Tải bản đầy đủ - 0 (trang)
1 Định hướng và mục tiêu phát triển của VIB Hoàn Kiếm giai đoạn 2011-2015

1 Định hướng và mục tiêu phát triển của VIB Hoàn Kiếm giai đoạn 2011-2015

Tải bản đầy đủ - 0trang

Chuyên đề thực tập tốt nghiệp71GVHD : Th.s Phan Thị Thu Hiền+ Điều hành lãi suất theo sát biến động thị trường, đảm bảo giữ vững và tăng

trưởng nguồn vốn.

-Trong công tác dịch vụ khách hàngTrong công tác dịch vụ khách hàng, Ngân hàng VIB chi nhánh Hoàn Kiếm phải

chú trọng vào các hoạt động sau:

+ Từng bước đa dạng hóa sản phẩm dịch vụ, nâng cao chất lượng phục vụ

khách hàng, thể hiện phong cách giao dịch văn minh, đa dạng hóa các dịch vụ

thanh tốn.

+ Phát huy thế mạnh trong các lĩnh vực bảo lãnh, thanh toán trong nước, quốc tế

và kinh doanh tiền tệ.

+ Phát triển các hoạt động dịch vụ, tập trung vào các sản phẩm dịch vụ đầu tư

dự án trên nền công nghệ hiện đại. Mở rộng dịch vụ trên cơ sở phát triển các phần

mềm như: Home banking, Internet banking…Nghiên cứu, triển khai các ứng dụng

mới, hỗ trợ các phòng ban trong cơng tác quản lý điều hành.

-Về tổ chức hoạt động+ Công tác tổ chức hoạt động còn nhiều bất cập, do đó cần có những biện pháp

tăng cường hồn thiện bộ máy tổ chức, khâu quản lý phải làm tốt thì các hoạt động

khác mới tốt lên được. Công tác tổ chức quản lý phải dựa trên những hướng dẫn từ

TW áp dụng cho trường hợp cụ thể của Chi nhánh, việc áp dụng những điều này

không được quá áp đặt, phải tùy vào điều kiện cụ thể để áp dụng. Trong một số

trường hợp phải xin ý kiến chỉ đạo của TW về những công tác mà Chi nhánh không

đủ sức tự quyết định hoặc việc quyết định không thuộc thẩm quyền.

+ Đào tạo cán bộ trẻ có năng lực là một nhiệm vụ mà Chi nhánh cần làm trong

thời gian tới, nhất là đội ngũ các trưởng phòng ban. Đồng thời với điều đó là khả

năng học hỏi của cán bộ. Trong một số lĩnh vực, cần tham khảo các mơ hình, các kinh

nghiệm từ các Chi nhánh khác, tăng cường giao lưu giữa các Chi nhánh để đúc rút

kinh nghiệm của nhau cũng là một phương án tốt. Để có đội ngũ cán bộ chủ chốt vừa

trẻ vừa có năng lực thì việc đào tạo là cần thiết, tạo mọi điều kiện trong điều kiện cho

phép để cán bộ nhân viên tiếp xúc với cách quản lý tốt, khoa học, đạt hiệu quả cao

nhất có thể. Tạo nên một môi trường làm việc thân thiện nhưng hiệu quả, mỗi nhân

viên đều có thể đóng góp ý kiến của mình vào hoạt động quản lý của Chi nhánh.Chuyên đề thực tập tốt nghiệp-72GVHD : Th.s Phan Thị Thu HiềnVề tín dụng và cơng tác thẩm địnhNâng cao chất lượng, cơng tác tín dụng, thẩm định dự án và tư vấn khách hàng

nhằm tăng trưởng dư nợ cho vay.

Sử dụng vốn hiệu quả, từng hạng mục cho vay phải đảm bảo, giảm thiểu khối

lượng nợ xấu, tăng cường công tác thẩm định đồng thời theo dõi các khoản vay của

khách hàng chặt chẽ, để tránh tình trạng cho vay khơng hiệu quả q nhiều. Cơng

tác tín dụng phải làm tốt từ khâu quan hệ khách hàng đến khâu giải ngân cho vay,

quản lý khoản vay đúng mục đích. Chú trọng kiểm tra, giám sát sau giải ngân, đảm

bảo sử dụng vốn đúng mục đích vay, hạn chế tối đa rủi ro xảy ra với khoản vay.

