Tải bản đầy đủ - 0 (trang)
Xử lý số liệu:

Xử lý số liệu:

Tải bản đầy đủ - 0trang

Thiết kế nghiên cứu:

Đối tượng nghiên cứuKhám lâm sàng

Các yếu tố nguy cơ- Cận lâm sàng

- ĐTĐ

- Men tim

- Siêu âm tim

Chẩn đốn

NMCT cấpCan thiệp

ĐMV qua daCó hội chứng

Tái tưới máuKhơng có hội chứng

Tái tưới máu34Chương iii: kết quả nghiên cứu3.1. Đặc điểm đối tượng nghiên cứu

Bảng 3.1. Đặc điểm lâm sàng chung của nhóm nghiên cứu (n = 61)Thơng số

Tuổi trung bìnhKết quảTỷ lệ %63,0 ± 8,3Giới

. nam4878,7. nữ1321,3RL Cholesterol máu46,6THA3049,2Hút thuốc lá1626,2ĐTĐ914,8- Tuổi trung bình của bệnh nhân là 63,0 + 8,3 tuổi thấp nhất là 55 tuổi cao

nhất là 81.

Về giới: Có 48 bệnh nhân nam (78,7%), 12 bệnh nhân nữ (21,3%).

Tỉ lệ nam/nữ = 4/1.35Biểu đồ 3.1: Phân bố tỷ lệ nam và nữBảng 3.2: Phân bố giới tính theo nhóm tuổi nhóm nghiên cứuNhómNữtuổiSố

lượng<60060-694# 703Trung

bìnhNam

Tỷ lệ

(%)CộngSố

lượngTỷ lệ

(%)Số

lượngTỷ lệ

(%)729,2723,366,71145,81550,044,5625,0926,768,8 ± 4,863,1 ± 8,964,3 ± 8,5Bệnh nhân có khuynh hướng tăng dần theo tuổi, thường gặp nhất ở độ tuổi

từ 60-69 (50%). ở độ tuổi < 70 tỷ lệ nam giới nhiều hơn hẳn so với nữ giới. Nhưng

từ độ tuổi > 70 thì tỷ lệ ở nữ giới tăng lên rõ rệt.36Biểu đồ 3.2: Phân bố giới tính theo nhóm tuổi

Bảng 3.3: Phân bố giới tính theo nhóm tuổi nhóm chứngNữNhómNam

Tỷ lệtuổiSố lượng<605(%)

41,760-694# 703Trung

bìnhSố lượngCộng

Tỷ lệ11(%)

61,133,3625,0163,3 ± 7,5Số lượngTỷ lệ16(%)

53,333,31033,35,6413,360,8 ± 8,361,8 ± 7,9Nhận xét: không có sự khác nhau về phân bố giới tính theo nhóm tuổi

(p>0,05). Tuổi trung bình của nữ cao hơn so với nam, tuy nhiên sự khác biệt khơng

có ý nghĩa thống kê (p>0,05).Bảng 3.4: So sánh nhóm tuổi nhóm nghiên cứu và nhóm chứng37NhómNhóm nghiên cứuP16Tỷ lệ

(%)

53,348,41033,30,01329,0413,3tuổiSố lượng<607Tỷ lệ

(%)

22,660-6915# 709Trung

bìnhNhóm chứng

Số lượng64,3 ± 8,561,8 ± 7,90,288Nhóm tuổi nhóm có hội chứng tái tưới máu tăng dần theo tuổi

Nhóm tuổi nhóm khơng có hội chứng tái tưới máu giảm dần theo tuổi

Bảng 3.5: Các triệu chứng chủ quanNhóm nghiên cứu

Triệu chứngNhóm chứngSố lượngTỷ lệ

(%)Số

lượngTỷ lệ

(%)PĐau ngực30100,03096,80,321Đánh trống ngực13,30Tê bì chân tay0Khó thở15Lú lẫn0Vã mồ hôi6Buồn nôn0OR0,9870

50,01548,40,8991,07412,90,6871,6928,70

20,0Nhận xét: triệu chứng chủ quan 2 nhóm nghiên cứu là tương tự nhau

(p>0,05)38Bảng 3.6: Mức độ tăng huyết ápNhóm nghiên cứu

Huyết ápNhóm chứngSố lượngTỷ lệ

(%)Số lượngTỷ lệ

(%)Bình thường1963,31548,4Độ 1413,3412,9Độ 2723,31238,7P0,443Đặc điểm về mức độ THA ở cả 2 nhóm là tương tự nhauBiểu đồ 3.3: So sánh tỷ lệ THA giữa hai nhóm nghiên cứu39Bảng 3.7:Kết quả chụp vành hai nhóm bệnh nhân nghiên cứuNhóm nghiên cứuNhóm chứngSố lượngTỷ lệ

(%)Số

lượngTỷ lệ

(%)PĐM vành phải30100,01548,4<0,05. đoạn 11860320. đoạn 21136,7853,3. đoạn 313,3426,7ĐM Liên thất trước1860,02993,5. đoạn 11266,71551,7. đoạn 2633,31448,3. đoạn 30000,0ĐM mũ1240,01754,8. đoạn 1866,7952,9. đoạn 2433,3847,1<0,05

<0,05

>0,05

>0,05

>0,05Kết quả bảng trên cho thấy tổn thương ĐMV phải vàg ĐM liên thất nhóm

nghiên cứu cao hơn so với nhóm chứng (p<0,05).Bảng 3.8: So sánh mức độ hẹp (%) hai nhóm bệnh nhân nghiên cứu

