Tải bản đầy đủ - 0 (trang)
II)Kiến nghị và giải pháp

II)Kiến nghị và giải pháp

Tải bản đầy đủ - 0trang

tạo về chất lượng, quản lý chất lượng dịch vụ cho mọi người từ đội ngũ lãnh

đạo đến cá nhân người lao động làm việc trong phòng ban, xưởng. Quá trình

đổi mới về cơ chế phải có sự đổi mới về tư duy, cách thức suy nghĩ, đổi mới

cả những thói quen tập quán, phương thức làm việc, phương pháp quản lý ở

mỗi khâu, mọi cấp, đây là một công việc rất quan trọng nhưng cũng rất phức

tạp, không giải quyết trong một thời gian ngắn mà nó phải tiến hành liên tục,

thường xuyên.

Trong giai đoạn hiện nay, xí nghiệp cần phải xác định rõ nhu cầu đào tạo từ

đó định ra các phương thức đào tạo cho phù hợp với yêu cầu của từng loại đối

tượng đối với cán bộ điều hành quản lý, nhân viên kỹ thuật, cố vấn dịch vụ…

Qúa trình đào tạo nâng cao kiến thức, tay nghề được tiến hành song song với

việc bồi dưỡng phẩm chất đạo đức, tác phong công nghiệp, nâng cao ý thức

trách nhiệm và lương tâm nghề nghiệp.

Trong các loại đối tượng đào tạo, xí nghiệp cần phải chú ý tói các cán bộ

lãnh đạo cấp trung gian trong xí nghiệp, nó có ảnh hưởng đến các tiến trình

quản trị chất lượng dịch vụ của xí nghiệp, hiệu quả của việc đổi mới quản lý

trong xí nghiệp chỉ có thể được thực hiện khi có sự tham gia tích cực của các

cán bộ cấp trung gian, cấp quản lý này cần phải được định kỳ đào tạo về chất

lượng.

Đối với các hoạt động mang tính chất phong trào, xí nghiệp phải đẩy mạnh

hơn nữa, cần thúc đẩy công tác thông tin tuyên truyền phổ biến kiến thức về

quản lý chất lượng dịch vụ nhằm đảm bảo chất lượng dịch vụ của tồn xí

nghiệp.

Xí nghiệp cần một mặt đề nghị Tổng Cơng Ty Transerco cấp kinh phí, một

mặt tự dành kinh phí để lập quỹ phát triển chất lượng, hàng năm xí nghiệp cần

tổ chức những ngày hội chất lượng, tuần chất lượng, hội thi thợ giỏi, ….

Cùng với việc phát động phong trào là việc đưa đội ngũ giáo dục vào những

phong trào đó, giáo dục là biện pháp tác động về mặt tinh thần cho nên có vai

trò quan trọng là tạo ra con người tiên tiến nhằm nâng cao năng suất lao động

và chất lượng dịch vụ, nội dung của giáo dục được thể hiện như:53- Giáo dục đường lối chủ trương.

- Giáo dục ý thức lao động.

- Xây dựng tác phong công nghiệp trong lao động.

Đấy mạnh nhận thức về chất lượng và quản lý chất lượng dịch vụ là

một biện pháp mang tính lâu dài và thường xun. Để thực hiện được nó

xí nghiệp cần đáp ứng được các điều kiện sau:

- Lãnh đạo xí nghiệp trước hết là giám đốc phải coi trọng vấn đề chất lượng,

chịu trách nhiệm đứng ra chỉ đạo cũng như việc tổ chức thực hiện các

chính sách chất lượng trong toàn đơn vị.

- Đội ngũ cán bộ chủ chốt trong xí nghiệp phải được huy động vào việc

nâng cao chất lượng dịch vụ, xây dựng mục tiêu, tổ chức thực hiện cơng

việc liên quan đến từng phòng ban, tổ sửa chữa giữ vai trò chủ chốt trong

tổ chức thực hiện.

