Tải bản đầy đủ - 0 (trang)
- CBTĐ cần chú trọng hơn đến nội dung này vì đây chính là nguồn trả nợ của ngân hàng khi dự án gặp rủi ro. CBTĐ cần thẩm định tính hợp pháp và giá trị TSĐB, cần tính đến yếu tố trượt giá của đồng tiền về mặt thời gian.

- CBTĐ cần chú trọng hơn đến nội dung này vì đây chính là nguồn trả nợ của ngân hàng khi dự án gặp rủi ro. CBTĐ cần thẩm định tính hợp pháp và giá trị TSĐB, cần tính đến yếu tố trượt giá của đồng tiền về mặt thời gian.

Tải bản đầy đủ - 0trang

Chuyên đề thực tập tốt nghiệp75GVHD : Th.s Phan Thị Thu HiềnCon người là nhân tố quan trọng nhất quyết định chất lượng thẩm định vì cán

bộ thẩm định là những người trực tiếp thực hiện công việc thu thập thơng tin, phân

tích, đánh giá và đề xuất phương án thực hiện các khoản vay. Kết quả thẩm định sẽ

có độ tin cậy cao nếu được thực hiện một cách khách quan, khoa học và cơng tâm –

điều đó phụ thuộc chủ yếu vào năng lực và đạo đức của cán bộ thẩm định. Cán bộ

thẩm định phải nắm vững quy trình, phương pháp thẩm định đồng thời có kinh

nghiệm, hiểu biết sâu rộng về các nghiệp vụ của Ngân hàng và các lĩnh vực kinh tế

xã hội có liên quan. Vì thế chi nhánh cần có những biện pháp để tăng cường số

lượng và chất lượng đội ngũ cán bộ thẩm định, cụ thể là:

- Liên tục tổ chức đào tạo và đào tạo lại, tập huấn cho cán bộ thẩm định tín

dụng tạo điều kiện nâng cao trình độ kiến thức và năng lực kinh nghiệm làm việc.

Đặt ra những u cầu chun mơn bắt buộc, đòi hỏi đội ngũ này phải có kiến thức

chuyên sâu về lĩnh vực tài chính NH, có khả năng phân tích tài chính. Kiên quyết

điều chuyển những cán bộ khơng đáp ứng yêu cầu công việc.

- Tổ chức đội ngũ cán bộ thẩm định phải bố trí sao cho hợp lý, tránh sự

chồng chéo, đảm bảo sắp xếp các cán bộ có đủ trình độ, năng lực chun mơn,

trách nhiệm làm cơng việc này. Trong phân công công tác cũng phải căn cứ vào

trình độ kinh nghiệm, thế mạnh của từng người để công tác thẩm định đạt kết quả

cao nhất.Nên phân các CBTĐ phụ trách khối doanh nghiệp theo ngành nghề, cho

cán bộ đi tìm hiểu, học tập về loại ngành nghề đó nhằm tiến tới chun mơn hố

cơng tác thẩm định.

- Khi phân công việc cho cán bộ thẩm định cũng phải gắn quyền hạn và trách

nhiệm trực tiếp của cán bộ đối với kết quả, chất lượng thẩm định. Chi nhánh phải có

biện pháp kiểm tra thường xuyên tránh những sai sót và ngăn ngừa những hành vi

cố tình làm sai, tránh rủi ro đạo đức nghề nghiệp.

- Đối với những DA có vốn đầu tư lớn, phức tạp chi nhánh nên tổ chức cho

nhiều cán bộ cùng thẩm định, kết hợp thuê chuyên gia thẩm định để đánh giá

chính xác các số liệu tài chính mà DN đưa ra, từ đó có quyết định đúng đắn cho

việc tài trợ.

- Phải có chính sách ưu đãi, khen thưởng thoả đáng đối với cán bộ giỏi, có

trách nhiệm, hiệu quả công việc cao và kỷ luật hành vi tiêu cực.

