Tải bản đầy đủ - 0 (trang)
1 Thiết kế bộ quá nhiệt cấp II

1 Thiết kế bộ quá nhiệt cấp II

Tải bản đầy đủ - 0trang

Đồ án mơn học: Lò Hơi

ThiệnGVHD: Th ạc Sĩ . Nguy ễn Duyρω = 500 ÷ 1200 (kg/m2s). Chọn ρω = 560 (kg/m2s).

Tiết diện dòng hơi đi:

F = = =0,0595 (m2)

số ống:N= == 132 (ống)Theo bảng 15.4 tốc độ khói giới hạn cho phép không vượt quá 8 (m/s). ωk quyết định

việc chọn chiều cao đường khói thải khoảng 2,5 ÷ 5 m.Sinh viên thực hiện: Hoàng Trung Hiếu - Lớp D9 – NhiệtPage 41Đồ án mơn học: Lò HơiGVHD: Thạc Sĩ . Nguyễn Duy Thiện

Bảng 12: Đặc tính cấu tạo của bộ quá nhiệt đối lưu cấp IITT

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15Tên đại lượng

Đường kính ngồi của ống

Chiều dày của ống

Số dãy ống dọc

Số ống trong mỗi dãy

Bước ống ngang

Bước ống dọc

Bước ống ngang tương đối

Bước ống dọc tương đối

Chiều cao ống xoắn đoạn vào BQN

Chiều cao ống xoắn đoạn đầu ra BQN

Chiều cao trung bình mỗi ống xoắn

Chiều dài mỗi ống xoắn chịu nhiệt

Chiều sâu BQNCII

Tồn bộ diện tích bộ q nhiệt cấp II

Tiết diện lưu thông của hơi

Chiều dày bức xạ hữu hiệuKí hiệu

D

Δ

Nd

Z

S1

S2

σ1

σ2

lv

lr

L

lx

ls

HqncII

F

SĐơn vị

mm

mm

dãy

ống

mm

mm

m

m

m

m

m

m2

m2

mCơ sở chọn và cơng thức tính

Chọn

Chọn

Thiết kế

Theo các kích thước kết cấu

Chọn

Chọn

S1/d

S2/d

Chọn

Chọn

0,5.(lv + lr)

Nd .l + (Nd -1)S1

Nd .S1 + 3.Nd .dng

2.d.Z.lx

Z.π.d2tr /4

(2,82 - 10,6)dKết quả

32

4

8

44x3

150

130

4,688

4,03

4

4

4

40,76

1,968

311,026

0,094

0,4516

17

18

19

20

21Chiều cao đường khói vào

Chiều cao đường khói ra

Chiều rộng đường khói

Tiết diện đường khói vào

Tiết diện đường khói ra

Tiết diện đường khói đihv

hr

A

Fv

Fr

Fkm

m

m

m2

m2

m2Thiết kế

Thiết kế

ak = abl

a.hv – d.lv.Z

a.hr – d.lr.Z4,3

4,3

7,8

22,683

22,683

22,683Bảng 13: Tính tốn truyền nhiệt của bộ q nhiệt đối lưu cấp IISinh viên thực hiện: Hoàng Trung Hiếu - Lớp D9 – NhiệtPage 42Đồ án mơn học: Lò HơiTTGVHD: Thạc Sĩ . Nguyễn Duy ThiệnTên đại lượngKí hiệuCơ sở chọn hay công thứcKết quảĐơn vịCân bằng nhiệt

1

2

3

4

5

6

7Nhiệt độ khói trước BQN Cấp IIBảng Tính nhiệt dàn PhestonEntanpi của khói trước BQN cấp IIBảng 4 Entanpi SP cháyĐộ giảm nhiệt độ của khói sau BQN cấp IIChọn1080

11316,875

140Nhiệt độ khói sau BQN Cấp II940Entanpi của khói sau BQN cấp IIBảng Entanpi SP cháy9972,48Nhiệt lượng hấp thụ bằng bức xạTừ chương phân phối nhiệt868,572Lượng nhiệt hấp thụ bằng đối lưu do khói

truyền cho BQN9243,231Tính truyền nhiệt

( tính truyền nhiệt chính là xác định lượng nhiệt trao đổi nhiệt theo truyền nhiệt. Ở đây với kết cấu dàn ống của bộ quá nhiệt II ta xét q

trình truyền nhiệt từ khói – vách ngoài, dẫn nhiệt từ vách ngoài – vách trong, và truyền nhiệt từ vách trong – hơi. Xét cả q trình trao đổi nhiệt của

khói với ống đứng và khói với ống ngang)Sinh viên thực hiện: Hồng Trung Hiếu - Lớp D9 – NhiệtPage 43Đồ án mơn học: Lò Hơi8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18GVHD: Thạc Sĩ . Nguyễn Duy ThiệnNhiệt độ hơi đầu vào BQN cấp II = đầu ra

bộ quá nhiệt cấp ITheo Phân phối nhiệt428Entanpi hơi đầu vào BQN cấp IIBảng Nước và hơi quá nhiệt3146Nhiệt độ hơi ra BQN cấp IINhiệm vụ tính tốn540Bảng Nước và Hơi q nhiệt t = 5400C,Entanpi hơi ra BQN cấp IIP = 110bar3450Nhiệt độ trung bình của hơi484Nhiệt độ trung bình của khói1010Thể tích riêng của hơi ở nhiệt độ trung bìnhvBảng Nước và hơi quá nhiệt ở = 4840CTốc độ trung bình của hơi10,57Khối lượng riêng của hơiBảng nước và hơi quá nhiệtĐộ nhớt động lực học của hơiPL 20.Sách tính tốn thiết bị trao đổi nhiệt62,58

