Tải bản đầy đủ - 0 (trang)
2 PHƯƠNG HƯỚNG, NHIỆM VỤ, KẾ HOẠCH NĂM 2009 CỦA NGÂN HÀNG TECHCOMBANK

2 PHƯƠNG HƯỚNG, NHIỆM VỤ, KẾ HOẠCH NĂM 2009 CỦA NGÂN HÀNG TECHCOMBANK

Tải bản đầy đủ - 0trang

Chuyên đề thực tập tốt nghiệp74GVHD: PGS-TS Lê Huy ĐứcTổng dư nợ80 tỷ đồngTỷ lệ nợ nhóm 3-5<= 2,8%Tỷ lệ ROE17%Tỷ lệ ROA1,23%Số lượng CBCNV6.000 ngườiChi phí cho nhân viên479,987 tỷ đồngNgân sách đào tạoTrên 9 tỷ đồng3.2.2.2 Hoạt động đầu tư:

Đến thời điểm cuối năm 2008 Techcombank có 169 điểm giao dịch đi

vào hoạt động, với mục tiêu trong chiến lược đến năm 2010 Techcombank sẽ

có trên 300 điểm giao dịch trên cả nước, chính vậy ngân hàng đã đề xuất

trong năm 2009 sẽ mở thêm 50 phòng giao dịch và 13 chi nhánh. Như vậy

tính tới cuối năm 2009 Techcombank sẽ có được trên 230 điểm giao dịch trên

toàn quốc.

Để tạo ra nền tảng cho các hoạt động và dịch vụ trong tương lai, công tác

đầu tư nhằm đáp ứng nhu cầu phát triển của NH trong giai đoạn hiện tại và

tươg lai cần thiết. Với kế hoạch đầu tư tổng tài sản dự kiến trong năm 2009

sẽ là 1000,9 tỷ đồng. Bao gồm: đầu tư mua đất đai xây dựng trụ sở, chi

nhánh, phòng giao dịch, đầu tư cho hệ thống hạ tầng, công nghệ, bảo mật

thông tin, mua thêm 1000 POS và 300 ATM…

3.2.2.3 Phát triển mạng lưới:

Tiếp tục thực hiện chiến lược phát triển mạng lưới tại các vùng ưu tiên

theo chiến lược đã đề ra, dự kiến mở thêm 12 chi nhánh và 50 phòng giaoSVTH: Phạm Thị Hương GiangLớp: KTPT 47B_QNChuyên đề thực tập tốt nghiệp75GVHD: PGS-TS Lê Huy Đứcdịch, nâng cấp một số phòng giao dịch thành chi nhánh, củng cố hoạt động

của các chi nhánh, phòng giao dịch cũ.

3.2.2.4 Nâng cao chất lượng hoạt động dịch vụ:

- Tập trung xây dựng, củng cố và nâng cao chất lượng hoạt động bằng

việc cải thiện chất lượng dịch vụ của các cán bộ giao dịch khách hàng, đặc

biệt đối với kế toán giao dịch. Triển khai các chương trình nhằm nâng cao

chất lượng dịch vụ đối với tất cả các hoạt động tiếp xúc khách hàng.

- Củng cố Contact Center tại Hà Nội với tập trung vào phân tích thơng

tin khách hàng, dịch vụ khách hàng và bán hàng qua mạng lưới điện tử.

3.2.2.5 Hồn thiện cơng nghệ hiện đại hố ngân hàng:

- Tiếp tục hoàn thiện và triển khai các dự án hiện đại hóa ngân hàng,

các chương trình hợp tác với đối tác trong phát triển kinh doanh.

- Tiếp tục triển khai hệ thống ECM theo chiều sâu( tăng số lượng các

quy trình nghiệp vụ ứng dụng ECM) và theoc hiều rộng ( áp dụng ECM cho

toàn bộ các điểm giao dịch Techcombank).

- Đầu tư, nâng cấp, hỗ trợ hệ thống quản trị an ninh bảo mật theo ISO

27001, kiểm toán IT HSBC và quản lý chất lượng dịch vụ của hệ thống công

nghệ.SVTH: Phạm Thị Hương GiangLớp: KTPT 47B_QNChuyên đề thực tập tốt nghiệp76GVHD: PGS-TS Lê Huy Đức3.2.2.6 Công tác truyền thông:

Hoạt động marketing và truyền thông trong năm 2009, với các chươgn

trình, kế hoạch được lên chi tiết, tập trung vào việc hỗ trợ thu hút khách hàng,

đặc biệt công tác marketing khi đưa ra sản phẩm mới cần được cải thiện với

mức độ chuyên nghiệp và kế hoạch sâu sắc. Bên cạnh đó, việc nâng cao nhận

thức của khách hàng với thương hiệu Techcombank và thử nghiệm các kênh

bán hàng điện tử mới cũng là một trọng tâm ưu tiên của kế hoạch marketing

trong năm 2009.