- Tạo điều kiện cho mọi người đều được đào tạo, bồi dưỡng kiến thức,

nâng cao tay nghề để chủ động tự giác thực hiện tốt phần việc của mình

với ý thức tập thể, đặt lợi ích của mình trong lợi ích tập thể của xí nghiệp

và tất cả đều hướng vào mục tiêu đáp ứng các nhu cầu của khách hàng.

- Xí nghiệp cần phải chú ý đầu tư vào công tác nâng cao chất lượng một

cách đầy đủ, nguồn kinh phí này có thể có thể xin cấp trên, có thể trích từ

lợi nhuận hoặc trích từ các quỹ của xí nghiệp, chỉ khi nào có đầy đủ về

kinh phí thì giải pháp này mới mang lại hiệu quả tối đa.

2. Cải tiến phương pháp bố trí dây chuyền sửa chữa để giảm thiểu thời

gian chờ của khách hàng

Dây chuyền sửa chữa bảo dưỡng của xí nghiệp Toyota Hồn Kiếm hết sức

hiện đại và luôn theo tiêu chuẩn của Toyota Việt Nam. Đây là một điều kiện

hết sức thuận lợi của xí nghiệp vì dây chuyền này đảm bảo tiêu chuẩn chất

lượng theo tiêu chuẩn quốc tế. Tuy nhiên, dây chuyền sửa chữa bảo dưỡng54của xí nghiệp cần được bố trí theo quy trình một cách gọn gàng, thuận tiện

cho cả khách hàng khi vào xe, cố vấn dịch vụ, và các kỹ thuật viên làm việc

cũng như các nhân viên khác khi tiến hành công việc. Với việc cải tiến

phương pháp bố trí dây chuyền sửa chữa sẽ giúp giảm thời gian chờ của

khách hàng, đảm bảo cải tiến chất lượng dịch vụ.

Để đảm bảo duy trì được dây chuyền sửa chữa bảo dưỡng một cách khoa

học, xí nghiệp nên áp dụng các phong trào nhằm nâng cao chất lượng như 5S,

TQM,… sẽ giúp doanh nghiệp cải tiến chất lượng cho dịch vụ của mình.

3. Áp dụng hệ thống quản lý chất lượng ISO 9001: 2000

ISO 9000 là một bộ tiêu chuẩn quốc tế về quản lý chất lượng, do tổ chức

quốc tế về tiêu chuẩn hố cơng bố năm 1987 là các tiêu chuẩn định rõ các thủ

tục của một hệ thống đảm bảo chất lượng lấy phòng ngừa làm cơ sở.

Khách hàng đang ngày càng quan tâm hơn về chất lượng và đòi hỏi những

nhà cung cấp phải đáp ứng yêu cầu chất lượng hàng hóa, dịch vụ ở mức cao

nhất. Họ muốn được bảo đảm trước rằng các nhà cung cấp sẽ thoả mãn những

yêu cầu hiện tại và trong tương lai của họ.

Chứng nhận Hệ thống Quản lý Chất lượng ISO 9000 cho phép bạn thể hiện

sự cam kết về chất lượng và thoả mãn khách hàng cũng như liên tục cải tiến

hệ thống chất lượng phù hợp với thực tế của một thế giới đang thay đổi.

ISO 9001:2000 dựa trên 8 nguyên tắc quản lý chất lượng:

Tập trung vào khách hàng

Sự lãnh đạo

Sự tham gia của con ngườiPhương thức tiếp cận qúa trìnhPhương thức tiếp cận hệ thốngLiên tục cải tiếnQuyết định dựa trên sự kiệnCác mối quan hệ cung ứng đôi bên cùng có lợi.Chứng nhận Hệ thống Quản lý Chất lượng của bạn thông qua SGS sẽ giúp

tổ chức tự phát triển và cải tiến họat động.55Đánh giá viên của SGS sẽ chia sẻ các kinh nghiệm thưc tiễn đa ngành khi các

Quy tắc hành nghề Đánh giá cho phép.

