Tải bản đầy đủ - 0 (trang)
Trong điều kiện nền kinh tế thị trường cạnh tranh gay gắt và đầy biến động như hiện nay thì Ngân hàng cần phải quan tâm thích đáng đến việc ứng dụng các công nghệ phân tích rủi ro hiện đại vào công tác thẩm định dự án đầu tư.

Trong điều kiện nền kinh tế thị trường cạnh tranh gay gắt và đầy biến động như hiện nay thì Ngân hàng cần phải quan tâm thích đáng đến việc ứng dụng các công nghệ phân tích rủi ro hiện đại vào công tác thẩm định dự án đầu tư.

Tải bản đầy đủ - 0trang

Chuyên đề thực tập tốt nghiệp80GVHD : Th.s Phan Thị Thu HiềnThời đại hiện nay là thời đại của công nghệ, hiện đại và phát triển. Những cái cũ,

cái lạc hậu sẽ được thay thế bằng những cái mới phát triển hơn. Đó là quy luật tất

yếu của cuộc sống. Trong kinh doanh cũng vậy, muốn tồn tại, phát triển và chiến

thắng trong cạnh tranh buộc anh phải theo kịp với thời đại, đầu tư thích đáng cho

cơng nghệ kỹ thuật để nâng cao năng lực cạnh tranh của mình.

Trong hệ thống Ngân hàng cũng thế. Sự chạy đua và cạnh tranh của hệ thống

NHTM đang diễn ra sôi động. Tìm kiếm khách hàng và nâng cao chất lượng hoạt

động cho vay là một trong những điều quan tâm của các Ngân hàng. Đối vơi khách

hàng là Doanh nghiệp với những dự án lớn, điều họ quan tâm ở đây là thời gian và

chất lượng công tác thẩm định của Ngân hàng như thế nào để mang lại lợi ích cho

họ. Cũng giống như vậy, điều mà Ngân hàng quan tâm cũng là chất lượng công tác

thẩm định của Ngân hàng mình như thế nào để nâng cao hiệu quả cho vay lên mức

cao nhất. Một trong những biện pháp hữu hiệu nhất để rút ngắn thời gian thẩm định

và tăng chất lượng cơng tác thẩm định đó là hiện đại hóa cơng nghệ và cơ sở vật

chất phục vụ cho công tác này.

 Số lượng tài liệu liên quan đến việc thẩm định tương đối nhiều, mà mỗi

CBTĐ lại phụ trách những khách hàng khác nhau, do đó có những dự án cần xử lý

cùng một lúc, chính vì thế cần tăng lượng máy in, máy photo trong Ngân hàng, đảm

bảo cho các phòng khách hàng cá nhân và khách hàng doanh nghiệp có những thiết

bị riêng và đầy đủ để phục vụ cho công việc, tránh mất thời gian khi có nhiều người

sử dụng cùng lúc.

 Cần cập nhật các phần mềm hiện đại để thẩm định và quản lý dự án. Nâng

cấp máy tính để có tốc độ cao hơn vì khai thác thơng tin trên Internet hiện nay là

một kênh thông tin phong phú và hữu ích như đã phân tích ở trên.

 Hiện tại, ở Chi nhánh VIB Hoàn Kiếm phầm mềm chủ yếu được sử dụng để

phân tích các chỉ số hiệu quả tài chính là phần mềm Microsoft EXCEL. Đây là phần

mềm tin học văn phòng cơ bản, có nhiều ưu thế như dễ sử dụng, dễ quản lý, các

CBTĐ ở đây hầu hết đều sử dụng thành thạo phần mềm này. Tuy nhiên, về lâu dài,

Ngân hàng nên đầu tư nâng cấp phần mềm và phần cứng của hệ thống công nghệChuyên đề thực tập tốt nghiệp81GVHD : Th.s Phan Thị Thu Hiềnmáy tính, tìm kiếm những phần mềm có cơng dụng tiên tiến hơn song song với việc

phát huy tính sẵn có của phần mềm đang sử dụng. Xu thế phát triển nhanh của khoa

học công nghệ buộc bản thân Ngân hàng muốn cạnh tranh và đứng vững trên thị

trường đòi hỏi phải đầu tư thích đáng cho cơng nghệ với mục tiêu giảm chi phí và

thời gian trong giải quyết công việc.

 Chi nhánh cũng nên thường xuyên mở những lớp đào tạo cán bộ về tin học,

công nghệ, tạo điều kiện cho các cán bộ Ngân hàng có khả năng cùng với những

chuyên gia trong lĩnh vực công nghệ Ngân hàng tìm kiếm, nghiên cứu, phát triển

những cơng nghệ phù hợp với mình. Đặc biệt, bộ phận phụ trách Công nghệ thông

tin của Chi nhánh phải được đầu tư về trang thiết bị đầy đủ, đào tạo về chuyên môn

cẩn thận.

