Tải bản đầy đủ - 0 (trang)
THIẾT KẾ BỘ HÂM NƯỚC CẤP I

THIẾT KẾ BỘ HÂM NƯỚC CẤP I

Tải bản đầy đủ - 0trang

Đồ án mơn học: Lò HơiGVHD: Thạc Sĩ . Nguyễn Duy ThiệnBảng 22: Đặc tính cấu tạo của bộ hâm nước cấp I

STTTên đại lượng

hiệu

D

Δ

S1

S2

σ1

σ2

A

B

EĐơn vịCơng thức tính, cơ sở chọnKết quả1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

12

13

14

15

16

17

18Đường kính của ống

Chiều dày ống

Bước ống ngang

Bước ống dọc

Bước ống ngang tương đối

Bước dọc ngang tương đối

Chiều rộng đường khói

Chiều sâu đường khói

Khoảng cách từ tâm ống ngồi cùng đến

vách

Số ống trong mỗi dãy ngang

Số dãy ống kép

Chiều sâu của cụm ống

Chiều dài của mỗi ống

Tiết diện đường khói đi

Diện tích tiết diện lưu thơng của nước

Chiều cao của BHNCI

Chiều dày hữu hiệu bức xạMm

Mm

Mm

Mm

M

M

MmChọn ở trên

Chọn ở trên

Chọn ở trên

Chọn ở trên

S1/d

S2/d

Thiết kế

Thiết kế

Chọn32

3

90

40

2,813

1,25

7,8

3

60Nd

Nk

ls

L

F

F

H

Sống

dãy

m

m

m

m2

m

m1 + (b – 2e )/S1

Chọn

Chọn

Nk.ls + Nk.S2

a.b – nn.d.l

Π.dtr2.Zk/4

Nd.S2 + Nd.dng

(1,87)d33

8

3

24,32

20,232

0,02

2,376

0,115419Diện tích bề mặt trao đổi nhiệtHhnIm2Π.d.l.nk.Zk645,12920Thể tích riêng của hơi nướcvnm3/kgTra bảng nước và hơi nước bão hòa0,001221Tốc độ nước đi trong ốngωnm/sSinh viên thực hiện: Hoàng Trung Hiếu - Lớp D9 – Nhiệt2Page 66Đồ án mơn học: Lò HơiGVHD: Thạc Sĩ . Nguyễn Duy ThiệnBảng 23: Tính truyền nhiệt bộ hâm nước cấp I

STT

1

2

3

4

5

6

7Kí hiệu

QhnI

tk’hnI

I’hnI

tk’’hnI

I’’hnI

tktbhnI

VkhĐơn vị

kW

0

C

kJ/kg

0

C

kJ/kg

0

C

m3tc/kgCơng thức tính, cơ sở chọn

Tra bảng phân phối nhiệt

t’hnI = t’’Sii

Tra bảng 4

Tra bảng phân phối nhiệt

Tra bảng phân phối nhiệt

0,5(tk’hnI + tk’’hnI )

Tra bảng 3Kết quả

4656,670

382

4387,193

251

3213,193

316,500

8,4588Tên đại lượng

Lượng nhiệt hấp thụ của bộ hâm nước cấp I

Nhiệt độ đầu vào của khói

Entanpi của khói đầu vào BHN cấp I

Nhiệt độ đầu ra của khói

Entanpi của khói ở đầu ra BHN cấp I

Nhiệt độ trung bình của khói

Thể tích khói của 1kg nhiên liệu khi qua

BHN cấp I

Tốc độ trung bình của khói đi qua cụm ốngωkhm/s(1 + )3,5769Nhiệt độ nước đầu vào BHN cấp It’hnICTra ở phần phân phối nhiệt22510Entanpi của nước đầu vào BHN cấp II’hnIkJ/kgTra ở phần phân phối nhiệt94611Entanpi của nước ở đầu ra BHN cấp II’’hnIkJ/kgI’’hnI = I’hnII1085,712Nhiệt độ nước ở đầu ra BHN cấp It’’hnI0t’’hnI = t’hnII25013Nhiệt độ trung bình của nước cấpttbhnI00,5(t’hnI + t’’hnI )237,514Độ chênh nhiệt độ trung bìnhΔt10tk’hnI - t’’hnI125Δt20tk’’hnI - t’hnI75Δt0C(Δt1 - Δt2)/ln(Δt1/Δt2)97,8810C