- Nên phân cơng cán bộ tín dụng giỏi, có kinh nghiệm kèm cặp hướng dẫn những

cán bộ trẻ, ít kinh nghiệm từ đó nâng cao trình độ đội ngũ nhân viên.Chuyên đề thực tập tốt nghiệp76GVHD : Th.s Phan Thị Thu Hiền2.2.2.3 Nâng cao chất lượng thu nhập và xử lý thông tin liên quan đến

công tác Thẩm định dự án đầu tư vay vốn.

Thơng tin đóng một vai trò không thể thiếu trong nền kinh tế hiện đại. Một nhà

kinh tế từng nói rằng người chiến thắng là người nắm được thơng tin sớm hơn đối

thủ của mình. Chất lượng thẩm định dự án phụ thuộc nhiều vào chất lượng thông tin

thu thập được. Nếu nguồn thông tin là đầy đủ, chính xác, nhanh chóng sẽ giúp ích

được rất nhiều cho CBTĐ thẩm định dự án, đạt hiệu quả cao cho công tác cho vay.

Ngược lại, nếu thông tin thu thập được là sai lệch, không đầy đủ sẽ dẫn đến những

quyết định sai lầm gây tổn thất cho Ngân hàng cũng như chủ đầu tư. Tuy nhiên việc

thu thập thơng tin đáp ứng tính chính xác, kịp thời và đầy đủ là không hề đơn giản.

Do lượng thông tin thì rất nhiều, phạm vi thu thập lớn, tiêu tốn rất nhiều thời gian

và chi phí, các kênh thơng tin khó tiếp cận trong khi CBTĐ bị quy định về thời

gian. Chính vì thế, thơng thường chất lượng thơng tin thu thập được là không cao.

Phát huy những ưu thế sẵn có của mình, Chi nhánh có thể kết hợp thêm một số biện

pháp sau:

Về việc thu thập thông tin:

Thông tin phục vụ cho công tác thẩm định dự án phải được thu thập từ nhiều

kênh khác nhau. Đa dạng các kênh thu thập thông tin làm cho lượng thông tin thu

thập được phong phú và đầy đủ hơn. Thơng tin có thể thu thập được từ nguồn bên

trong và nguồn bên ngồi. Nâng cao chất lượng thơng tin tức là tăng cường hai hệ

thống thông tin này.

 Hệ thống thông tin nội bộ:

- Thông qua hệ thống thông tin liên Ngân hàng, thông tin của Ngân hàng Nhà

nước Việt Nam…Việc trao đổi thông tin qua các buổi tổng kết, các buổi hội thảo

trao đổi kinh nghiệm và các loại dự án thẩm định sẽ giúp cho các Ngân hàng đạt

được hiệu quả cao trong cơng tác của mình. Thơng tin là vũ khí trong cạnh tranh

của các Ngân hàng, vì thế để làm được điều trên là khơng hề đơn giản, tùy thuộc rấtChuyên đề thực tập tốt nghiệp77GVHD : Th.s Phan Thị Thu Hiềnnhiều vào năng lực ngoại giao và những mối quan hệ của các CBTĐ trên cơ sở đơi

bên cùng có lợi.

- Những thơng tin liên quan đến dự án cần phải được cung cấp nhanh chóng,

đầy đủ, chính xác và thơng suốt tồn bộ hệ thống. Hệ thống thông tin nội bộ của

Ngân hàng sẽ chứa đựng thông tin về hoạt động kinh doanh và những quan hệ tín

dụng của khách hàng với Ngân hàng trong quá khứ với nhiều lĩnh vực khác nhau.

Nguồn thông tin lưu trữ này rất đa dạng nên trên cơ sở đó, CBTĐ có thể tổng hợp

được những thơng tin mới phục vụ cho công tác hiện tại của mình. Ngân hàng cần

phải khai thác hệ thống máy tính nối mạng của mình. Cần có một bộ phận chun

xử lý thông tin, phân loại thông tin, đánh giá độ tin cậy của thông tin, điều phối

thông tin trong nội bộ. Những thơng tin có sự biến động như: thơng tin kinh tế xã

hội chung, thông tin văn bản pháp luật, thơng tin thị trường…càng phải đòi hỏi cập

nhật hàng ngày và thường xun.

