Tải bản đầy đủ - 0 (trang)
Hình 3.6: Mạnh hiển thị tốc độ.

Hình 3.6: Mạnh hiển thị tốc độ.

Tải bản đầy đủ - 0trang

Tiêu chuẩnXanh25mA2.2V2.5V5V565nmCường độ caoXanh30mA4.5V5.5V5V430nmSiêu sángĐỏ30mA1.85V2.5V5V660nmThấpĐỏ30mA1.7V2.0V5V625nmVì led 7 đoạn chứa bên trong nó các led đơn mắc anode hoặc catot chung, nên

coi 7 led mắc song song. Do đó khi kết nối cần đảm bảo IF max= 30mA. Dòng qua

mỗi led đơn trong khoảng 10mA-20mA để bảo vệ led.Vậy 1 led 7 thanh cần cung

cấp :UF(max) = 2.1(V).

VF =VLED= 1.7 (V).

Imax= 30* 7 = 210 (mA).a. Tính chọn điện trở bảo vệ led 7 thanh

Điện trở bảo vệ led 7 thanh

VLED + VR =5(V)

=> VR= 5 - VLED = 5 – 1.7=3.3(V).

Điện trở bảo vệ led : R =VR / I= 3.3 V/210 mA = 16 Ω.Page 56Chọn điện trở 220 Ω.

b. Tính chọn Transistor :

Dòng điện ra từ chân VĐK: IB = 5mA 10mA.Dòng điện vào chân chung led 7 thanh :

Ta có:IE =(β+1)IB => βIE = 210mA.42.UBE= 0.7 V.

Vậy chúng em chọn Transistor C828

c. Lựa chọn vi điều khiển

Trên thị trường có rất nhiều loại vi điều khiển, trong phạm vi đề tài sử dụng vi

điều khiển để đo và hiển thị tốc độ động cơ chúng em lưa chọn vi điều khiển 89C51

để thực hiện nhiệm vụ trên.

Các thơng số chính của vi điều khiển 89C51: Bộ vi điều khiển 89C51 hoạt động

ở tần số 12MHz, điện áp 5V,với bộ nhớ ROM 4Kbyte, bộ nhớ RAM 128 byte cư

trú bên trong và có thể mở rộng bộ nhớ ra ngồi. Ở bộ vi điều khiển này có 4 cổng

8 bit (P0…P3) vào ra 2 chiều để giao tiếp với thiết bị ngoại vi. Ngồi ra nó còn có:

- CPU

- 2 bộ định thời gian 16 bit (Timer 0 và Timer 1).

Page 57- Hệ thống điều khiển và xử lý ngắt.

- Các thanh ghi đặc biệt.

Vi điều khiển 89C51 làm việc ở tần số 12MHz. => chọn dao động thạch anh

12Mhz để tính chu kỳ máy. 1 chu kỳ máy là 12 dao động.

Chọn điện trở treo 10k để khi nhấn nút restart chân 9 ( RST ) tích cực mức cao.

3.2.3. Tính tốn mạch nguồn

a. Tính tốn mạch nguồn 5VDCHình 3.7: Mạch nguồn 5VDC.

Chức năng tạo nguồn một chiều 5V cung cấp cho mạch hiển thị tốc độ.

+ Biến áp : U1= 220V.

U2 = 9V, I2= 3A.

+ IC 7805 : Ổn áp nguồn.

Uout = 5V.

+ Tụ lọc : C2 = 2200µF.

C5 = 1000µF.

Page 58+ Điện trở : Sụt áp trên led:

ULED= 1.7 V.

Dòng điện đi qua led: ILED= 20 mA.

Giá trị điện trở bảo vệ led: R= (U – ULED)/ILED= (5V– 1.7V)/20mA= 147 Ω.

Chọn điện trở có giá trị: R= 220 Ω.

b. Tính tốn mạch nguồn 15VDCHình 3.8: Mạch nguồn 15VDC.

Chức năng tạo nguồn một chiều 15V cung cấp cho mạch điều khiển tốc độ tốc độ.

+ Máy biến áp : U1 = 220V.

U2 = 18V, I2 = 3A.

+ IC 7815: Ổn áp nguồn.

Uout = 15V.

+ Tụ lọc : C3 = 2200µF.

C4 = 1000µF.

+ Điện trở:Page 59Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Hình 3.6: Mạnh hiển thị tốc độ.

Tải bản đầy đủ ngay(0 tr)

×