C

C

C15Thành phần thể tích hơi nước trong khóirH2O-Tra bảng 30,04316Thành phần thể tích khí 3 nguyên tửrn-Tra bảng 30,18317Nồng độ tro bay trong khóiμtrg/m3tcTra bảng 32,660Sinh viên thực hiện: Hồng Trung Hiếu - Lớp D9 – NhiệtPage 67Đồ án mơn học: Lò HơiGVHD: Thạc Sĩ . Nguyễn Duy Thiện18Chiều dày hữu hiệu bức xạSmTra bảng 210,115419Lực hút khí 3 nguyên tửPnSmMn/m2p.rn.S0,02420Hệ số làm yếu bức xạ của khí 3 ngun tửKk-Tra tốn đồ trang 235 sách lò hơi 11,521Hệ số làm yếu bức xạ của troKtr-Tra tốn đồ trang 234 sách lò hơi 10,018322Lực hút của khói có chứa troKpSmMn/m2(Kk.rn + ktr.μtr )pn.S0,06723Độ đen phần không sángak-1- (theo 4 – 13 trang 24 sách TNLH )0,06524Nhiệt độ vách ống có bám trotvCttbhnI + 250C262,525Hệ số tán nhiệt bức xạabxW/m2K1,163.ak .atbx (theo trang 252 sách LH1)2,6326Hệ số bảm bẩnεm2K/WTheo hình 5-4 trang 46 sách TNLH0,00427Hệ số tản nhiệt từ khói đến váchađlkvW/m2K1,163.Cs.Cs2.Cvl.αtđl (theo trang 255 sách

lò hơi 1, NSM)79,3328Hệ số truyền nhiệtKW/m2K61,72429Diện tích bề mặt hấp thụ tính tốnHhnIm26550Sai lệch giữa diện tích bề mặt hấp thụ tính tốn và thiết kế hnI = 655 – 645,192 = 9,808 m2 sai số chấp nhận được vậy hoàn thành việc thiết

kế bộ hâm nước cấp ISinh viên thực hiện: Hoàng Trung Hiếu - Lớp D9 – NhiệtPage 68Đồ án mơn học: Lò Hơi

ThiệnGVHD: Thạc Sĩ . Nguy ễn DuyPHẦN XIII

BỘ SẤY KHƠNG KHÍ CẤP IBộ sấy khơng khí cấp I được chia làm 3 đoạn dọc theo chiều đường khói. Đoạn dưới cùng

tách ra một phần riêng rẽ. Mục đích là phòng khi nó bị ăn mòn thì việc thay thế dễ dàng hơn.

Theo trang 110 sách lò hơi 1 Nguyễn Sĩ Mão ta dùng thép cacbon Φ 51 x 1,5 để chế tạo.

Theo trang 40 sách thiết bị trao đổi nhiệt Bùi Hải ta chọn bước ống:

 Bước ống dọc S1 = 100 mm

 Bước ống ngang S2 = 85 mmSinh viên thực hiện: Hoàng Trung Hiếu - Lớp D9 – NhiệtPage 69GVHD: Thạc Sĩ . Nguy ễn Duy13603137622731371280031376227313714801800165819842080Đồ án mơn học: Lò Hơi

ThiệnHình 1.7 MƠ TẢ CẤU TẠO CỦA BỘ SẤY KHƠNG KHÍ CẤPSinh viên thực hiện: Hoàng Trung Hiếu - Lớp D9 – NhiệtPage 70Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

THIẾT KẾ BỘ HÂM NƯỚC CẤP I

Tải bản đầy đủ ngay(0 tr)

×