Tải bản đầy đủ - 0 (trang)
a. Sửa chữa riêng xe:

a. Sửa chữa riêng xe:

Tải bản đầy đủ - 0trang

Thích hợp với phương thức tổ chức sửa chữa theo vị trí cố định với tổ chức

lao động theo kiểu sửa chữa tổng hợp (một nhóm cơng nhân phụ trách sửa

chữa)

*Điều kiện áp dụng:

- Chủng loại xe nhiều, số lượng từng loại ít.

- Quản lý xe phân tán khơng hợp lý.

- Khi chưa có hệ thống sửa chữa trên qui mơ lớn để sửa chữa tồn bộ xe hỏng

hàng năm.

- Chế độ quản lý, đăng ký xe còn khắt khe.Hình 7: Sơ đồ phương pháp sửa chữa riêng xe

b) Phương pháp sửa chữa đổi lẫn:

Là phương pháp mà các cụm, các chi tiết của xe cùng loại có thể đổi lẫn cho

nhau.

Điều kiện đổi lẫn:

- Đổi lẫn các chi tiết hay cụm cùng cốt sửa chữa.

- Không đổi lẫn các chi tiết trong cặp chế tạo đồng bộ như:

+ Trục khuỷu - bánh đà.

+ Thân máy - nắp máy.

+ Nắp hộp số - vỏ hộp số.

+ Vỏ cầu - vỏ hộp vi sai.25+ Nắp đầu to - thân thanh truyền.

Không cho phép đổi lẫn các chi tiết cơ bản như thân máy, vỏ hộp số, vỏ cầu,

khung xe.

Hai hình thức đổi lẫn:

- Đổi lẫn cụm: các cụm cùng loại (cùng cốt sửa chữa) có thể đổi lẫn nhau.

- Đổi lẫn chi tiết, các chi tiết trong cụm (cùng cốt sửa chữa) có thể đổi lẫn

nhau.

Thực tế thường phối hợp đổi lẫn chi tiết với cụm.

Đặc điểm: là phương pháp tiên tiến.

- Rút ngắn thời gian sửa chữa cụm máy hay xe. Thời gian sửa chữa xe phụ

thuộc chủ yếu vào thời gian sửa chữa chi tiết cơ bản, khung xe...

- Có thể dễ dàng tổ chức sửa chữa theo dây chuyền và chun mơn hóa thiết bị lao động.

Do đó giảm bớt chi phí sản xuất, hạ giá thành.Hình 8: Sơ đồ q trình cơng nghệ sửa chữa theo phương pháp đổi lẫn

Điều kiện thực hiện phương pháp sửa chữa đổi lẫn:

- Số lượng xe, cụm máy cùng loại nhiều;

- Phải dự trữ một lượng nhất định cụm máy, chi tiết tùy theo:

+ Sản lượng sửa chữa hàng năm;

+ Thời gian sửa chữa phục hồi;

+ Tốc độ sửa chữa cụm, xe.26- Hệ thống các nhà máy sửa chữa đủ khả năng đáp ứng nhu cầu sửa chữa, đặc

biệt thích hợp với quan hệ nhà máy sửa chữa bán xe đã sửa chữa và mua xe

hỏng cùng loại với chủ phương tiện.

4. Các hình thức tổ chức sửa chữa

Tổ chức sửa chữa theo vị trí cố địnhHình 9: Sơ đồ tổ chức sửa chữa theo vị trí cố định

Tồn bộ cơng việc sửa chữa được thực hiện ở một vị trí cố định.Đặc điểm:Sự

liên quan giữa các khâu rất ít, thời gian sửa chữa một xe hầu như không

phụ thuộc vào nhau.- Thích hợp với phương pháp sửa chữa riêng xe,

trong qui mô xưởng sửa chữa nhỏ;- Sử dụng công nhân vạn năng, tay

nghề cao;- Tiêu hao nhiên vật liệu phụ tăng, do phải trang bị, cung cấp

nguyên - nhiên vật liệu như nhau cho nhiều vị trí sửa chữa;- Thiết bị, đồ

nghề vạn năng, khó áp dụng thiết bị chuyên dùng hiện đại.- Năng suất

lao động thấp, giá thành cao, chất lượng khó ổn định tổ chức sửa chữa

theo dây chuyền

Công việc sửa chữa được tiến hành liên tục ở một số vị trí sản xuất hay một

số dây chuyền sản xuất.

Đặc điểm: có liên quan chặt chẽ giữa các khâu.

- Thích hợp với phương pháp sửa chữa đổi lẫn trong qui mô xưởng lớn;

- Sử dụng lao động chuyên mơn hóa nên giảm được bậc thợ và nâng cao chất

lượng từng công việc;27- Giảm tiêu hao nguyên vật liệu phụ;

- Thiết bị tập trung và có điều kiện sử dụng thiết bị chuyên dùng hiện đại. Năng suất cao,

giá thành hạ.Hình 10: Sơ đồ phương thức tổ chức sản xuất theo dây chuyền

5. Giới thiệu về các dịch vụ sửa chữa bảo dưỡng ơtơ

“Của bền tại người”. Câu nói đó đã quá quen thuộc với chúng ta. Vậy làm thế

nào để giữ cho chiếc xe của mình được lâu bền?

a).Phòng bệnh bằng bảo dưỡng định kỳ :

Trong q trình sử dụng, nhiều chi tiết và phụ tùng của xe bị mài mòn và hư

hỏng. Q trình này xảy ra từ từ nên rất khó nhận biết. Chỉ đến khi bắt đầu

nhận thấy những biểu hiện khơng bình thường thì khách hàng mới mang xe đi

bảo dưỡng. Lúc này, xe cần phải “sửa chữa” rồi, chứ khơng còn là “bảo

dưỡng” nữa. Do vậy, nếu không thường xuyên kiểm tra, bảo dưỡng, sửa chữa và

thay thế thì vận hành xe sẽ khơng an tồn. Chúng ta đều hiểu rằng để xe “nhiễm28Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

a. Sửa chữa riêng xe:

Tải bản đầy đủ ngay(0 tr)

×