Đánh giá giám sát thường kỳ bởi SGS giúp bạn liên tục sử dụng, theo dõi và

cải tiến quá trình và hệ thống quản lý. Bạn sẽ cải thiện khả năng dự đoán về

họat động nội bộ nhằm đáp ứng được những yêu cầu của khách hàng cũng

như kết quả họat động. Bạn cũng sẽ nhận thấy được tinh thần trách nhiệm,

động lực làm việc và cam kết của nhân viên được nâng cao rõ rệt.

Việc xí nghiệp áp dụng hệ thống quản lý ISO 9001: 2000 sẽ góp phần tăng

năng suất chất lượng dịch vụ, đồng thời đảm bảo cải tiến liên tục. Trong điều

kiện hiện nay, áp dụng ISO 9000 là một đòi hỏi khách quan của q trình phát

triển, hợp tác kinh tế, thương mại quốc tế, là cơ sở để hàng hố có thể trao đổi

dễ dàng, khắc phục được những khác biệt tiêu chuẩn quốc gia và khu vực

cũng như thế giới.

Vì vậy xí nghiệp cần nhanh chóng triển khai hệ thống quản lý chất lượng này.

Đồng thời xí nghiệp phải thực hiện những tiêu đề cần thiết để đạt được mục

tiêu này như: đổi mới nhận thức, tăng cường đào tạo, hoàn thiện hệ thống

quản trị chất lượng, tiêu chuẩn hố quy trình sửa chữa bảo dưỡng, chun

mơn hố các cơng đoạn… Làm được điều này chắc chắn khơng những xí

nghiệp đạt được lợi nhuận cao hơn nhờ giảm được các chi phí khơng cần thiết

mà còn tạo được niềm tin với khách hàng nhờ chất lượng dịch vụ khơng

ngừng được nâng cao giúp xí nghiệp ngày càng phát triển và phát triển bền

vững.

4. Cổ phần hố doanh nghiệp

Cổ phần hóa doanh nghiệp nhà nước là một trong những hướng quan trọng

của quá trình cải cách doanh nghiệp nhà nước - bộ phận không thể thiếu trong

thành phần kinh tế nhà nước. Trong đổi mới kinh tế, một vấn đề lớn được đặt

ra là phải phát triển mạnh mẽ lực lượng sản xuất và từng bước xây dựng quan

hệ sản xuất mới phù hợp với trình độ lực lượng sản xuất. Để giải phóng lực

lượng sản xuất, tất yếu phải phát triển mạnh mẽ nền kinh tế hàng hóa nhiều

thành phần, xóa bỏ cơ chế tập trung quan liêu bao cấp, chuyển sang cơ chế thị56trường và xây dựng thể chế kinh tế thị trường, đa dạng hóa các hình thức sở

hữu, trong đó kinh tế nhà nước đóng vai trò chủ đạo. Muốn vậy, phải đổi mới

mạnh mẽ các doanh nghiệp nhà nước. Theo hướng đó, sau nhiều năm tìm tòi

và thử nghiệm trong thực tế, Đảng ta đã lựa chọn cổ phần hóa như một

phương thức có hiệu quả để đổi mới các doanh nghiệp nhà nước như các Nghị

quyết 3 và Nghị quyết 9 của Ban Chấp hành Trung ương khóa IX đã chỉ rõ.

Đẩy mạnh cổ phần hóa doanh nghiệp nhà nước cho tới nay đã thực sự trở

thành một trong những thách thức phải vượt qua, trên con đường tiếp tục đổi

mới kinh tế, xây dựng và phát triển nền kinh tế thị trường định hướng xã hội

chủ nghĩa, đồng thời đẩy mạnh cơng nghiệp hóa, hiện đại hóa, đưa nước ta ra

khỏi tình trạng kém phát triển. Khơng vượt qua được thách thức này là rất

nguy hại cho chính thành phần kinh tế nhà nước nói riêng và cho cả nền kinh

tế quốc dân nói chung.