0,000025

0,0000004

1Độ nhớt động học

Hệ số dẫn nhiệt của hơi0,02981PL19.sách tính tốn thiết bị trao đổi nhiệtSinh viên thực hiện: Hoàng Trung Hiếu - Lớp D9 – NhiệtPage 440,061Đồ án mơn học: Lò HơiGVHD: Thạc Sĩ . Nguyễn Duy Thiện19

20

21

22

23

25

26

27

28

29

30

31Nhiệt dung riêng đẳng áp của hơiBảng nước và hơi quá nhiệt bảng 72,36Tiêu chuẩn Prand của hơi0,986Hệ số tỏa nhiệt vách ống đến hơi3382,10Tốc độ trung bình của khói đi10,58Bề dày lớp bức xạ0,45Hệ số bám bẩn bề mặt ốngĐồ thị 6.1.sách tính nhiệt lò hơi cơng

nghiệp0,0063Thành phần thể tích

+ Hơi nướcBảng đặc tính SP cháy0,046-+ Khí 3 nguyên tử và hơi nướcBảng đặc tính SP cháy0,199-Phân áp suất khí 3 ngun tử

Nồng độ tro bay theo khói0,0199

Bảng 3Sinh viên thực hiện: Hoàng Trung Hiếu - Lớp D9 – Nhiệt0,029Page 45Đồ án mơn học: Lò Hơi32

33

34

35

36

37

38

39

40

41

42GVHD: Thạc Sĩ . Nguyễn Duy ThiệnCác hệ số làm yếu bức xạ

+ Của khí 3 ngun tử19,426-+ Của tro9,459-+ Của mơi trường bức xạ4,226875-Độ đen của môi trường bức xạ0,118-Nhiệt độ của vách ống (Có bám bẩn)643,849Hệ số tỏa nhiệt bức xạ khói-vách30,140Hệ số dẫn nhiệt của khóiTra PL 5 Truyền Nhiệt0,11750Độ nhớt của khóiTra PL 5 Truyền Nhiệt0,000167Tiêu chuẩn Prand của khóiTra PL 5 Truyền Nhiệt0,57Hệ số hiệu chỉnh về số hàng ốngDoHệ số hiệu chỉnh về bước ốngSinh viên thực hiện: Hoàng Trung Hiếu - Lớp D9 – NhiệtPage 461,000-1,184-Đồ án mơn học: Lò HơiGVHD: Thạc Sĩ . Nguyễn Duy Thiện43

44

45

46

4748

4950

51Hệ số tỏa nhiệt đối lưu của khói- vách87,267Hệ số tỏa nhiệt từ khói-vách ống117,407Hệ số truyền nhiệt khói- ống đứng66,164Độ chênh lệch nhiệt độ

+ Lớn nhất652+ Nhỏ nhất400Độ chênh nhiệt độ trung bình526Tính hệ số truyền nhiệt của đường ống nằm

ngang

+ Kích thước aaLấy bằng a buồng lửa7,8+ Kích thước bbTheo hình vẽ4Đường kính tương đương khi lưu động dọc

Hệ số truyền nhiệt của khói-ống nằm ngang19,293

Tốn đồ trang 258 [1]Sinh viên thực hiện: Hoàng Trung Hiếu - Lớp D9 – NhiệtPage 4726,508Đồ án mơn học: Lò Hơi52

53

54

55GVHD: Thạc Sĩ . Nguyễn Duy ThiệnHệ số truyền nhiệt của khói- cụm ống BQN56,564Lượng nhiệt trao đổi bằng đối lưu của BQN

cấp II theo PT truyền nhiệt

Lượng nhiệt hơi hấp thụ ở BQN cấp II

Lượng nhiệt hơi hấp thụ bằng đối lưu ở

BQN cấp II tính tốn9251,038

Theo Phân phối nhiệt

Từ Cân bằng nhiệtk

W9264,428

9243,231Tính kiểm tra

56Sai số nhiệt trao đổi theo phương trình

truyền nhiệt so với nhiệt hấp thụ theo tính tốn0,08%57Sai số nhiệt trao đổi của phương trình truyền

nhiệt so với phân phối nhiệt0,1448627%58

59Entanpi của khói sau BQN cấp II

Nhiệt độ khói sau BQN cấp II9972,48

Bảng đặc tính SP cháySinh viên thực hiện: Hoàng Trung Hiếu - Lớp D9 – NhiệtPage 48940Đồ án mơn học: Lò Hơi