 Thơng tin từ nguồn bên ngồi.

-Thơng tin do khách hàng cung cấp bao gồm: Hồ sơ xin vay vốn, hồ sơ hoạtđộng kinh doanh của doanh nghiệp, dự án đầu tư xin vay vốn…Thông thường đây

là nguồn thông tin mà CBTĐ sử dụng nhiều nhất do đó càng phải u cầu độ chính

xác cao của nguồn thông tin này. Nhưng thực tế, các chủ đầu tư dự án thường mắc

phải, hoặc cố tình mắc phải việc cung cấp thông tin không đúng và không đủ. Muốn

khắc phục điều này, Ngân hàng cần phải có những văn bản hướng dẫn các nội dung

cụ thể, chi tiết cần cung cấp thông tin cho khách hàng trước, đồng thời CBTĐ phải

hướng dẫn khách hàng để đảm bảo thông tin của khách hàng cung cấp đầy đủ theo

số lượng yêu cầu, cũng như kịp tiến độ thời gian của Ngân hàng. Về việc đảm bảo

tính chính xác của thơng tin, Ngân hàng nên yêu cầu thông tin của khách hàng phải

qua kiểm tốn độc lập, nếu Doanh nghiệp chưa có kiểm tốn thì phải cung cấp báo

cáo quyết tốn thuế của Doanh nghiệp. CBTĐ phải thường xuyên kiểm tra có thể

đột xuất báo trước hoặc không báo trước trong thời gian ngắn…Những phươngChuyên đề thực tập tốt nghiệp78GVHD : Th.s Phan Thị Thu Hiềnpháp này sẽ giúp cho thông tin thu thập được từ khách hàng đầy đủ, kịp thời, chính

xác hơn.

Ngồi ra, Chi nhánh cũng nên chú trọng việc thu thập thơng tin thừ các nguồn bên

ngồi khác để đa dạng hóa nguồn thơng tin nhằm có cái nhìn khách quan hơn trong

thẩm định. Cụ thể:

+ Thông tin từ thị trường về giá cả, cung cầu sản phẩm dịch vụ, những

nghiên cứu tổng thể thị trường để xác định thị trường tiềm năng của dự án, phân

đoạn thị trường, xác định khác hàng mục tiêu…Bởi thông tin từ thị trường là rất

phong phú và đa dạng, khai thác tốt nguồn thơng tin này sẽ giúp ích rất nhiều cho

Ngân hàng trong q trình thẩm định dự án tồn diện và đầy đủ, chi tiết, chính xác

hơn.

+ Thơng tin từ các phương tiện thông tin đại chúng: sách báo, phương tiện

truyền thông và đặc biệt là mạng Internet…Trong thời đại cơng nghệ như hiện nay,

việc truy cập tìm kiếm thơng tin là khơng q khó khăn, vấn đề đặt ra ở đây là việc

xem xét, chọn lọc những thông tin như thế nào để tìm kiếm những thơng tin hữu ích

cho mình là một việc tùy vào khả năng và kinh nghiệm của người tìm kiếm. Mạng

internet là nguồn thơng tin đại chúng hiệu quả và đa dạng nhất bởi tính phong phú

về nội dung, tính nhanh chóng về cơng nghệ… Tuy vậy, thông tin từ các WEBSITE

phải được chọn lọc và thẩm định lại để đảm bảo tính chính xác để tránh khỏi việc

mắc phải những thông tin sai lệch ảnh hưởng đến hiệu quả thẩm định và cho vay

của dự án.

+ Thông tin từ các mối quan hệ của Ngân hàng với các tổ chức tín dụng khác

cũng như với các đối tác kinh doanh cũ của Ngân hàng. Đây là một kênh thông tin

quan trọng. Bởi lẽ, mỗi một Doanh nghiệp đều đã, đang và có quan hệ với các tổ

chức tín dụng khác. Và đương nhiên, trong những mối quan hệ đó, các tổ chức tín

dụng đó cũng đã có sự nghiên cứu, kiểm tra và đánh giá nhận xét về Doanh nghiệp.