Tiếp tục đẩy mạnh xử lý dứt điểm nợ xấu, nợ quá hạn, nợ tồn đọng từ những năm

trước, cơ cấu lại dư nợ cho vay cho hợp lý.

Tăng cường thu nợ trung dài hạn, hạn chế cho vay các dự án không hiệu quả

hoặc hiệu quả thấp, chỉ cho vay các dự án có hiệu quả cao, thời gian thu hồi vốn

nhanh, ưu tiên các dự án sử dụng hiệu quả nguồn vốn vay.

Tăng trưởng tín dụng trên cơ sở an tồn, chắc chắn. Thường xuyên rà soát các

khoản vay, đảm bảo sử dụng vốn đúng mục đích, phấn đấu mức chênh lệch lãi suất

2.1.2 Định hướng cho cơng tác thẩm định tài chính dự án của chi nhánh

trong giai đoạn 2011 - 2015

Thẩm định tài chính dự án đầu tư với tư cách là một hoạt động có khâu tổ chức

điều hành, quy trình riêng cũng như đội ngũ cán bộ thực hiện nó nên trước khi đưa

ra giải pháp hồn thiện cần phải có định hướng rõ ràng. Dưới góc độ của ngân hàng,

Ngân hàng VIB Hồn Kiếm nên có những nhận định sau:

+ Xác định phương hướng, nhiệm vụ trước tiên phải xuất phát từ việc nhận

thức đúng vị trí, vai trò và nội dung của cơng tác thẩm định tài chính dự án đầu tư.

Thực hiện tốt cơng tác này là một trong những yếu tố chính quyết định, góp phần

bảo vệ và nâng cao vị thế, uy tín và sức mạnh của ngân hàng.

+ Thẩm định tài chính dự án đầu tư phải đứng trên quan điểm của người cho

vay để xem xét tính khả thi, hiệu quả của dự án, nhận thức rõ lợi ích của ngân hàng

gắn bó chặt chẽ với lợi ích dự án cho vay.

+ Cơng tác thẩm định tài chính dự án đầu tư phải được qn triệt trong tồn bộ

hệ thống khơng chỉ các cán bộ trực tiếp thực hiện thẩm định mà có cả các cán bộ

của bộ phận khác với những mức độ yêu cầu khác nhauChuyên đề thực tập tốt nghiệp73GVHD : Th.s Phan Thị Thu Hiền+ Thẩm định tài chính dự án phải được tiến hành thường xuyên và liên tục với

tất cả các dự án vay vốn với cả 3 giai đoạn trước, trong và sau khi cho vay.

+ Củng cố, kiện toàn bộ máy tổ chức thẩm định tài chính dự án; phát triển đội

ngũ cán bộ thẩm định cả về số lượng và chất lượng. Tăng cường công tác đào tạo

đội ngũ trẻ; trao đổi, bồi dưỡng nghiệp vụ chuyên môn cho các cán bộ cũ.

+ Đầu tư trang thiết bị, công nghệ hiện đại để thích ứng và phù hợp với xu

hướng hội nhập khu vực và quốc tế.

2.2 Một số giải pháp nhằm hoàn thiện cơng tác thẩm định tài chính dự án

tại ngân hàng quốc tế VIB Hoàn Kiếm

2.2.1 Một số giải pháp hồn thiện cơng tác thẩm định tài chính dự án “

Vay vốn tại VIB để bổ sung VLĐ phục vụ hoạt động kinh doanh 2009-2010 và

xây dựng nhà máy sản xuất kết cấu thép của công ty TNHH Trường An”

- CBTĐ VIB Hoàn Kiếm cần tiến hành thẩm định lại các thông tin trong hồ sơ

vay vốn. Đây là căn cứ đầu tiên và cũng là căn cứ quan trọng nhất của thẩm định

nhưng nó lại mang tính chủ quan của khách hàng. Vì cơng ty Trường An có thể

cung cấp những thơng tin có lợi cho mình và số liệu cũng có thể khơng sát thực

tế để dễ xin vay vốn hơn. CBTĐ cần thu thập thông tin từ nhiều nguồn hơn nữa

để đưa ra được ý kiến khách quan và chính xác.