Trong thời gian tới, để hội nhập kinh tế khu vực và trên thế giới đòi hỏi phải

có sự đầu tư lớn về cơ sở vật chất. Công tác thẩm định dự án đầu tư với trang thiết

bị hiện đại sẽ giúp việc khai thác, xử lý, lưu trữ thông tin tốt hơn cả chất lượng cũng

như thời gian, giúp nâng cao hiệu quả thẩm định, tăng tính cạnh tranh với các Ngân

hàng khác.

2.2.2.5 Từng bước đổi mới và hoàn thiện phương thức thẩm định theo

hướng đáp ứng yêu cầu thẩm định một cách toàn diện các dự án đầu tư

2.2.2.5.1 Về quy trình thẩm định

Về quy trình thẩm định, Ngân hàng nên đưa ra mẫu chuẩn quy định đầy đủ các

bước và nhiệm vụ của từng bước để cán bộ có thể thực hiện đầy đủ từ việc đánh giá

hiệu qủa dự án đến phân tích tài chính kỹ lưỡng dự án. Quy trình thẩm định tài

chính phải đảm bảo đủ từ việc dự tốn được chính xác giá trị tài sản dự kiến đầu tư

đến việc đánh giá đầy đủ những số liệu của bảng phân tích chi phí và doanh thu của

dự án. Với mỗi lĩnh vực, mỗi dự án của các ngành khác nhau, Ngân hàng nên đưa ra

được các khoản mục chi phí cơ bản cần thiết, tạo điều kiện cho cán bộ thẩm định có

cơ sở tính tốn được các khoản chi phí dự án. Trong điều kiện cho phép, Ngân hàng

nên có một quy trình thẩm định riêng cho từng loại dự án, từng ngành lớn, tạo điều

kiện cho cán bộ thẩm định dễ dàng hơn trong việc thẩm định tài chính cho dự án,

không bị lúng túng bởi nhiều dự án ở các ngành khác nhau.Chuyên đề thực tập tốt nghiệp82GVHD : Th.s Phan Thị Thu Hiền2.2.2.5.2 Về phương pháp thẩm định

Nhìn chung, VIB Hồn Kiếm đã sử dụng hầu hết các phương pháp thẩm định

phổ biến hiện nay tuy nhiên mỗi phương pháp có những ưu điểm và nhược điểm

nhất định, do vậy cần thực hiện phương pháp này trong mối quan hệ với phương

pháp khác.

- Về phương pháp phân tích độ nhạy dự án: Bằng phương pháp này, Ngân

hàng tính tốn được mức độ an tồn các chỉ tiêu hiệu quả tài chính dự án, tuy nhiên

các giả thiết đặt ra còn đơn giản và chưa phản ánh đúng mức độ biến động của thị

trường. Trong một số trường hợp khi các yếu tố như tỷ giá, giá cả sản phẩm đầu

vào, đầu ra thay đổi hay lạm phát xảy ra…Ngân hàng cần phải chú trọng phân tích

hơn nữa vì trong thực tế điều này rất dễ xảy ra và mức ảnh hưởng đến dự án là rất

lớn.

- Về phương pháp dự báo: Để có các kết quả dự báo về thị trường chính xác,

Ngân hàng cần áp dụng triệt để phương pháp dự báo, tính tốn một số khả năng có

thể xảy ra trong tương lai. Song song với nó, cán bộ thẩm định cần dự đốn ln

một số rủi ro có thể xảy ra, từ đó có phương pháp hạn chế thấp nhất. Với mỗi lĩnh

vực, ngành nhất định, có những loại rủi ro nhất định, do vậy, Ngân hàng nên xây

dựng một danh mục các rủi ro có thể gặp phải và một số hướng giải quyết nhất định

giúp cán bộ thẩm định dễ dàng hơn khi sử dụng phương pháp triệt tiêu rủi ro.

-Về phương pháp so sánh đối chiếu: Hiện nay, chỉ có một số ngành có các chỉ

tiêu về hiệu quả tài chính dự án được đưa ra làm cơ sở đối chiếu so sánh, hầu như

các ngành vẫn khơng có được tiêu chuẩn, định mức được so sánh. Trong mỗi thời

kỳ cụ thể, các chỉ tiêu này cần thay đổi cho phù hợp với thực tế và cần nhiều hơn

nữa các chỉ tiêu để so sánh, tuy nhiên việc này hoàn toàn khơng dễ để thực hiện.