Chính vì lẽ đó, nếu chi nhánh phát huy được những mối quan hệ, sẽ có cái nhìn rấtChun đề thực tập tốt nghiệp79GVHD : Th.s Phan Thị Thu Hiềntổng quát về Doanh nghiệp về nhiều mặt, cũng như có được những thơng tin quý giá

từ kinh nghiệm thực tế về Doanh nghiệp cũng như dự án mà mình đang thẩm định

cho vay.

+ Nếu có khả năng và thật sự cần thiết, Ngân hàng có thể tiến hành mua

thơng tin hoặc th chun gia tư vấn trong ngành kinh tế, tài chính ngân hàng để

chất lượng thông tin cao hơn. Hiện nay, ở nước ta trung tâm thơng tin tín dụng CIC

chun cung cấp thông tin cho Ngân hàng về khách hàng trong lĩnh vực tiền tệ tín

dụng. Chi nhánh có thể quan tâm sát sao hơn nữa việc thu thập thông tin từ kênh

huy động này.

Việc đa dạng hóa thơng tin từ các nguồn khác nhau sẽ giúp CBTĐ hạn chế

được tối đa sự sai lệch thông tin, giúp nguồn thông tin thu thập được đầy đủ, chính

xác và kịp thời hơn. Với thông tin do khách hàng cung cấp, CBTĐ với kinh nghiệm

của bản thân và trách nhiệm trong công việc cần tiến hành phân tích và kiểm tra một

cách cụ thể chi tiết để đánh giá được thông tin nào là chính xác, thơng tin nào là

kém tin cậy cần thẩm định lại. Với thơng tin thu thập từ bên ngồi và ý kiến của các

chuyên gia chuyên ngành, CBTĐ sẽ bổ sung hồn hảo cho những đánh giá của

mình về khách hàng cũng như dự án. Thông tin thu thập và tổng hợp được cần được

lưu trữ và bảo quản tốt, do thơng tin của dự án này có thể giúp ích được cho những

dự án khác sau này. Có thể lưư trữ bằng giấy tờ là một hình thức bảo quản truyền

thống và hình thức thứ hai phổ biến hiện nay là việc quản lý thơng tin bằng máy

tính. Vì thế, Ngân hàng nên đầu tư nâng cấp phầm mềm quản lý thơng tin mang tính

đặc thù riêng phù hợp vói điều kiện của Chi nhánh để dễ dàng quản lý

2.2.2.4 Hiện đại hóa cơng nghệ và cơ sở vật chất phục vụ công tác thẩm

định của Chi nhánh VIB Hoàn Kiếm

Trong điều kiện nền kinh tế thị trường cạnh tranh gay gắt và đầy biến động

như hiện nay thì Ngân hàng cần phải quan tâm thích đáng đến việc ứng dụng các

cơng nghệ phân tích rủi ro hiện đại vào công tác thẩm định dự án đầu tư.Chuyên đề thực tập tốt nghiệp80GVHD : Th.s Phan Thị Thu HiềnThời đại hiện nay là thời đại của công nghệ, hiện đại và phát triển. Những cái cũ,

cái lạc hậu sẽ được thay thế bằng những cái mới phát triển hơn. Đó là quy luật tất

yếu của cuộc sống. Trong kinh doanh cũng vậy, muốn tồn tại, phát triển và chiến

thắng trong cạnh tranh buộc anh phải theo kịp với thời đại, đầu tư thích đáng cho

cơng nghệ kỹ thuật để nâng cao năng lực cạnh tranh của mình.

Trong hệ thống Ngân hàng cũng thế. Sự chạy đua và cạnh tranh của hệ thống

NHTM đang diễn ra sơi động. Tìm kiếm khách hàng và nâng cao chất lượng hoạt

động cho vay là một trong những điều quan tâm của các Ngân hàng. Đối vơi khách

hàng là Doanh nghiệp với những dự án lớn, điều họ quan tâm ở đây là thời gian và

chất lượng công tác thẩm định của Ngân hàng như thế nào để mang lại lợi ích cho

họ. Cũng giống như vậy, điều mà Ngân hàng quan tâm cũng là chất lượng công tác

thẩm định của Ngân hàng mình như thế nào để nâng cao hiệu quả cho vay lên mức

cao nhất. Một trong những biện pháp hữu hiệu nhất để rút ngắn thời gian thẩm định

và tăng chất lượng cơng tác thẩm định đó là hiện đại hóa cơng nghệ và cơ sở vật

chất phục vụ cho công tác này.