3.3 MỘT SỐ GIẢI PHÁP PHỊNG NGỪA VÀ HẠN CHẾ RỦI RO TÍN

DỤNG TẠI NGÂN HÀNG TECHCOMBANK

Như đã phân tích ở trên về thực trạng rủi ro tín dụng tại NH

Techcombank và đây là vấn đề mà Ngân hàng đang rất quan tâm. Vì vậy, để

phòng ngừa và hạn chế rủi ro tín dụng tại NH Techcombank em xin đưa ra

một số giải pháp sau:

3.3.1 Nâng cao chất lượng thẩm định và đánh giá mức độ rủi ro của mỗi

khoản vay trước khi quyết định cho vay

3.3.1.1 Nâng cao chất lượng thẩm định.

Hiện nay NH Techcombank đã đưa vào quy trình tín dụng áp dụng cho

từng loại khách hàng: doanh nghiệp lớn, doanh nghiệp vừa và nhỏ, khách

hàng cá nhân. Việc đưa vào quy trình mới, một số cán bộ tín dụng còn chưa

nắm bắt được tất cả các nội dung nhất là các nhân viên mới, chính điều này

làm cho chất lượng thẩm định một số khách hàng vay chưa cao. Vì vậy muốn

nâng cao chất lượng thẩm định thì trước hết các cán bộ tín dụng phải nắm

vững được quy trình thơng qua các hình thức như Ngân hàng tổ chức các buổi

thảo luận về các quy trình mới để các cán bộ có thể trao đổi với nhau, giảng

giải cho nhau.

SVTH: Phạm Thị Hương GiangLớp: KTPT 47B_QNChuyên đề thực tập tốt nghiệp77GVHD: PGS-TS Lê Huy ĐứcBên cạnh đó, thẩm định khách hàng vay không phải là một công việc

đơn giản, nó u cầu cán bộ tín dụng khơng những phải có trình độ chun

mơn tốt mà còn phải có các kỹ năng và kinh nghiệm. Để việc thẩm định đạt

chất lượng thì cần lấy thơng tin khách hàng thơng qua phỏng vấn trực tiếp là

rất quan trọng. Với những cán bộ có kinh nghiệm thì thơng qua việc phỏng

vấn này họ đã có thể đánh giá được uy tín, tính cách của khách hàng vay.

Chính vì vậy, để nâng cao chất lượng thẩm định thì Ngân hàng cần chú trọng

hơn trong công tác truyền đạt kinh nghiệm của những nhân viên giỏi về tiếp

xúc khách hàng, lấy thông tin từ nguồn nào cho nhân viên mới.

3.3.1.2 Đánh giá mức độ rủi ro của từng khoản vay trước khi đưa ra quyết

định cho vay

Để tính tốn và đo lường được rủi ro tín dụng và tổn thất của nó mang lại

là một việc không hề đơn giản. Hiện nay, ở Techcombank cũng đã sử dụng hệ

thống chấm điểm tín dụng và sử dụng phương pháp định tính để xác định mức

độ rủi ro của từng khoản cho vay vì vậy khó ước tính được chính xác mức độ

rủi ro của từng khoản cho vay. Ngân hàng có thể ước tính rủi ro tín dụng theo

phương pháp định lượng sẽ đem lại kết quả chính xác hơn. Sau đây là một số

phương pháp định lượng mà NH Techcombank có thể áp dụng

Phương pháp ước tính tổn thất tín dụng trên hệ thống cơ sở dữ liệu

đánh giá nội bộ – IRB.

Phương pháp này NH Techcombank sẽ phải xác định các biến số sau:

- PD (Probability of Default) - xác suất khách hàng không trả được nợ:

Cơ sở của xác suất này là các số liệu về các khoản nợ trong quá khứ của

khách hàng, bao gồm các khoản nợ đã trả, khoản nợ trong hạn và khoản nợ

không thu hồi được. Theo u cầu của Basel II, để tính tốn được nợ trongSVTH: Phạm Thị Hương GiangLớp: KTPT 47B_QNTài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

2 PHƯƠNG HƯỚNG, NHIỆM VỤ, KẾ HOẠCH NĂM 2009 CỦA NGÂN HÀNG TECHCOMBANK

Tải bản đầy đủ ngay(0 tr)

×