Tải bản đầy đủ - 0 (trang)
THIẾT KẾ BỘ QUÁ NHIỆT CẤP I

THIẾT KẾ BỘ QUÁ NHIỆT CẤP I

Tải bản đầy đủ - 0trang

Đồ án mơn học: Lò HơiGVHD: Thạc Sĩ . Nguyễn Duy Thiện

Bảng 14: Đặc điểm cấu tạo bộ quá nhiệt đối lưu cấp ITT

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13Tên đại lượng

Đường kính ngồi của ống

Chiều dày của ống

Số dãy ống dọc

Số ống trong mỗi dãy

Bước ống ngang

Bước ống dọc

Bước ống ngang tương đối

Bước ống dọc tương đối

Chiều cao trung bình mỗi ống xoắn

Chiều dài mỗi ống xoắn chịu nhiệt

Chiều sâu của BQNCI

Tồn bộ diện tích bộ quá nhiệt cấp I

Tiết diện lưu thông của hơi

Chiều dày bức xạ hữu hiệuKí hiệu

d

δ

Nd

Z

S1

S2

σ1

σ2

L

lx

ls

HqncI

f

SĐơn vị

mm

mm

dãy

ống

mm

mm

m

m

m

m2

m2

mCơ sở chọn và cơng thức tính

Chọn

Chọn

Thiết kế

Theo các kích thước kết cấu

Chọn

Chọn

S1/d

S2/d

Chọn

Nd.l + (Nd -1)S2

Nd.S1 + 3.d.Nd

Π.d.Z.lx

Z.π.d2tr /4

(2,82 - 10,6)dKết quả

30

3

14

50x3

135

120

4,5

4

2,8

40,76

3,15

756,473

0,042

0,40114

15

16Chiều cao đường khói

Chiều rộng đường khói

Tiết diện đường khói đih

a

Fkm

m

m2Tính từ hình vẽ

ak = abl

a.h – d.l.Z3

7,8

22,392Sinh viên thực hiện: Hoàng Trung Hiếu - Lớp D9 – NhiệtPage 50Đồ án môn học: Lò HơiGVHD: Thạc Sĩ . Nguyễn Duy Thiện

Bảng 15: Tính cân bằng nhiệt của bộ quá nhiệt đối lưu cấp ITTên đại lượngT

hiệuCơ sở chọn hay cơng thức1Cân bằng nhiệt2Nhiệt độ khói trước BQN Cấp ITính BQN cấp II3Entanpi của khói trước BQN cấp ITra bảng entanpi SP cháy4Độ giảm nhiệt độ của khói sau BQN cấp IChọn5Nhiệt độ khói sau BQN cấp I6Entanpi của khói sau BQN cấp IKết quả940

9972,48

226

714Bảng Entanpi SP cháy6350,616Nhiệt lượng hấp thụ bằng bức xạ của BQN

7cấp ICoi BQN cấp I chỉ TĐN bằng ĐL8Lượng nhiệt hấp thụ bằng đối lưu do khói

truyền cho BQN0,000

14302,8259Tính truyền nhiệt10Nhiệt độ hơi đầu vào BQN cấp ITheo Phân phối nhiệt11Entanpi hơi đầu vào BQN cấp IBảng Nước và hơi quá nhiệt12Nhiệt độ hơi ra BQN cấp INhiệm vụ tính tốn13Entanpi hơi ra BQN cấp IBảng Nước và Hơi quá nhiệt14Nhiệt độ trung bình của hơi37315Nhiệt độ trung bình của khói82716Thể tích riêng của hơi ở nhiệt độ trung bìnhvSinh viên thực hiện: Hồng Trung Hiếu - Lớp D9 – NhiệtBảng Nước và hơi quá nhiệtPage 51318

2705

428

31460,0243Đơn vịĐồ án mơn học: Lò HơiGVHD: Thạc Sĩ . Nguyễn Duy Thiện17Tốc độ trung bình của hơi21,25618Khối lượng riêng của hơiBảng nước và hơi quá nhiệt19Độ nhớt động lực học của hơiPL 20. TL [7]20Độ nhớt động học21Hệ số dẫn nhiệt của hơiPL19. TL [7]0,050022Nhiệt dung riêng đẳng áp của hơiBảng nước và hơi quá nhiệt2,86823Tiêu chuẩn Prand của hơi1,420024Hệ số tỏa nhiệt vách ống đến hơi3.182,882125Tốc độ trung bình của khói đi26Bề dày lớp bức xạ27Hệ số bám bẩn bề mặt ống28Thành phần thể tích29+ Hơi nướcBảng đặc tính SP cháy0,045-30+ Khí 3 nguyên tử và hơi nướcBảng đặc tính SP cháy0,195-31Phân áp suất khí 3 nguyên tử32Nồng độ tro bay theo khói33Các hệ số làm yếu bức xạ34+ Của khí 3 nguyên tử23,7876-35+ Của tro9,4592-36+ Của môi trường5,0269-37Độ đen của mơi trường bức xạ0,1383-288

