Tải bản đầy đủ - 0 (trang)
Quận Hoàng Mai là một đầu mối giao thông quan trọng của cả thành phố khi nơi đây có hai bến xe lớn: ga đường sắt Giáp Bát và bến xe ô tô phía Nam. Ngoài ra, trên địa bàn quận có đường giao thông đường thuỷ Sông Hồng nối mạch giao thông giữa quận Hoàng Mai

Quận Hoàng Mai là một đầu mối giao thông quan trọng của cả thành phố khi nơi đây có hai bến xe lớn: ga đường sắt Giáp Bát và bến xe ô tô phía Nam. Ngoài ra, trên địa bàn quận có đường giao thông đường thuỷ Sông Hồng nối mạch giao thông giữa quận Hoàng Mai

Tải bản đầy đủ - 0trang

Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Quận Hoàng Mai là một đầu mối giao thông quan trọng của cả thành phố khi nơi đây có hai bến xe lớn: ga đường sắt Giáp Bát và bến xe ô tô phía Nam. Ngoài ra, trên địa bàn quận có đường giao thông đường thuỷ Sông Hồng nối mạch giao thông giữa quận Hoàng Mai

Tải bản đầy đủ ngay(0 tr)

×
x