Việc cổ phần hóa phần lớn các doanh nghiệp nhà nước mà chúng ta đang nỗ

lực thực hiện, cũng chính là xác lập chế độ cổ phần trong kinh tế nhà nước,

nhằm đa dạng hóa các hình thức sở hữu, thực chất là phát triển hình thức sở

hữu hỗn hợp để từng bước làm tăng thực lực kinh tế của chế độ sở hữu công

cộng tồn dân..

Trong cổ phần hóa doanh nghiệp nhà nước, cơng nhân và người lao động

tham gia mua cổ phiếu, có cổ phần và có vị thế làm chủ của những người cổ

đông. Họ trở thành đồng sở hữu cùng với doanh nghiệp và Nhà nước. Đó là

sự hiện diện của sở hữu cá nhân, hợp thành cơ sở để hình thành sở hữu xã hội.

Đây thực sự là sở hữu vốn và tư liệu sản xuất, tạo cho công nhân và lao động

địa vị kinh tế để thực sự làm chủ doanh nghiệp.

Đối với xí nghiệp Toyota Hồn Kiếm, việc tiến hành cổ phần hoá doanh

nghiệp sẽ giúp doanh nghiệp chủ động trong kinh doanh, huy động vốn của

các cá nhân tổ chức vào việc mở rộng sản xuất kinh doanh. Đồng thời việc cổ

phần hoá doanh nghiệp đối với cơng nhân viên trong xí nghiệp sẽ là một điều

kiện thuận lợi để họ đựơc làm chủ doanh nghiệp của mình. Với suy nghĩ như

vậy sẽ thúc đấy các thành viên trong xí nghiệp tự chủ và có trách nhiệm hơn57trong cơng việc, góp phần nâng cao chất lượng dịch vụ sửa chữa bảo dưỡng

nói chung và chất lượng dịch vụ của doanh nghiệp nói chung.

5. Tăng cường cơng tác Marketing

Marketing không chỉ là một chức năng

trong hoạt động kinh doanh, nó là một

triết lý dẫn dắt tồn bộ hoạt động của

doanh nghiệp trong việc phát hiện ra,

đáp ứng và làm thoả mãn cho nhu cầu

của khách hàng.

Doanh nghiệp cần phải biết làm thế

nào để xác định và phân khúc thị trường, xây dựng giải pháp hấp dẫn để chào

cho khách hàng, và xây dựng thương hiệu với định vị mạnh. Họ phải biết làm

thế nào để làm giá cho giải pháp của mình một cách hấp dẫn và hợp lý, và làm

thế nào để chọn và quản trị kênh phân phối để đưa sản phẩm của mình đến

người tiêu dùng một cách có hiệu quả. Họ cần phải biết làm thế nào để quảng

cáo và giới thiệu sản phẩm của mình, để khách hàng biết và mua. Khơng chỉ

thế, họ cần phải biết áp dụng chiến lược thị trường và phương pháp quản trị

phù hợp với thực tế thị trường đầy kỹ thuật mới trong xu hướng toàn cầu hố.

Tuy là cơng ty thuộc sở hữu nhà nước nhưng xí nghiệp vẫn là đơn vị kinh

doanh dịch vụ, ln cần hoạt động marketing, tìm hiểu nhu cầu khách hàng

cũng như lập kế hoạch marketing cho thị trường tiềm năng… tạo dựng uy tín

và thương hiệu cho Toyota Hồn Kiếm trên thị trường dịch vụ sửa chữa bảo

dưỡng ơtơ nói riêng và thị trường dịch vụ ơtơ nói chung.