 Số lượng tài liệu liên quan đến việc thẩm định tương đối nhiều, mà mỗi

CBTĐ lại phụ trách những khách hàng khác nhau, do đó có những dự án cần xử lý

cùng một lúc, chính vì thế cần tăng lượng máy in, máy photo trong Ngân hàng, đảm

bảo cho các phòng khách hàng cá nhân và khách hàng doanh nghiệp có những thiết

bị riêng và đầy đủ để phục vụ cho công việc, tránh mất thời gian khi có nhiều người

sử dụng cùng lúc.

 Cần cập nhật các phần mềm hiện đại để thẩm định và quản lý dự án. Nâng

cấp máy tính để có tốc độ cao hơn vì khai thác thơng tin trên Internet hiện nay là

một kênh thơng tin phong phú và hữu ích như đã phân tích ở trên.

 Hiện tại, ở Chi nhánh VIB Hoàn Kiếm phầm mềm chủ yếu được sử dụng để

phân tích các chỉ số hiệu quả tài chính là phần mềm Microsoft EXCEL. Đây là phần

mềm tin học văn phòng cơ bản, có nhiều ưu thế như dễ sử dụng, dễ quản lý, các

CBTĐ ở đây hầu hết đều sử dụng thành thạo phần mềm này. Tuy nhiên, về lâu dài,

Ngân hàng nên đầu tư nâng cấp phần mềm và phần cứng của hệ thống công nghệChuyên đề thực tập tốt nghiệp81GVHD : Th.s Phan Thị Thu Hiềnmáy tính, tìm kiếm những phần mềm có cơng dụng tiên tiến hơn song song với việc

phát huy tính sẵn có của phần mềm đang sử dụng. Xu thế phát triển nhanh của khoa

học công nghệ buộc bản thân Ngân hàng muốn cạnh tranh và đứng vững trên thị

trường đòi hỏi phải đầu tư thích đáng cho cơng nghệ với mục tiêu giảm chi phí và

thời gian trong giải quyết cơng việc.

 Chi nhánh cũng nên thường xuyên mở những lớp đào tạo cán bộ về tin học,

công nghệ, tạo điều kiện cho các cán bộ Ngân hàng có khả năng cùng với những

chuyên gia trong lĩnh vực công nghệ Ngân hàng tìm kiếm, nghiên cứu, phát triển

những cơng nghệ phù hợp với mình. Đặc biệt, bộ phận phụ trách Cơng nghệ thông

tin của Chi nhánh phải được đầu tư về trang thiết bị đầy đủ, đào tạo về chuyên môn

cẩn thận.

Trong thời gian tới, để hội nhập kinh tế khu vực và trên thế giới đòi hỏi phải

có sự đầu tư lớn về cơ sở vật chất. Công tác thẩm định dự án đầu tư với trang thiết

bị hiện đại sẽ giúp việc khai thác, xử lý, lưu trữ thông tin tốt hơn cả chất lượng cũng

như thời gian, giúp nâng cao hiệu quả thẩm định, tăng tính cạnh tranh với các Ngân

hàng khác.

2.2.2.5 Từng bước đổi mới và hoàn thiện phương thức thẩm định theo

hướng đáp ứng yêu cầu thẩm định một cách toàn diện các dự án đầu tư

2.2.2.5.1 Về quy trình thẩm định

Về quy trình thẩm định, Ngân hàng nên đưa ra mẫu chuẩn quy định đầy đủ các

bước và nhiệm vụ của từng bước để cán bộ có thể thực hiện đầy đủ từ việc đánh giá

hiệu qủa dự án đến phân tích tài chính kỹ lưỡng dự án. Quy trình thẩm định tài

chính phải đảm bảo đủ từ việc dự tốn được chính xác giá trị tài sản dự kiến đầu tư

