Tải bản đầy đủ - 0 (trang)
2 . ĐIỀU KHIỂN TỪ XA DÙNG TIA HỒNG NGOẠI .

2 . ĐIỀU KHIỂN TỪ XA DÙNG TIA HỒNG NGOẠI .

Tải bản đầy đủ - 0trang

Đồ án môn học : Thiết kế và chế tạo mạch

Thiết kế và chế tạo mạch điều khiển tốc độ quạt từ xaKhoa Điện – Điện tửdụng bộ lọc để tín hiệu ngõ ra là xung vng, nếu ngõ ra có xung nghĩa là đã nhận được tín

hiệu ở ngõ vào.

b) Sơ đồ khối phần phát .

-Khối chọn chức năng và khối mã hóa: Khi người sử dụng bấm vào các phím chức năng để

phát lệnh u cầu của mình, mổĩ phím chức năng tương ứng với một số thập phân. Mạch mã

hóa sẽ chuyển đổi thành mã nhị phân tương ứng dưới dạng mã lệnh tín hiệu số gồm các bít 0

và 1. Số bit trong mã lệnh nhị phân có thể là 4 bit, 8 bit hay 12 bit… tùy theo số lượng các

phím chức năng nhiều hay ít .

-Khối dao động có điều kiện: Khi nhấn 1 phím chức năng thì dồng thời khởi động mạch dao

động tạo xung đồng hồ, tần số xung đồng hồ xác định thời gian chuẩn của mỗi bit .

-Khối chốt dữ liệu và khối chuyển đổi song song ra nối tiếp : Mã nhị phân tại mạch mã hóa sẽ

được chốt để đưa vào mạch chuyển đổi dữ liệu song song ra nối tiếp . Mạch chuyển đổi dữ

liệu song song ra nối tiếp được điều khiển bởi xung đồng hồ và mạch định thời nhằm đảm

bảo kết thúc đúng lúc việc chuyển đổi đủ số bit của một mã lệnh .

-Khối điều chế và phát FM : mã lệnh dưới dạng nối tiếp sẽ được đưa qua mạch điều chế và

phát FM để ghép mã lệnh vào sóng mang có tần số 38Khz đến 100Khz, nhờ sóng mang cao

tần tín hiệu được truyền đi xa hơn, nghĩa là tăng cự ly phát .

-Khối thiết bị phát : là một LED hồng ngoại. Khi mã lệnh có giá trị bit = ’1’ thì LED phát

hồng ngoại trong khoảng thời gian T của bit đó . Khi mã lệnh có giá trị bit=’0’ thì LED khơng

sáng. Do đó bên thu khơng nhận được tín hiệu xem như bit = ‘0’ .Giáo viên hướng dẫn : Chu Thị Thanh Thơ

Trang : 7

Sinh viên thực hiện : Lê Đức Trường – Trần Quang HảiĐồ án môn học : Thiết kế và chế tạo mạch

Thiết kế và chế tạo mạch điều khiển tốc độ quạt từ xaKhoa Điện – Điện tửHình 1.2.2.1 – Sơ đồ khối phần phát tia hồng ngoại

c) Sơ đồ khối phần thu .

- Khối thiết bị thu: Tia hồng ngoại từ phần phát được tiếp nhận bởi LED thu hồng ngoại hay

các linh kiện quang khác.

- Khối khuếch đại và Tách sóng: trước tiên khuếch đại tính hiệu nhận rồi đưa qua mạch tách

sóng nhằm triệt tiêu sóng mang và tách lấy dữ liệu cần thiết là mã lệnh.

- Khối chuyển đổi nối tiếp sang song song và Khối giải mã: mã lệnh được đưa vào mạch

chuyển đổi nối tiếp sang song song và đưa tiếp qua khối giải mã ra thành số thập phân tương

ứng dưới dạng một xung kích tại ngõ ra tương ứng để kích mở mạch điều khiển.