Mức độ hẹpNhóm nghiên cứuNhóm chứngPĐm liên thất trước65,2 ± 19,596 ± 10,9<0,001Đm mũ80,2 ± 17,466,7 ± 9,8<0,00198 ± 3,965,6 ± 17,3<0,001Đm vành phảiNhận xét: mức độ hẹp (%) nhóm nghiên cứu cao hơn so với nhóm chứng ở

tất cả các vị trí (p<0,001).40Bảng 3.9: So sánh vị trí nhồi máu cơ tim trên điện tim hai nhóm bệnh nhân nghiên cứuĐiện tim

Trước vách

Trước bên

Trước rộng

Sau dưới

Sau bên

Vùng đáy

Thất phảiNhóm nghiên cứu

Tỷ lệ

Số lượng

(%)

2

6,7

0

0

26

86,7

0

0

0Nhóm chứng

Số

Tỷ lệ

lượng

30

1

0

1

0

0

1P(%)

96,8

3,2<0,053,2<0,053,2Vị trí nhồi máu cơ tim ở thành trước hay gặp hơn so với vị trí thành sau

Hội chứng tái tưới máu xảy ra ở vị trí nhồi máu cơ tim thành sau

Bảng 3.10: Kết quả EF trên siêu âm DopplerNhóm nghiên cứuNhóm chứngMin3925Max607744,3 ± 4,959,8 ± 10,4Trung bình

So sánh (p)<0,001Phân số tống máu thất trái (EF) thất trái của các đối tượng thể hiện rõ là:

Bệnh nhân nhồi máu cơ tim cấp được can thiệp động mạch vành qua da có hội

chứng tái tưới máu là 44,3 + 4,9. Nhóm khơng có hội chứng tái tưới máu là 59,8 +

10,4.Bảng 3.11: so sánh kết quả xét nghiệm men tim trên hai nhóm bệnh nhânChỉ số

CKNhóm nghiên cứuNhóm chứngP2655,8 ± 2098,11394 ± 807<0,0541CK-MB220 ± 203100,7 ± 99,9>0,05SGOT167,3 ± 52,3170,5 ± 125,9>0,05SGPT31,2 ± 17,635,2 ± 73,4>0,05Nhóm bệnh nhân nhồi máu cơ tim được can thiệp động mạch vành qua da có

hội chứng tái tưới máu có nồng độ men CPK đỉnh cao hơn (p < 0,05) nhóm nhồi

máu cơ tim cấp được can thiệp động mạch vàng qua da khơng có hội chứng tái tưới

máu.Bảng 3.12: so sánh kết quả xét nghiệm hóa sinh trên hai nhóm bệnh nhânChỉ số

Hồng cầu

HB

HT

Glucose

Ure

Creatinin

Cholesterol

TG

LDL_C

HDL_CNhóm nghiên cứu

4,22 ± 0,53

13,0 ± 1,65

340,7 ± 102,2

5,64 ± 1,66

8,14 ± 2,15

118,3 ± 15,6

4,83 ± 0,65

2,35 ± 0,64

2,19 ± 0,58

0,97 ± 0,20Nhóm chứng

4,64 ± 0,67

13,6 ± 1,8

389,1 ± 62,6

5,95 ± 1,29

5,33 ± 2,21

82,6 ± 18,1

4,96 ± 0,78

2,46 ± 0,81

2,38 ± 0,67

1,01 ± 0,15P

0,018

0,166

0,051

0,559

0,042

0,538

0,564

0,623

0,303

0,304Nhóm nghiên cứu có kết qả xét nghiệm chức năng thận kém hơn so với

nhóm chứng, tuy nhiên sự khác biệt chưa có ý nghĩa thống kê (p>0,05), trừ ure

(p<0,05).

Bảng 3.13: So sánh thời gian can thiệp vành hai nhóm bệnh nhân nghiên cứuNhóm nghiên

Thời gian can thiệp

(giờ)cứuNhóm chứng> 12 giờSố

lượng

22Tỷ lệ

(%)

73,3Số

lượng

1Tỷ lệ

(%)

3,2# 12 giờ826,73096,8Trung bình8,2 ± 3,9426,6 ± 2,2P<0,05

<0,05Biểu đồ 3.4: So sánh thời gian can thiệp vành giữa hai nhóm

Bệnh nhân có hội chứng tái tưới máu thường được can thiệp muộn trong đó:

22 bệnh nhân được can thiệp trong khoảng thời gian từ 12 - 24 h chiếm tỷ lệ 73,3%

Thời gian từ khi khởi phát cơn đau ngực cho đến khi can thiệp trung bình là

8,2 ± 3,9 giờ, cao hơn so với nhóm chứng 6,6 ± 2,2 giờ (p<0,05)Bảng 3.14: Phân độ Killip theo nhóm bệnh nhân nghiên cứuKillip

I

II

III

IVNhóm nghiên cứu

Số

Tỷ lệ (%)

lượng

29

96,7

1

3,3

0

0Nhóm chứng

Số

Tỷ lệ

lượng

31

0

0

0P(%)

100,0

0,987Như vậy ta thấy các bệnh nhân trong nhóm nghiên cứu chủ yếu là khơng có

dấu hiệu suy tim trên lâm sàng (96,7%)43Biểu đồ 3.5: So sánh theo độ Killip giữa hai nhómBảng 3.15: Đặc điểm về siêu âm Doppler tim hai nhóm bệnh nhân nghiên cứuNhóm nghiên cứu

Mức độ EFSố

lượngTỷ lệ (%)Nhóm chứng

SốTỷ lệlượng(%)1548,4>60050 < EF < 6013,31032,340 < EF < 501446,739,7EF < 401550,039,744P0,000Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Xử lý số liệu:

Tải bản đầy đủ ngay(0 tr)

×