0,000020

0,0000006

9(theo đồ án mơn học lò hơi- NSM)9,3114

0,2491Đồ thị 6.1.sách tính nhiệt lò hơi cơng

nghiệpSinh viên thực hiện: Hoàng Trung Hiếu - Lớp D9 – Nhiệt0,00740,019

Bảng 4.22,846( theo 4-13 trang 24 sách tính nhiệt lò hơi)Page 52Đồ án mơn học: Lò HơiGVHD: Thạc Sĩ . Nguyễn Duy Thiện38Nhiệt độ của vách ống (Có bám bẩn)542,820739Hệ số tỏa nhiệt bức xạ khói-vách40Hệ số dẫn nhiệt của khóiTra PL 5 Truyền Nhiệt0,091541Độ nhớt của khóiTra PL 5 Truyền Nhiệt0,000131842Tiêu chuẩn Prand của khóiTra PL 5 Truyền Nhiệt0,601-43Hệ số hiệu chỉnh về số hàng ốngVới chọn bằng 11-7,7200-0-0,4790-10,42844

45Hệ số dẫn nhiệt của vách kim loại46Hệ số hiệu chỉnh về bước ống47ΛKLCoi như bỏ qua vì rất nhỏ so với hệ số tỏa

nhiệt của khói- vách và của vách- hơiHệ số tỏa nhiệt đối lưu của khói- vách với

chùm ống so le52,14348Hệ số tỏa nhiệt từ khói-vách ống62,57249Hệ số truyền nhiệt khói- cụm ống BQN cấp I42,768850Độ chênh lệch nhiệt độ51+ Lớn nhất62252+ Nhỏ nhất28653Độ chênh nhiệt độ trung bình54Lượng nhiệt trao đổi bằng đối lưu của BQN cấp I55Lượng nhiệt hơi hấp thụ ở BQN cấp II454,425

14702,212

Theo Phân phối nhiệt14700Lượng nhiệt hơi hấp thụ bằng đối lưu ở BQN

56cấp ISinh viên thực hiện: Hoàng Trung Hiếu - Lớp D9 – Nhiệt14302,825Page 53Đồ án mơn học: Lò HơiGVHD: Thạc Sĩ . Nguyễn Duy ThiệnTính kiểm tra

58Sai số nhiệt hấp thụ so với tính tốn2,79259Sai số nhiệt hấp thụ so với Phân phối nhiệt0,0155Các sai số tính tốn trên cho thấy việc thiết kế bộ quá nhiệt cấp 1 đạt yêu cầu. Vậy không cần thiết kế lại cấp I của bộ quá nhiệt.

PHẦN X

THIẾT KẾ BỘ HÂM NƯỚC CẤP IIBộ hâm nước là bề mặt truyền nhiệt đặt phía sau lò để tận dụng nhiệt của khói thải sau khi đã đi qua bộ quá nhiệt trung

gian. Bộ hâm nước có tác dụng nâng cao hiệu suất lò hơi nên còn có tên là bộ tiết kiệm.

Bộ hâm nước trong thiết kế này là bộ hâm nước chưa sôi sử dụng ống thép trơn để chế tạo. Nhiệt độ đầu ra và vào bộ

hâm nước cấp II của khói và nước đã biết theo bảng phân phối nhiệt cho nên nhiệm vụ thiết kế là xác định diện tích bề mặt chịu nhiệt và kết

cấu của nó. Việc tính tốn truyền nhiệt phải tiến hành song song với thiết kế cấu tạo.

Theo trang 101 sách lò hơi 2 – Nguyễn Sĩ Mão chọn đường kính ống d = 32mm, δ = 3mm.

Nước trong ống đi từ dưới lên trên, khói đi từ trên xuống nhằm tăng độ chênh nhiệt độ tăng cường truyền nhiệt.

Bán kính uốn của ống xoắn R = (1,5 ÷ 2)d = 1,87.32 = 60mm

Bước ống ngang tương đối: S1/d = 2 ÷ 3 để hạn chế sự bám bẩn. Chọn S1/d = 2,81

 S1 = 2,81.d = 90mm

Bước ống dọc tương đối: S2/d = 1 ÷ 1,5 chọn S2 =1,275.d = 40mm

Tốc độ khói qua bộ hâm nước theo tiêu chuẩn thiết kế phải đảm bảo ωk < 13 m/s.

Tốc độ nước đi trong ống phải tương đối lớn để đảm bảo tốt cho sự trao đổi nhiệt, song cũng khơng q cao vì như vậy sẽ làm tăng

trở lực đường ống. Với bộ hâm nước kiểu chưa sơi ta chọn ωn = (0,3 ÷ 3) m/s (theo tài liệu thiết bị trao đổi nhiệt). Ta chọn tốc độ

nước là 2 m/s. Với nhiệt độ nước cấp 2150C ta có ρ = 800 kg/m3Sinh viên thực hiện: Hoàng Trung Hiếu - Lớp D9 – NhiệtPage 54%

%Đồ án mơn học: Lò Hơi

GVHD: Thạc Sĩ . Nguyễn Duy ThiệnTiết diện dòng hơi đi:

F = = = 0,021 (m2)Số ống:N= == 32 (ống)Sinh viên thực hiện: Hoàng Trung Hiếu - Lớp D9 – NhiệtPage 55Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

THIẾT KẾ BỘ QUÁ NHIỆT CẤP I

Tải bản đầy đủ ngay(0 tr)

×