- Tần số sóng mang còn được dùng để so pha với tần số dao động bên phần thu giúp cho

mạch thu phát hoạt động đồng bộ, đảm bảo cho mạch tách sóng và mạch chuyển đổi nối tiếp

sang song song hoạt động chính xác .Giáo viên hướng dẫn : Chu Thị Thanh Thơ

Trang : 8

Sinh viên thực hiện : Lê Đức Trường – Trần Quang HảiĐồ án môn học : Thiết kế và chế tạo mạch

Thiết kế và chế tạo mạch điều khiển tốc độ quạt từ xaKhoa Điện – Điện tửHình 1.2.2.2 – Sơ đồ khối phần thu và giải mã tia hồng ngoại1.3 – ĐIỀU KHIỂN TỪ XA DÙNG SĨNG VƠ TUYẾN .

1.3.1. Sơ lược về hệ thống điều khiển từ xa dùng sóng vơ tuyến .

Hệ thống vơ tuyến là hệ thống truyền tín hiệu từ nơi này sang nơi khác bằng sóng điện từ .

Tín hiệu thông tin được truyến đi từ nơi phát được chuyển thành tín hiệu điện, sau đó được

mã hóa để truyền đi . Tại nơi thu, tín hiệu điện sẽ được giải mã, phục hồi lại thông tin ban đầu

.

Việc điều chế tín hiệu điện trong hệ thống vơ tuyến, truyến tín hiệu là q trình đặt tín hiệu

thơng tin vào sóng mang có tần số cao hơn để truyền đi . Tại máy thu tín hiệu sẽ được loại bỏ

thành phần sóng mang, chỉ nhận và giải mã tín hiệu thơng tin, đây là q trình điều chế .

Hệ thống điều khiển từ xa bằng sóng vơ tuyến bao gồm máy phát và máy thu . Máy phát có

nhiệm vụ phát ra lệnh điều khiển truyền ra ngồi mơi trường dưới dạng sóng điện từ mang

theo tín hiệu điều khiển . Máy thu thu tín hiệu từ mơi trương, xử lý tín hiệu và đưa ra lệnh

điều khiển đến mạch chấp hành . Đặc điểm của hệ thống này là phải dùng Antena để bức xạ

tín hiệu điều khiển đối với máy phát và một Antena khác để thu tín hiệu điều khiển đối với

máy thu .

Giáo viên hướng dẫn : Chu Thị Thanh Thơ

Trang : 9

Sinh viên thực hiện : Lê Đức Trường – Trần Quang HảiĐồ án môn học : Thiết kế và chế tạo mạch

Thiết kế và chế tạo mạch điều khiển tốc độ quạt từ xaKhoa Điện – Điện tử1.3.2. Sơ đồ khối máy phát .ANTENA

Phát lệnh

điều khiển

hóaKhuếch đại

cao tầnDao động

cao tầnĐiều

chếHình 1.3.2.1 – Sơ đồ khối máy phát sóng vơ tuyến

- Khối phát lệnh điều khiển : Dùng các phím để phát lệnh điều khiển theo phương thức ma

trận phím hoặc từng phìm riêng lẻ .

- Khối mã hóa : Biến đổi sóng dao động điện được tạo ra từ bàn phím lệnh thành sóng điện có

tần số đặc trưng cho lệnh điều khiển tương ứng .

- Khối dao động cao tần : Tạo dao động bên trong máy phát, có nhiệm vụ tạo sóng mang để

chun chở tín hiệu điều khiển trong khơng gian .

- Khối điều chế : Phối hợp 2 tín hiệu dao động lại với nhau theo các phương pháp khác nhau,

tùy theo đặc điểm của hệ thống thu-phát như điều chế biên độ (AM), điều chế tần số (FM), ...

- Khối khuếch đại cao tần : Khuếch đại biên độ tín hiệu nhằm tăng cường cơng suất bức xạ

sóng điện từ .

1.3.3. Sơ đồ khối máy thu .ANTENA

Khuếch đại

cao tầnGiáo viên hướng dẫn : Chu Thị Thanh ThơTrộn

tầnDao động

nộiTách

sóngGiải

Mạch điều

khiển

Trang : 10Sinh viên thực hiện : Lê Đức Trường – Trần Quang HảiTài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

2 . ĐIỀU KHIỂN TỪ XA DÙNG TIA HỒNG NGOẠI .

Tải bản đầy đủ ngay(0 tr)

×