- Ngân hàng cần xem xét lại tổng mức vốn đầu tư, vì theo ý kiến của nhiều

CBTĐ có kinh nghiệm thì tổng mức vốn đầu tư của dự án trình lên thường sẽ

thấp hơn thực tế. Lý do là khi dự án đi vào thực hiện có thể phát sinh nhiều hạng

mục chi phí mới hoặc do chủ đầu tư cố tình làm giảm tổng vốn để dễ xin vay vốn

hơn.

- Khi thẩm định các yếu tố chi phí sản xuất kinh doanh của dự án như: lãi vay vốn

lưu động, chi phí quản lý doanh nghiệp, chi phí th đất, th chun gia...ngân

hàng cần có sự tham khảo các quy trình của Bộ tài chính, của cơ quan chủ quản của

doanh nghiệp, so sánh với chi phí sản xuất của các sản phẩm thép khác trên thị

trường

- Cần chú ý đến các khoản thu hồi khi xác định dòng tiền của dự án xây dựng nhà

máy thép. Bởi lẽ khi kết thúc dự án thì các máy móc thiết bị, nhà xưởng còn một giá

trị thị trường nhất định. Khi bán chúng sẽ xuất hiện dòng thu từ dự án, tùy theo quyChuyên đề thực tập tốt nghiệp74GVHD : Th.s Phan Thị Thu Hiềnđịnh chế độ kế tốn hiện hành mà dòng thu này có thể sẽ phải chịu thuế thu nhập

doanh nghiệp hay không. Ngồi ra khi dự án kết thúc, cơng ty Trường An sẽ thu hồi

vốn lưu động ròng, do đó khoản thu này phải đượng cộng vào dòng tiền cuối cùng

của dự án.

- Cần liên tục kiểm tra sự hoạt động của dự án, giám sát việc sử dụng vốn đầu tư,

quá trình sản xuất kinh doanh, tình hình sử dụng bảo quản tài sản thế chấp. Định kì

phân tích tình hình tài chính dự án từ đó có những u cầu, giúp đỡ chủ dự án hoặc

đề ra phương án thu hồi vốn. Phân tích thực hiện các kế hoạch, chú ý kế hoạch trả

nợ.

- CBTĐ cần chú trọng hơn đến nội dung này vì đây chính là nguồn trả nợ của ngân

hàng khi dự án gặp rủi ro. CBTĐ cần thẩm định tính hợp pháp và giá trị TSĐB, cần

tính đến yếu tố trượt giá của đồng tiền về mặt thời gian.

2.2.2 Một số giải pháp hồn thiện cơng tác thẩm định tài chính dự án tại VIB

Hồn Kiếm

2.2.2.1 Nâng cao nhận thức về vai trò cơng tác thẩm định

Để nâng cao chất lượng thẩm định dự án, vấn đề trước hết là phải định hướng

và có nhận thức đúng đắn về công tác thẩm định dự án đầu tư. Công tác thẩm định

dự án phải được quán triệt về cả nội dung và quy trình thẩm định trong tồn hệ

thống Ngân hàng. Khơng chỉ các cán bộ trực tiếp thẩm định mà còn các bộ phận

khác có liên quan cũng cần hiểu biết về công tác thẩm định. Thẩm định dự án cần

được quy trình hóa, cơng nghệ hóa, chú trọng sự phù hợp với định hướng hoạt động

cho vay để trở thành thế mạnh trong kinh doanh của Ngân hàng.

Thẩm định dự án phải đóng vai trò thực sự quan trọng trong việc tham mưu có

hiệu quả cho các cấp lãnh đạo trước khi ra quyết định cuối cùng đối với một khoản

vay. Khoản vay được chấp nhận dựa trên cơ sở kết quả thẩm định kỹ lưỡng, có cơ

sở khoa học sẽ hạn chế được đáng kể rủi ro có thể xảy ra.

Về lâu dài cần tiến tới xây dựng một bộ phận chuyên về tư vấn tài chính, làm

nhà tư vấn cho khách hàng để xây dựng dự án, phương án mang tính khả thi và có

hiệu quả cao. Bên cạnh đó, bộ phận hay tổ chức này phải luôn bảo vệ quyền lợi của

Ngân hàng, chứ khơng phải chỉ đem lại lợi ích riêng cho doanh nghiệp.

2.2.2.2 Tăng cường số lượng và chất lượng cán bộ thẩm địnhTài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

1 Định hướng và mục tiêu phát triển của VIB Hoàn Kiếm giai đoạn 2011-2015

Tải bản đầy đủ ngay(0 tr)

×