đến việc đánh giá đầy đủ những số liệu của bảng phân tích chi phí và doanh thu của

dự án. Với mỗi lĩnh vực, mỗi dự án của các ngành khác nhau, Ngân hàng nên đưa ra

được các khoản mục chi phí cơ bản cần thiết, tạo điều kiện cho cán bộ thẩm định có

cơ sở tính tốn được các khoản chi phí dự án. Trong điều kiện cho phép, Ngân hàng

nên có một quy trình thẩm định riêng cho từng loại dự án, từng ngành lớn, tạo điều

kiện cho cán bộ thẩm định dễ dàng hơn trong việc thẩm định tài chính cho dự án,

không bị lúng túng bởi nhiều dự án ở các ngành khác nhau.Chuyên đề thực tập tốt nghiệp82GVHD : Th.s Phan Thị Thu Hiền2.2.2.5.2 Về phương pháp thẩm định

Nhìn chung, VIB Hoàn Kiếm đã sử dụng hầu hết các phương pháp thẩm định

phổ biến hiện nay tuy nhiên mỗi phương pháp có những ưu điểm và nhược điểm

nhất định, do vậy cần thực hiện phương pháp này trong mối quan hệ với phương

pháp khác.

- Về phương pháp phân tích độ nhạy dự án: Bằng phương pháp này, Ngân

hàng tính tốn được mức độ an tồn các chỉ tiêu hiệu quả tài chính dự án, tuy nhiên

các giả thiết đặt ra còn đơn giản và chưa phản ánh đúng mức độ biến động của thị

trường. Trong một số trường hợp khi các yếu tố như tỷ giá, giá cả sản phẩm đầu

vào, đầu ra thay đổi hay lạm phát xảy ra…Ngân hàng cần phải chú trọng phân tích

hơn nữa vì trong thực tế điều này rất dễ xảy ra và mức ảnh hưởng đến dự án là rất

lớn.

- Về phương pháp dự báo: Để có các kết quả dự báo về thị trường chính xác,

Ngân hàng cần áp dụng triệt để phương pháp dự báo, tính tốn một số khả năng có

thể xảy ra trong tương lai. Song song với nó, cán bộ thẩm định cần dự đốn ln

một số rủi ro có thể xảy ra, từ đó có phương pháp hạn chế thấp nhất. Với mỗi lĩnh

vực, ngành nhất định, có những loại rủi ro nhất định, do vậy, Ngân hàng nên xây

dựng một danh mục các rủi ro có thể gặp phải và một số hướng giải quyết nhất định

giúp cán bộ thẩm định dễ dàng hơn khi sử dụng phương pháp triệt tiêu rủi ro.

-Về phương pháp so sánh đối chiếu: Hiện nay, chỉ có một số ngành có các chỉ

tiêu về hiệu quả tài chính dự án được đưa ra làm cơ sở đối chiếu so sánh, hầu như

các ngành vẫn khơng có được tiêu chuẩn, định mức được so sánh. Trong mỗi thời

kỳ cụ thể, các chỉ tiêu này cần thay đổi cho phù hợp với thực tế và cần nhiều hơn

nữa các chỉ tiêu để so sánh, tuy nhiên việc này hồn tồn khơng dễ để thực hiện.

2.2.2.5.3 Hoàn thiện nội dung thẩm định

-Thứ nhất, về thẩm định vốn đầu tư và tính khả thi của nguồn vốn:Đây là vấn đề mà ngân hàng thường khơng xác định kỹ, việc thẩm định đòi hỏi

các cán bộ thẩm định phải thẩm định chính xác vốn đầu tư và các chi phí liên quan,

tránh tình trạng chủ đầu tư có thể tính tốn mức vốn q cao để tranh thủ vốn, gây

lãng phí, ứ đọng vốn làm giảm hiệu quả đầu tư; hay chủ đầu tư lập dự án tính mức

vốn quá thấp để tăng hiệu quả đầu tư giả tạo dẫn đến quyết định đầu tư sai lệch.