ThiệnGVHD: Th ạc Sĩ . Nguy ễn DuyPHẦN VIII

THIẾT KẾ BỘ QUÁ NHIỆT CẤP I

Trên cơ sở tính được lượng nhiệt hấp thụ của bộ quá nhiệt cấp I ta xác định bề mặt chịu

nhiệt của nó. Sơ bộ thiết kế bộ quá nhiệt cấp I các ống bố trí sole, dòng hơi chuyển động ngược

chiều khói. Chọn đường kính ống: dxδ = 30x3 mm

Đường kính trong của ống: dtr = d - 2δ = 24 mm

Tốc độ khối lượng: ρ.ω = 500 ÷ 1200 (kg/m2s). Chọn ρ.ω = 500 (kg/m2s)

Tiết diện dòng hơi đi:

F = = = 0,0667 (m2)Số ống:N= == 148 (ống)Bước ống ngang: chọn S1/d ≥ 4,5 => S1 = 4,5.d = 4,5.30 = 135mm. Chọn S1 = 135 mm

Bước ống dọc : S2 ≥ 3,5.d = 3,5.30 = 105 mm. Chọn S2 = 120 mmSinh viên thực hiện: Hoàng Trung Hiếu - Lớp D9 – NhiệtPage 49Đồ án mơn học: Lò HơiGVHD: Thạc Sĩ . Nguyễn Duy Thiện

Bảng 14: Đặc điểm cấu tạo bộ quá nhiệt đối lưu cấp ITT

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13Tên đại lượng

Đường kính ngồi của ống

Chiều dày của ống

Số dãy ống dọc

Số ống trong mỗi dãy

Bước ống ngang

Bước ống dọc

Bước ống ngang tương đối

Bước ống dọc tương đối

Chiều cao trung bình mỗi ống xoắn

Chiều dài mỗi ống xoắn chịu nhiệt

Chiều sâu của BQNCI

Tồn bộ diện tích bộ q nhiệt cấp I

Tiết diện lưu thơng của hơi

Chiều dày bức xạ hữu hiệuKí hiệu

d

δ

Nd

Z

S1

S2

σ1

σ2

L

lx

ls

HqncI

f

SĐơn vị

mm

mm

dãy

ống

mm

mm

m

m

m

m2

m2

mCơ sở chọn và cơng thức tính

Chọn

Chọn

Thiết kế

Theo các kích thước kết cấu

Chọn

Chọn

S1/d

S2/d

Chọn

Nd.l + (Nd -1)S2

Nd.S1 + 3.d.Nd

Π.d.Z.lx

Z.π.d2tr /4

(2,82 - 10,6)dKết quả

30

3

14

50x3

135

120

4,5

4

2,8

40,76

3,15

756,473

0,042

0,40114

15

16Chiều cao đường khói

Chiều rộng đường khói

Tiết diện đường khói đih

a

Fkm

m

m2Tính từ hình vẽ

ak = abl

a.h – d.l.Z3

7,8

22,392Sinh viên thực hiện: Hoàng Trung Hiếu - Lớp D9 – NhiệtPage 50Đồ án mơn học: Lò HơiGVHD: Thạc Sĩ . Nguyễn Duy Thiện

Bảng 15: Tính cân bằng nhiệt của bộ quá nhiệt đối lưu cấp ITTên đại lượngT

hiệuCơ sở chọn hay cơng thức1Cân bằng nhiệt2Nhiệt độ khói trước BQN Cấp ITính BQN cấp II3Entanpi của khói trước BQN cấp ITra bảng entanpi SP cháy4Độ giảm nhiệt độ của khói sau BQN cấp IChọn5Nhiệt độ khói sau BQN cấp I6Entanpi của khói sau BQN cấp IKết quả940

9972,48

226

714Bảng Entanpi SP cháy6350,616Nhiệt lượng hấp thụ bằng bức xạ của BQN

7cấp ICoi BQN cấp I chỉ TĐN bằng ĐL8Lượng nhiệt hấp thụ bằng đối lưu do khói

truyền cho BQN0,000

14302,8259Tính truyền nhiệt10Nhiệt độ hơi đầu vào BQN cấp ITheo Phân phối nhiệt11Entanpi hơi đầu vào BQN cấp IBảng Nước và hơi quá nhiệt12Nhiệt độ hơi ra BQN cấp INhiệm vụ tính tốn13Entanpi hơi ra BQN cấp IBảng Nước và Hơi quá nhiệt14Nhiệt độ trung bình của hơi37315Nhiệt độ trung bình của khói82716Thể tích riêng của hơi ở nhiệt độ trung bìnhvSinh viên thực hiện: Hồng Trung Hiếu - Lớp D9 – NhiệtBảng Nước và hơi quá nhiệtPage 51318

2705

428

31460,0243Đơn vịTài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

1 Thiết kế bộ quá nhiệt cấp II

Tải bản đầy đủ ngay(0 tr)

×