6. Nâng cao công tác quản lý, kiểm tra, sử dụng, bảo quản nguyên vật

liệu

Nguyên vật liệu là một trong những yếu tố của tư liệu sản xuất, dịch vụ, nó

giữ vai trò quan trọng trong việc hình thành nên chất lượng sản phẩm của xí

nghiệp, ngun vật liệu khơng được đảm bảo tốt sẽ khó có thể đảm bảo có

một dịch vụ hồn hảo. Đối với xí nghiệp nguồn ngun vật liệu phục vụ dịch

vụ chủ yếu được nhập về từ các nhà cung ứng phụ tùng, nhất là công ty58Toyota Việt Nam, nguồn cung cấp có thể coi là ổn định và uy tín chất lượng.

Tuy nhiên, khâu nhập phụ tùng về cần được bảo quản kỹ tại kho phụ tùng.

Việc bảo quản cần phải đảm bảo nguyên tắc khoa học và ngăn nắp do đặc

điểm các loại vật liệu và phụ tùng chi tiết hết sức đa dạng, mang đặc thù kỹ

thuật cao, do đó việc phân chia và đánh dấu, sắp xếp phải hết sức khoa học.

Xí nghiệp cần áp dụng cách quản lý 5S trong việc bảo quản phụ tùng, chi tiết,

và vật liệu trong kho, đảm bảo cung cấp tốt cho q trình dịch vụ.

Cơng tác quản lý, kiểm tra, sử dụng, bảo quản nguyên vật liệu sẽ góp phần

nâng cao chất lượng dịch vụ của xí nghiệp nói chung. Điều này khẳng định

các quy trình dù là nhỏ nhất cần phải được hoàn thiện bổ xung cho hoàn thiện

đảm bảo chất lượng dịch vụ đồng bộ cho cả q trình. Đảm bảo cơng tác quản

lý, kiểm tra, sử dụng, bảo quản nguyên vật liệu sẽ góp phần hồn thiện quy

trình sửa chữa bảo dưỡng của xí nghiệp. Lãnh đạo xí nghiệp cần có những chỉ

đạo sát hơn trong quản lý các nguồn vật liệu cho xí nghiệp, tránh sử dụng lãng

phí, đảm bảo nguyên vật liệu tồn kho đầy đủ, sắp xếp ngăn nắp và khoa học

phục vụ tốt cho quá trình sửa chữa bảo dưỡng của xí nghiệp. Trong q trình

này xí nghiệp nên áp dụng các phương pháp tồn kho khoa học như:

7. Quan hệ tốt vói bên cung ứng

Đối tác của Toyota Hoàn Kiếm nhằm cung cấp nguyên liệu đầu vào cho đại

lý chủ yếu là từ Toyota Việt Nam với nhiệm vụ cung cấp xe mới, cũng như

phụ tùng chính hiệu cho xí nghiệp. Ngồi ra, xí nghiệp cũng có các đối tác

khác như SÀI GÒN PART, … cũng là các đầu mối cung cấp phụ tùng thay thế

cho xí nghiệp. Bởi vì khách hàng có những nhu cầu khác nhau về phụ tùng

thay thế và giá cả khác nhau nên các nhà cung cấp đầu vào cho xí nghiệp

cũng rất đa dạng, tuy nhiên nguồn đầu vào chủ yếu cho xí nghiệp vẫn là

Toyota Việt Nam.59Việc tạo mối quan hệ tốt với các nhà cung ứng giúp cho xí nghiệp đảm bảo

nguồn đầu vào ổn định cho xí nghiệp hoạt động một cách trôi chảy, và đảm

bảo nguồn cung ổn định cho xí nghiệp trong thời gian lâu dài.KẾT LUẬN

Hoạt động trong cơ chế thị trường có sự quản lý của nhà nước, môi trường

kinh doanh ngày một biến động, đây là một điều kiện thuận lợi giúp xí nghiệp

có cơ hội khẳng định vị thế của mình trên thị trường. Đồng thời, những điều

kiện trên cũng là những thách thức đối với xí nghiệp, buộc xí nghiệp khơng

ngừng đổi mới để có thể đáp ứng được các đòi hỏi ngày càng cao của thị

trường. Vấn đề nâng cao chất lượng dịch vụ đã, đang và sẽ còn là vấn đề bức

thiết đối với xí nghiệp hiện tại và tương lai. Đồng thời để nâng cao chất lượng

dịch vụ cho đơn vị mình xí nghiệp phải đồng thời kết hợp nhiều các biện pháp

đồng bộ nhằm hoàn thiện hơn nữa dịch vụ của xí nghiệp.

