và Dịch vụ Mạnh Hưng Phát hướng tới thành

công bằng việc cung cấp cho khách hàng những gói sản phẩm và dịch vụ đa dạng,

hồn hảo. Sự hài lòng và lợi ích của khách hàng là động lực quan trọng nhất thúc

đẩy sự phát triển của công ty.

- Sử dụng những phương thức quảng cáo hiệu quả nhất để quảng bá hình ảnh

và sản phẩm cơng ty đến với khách hàng.Bùi Đình Nghĩa K9N2 QT54Viện ĐH Mở Hà NộiKhoa Kinh Tế- Giữ vững và phát huy tốc độ phát triển của công ty về doanh số, thị phần, thị

trường, uy tín và trình độ nhân lực.

- Quan hệ chặt chẽ, gắn bó hai bên cùng có lợi với các đối tác chiến lược, đối

tác truyền thống.

- Tăng cường đào tạo, phát huy tính sáng tạo trong đội ngũ cán bộ cơng nhân

viên nhằm tăng hàm lượng công nghệ, nâng cao hiệu quả cơng việc.

- Củng cố, hồn thiện và mở rộng mạng lưới tiêu thụ, xây dựng các đại lý then chốt

làm nền tảng cho sự phát triển.

- Đầu tư nghiên cứu cơng nghệ, hồn thiện các giải pháp tích hợp.

Chỉ tiêu cụ thể đến năm 2020

- Lợi nhuận tăng đều hàng năm với tốc độ từ 10- 16%;

- Sản lượng sản xuất, tiêu thụ bình quân tăng 114%;

Bảng Kế hoạch tuyển dụng nhân lực mới

Kế hoạch tuyển dụngNăm 2018Năm 2019Năm 2020Số lượng (Người)364256(Nguồn: Phòng Hành chính – Nhân sự Cơng ty cổ phần Thương mại và Dịch vụ

Mạnh Hưng Phát )

Bảng kế hoạch sản xuất kinh doanh giai đoạn 2018- 2021

NămSttChỉ tiêuĐơn

vị1.Tổng doanh thu

hoạt động kinh

doanhTriệu

đồng36,0

0040,00

043,00

045,00

02.Chi phíTriệu

đồng32,1

5035,72

238,40

140,18

8Bùi Đình Nghĩa K9N2 QT201820195520202021Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

2 Đánh giá chung về công tác Phát triển nhân lực tạo công ty cổ phần Thương mại và Dịch vụ Mạnh Hưng Phát

Tải bản đầy đủ ngay(0 tr)

×