Tải bản đầy đủ - 0 (trang)
Khi đó điện thoại có tính năng lướt web giống như một máy tính thu nhỏ nhưng lại không có khả năng giống các máy tính để có thể thường xuyên chống virus hoặc các phần mềm độc hại. Thậm chí nhiều điện thoại còn không tương thích với các phần mềm diệt virus

Khi đó điện thoại có tính năng lướt web giống như một máy tính thu nhỏ nhưng lại không có khả năng giống các máy tính để có thể thường xuyên chống virus hoặc các phần mềm độc hại. Thậm chí nhiều điện thoại còn không tương thích với các phần mềm diệt virus

Tải bản đầy đủ - 0trang

Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Khi đó điện thoại có tính năng lướt web giống như một máy tính thu nhỏ nhưng lại không có khả năng giống các máy tính để có thể thường xuyên chống virus hoặc các phần mềm độc hại. Thậm chí nhiều điện thoại còn không tương thích với các phần mềm diệt virus

Tải bản đầy đủ ngay(0 tr)

×
x