Bằng thực tế hoạt động thực tập của mình trong vòng 4 tháng vừa qua ( từ

31/12/2007 đến 27/4/2008) em đã thu thập được khơng ít kinh nghiệm cũng

như hiểu biết thực tế khi tham gia các cơng việc cụ thể của xí nghiệp Toyota

Hồn Kiếm. Em bằng những hiểu biết của mình lĩnh hội trong 4 năm học xin

có một vài kiến nghị và giải pháp góp phần hồn thiện hệ thống quản lý chất

lượng của xí nghiệp Toyota Hồn Kiếm nói chung và cơng tác đảm bảo chất

lượng dịch vụ sửa chữa bảo dưỡng ơtơ của xí nghiệp nói riêng.

Trong q trình làm chun đề nhờ quá trình giảng dạy và sự giúp đỡ

của các thầy cô giáo - giảng viên khoa quản trị kinh doanh của Trường đại60học Kinh tế quốc dân .Đặc biệt là người trực tiếp hướng dẫn tơi hồn thành đề

án này : thầy giáo - Thạc sĩ Vũ Anh Trọng. Em xin chân thành cảm ơn sự giúp

đỡ và chỉ bảo tận tình của các thầy cơ .

Do khả năng hiểu biết còn hạn chế , kinh nghiệm thực tế chưa nhiều nên

những nhận định đánh giá của emkhông tránh khỏi những thiếu sót, sai lệch .

Rất mong được sự đóng góp ý kiến của các thầy cơ để em có thể hồn thiện

thêm những kiến thức cho mình .

Em xin chân thành cảm ơn .Hà Nội, ngày//SV thực hiện: Nguyễn Thị PhượngXÍ NGHIỆP TOYOTA HỒN KIẾM

PHỊNG KINH DOANH PHỤ TÙNGCỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúcNHẬN XÉT THỰC TẬP

Sinh viên : Nguyễn Thị Phượng

Lớp: Quản trị chất lượngKhoá: 46Trường: Đại học Kinh tế Quốc dân.............................................................................................................

.............................................................................................................................

.............................................................................................................................

.............................................................................................................................

.............................................................................................................................

.............................................................................................................................

.............................................................................................................................

.............................................................................................................................

.....................................................................................................

Phòng kinh doanh phụ tùngHà Nội, ngày...../...../ 2008Xí nghiệp Toyota Hồn Kiếm61XÍ NGHIỆP TOYOTA HỒN KIẾM

PHỊNG KINH DOANH PHỤ TÙNGCỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúcNHẬN XÉT THỰC TẬP

Sinh viên : NGUYỄN THỊ PHƯỢNG

Lớp: Quản trị chất lượngKhoá: 46Trường: Đại học Kinh tế Quốc dânTrong thời gian thực tập tại Phòng Kinh doanh phụ tùng tại Xí Nghiệp

Toyota Hoàn Kiếm, sinh viên Nguyễn Thị Phượng đã chấp hành tốt mọi nội

quy, quy định của Xí nghiệp, chịu khó tìm tòi, nghiên cứu tình hình về tình

hình QLCL của Xí nghiệp. Thơng qua các báo cáo thực tập, sinh viên đã đưa

ra một số ý kiến, kiến nghị có tính khả thi nhằm nâng cao chất lượng sản

phẩm hay hồn thiện hơn nữa hoạt động của hệ thống QLCL.

Phòng Kinh doanh phụ tùngHà Nội, ngày...../…./2008.Xí nghiệp Toyota Hồn Kiếm6263Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

II)Kiến nghị và giải pháp

Tải bản đầy đủ ngay(0 tr)

×