Tải bản đầy đủ - 0 (trang)
BỘ SẤY KHÔNG KHÍ CẤP I

BỘ SẤY KHÔNG KHÍ CẤP I

Tải bản đầy đủ - 0trang

GVHD: Thạc Sĩ . Nguy ễn Duy13603137622731371280031376227313714801800165819842080Đồ án môn học: Lò Hơi

ThiệnHình 1.7 MƠ TẢ CẤU TẠO CỦA BỘ SẤY KHƠNG KHÍ CẤPSinh viên thực hiện: Hồng Trung Hiếu - Lớp D9 – NhiệtPage 70Đồ án mơn học: Lò HơiGVHD: Thạc Sĩ . Nguyễn Duy Thiện

Bảng 24: Đặc tính cấu tạo của bộ sấy khơng khí cấp ISTTTên đại lượng1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17Đường kính của ống

Chiều dày ống

Bước ống ngang

Bước ống dọc

Bước ống ngang tương đối

Bước dọc ngang tương đối

Số cụm ống theo chiều rộng đường khói

Chiều rộng của mỗi cụm ống

Chiều sâu của mỗi cụm ống

Khoảng cách từ tâm ống ngoài cùng đến

vách

Số dãy ống ngang của mỗi cụm ống

Số dãy ống dọc của mỗi cụm ống

Số ống trong mỗi cụm ống

Chiều dài của mỗi ống

Tiết diện đường khói đi

Chiều rộng đường khói đi

Tiết diện đường khơng khí đi18Diện tích bề mặt trao đổi nhiệt

hiệu

dn

Δ

S1

S2

σ1

σ2

Nc

a1

b1

eĐơn vịCơng thức tính, cơ sở chọnKết quảmm

mm

mm

mm

Cụm

m

m

mmChọn

Chọn

Chọn

Chọn

S1/dn

S2/dn

Chọn

Chọn

Chọn

Chọn51

1,5

100

85

1,96

1,67

4

1,95

3

60Zn

Zd

Z

L

Fk

a

Fkkdãy

dãy

ống

m

m2

m

m220

35

683

8,24

5,255

7,8

30,653HskkIm2(a1 – 2e )/S1 +1

(b1 – 2e )/S2 +1

Zn.Zd – Zd/2

Giả thiết

Π.dtr2.Nc.Z/4

Thiết kế

l.a – l.dn.nc.Zn (ta tính cho mỗi đoạn có 3

đoạn như vậy)

Π.dtb.l.nc.ZSinh viên thực hiện: Hoàng Trung Hiếu - Lớp D9 – NhiệtPage 713534,333Đồ án mơn học: Lò HơiGVHD: Thạc Sĩ . Nguyễn Duy Thiện

Bảng 25: Tính truyền nhiệt bộ sấy khơng khí cấp ISTT

1

2Kí hiệu

QsI

tk’sI3

4

5Tên đại lượng

Lượng nhiệt hấp thụ của BSKK cấp I

Nhiệt độ đầu vào của khói trước BSKK cấp

I

Nhiệt độ đầu ra của khói sau BSKK cấp I

Nhiệt độ trung bình của khói

Thể tích khói khi cháy 1 kg nhiên liệutk’’sI

tktbsI

Vkh6Tốc độ trung bình của khói đi qua cụm ốngωkh7Nhiệt độ khơng khí đầu vào BSKK cấp Itkk’sI8Nhiệt độ khơng khí ở đầu ra BSKK cấp II9

10Đơn vị

kW

0

CCơng thức tính, cơ sở chọn

Tra bảng phân phối nhiệt

tk’sI = t’’hnIKết quả

7529,899

251C

C

m3Tra bảng phân phối nhiệt

0,5(tk’sI + tk’’sI)

tra bảng 3133

192

8,667m/s(1 + )11,1270Chọn ban đầu30tkk’’sI0Nhiệm vụ thiết kế240Nhiệt độ trung bình của khơng khítkk tbsI00,5(tkk’sI + tkk’’sI )135Độ chênh nhiệt độ trung bìnhΔt10tk’sI - tkk’’sI60Δt20tk’’sI – tkk’sI105Δt0C(Δt1 - Δt2)/ln(Δt1/Δt2)80,4120

0C

C

C

C

C11Thành phần thể tích hơi nước trong khóirH2O-Tra bảng 30,04312Thành phần thể tích khí 3 nguyên tửrn-Tra bảng 30,17913Hệ số sử dụng bề mặt đốtɛW/m2KBảng 6.3 tính nhiệt lò hơi cơng nghiệp0,8414Hệ số tản nhiệt từ khói đến váchađlkvW/m2K1,163.Cs.Cs2.Cvl.αtđl (theo trang 255 sách

lò hơi 1, NSM)8915Tốc độ trung bình của khơng khíωkkm/s(1 + )(β’’sI + )416Hệ số tản nhiệt đối lưu phía khơng khíαkkW/m2K1,163.Cs.Cs2.Cvl.αtđl (theo trang 255 sách

lò hơi 1, NSM)48,96Sinh viên thực hiện: Hoàng Trung Hiếu - Lớp D9 – NhiệtPage 72Đồ án mơn học: Lò HơiGVHD: Thạc Sĩ . Nguyễn Duy Thiện17Hệ số truyền nhiệtKW/m2K18Diện tích bề mặt hấp thụ tính tốnHsIm2ɛ.3533,321Sai lệch nhiệt độ khói thải tính toán với yêu cầu thai = 133 – 130 = 30C

Sai lệch diện tích bề mặt hấp thụ tính tốn so với thiết kế sI = 3533,321 - 353,333 = -1,0120C

Các sai số trên nằm trong phạm vi cho phép vậy hồn thành việc tính tốn bộ sấy khơng khí cấp ISinh viên thực hiện: Hoàng Trung Hiếu - Lớp D9 – Nhiệt26,502Page 73Đồ án mơn học: Lò Hơi

ThiệnGVHD: Thạc Sĩ . Nguy ễn DuyPHẦN XIV

KẾT QUẢ THIẾT KẾ

Sau quá trình thiết kế, tính tốn ta thu được thơng số của các dòng mơi chất phù hợp với

nhiệm vụ thiết kế đã nêu. Các thông số nhiệt độ của các dòng mơi chất được thể hiện ở

hình vẽ dưới đây.Sinh viên thực hiện: Hoàng Trung Hiếu - Lớp D9 – NhiệtPage 74Đồ án mơn học: Lò Hơi

ThiệnGVHD: Thạc Sĩ . Nguy ễn DuyHÌNH

1.8MƠ TẢ NHIỆT ĐỘ TÍNH TỐN CỦA CÁC DỊNG MƠI CHẤTSinh viên thực hiện: Hồng Trung Hiếu - Lớp D9 – NhiệtPage 75Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

BỘ SẤY KHÔNG KHÍ CẤP I

Tải bản đầy đủ ngay(0 tr)

×