Việc xác định tổng vốn đầu tư sát với thực tế là cơ sở để tính tốn hiệu quả tài chínhChuyên đề thực tập tốt nghiệp83GVHD : Th.s Phan Thị Thu Hiềnvà dự kiến khả năng trả nợ của dự án. Muốn vậy, các cán bộ thẩm định phải tích cực

tìm hiểu thị trường, căn cứ vào các định mức kinh tế kỹ thuật của các ngành, các

đơn giá của nhà nước hay qua nghiên cứu mức độ hiện đại của cơng nghệ, tình hình

giá cả ở thị trường trong và ngồi nước. Bên cạnh đó, cần tích cực tìm hiểu, lưu trữ

các thơng tin của các dự án tương tự làm cơ sở cho việc kiểm tra, thẩm định tổng

mức vốn đầu tư.

Đối với các dự án có thời kỳ thực hiện đầu tư kéo dài, đặc biệt là các dự án

xây dựng có nhiều hạng mục cơng trình, kéo dài trong nhiều năm, ngồi việc tính

các chi phí liên quan còn phải tính đến các yếu tố lạm phát, tỷ giá… được áp dụng

của dự án. Đã có khơng ít những dự án gặp phải khó khăn về tiến độ thi công do giá

vật liệu tăng mà trước đó khi thẩm định khơng được tính tốn đến. Việc xác định,

đánh giá và tính tốn trước những yếu tố trên sẽ giúp chủ đầu tư có thể phản ứng

nhanh hơn trước những biến đổi bất lợi của thị trường.

Cần chú trọng hơn nữa khi thẩm định nguồn vốn tự có của doanh nghiệp khi

thực hiện dự án, bởi khi triển khai dự án, một nguồn vốn không đảm bảo cũng làm

ảnh hưởng đến tiến độ, chất lượng dự án.

-Thứ hai, tính tốn doanh thu và chi phí của dự ánĐể thẩm định về doanh thu và chi phí chính xác cần phải có kết quả ở khâu

thẩm định thị trường tốt, Ngân hàng phải quan tâm đến nguồn cung cấp nguyên vật

liệu và khả năng tiêu thụ của sản phẩm hay nói cách khác, Ngân hàng phải xem xét

đến các yếu tố đầu vào và đầu ra của dự án. Nghiên cứu vấn đề này là một việc khó

khăn nhưng hết sức cần thiết, bên cạnh việc VIB Hồn Kiếm phải dự tốn doanh

thu và chi phí trong tương lai. Muốn vậy, VIB Hoàn Kiếm cần phải nghiên cứu thị

trường trên các mặt như: quan hệ cung cầu của sản phẩm, điểm mạnh, điểm yếu của

sản phẩm, đối tượng, phương thức tiêu thụ sản phẩm và đặc biệt là tình hình cạnh

tranh trên thị trường. Do đó, phòng thẩm định cần phải đẩy mạnh hơn nữa cơng tác

nghiên cứu thị trường, nghiên cứu đối thủ cạnh tranh, nghiên cứu điểm mạnh điểm

yếu, cơ hội và sự đe doạ của sản phẩm. Việc tính tốn chi phí sản phẩm kinh doanh

phải được tham khảo quy định của Bộ Tài chính, cơ quan chủ quản của doanh

nghiệp và trên thị trường. Các loại chi phí như: quản lý doanh nghiệp, lãi vay vốn

lưu động, chi phí thuê đất, thuê chuyên gia, Ngân hàng không nên chấp nhận mặc

nhiên theo cách tính tốn của doanh nghiệp hay tuỳ tiện nâng lên để an toàn hơn.

Đối với các dự án mở rộng hoặc dự án mới của doanh nghiệp đã hoạt động trongTài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

- CBTĐ cần chú trọng hơn đến nội dung này vì đây chính là nguồn trả nợ của ngân hàng khi dự án gặp rủi ro. CBTĐ cần thẩm định tính hợp pháp và giá trị TSĐB, cần tính đến yếu tố trượt giá của đồng tiền về mặt thời gian.

Tải bản đầy đủ ngay(0 tr)

×