Tải bản đầy đủ - 0 (trang)
Bằng thực tế hoạt động thực tập của mình trong vòng 4 tháng vừa qua ( từ 31/12/2007 đến 27/4/2008) em đã thu thập được không ít kinh nghiệm cũng như hiểu biết thực tế khi tham gia các công việc cụ thể của xí nghiệp Toyota Hoàn Kiếm. Em bằng những hiểu biế

Bằng thực tế hoạt động thực tập của mình trong vòng 4 tháng vừa qua ( từ 31/12/2007 đến 27/4/2008) em đã thu thập được không ít kinh nghiệm cũng như hiểu biết thực tế khi tham gia các công việc cụ thể của xí nghiệp Toyota Hoàn Kiếm. Em bằng những hiểu biế

Tải bản đầy đủ - 0trang

học Kinh tế quốc dân .Đặc biệt là người trực tiếp hướng dẫn tơi hồn thành đề

án này : thầy giáo - Thạc sĩ Vũ Anh Trọng. Em xin chân thành cảm ơn sự giúp

đỡ và chỉ bảo tận tình của các thầy cơ .

Do khả năng hiểu biết còn hạn chế , kinh nghiệm thực tế chưa nhiều nên

những nhận định đánh giá của emkhông tránh khỏi những thiếu sót, sai lệch .

Rất mong được sự đóng góp ý kiến của các thầy cơ để em có thể hồn thiện

thêm những kiến thức cho mình .

Em xin chân thành cảm ơn .Hà Nội, ngày//SV thực hiện: Nguyễn Thị PhượngXÍ NGHIỆP TOYOTA HỒN KIẾM

PHỊNG KINH DOANH PHỤ TÙNGCỘNG HỒ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúcNHẬN XÉT THỰC TẬP

Sinh viên : Nguyễn Thị Phượng

Lớp: Quản trị chất lượngKhoá: 46Trường: Đại học Kinh tế Quốc dân.............................................................................................................

.............................................................................................................................

.............................................................................................................................

.............................................................................................................................

.............................................................................................................................

.............................................................................................................................

.............................................................................................................................

.............................................................................................................................

.....................................................................................................

Phòng kinh doanh phụ tùngHà Nội, ngày...../...../ 2008Xí nghiệp Toyota Hồn Kiếm61XÍ NGHIỆP TOYOTA HỒN KIẾM

PHỊNG KINH DOANH PHỤ TÙNGCỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúcNHẬN XÉT THỰC TẬP

Sinh viên : NGUYỄN THỊ PHƯỢNG

Lớp: Quản trị chất lượngKhoá: 46Trường: Đại học Kinh tế Quốc dânTrong thời gian thực tập tại Phòng Kinh doanh phụ tùng tại Xí Nghiệp

Toyota Hồn Kiếm, sinh viên Nguyễn Thị Phượng đã chấp hành tốt mọi nội

quy, quy định của Xí nghiệp, chịu khó tìm tòi, nghiên cứu tình hình về tình

hình QLCL của Xí nghiệp. Thơng qua các báo cáo thực tập, sinh viên đã đưa

ra một số ý kiến, kiến nghị có tính khả thi nhằm nâng cao chất lượng sản

phẩm hay hoàn thiện hơn nữa hoạt động của hệ thống QLCL.

Phòng Kinh doanh phụ tùngHà Nội, ngày...../…./2008.Xí nghiệp Toyota Hồn Kiếm6263Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Bằng thực tế hoạt động thực tập của mình trong vòng 4 tháng vừa qua ( từ 31/12/2007 đến 27/4/2008) em đã thu thập được không ít kinh nghiệm cũng như hiểu biết thực tế khi tham gia các công việc cụ thể của xí nghiệp Toyota Hoàn Kiếm. Em bằng những hiểu biế

Tải bản đầy đủ ngay(0 tr)

×