2.2.2.5.3 Hồn thiện nội dung thẩm định

-Thứ nhất, về thẩm định vốn đầu tư và tính khả thi của nguồn vốn:Đây là vấn đề mà ngân hàng thường khơng xác định kỹ, việc thẩm định đòi hỏi

các cán bộ thẩm định phải thẩm định chính xác vốn đầu tư và các chi phí liên quan,

tránh tình trạng chủ đầu tư có thể tính tốn mức vốn quá cao để tranh thủ vốn, gây

lãng phí, ứ đọng vốn làm giảm hiệu quả đầu tư; hay chủ đầu tư lập dự án tính mức

vốn quá thấp để tăng hiệu quả đầu tư giả tạo dẫn đến quyết định đầu tư sai lệch.

Việc xác định tổng vốn đầu tư sát với thực tế là cơ sở để tính tốn hiệu quả tài chínhChuyên đề thực tập tốt nghiệp83GVHD : Th.s Phan Thị Thu Hiềnvà dự kiến khả năng trả nợ của dự án. Muốn vậy, các cán bộ thẩm định phải tích cực

tìm hiểu thị trường, căn cứ vào các định mức kinh tế kỹ thuật của các ngành, các

đơn giá của nhà nước hay qua nghiên cứu mức độ hiện đại của cơng nghệ, tình hình

giá cả ở thị trường trong và ngồi nước. Bên cạnh đó, cần tích cực tìm hiểu, lưu trữ

các thơng tin của các dự án tương tự làm cơ sở cho việc kiểm tra, thẩm định tổng

mức vốn đầu tư.

Đối với các dự án có thời kỳ thực hiện đầu tư kéo dài, đặc biệt là các dự án

xây dựng có nhiều hạng mục cơng trình, kéo dài trong nhiều năm, ngồi việc tính

các chi phí liên quan còn phải tính đến các yếu tố lạm phát, tỷ giá… được áp dụng

của dự án. Đã có khơng ít những dự án gặp phải khó khăn về tiến độ thi cơng do giá

vật liệu tăng mà trước đó khi thẩm định khơng được tính tốn đến. Việc xác định,

đánh giá và tính tốn trước những yếu tố trên sẽ giúp chủ đầu tư có thể phản ứng

nhanh hơn trước những biến đổi bất lợi của thị trường.

Cần chú trọng hơn nữa khi thẩm định nguồn vốn tự có của doanh nghiệp khi

thực hiện dự án, bởi khi triển khai dự án, một nguồn vốn không đảm bảo cũng làm

ảnh hưởng đến tiến độ, chất lượng dự án.

-Thứ hai, tính tốn doanh thu và chi phí của dự ánĐể thẩm định về doanh thu và chi phí chính xác cần phải có kết quả ở khâu

thẩm định thị trường tốt, Ngân hàng phải quan tâm đến nguồn cung cấp nguyên vật

liệu và khả năng tiêu thụ của sản phẩm hay nói cách khác, Ngân hàng phải xem xét

đến các yếu tố đầu vào và đầu ra của dự án. Nghiên cứu vấn đề này là một việc khó

khăn nhưng hết sức cần thiết, bên cạnh việc VIB Hồn Kiếm phải dự tốn doanh

thu và chi phí trong tương lai. Muốn vậy, VIB Hồn Kiếm cần phải nghiên cứu thị

trường trên các mặt như: quan hệ cung cầu của sản phẩm, điểm mạnh, điểm yếu của

sản phẩm, đối tượng, phương thức tiêu thụ sản phẩm và đặc biệt là tình hình cạnh

tranh trên thị trường. Do đó, phòng thẩm định cần phải đẩy mạnh hơn nữa công tác

nghiên cứu thị trường, nghiên cứu đối thủ cạnh tranh, nghiên cứu điểm mạnh điểm

yếu, cơ hội và sự đe doạ của sản phẩm. Việc tính tốn chi phí sản phẩm kinh doanh

phải được tham khảo quy định của Bộ Tài chính, cơ quan chủ quản của doanh

nghiệp và trên thị trường. Các loại chi phí như: quản lý doanh nghiệp, lãi vay vốn

lưu động, chi phí thuê đất, thuê chuyên gia, Ngân hàng không nên chấp nhận mặc

nhiên theo cách tính tốn của doanh nghiệp hay tuỳ tiện nâng lên để an toàn hơn.

Đối với các dự án mở rộng hoặc dự án mới của doanh nghiệp đã hoạt động trongTài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Trong điều kiện nền kinh tế thị trường cạnh tranh gay gắt và đầy biến động như hiện nay thì Ngân hàng cần phải quan tâm thích đáng đến việc ứng dụng các công nghệ phân tích rủi ro hiện đại vào công tác thẩm định dự án đầu tư.

Tải bản đầy đủ ngay(0 tr)

×